ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chua, Kheng Hwee
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonsriwong W. 5
2 Bunchu N. 5
3 Sukontason K. 5
4 Siriwattanarungsee S. 5
5 Sripakdee D. 5
6 Chaiwong T. 5
7 Piangjai S. 5
8 Sukontason K.L. 5
9 Zhang, Yue Ping 4
10 Liu, Huan Huan 4
11 Kuntalue B. 4
12 Wai, L. L. 3
13 Sun, Mei 3
14 Yang, Y. 3
15 Vichairat K. 3
16 Narongchai P. 3
17 Zakaria, Nor Azazi 2
18 Yoon, Ho Sup 2
19 Kim, Ye Seul 2
20 Zakaria, N A 2
21 Kim, Kyong-Tai 2
22 Lyu, Ha-Na 2
23 Williams, Chris 2
24 Ab Ghani, A 2
25 Teaumroong N. 2
26 Rerkasem B. 2
27 Lumyong S. 2
28 Liu, Duixian 2
29 Lian, Qi-Xiang 1
30 Chantara S. 1
31 Mamidala, Venkatesh 1
32 Kawichai S. 1
33 Wiriya W. 1
34 Wang, Jinjun 1
35 Gao, Lei 1
36 Ismail, Shatriah 1
37 Salim, Nurul Laila 1
38 Woodward, R. I. 1
39 Prapamontol T. 1
40 Pan, Chong 1
41 Pani S. 1
42 Wang H. 1
43 Sakai H. 1
44 Kwon, Hyun-Sook 1
45 Do T. 1
46 Lim, Anthony 1
47 Tran T. 1
48 Kim, Wanil 1
49 Liu, Huanhuan 1
50 Lin N. 1
51 Chakraborty, Goutam 1
52 Pathanapitoon K. 1
53 Janta R. 1
54 Yusof, M F 1
55 Moopayak K. 1
56 Upakut S. 1
57 Gaucher, B. P. 1
58 Zhang, Jun 1
59 Chen L. 1
60 Guo, Y. X. 1
61 Srisuwan C. 1
62 Wang, Jun Jun 1
63 Hanterdsith B. 1
64 Lu, Albert Chee Wai 1
65 Chaiwan K. 1
66 Lam, Yeng Ming 1
67 Ayub, K R 1
68 A, Ainan 1
69 Tjin, Swee Chuan 1
70 Ainan, A 1
71 Ji, Wen Bin 1
72 A , Ainan 1
73 Xiong, Qihua 1
74 Xi, Lifei 1
75 S, H Lai 1
76 Zhao, Yanyuan 1
77 Hasan, A M M 1
78 Ahmad Tajudin, Liza Sharmini 1
79 Abu-Amero K. 1
80 De Melo M. 1
81 Wu, Wen-Chieh. 1
82 Suntharavadivel, T. G. 1
83 Wong H. 1
84 Duan, Kai. 1
85 Qiao C. 1
86 Amin, A. R. M. Ruhul 1
87 Jung, Youngseob 1
88 Chen X. 1
89 Baek, Nam-In 1
90 Jia H. 1
91 Khor C. 1
92 Ashwath, Nanjappa. 1
93 Schuermann D. 1
94 SChan A. 1
95 Azhany Y. 1
96 Saito Y. 1
97 Dao T. 1
98 Lettieri T. 1
99 Nongpiur M. 1
100 Nakano M. 1
101 Selfridge J. 1
102 Duvesh R. 1
103 Schar P. 1
104 George R. 1
105 Lim, Jong-Kwan 1
106 Liu, Linbo 1
107 Lee M. 1
108 Mizoguchi T. 1
109 Sun, Chen-Hsin 1
110 Nakano S. 1
111 Kashiwagi, Manabu 1
112 Ozaki M. 1
113 Nguyen T. 1
114 Kim, Do-Yeon 1
115 Kim C. 1
116 Tearney, Guillermo J. 1
117 Tanaka, Atsushi 1
118 Srimuangwong C. 1
119 Harikishore, Amaravadhi 1
120 Jonas J. 1
121 Kim, Seong-Hoon 1
122 Perera S. 1
123 Park K. 1
124 Shin, Joon 1
125 Gardecki, Joseph A. 1
126 Li Z. 1
127 van Zandvoort, Marc 1
128 Zarnowski T. 1
129 Lee, Kyung-Ha 1
130 Samai W. 1
131 Meng H. 1
132 Wu R. 1
133 Ueno M. 1
134 Martinez J. 1
135 Ramli N. 1
136 Fan S. 1
137 Tang G. 1
138 Sohn Y. 1
139 Fea A. 1
140 Lai J. 1
141 Tantisevi V. 1
142 Reyes R. 1
143 Vernon S. 1
144 Collins I. 1
145 Jourdain G. 1
146 Judd A. 1
147 Goetghebuer T. 1
148 Noguera-Julian A. 1
149 Rotsisen N. 1
150 Jaikang C. 1
151 Fang S. 1
152 Xie Z. 1
153 Foo J. 1
154 Sastraruji T. 1
155 Salmon J. 1
156 Thapa S. 1
157 Vijayan S. 1
158 Mohamed-Noor J. 1
159 Sarangapani S. 1
160 Husain R. 1
161 Jap A. 1
162 Aung Y. 1
163 Wanichwecharungruang B. 1
164 Dada T. 1
165 Luu T. 1
166 Awadalla M. 1
167 Kitnarong N. 1
168 Baskaran M. 1
169 Goh D. 1
170 Wiyogo W. 1
171 SKumar R. 1
172 Tello C. 1
173 Kurimoto Y. 1
174 Leuenberger E. 1
175 Makornwattana M. 1
176 Su D. 1
177 Yong V. 1
178 Yip L. 1
179 Trinh T. 1
180 Marczynska M. 1
181 Ene L. 1
182 Bhoopat T. 1
183 Walsh, Stephen B. 1
184 Bawazir, Waleed M. 1
185 Kurahashi H. 1
186 Ogle, Graham D. 1
187 Bruce, Lesley J. 1
188 Somkiat Vasuvattakul 1
189 Chew P. 1
190 Aljasim L. 1
191 Sookkasem Khositseth 1
192 Pornchai Kingwatanakul 1
193 Unwin, Robert John 1
194 Ngern-Klun R. 1
195 Sribanditmongkol P. 1
196 Achra Sumboonnanonda 1
197 Pa Thai Yenchitsomanus 1
198 Chockjamsai M. 1
199 Wrong, Oliver M. 1
200 Vogtsberger R.C. 1
201 Wattana Chartapisak 1
202 MeowKeong Thong 1
203 Methanitikorn R. 1
204 Sinha, Rajiv D. 1
205 Olson J.K. 1
206 Micheal S. 1
207 Akhtar F. 1
208 Okhonskaia L. 1
209 Voronin E. 1
210 Rojo P. 1
211 Amador J. 1
212 Naver L. 1
213 Marques L. 1
214 Galli L. 1
215 Valerius N. 1
216 Bailey H. 1
217 Childs T. 1
218 Tostevin A. 1
219 Rudin C. 1
220 Tookey P. 1
221 Day A. 1
222 Tam P. 1
223 Storkey, Amos 1
224 Ayub H. 1
225 Klanke, Stefan 1
226 Perez-Grossmann R. 1
227 Giaquinto C. 1
228 Focke F. 1
229 Ikeda Y. 1
230 Vijayakumar, Sethu 1
231 Vongvivach S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2557 3
5 2556 4
6 2555 6
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 5
13 2548 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Effectiveness Of Nanoscience Activities In Improving Secondary School Students’ Attitude, Relevance, And Understanding Of Chemistry Concepts
ปี พ.ศ. 2560
2 Kingella kingae Keratitis in a Child with Underlying Vernal Keratoconjunctivitis
ปี พ.ศ. 2559
3 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
4 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
5 Screening of ochratoxin A and B contaminated in dried chili using HPLC-fluorescence and liquid-liquid extraction
6 Safety of darunavir and atazanavir in HIV-infected children in Europe and Thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Graphene-based passively mode-locked bidirectional fiber ring laser
8 Feasibility of the assessment of cholesterol crystals in human macrophages using micro optical coherence tomography
9 Luteolin suppresses cancer cell proliferation by targeting vaccinia-related kinase 1
ปี พ.ศ. 2556
10 Enhancement of thermal damage threshold of carbon-nanotube-based saturable absorber by evanescent-field interaction on fiber end
11 Formation, growth and instability of vortex pairs in an axisymmetric stagnation flow
12 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
13 Use of coal fly ash in concrete mix
ปี พ.ศ. 2555
14 Tropical distal renal tubular acidosis: clinical and epidemiological studies in 78 patients
15 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
16 Optical deposition of nano carbon materials for fiber-based saturable absorbers
17 Optically-driven deposition of carbon nanotubes on erbium-doped fibers for short-cavity passively mode-locked fiber lasers
18 High average power super-continuum generation using 1 [micro sign]m noise burst and highly-nonlinear photonic crystal fibre
19 Ultrahigh sensitivity refractive index sensor based on optical microfiber
ปี พ.ศ. 2554
20 Effect Of The Organic Loading Rate On The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Digestion Of Palm Oil Mill Effluent
ปี พ.ศ. 2553
21 Multi-task learning with Gaussian processes
ปี พ.ศ. 2552
22 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
23 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
24 Base Excision by Thymine DNA Glycosylase Mediates DNA-Directed Cytotoxicity of 5-Fluorouracil
ปี พ.ศ. 2551
25 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
26 Multi-task Gaussian Process Learning of Robot Inverse Dynamics
27 Rehabilitation Of Ex-Mining Pond And Existing Wetland For Integrated Stormwater Management.
28 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) – Malaysian Experiences.
ปี พ.ศ. 2550
29 Forensic entomology cases in Thailand: A review of cases from 2000 to 2006
30 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
31 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
32 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
33 The proximity-based retailing model case studies in Taiwan
34 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
35 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
36 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
ปี พ.ศ. 2548
37 Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers
38 Boundary element techniques for some two-dimensional anisotropic heat conduction problems
ปี พ.ศ. 2539
39 AMIC Conference on Asian Communications : the Next Twenty-five Years, Singapore, Jun 1-3, 1996 : [opening speech]
40 Pengajian Bahasa Melayu pada abad ke-21.