ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chua, Kai Meng
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonsriwong W. 5
2 Bunchu N. 5
3 Sukontason K. 5
4 Siriwattanarungsee S. 5
5 Sripakdee D. 5
6 Chaiwong T. 5
7 Piangjai S. 5
8 Sukontason K.L. 5
9 Zhang, Yue Ping 4
10 Liu, Huan Huan 4
11 Kuntalue B. 4
12 Wai, L. L. 3
13 Sun, Mei 3
14 Yang, Y. 3
15 Vichairat K. 3
16 Narongchai P. 3
17 Lumyong S. 2
18 Liu, Duixian 2
19 Zakaria, Nor Azazi 2
20 Teaumroong N. 2
21 Ab Ghani, A 2
22 Zakaria, N A 2
23 Yoon, Ho Sup 2
24 Rerkasem B. 2
25 Lyu, Ha-Na 2
26 Kim, Kyong-Tai 2
27 Kim, Ye Seul 2
28 Williams, Chris 2
29 A , Ainan 1
30 A, Ainan 1
31 Tjin, Swee Chuan 1
32 Xiong, Qihua 1
33 Ueno M. 1
34 S, H Lai 1
35 Ayub, K R 1
36 Lam, Yeng Ming 1
37 Xi, Lifei 1
38 Martinez J. 1
39 Zhao, Yanyuan 1
40 Hasan, A M M 1
41 Vernon S. 1
42 Jourdain G. 1
43 Rotsisen N. 1
44 Collins I. 1
45 Judd A. 1
46 Yusof, M F 1
47 Jaikang C. 1
48 Sastraruji T. 1
49 Reyes R. 1
50 Fang S. 1
51 Xie Z. 1
52 Foo J. 1
53 Ramli N. 1
54 Chockjamsai M. 1
55 Achra Sumboonnanonda 1
56 Vogtsberger R.C. 1
57 Sribanditmongkol P. 1
58 Pa Thai Yenchitsomanus 1
59 Goetghebuer T. 1
60 Wattana Chartapisak 1
61 Olson J.K. 1
62 Ngern-Klun R. 1
63 MeowKeong Thong 1
64 Methanitikorn R. 1
65 Sinha, Rajiv D. 1
66 Wrong, Oliver M. 1
67 Vongvivach S. 1
68 Guo, Y. X. 1
69 Upakut S. 1
70 Moopayak K. 1
71 Gaucher, B. P. 1
72 Srisuwan C. 1
73 Chaiwan K. 1
74 Srimuangwong C. 1
75 Wang, Jun Jun 1
76 Hanterdsith B. 1
77 Lu, Albert Chee Wai 1
78 Zhang, Jun 1
79 Naver L. 1
80 Trinh T. 1
81 Yip L. 1
82 Makornwattana M. 1
83 Leuenberger E. 1
84 Wiyogo W. 1
85 Yong V. 1
86 Su D. 1
87 Husain R. 1
88 Jap A. 1
89 Baskaran M. 1
90 Goh D. 1
91 SKumar R. 1
92 Tello C. 1
93 Tang G. 1
94 Tantisevi V. 1
95 Fan S. 1
96 Wu R. 1
97 Meng H. 1
98 Lai J. 1
99 Fea A. 1
100 Kurimoto Y. 1
101 Thapa S. 1
102 Salmon J. 1
103 Sohn Y. 1
104 Sarangapani S. 1
105 Vijayan S. 1
106 Marques L. 1
107 Galli L. 1
108 Voronin E. 1
109 Okhonskaia L. 1
110 Rojo P. 1
111 Tostevin A. 1
112 Childs T. 1
113 Marczynska M. 1
114 Ene L. 1
115 Valerius N. 1
116 Bailey H. 1
117 Amador J. 1
118 Unwin, Robert John 1
119 Kitnarong N. 1
120 Wanichwecharungruang B. 1
121 Aung Y. 1
122 Mohamed-Noor J. 1
123 Awadalla M. 1
124 Luu T. 1
125 Rudin C. 1
126 Tookey P. 1
127 Giaquinto C. 1
128 Dada T. 1
129 Noguera-Julian A. 1
130 Ayub H. 1
131 Kim C. 1
132 Kim, Do-Yeon 1
133 Tearney, Guillermo J. 1
134 Ozaki M. 1
135 Kashiwagi, Manabu 1
136 Nguyen T. 1
137 Lee, Kyung-Ha 1
138 Wang H. 1
139 Kwon, Hyun-Sook 1
140 Do T. 1
141 Chen L. 1
142 Lee M. 1
143 Liu, Linbo 1
144 van Zandvoort, Marc 1
145 Li Z. 1
146 Zarnowski T. 1
147 Shin, Joon 1
148 Park K. 1
149 Gardecki, Joseph A. 1
150 Abu-Amero K. 1
151 Mizoguchi T. 1
152 Sun, Chen-Hsin 1
153 Nakano S. 1
154 Tanaka, Atsushi 1
155 Sakai H. 1
156 Tran T. 1
157 Wang, Jinjun 1
158 Salim, Nurul Laila 1
159 Prapamontol T. 1
160 Pan, Chong 1
161 Kawichai S. 1
162 Gao, Lei 1
163 Ismail, Shatriah 1
164 Ainan, A 1
165 Ji, Wen Bin 1
166 Ahmad Tajudin, Liza Sharmini 1
167 Lim, Anthony 1
168 Lian, Qi-Xiang 1
169 Chantara S. 1
170 Lin N. 1
171 Chakraborty, Goutam 1
172 Pathanapitoon K. 1
173 Kim, Wanil 1
174 Pani S. 1
175 Liu, Huanhuan 1
176 Mamidala, Venkatesh 1
177 Wiriya W. 1
178 Woodward, R. I. 1
179 Janta R. 1
180 Harikishore, Amaravadhi 1
181 Jonas J. 1
182 Klanke, Stefan 1
183 Perez-Grossmann R. 1
184 Day A. 1
185 Tam P. 1
186 Storkey, Amos 1
187 Vijayakumar, Sethu 1
188 Ikeda Y. 1
189 Azhany Y. 1
190 Saito Y. 1
191 Dao T. 1
192 Focke F. 1
193 Akhtar F. 1
194 Micheal S. 1
195 Bhoopat T. 1
196 Walsh, Stephen B. 1
197 Bawazir, Waleed M. 1
198 Kurahashi H. 1
199 Ogle, Graham D. 1
200 Bruce, Lesley J. 1
201 Somkiat Vasuvattakul 1
202 Chew P. 1
203 Aljasim L. 1
204 Sookkasem Khositseth 1
205 Pornchai Kingwatanakul 1
206 Schuermann D. 1
207 SChan A. 1
208 Jia H. 1
209 Baek, Nam-In 1
210 Amin, A. R. M. Ruhul 1
211 Qiao C. 1
212 Wu, Wen-Chieh. 1
213 Chen X. 1
214 Jung, Youngseob 1
215 Kim, Seong-Hoon 1
216 Perera S. 1
217 Lim, Jong-Kwan 1
218 George R. 1
219 De Melo M. 1
220 Suntharavadivel, T. G. 1
221 Duvesh R. 1
222 Schar P. 1
223 Nongpiur M. 1
224 Lettieri T. 1
225 Selfridge J. 1
226 Nakano M. 1
227 Wong H. 1
228 Duan, Kai. 1
229 Khor C. 1
230 Ashwath, Nanjappa. 1
231 Samai W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2557 3
5 2556 4
6 2555 6
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 5
13 2548 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Effectiveness Of Nanoscience Activities In Improving Secondary School Students’ Attitude, Relevance, And Understanding Of Chemistry Concepts
ปี พ.ศ. 2560
2 Kingella kingae Keratitis in a Child with Underlying Vernal Keratoconjunctivitis
ปี พ.ศ. 2559
3 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
4 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
5 Screening of ochratoxin A and B contaminated in dried chili using HPLC-fluorescence and liquid-liquid extraction
6 Safety of darunavir and atazanavir in HIV-infected children in Europe and Thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Graphene-based passively mode-locked bidirectional fiber ring laser
8 Feasibility of the assessment of cholesterol crystals in human macrophages using micro optical coherence tomography
9 Luteolin suppresses cancer cell proliferation by targeting vaccinia-related kinase 1
ปี พ.ศ. 2556
10 Enhancement of thermal damage threshold of carbon-nanotube-based saturable absorber by evanescent-field interaction on fiber end
11 Formation, growth and instability of vortex pairs in an axisymmetric stagnation flow
12 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
13 Use of coal fly ash in concrete mix
ปี พ.ศ. 2555
14 Tropical distal renal tubular acidosis: clinical and epidemiological studies in 78 patients
15 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
16 Optical deposition of nano carbon materials for fiber-based saturable absorbers
17 Optically-driven deposition of carbon nanotubes on erbium-doped fibers for short-cavity passively mode-locked fiber lasers
18 High average power super-continuum generation using 1 [micro sign]m noise burst and highly-nonlinear photonic crystal fibre
19 Ultrahigh sensitivity refractive index sensor based on optical microfiber
ปี พ.ศ. 2554
20 Effect Of The Organic Loading Rate On The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Digestion Of Palm Oil Mill Effluent
ปี พ.ศ. 2553
21 Multi-task learning with Gaussian processes
ปี พ.ศ. 2552
22 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
23 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
24 Base Excision by Thymine DNA Glycosylase Mediates DNA-Directed Cytotoxicity of 5-Fluorouracil
ปี พ.ศ. 2551
25 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
26 Multi-task Gaussian Process Learning of Robot Inverse Dynamics
27 Rehabilitation Of Ex-Mining Pond And Existing Wetland For Integrated Stormwater Management.
28 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) – Malaysian Experiences.
ปี พ.ศ. 2550
29 Forensic entomology cases in Thailand: A review of cases from 2000 to 2006
30 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
31 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
32 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
33 The proximity-based retailing model case studies in Taiwan
34 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
35 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
36 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
ปี พ.ศ. 2548
37 Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers
38 Boundary element techniques for some two-dimensional anisotropic heat conduction problems
ปี พ.ศ. 2539
39 AMIC Conference on Asian Communications : the Next Twenty-five Years, Singapore, Jun 1-3, 1996 : [opening speech]
40 Pengajian Bahasa Melayu pada abad ke-21.