ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chow, Kin Kee
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonsriwong W. 5
2 Bunchu N. 5
3 Sukontason K. 5
4 Siriwattanarungsee S. 5
5 Sripakdee D. 5
6 Chaiwong T. 5
7 Piangjai S. 5
8 Sukontason K.L. 5
9 Zhang, Yue Ping 4
10 Liu, Huan Huan 4
11 Kuntalue B. 4
12 Wai, L. L. 3
13 Sun, Mei 3
14 Yang, Y. 3
15 Vichairat K. 3
16 Narongchai P. 3
17 Zakaria, Nor Azazi 2
18 Yoon, Ho Sup 2
19 Kim, Ye Seul 2
20 Zakaria, N A 2
21 Kim, Kyong-Tai 2
22 Lyu, Ha-Na 2
23 Williams, Chris 2
24 Ab Ghani, A 2
25 Teaumroong N. 2
26 Rerkasem B. 2
27 Lumyong S. 2
28 Liu, Duixian 2
29 Azhany Y. 1
30 Saito Y. 1
31 Dao T. 1
32 Schuermann D. 1
33 Dada T. 1
34 Nongpiur M. 1
35 Duvesh R. 1
36 Selfridge J. 1
37 Schar P. 1
38 Luu T. 1
39 Lettieri T. 1
40 SChan A. 1
41 Wanichwecharungruang B. 1
42 Baskaran M. 1
43 Jap A. 1
44 Goh D. 1
45 Su D. 1
46 Nakano M. 1
47 Husain R. 1
48 Sarangapani S. 1
49 Kitnarong N. 1
50 Aung Y. 1
51 Mohamed-Noor J. 1
52 Vijayan S. 1
53 Awadalla M. 1
54 George R. 1
55 Kim, Seong-Hoon 1
56 Jonas J. 1
57 Perera S. 1
58 Lim, Jong-Kwan 1
59 Yong V. 1
60 Harikishore, Amaravadhi 1
61 Park K. 1
62 Li Z. 1
63 van Zandvoort, Marc 1
64 Zarnowski T. 1
65 Shin, Joon 1
66 Jung, Youngseob 1
67 Chen X. 1
68 Suntharavadivel, T. G. 1
69 Wong H. 1
70 Duan, Kai. 1
71 Khor C. 1
72 De Melo M. 1
73 Wu, Wen-Chieh. 1
74 Baek, Nam-In 1
75 Jia H. 1
76 Amin, A. R. M. Ruhul 1
77 Qiao C. 1
78 Ashwath, Nanjappa. 1
79 Tantisevi V. 1
80 Noguera-Julian A. 1
81 Goetghebuer T. 1
82 Marczynska M. 1
83 Ene L. 1
84 Valerius N. 1
85 Judd A. 1
86 Collins I. 1
87 Sastraruji T. 1
88 Jaikang C. 1
89 Rotsisen N. 1
90 Jourdain G. 1
91 Bailey H. 1
92 Childs T. 1
93 Naver L. 1
94 Amador J. 1
95 Rudin C. 1
96 Tookey P. 1
97 Giaquinto C. 1
98 Rojo P. 1
99 Okhonskaia L. 1
100 Tostevin A. 1
101 Galli L. 1
102 Marques L. 1
103 Voronin E. 1
104 Foo J. 1
105 Xie Z. 1
106 Thapa S. 1
107 Kurimoto Y. 1
108 Salmon J. 1
109 Sohn Y. 1
110 Fea A. 1
111 Tello C. 1
112 SKumar R. 1
113 Trinh T. 1
114 Makornwattana M. 1
115 Leuenberger E. 1
116 Wiyogo W. 1
117 Lai J. 1
118 Gardecki, Joseph A. 1
119 Ramli N. 1
120 Reyes R. 1
121 Vernon S. 1
122 Fang S. 1
123 Martinez J. 1
124 Ueno M. 1
125 Tang G. 1
126 Fan S. 1
127 Wu R. 1
128 Meng H. 1
129 Yip L. 1
130 Chen L. 1
131 Sribanditmongkol P. 1
132 Achra Sumboonnanonda 1
133 Pa Thai Yenchitsomanus 1
134 Chockjamsai M. 1
135 Wrong, Oliver M. 1
136 Vogtsberger R.C. 1
137 Wattana Chartapisak 1
138 MeowKeong Thong 1
139 Methanitikorn R. 1
140 Sinha, Rajiv D. 1
141 Olson J.K. 1
142 Vongvivach S. 1
143 Srimuangwong C. 1
144 Moopayak K. 1
145 Upakut S. 1
146 Gaucher, B. P. 1
147 Zhang, Jun 1
148 Yusof, M F 1
149 Guo, Y. X. 1
150 Srisuwan C. 1
151 Wang, Jun Jun 1
152 Hanterdsith B. 1
153 Lu, Albert Chee Wai 1
154 Chaiwan K. 1
155 Ngern-Klun R. 1
156 Unwin, Robert John 1
157 Storkey, Amos 1
158 Tam P. 1
159 Ayub H. 1
160 Akhtar F. 1
161 Micheal S. 1
162 Day A. 1
163 Klanke, Stefan 1
164 Focke F. 1
165 Ikeda Y. 1
166 Vijayakumar, Sethu 1
167 Perez-Grossmann R. 1
168 Chew P. 1
169 Aljasim L. 1
170 Bawazir, Waleed M. 1
171 Kurahashi H. 1
172 Ogle, Graham D. 1
173 Samai W. 1
174 Bhoopat T. 1
175 Walsh, Stephen B. 1
176 Sookkasem Khositseth 1
177 Pornchai Kingwatanakul 1
178 Somkiat Vasuvattakul 1
179 Bruce, Lesley J. 1
180 Lam, Yeng Ming 1
181 Ayub, K R 1
182 Sakai H. 1
183 Tran T. 1
184 Wang H. 1
185 Kwon, Hyun-Sook 1
186 Do T. 1
187 Kim, Wanil 1
188 Pathanapitoon K. 1
189 Liu, Huanhuan 1
190 Pani S. 1
191 Lin N. 1
192 Chakraborty, Goutam 1
193 Lee, Kyung-Ha 1
194 Nguyen T. 1
195 Mizoguchi T. 1
196 Liu, Linbo 1
197 Sun, Chen-Hsin 1
198 Nakano S. 1
199 Tanaka, Atsushi 1
200 Lee M. 1
201 Kashiwagi, Manabu 1
202 Kim, Do-Yeon 1
203 Kim C. 1
204 Tearney, Guillermo J. 1
205 Ozaki M. 1
206 Janta R. 1
207 Woodward, R. I. 1
208 Tjin, Swee Chuan 1
209 A, Ainan 1
210 Ainan, A 1
211 Ji, Wen Bin 1
212 Ahmad Tajudin, Liza Sharmini 1
213 A , Ainan 1
214 Xiong, Qihua 1
215 Xi, Lifei 1
216 S, H Lai 1
217 Zhao, Yanyuan 1
218 Hasan, A M M 1
219 Lim, Anthony 1
220 Ismail, Shatriah 1
221 Lian, Qi-Xiang 1
222 Chantara S. 1
223 Mamidala, Venkatesh 1
224 Wiriya W. 1
225 Kawichai S. 1
226 Pan, Chong 1
227 Gao, Lei 1
228 Salim, Nurul Laila 1
229 Wang, Jinjun 1
230 Prapamontol T. 1
231 Abu-Amero K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2557 3
5 2556 4
6 2555 6
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 5
13 2548 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Effectiveness Of Nanoscience Activities In Improving Secondary School Students’ Attitude, Relevance, And Understanding Of Chemistry Concepts
ปี พ.ศ. 2560
2 Kingella kingae Keratitis in a Child with Underlying Vernal Keratoconjunctivitis
ปี พ.ศ. 2559
3 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
4 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
5 Screening of ochratoxin A and B contaminated in dried chili using HPLC-fluorescence and liquid-liquid extraction
6 Safety of darunavir and atazanavir in HIV-infected children in Europe and Thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Graphene-based passively mode-locked bidirectional fiber ring laser
8 Feasibility of the assessment of cholesterol crystals in human macrophages using micro optical coherence tomography
9 Luteolin suppresses cancer cell proliferation by targeting vaccinia-related kinase 1
ปี พ.ศ. 2556
10 Enhancement of thermal damage threshold of carbon-nanotube-based saturable absorber by evanescent-field interaction on fiber end
11 Formation, growth and instability of vortex pairs in an axisymmetric stagnation flow
12 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
13 Use of coal fly ash in concrete mix
ปี พ.ศ. 2555
14 Tropical distal renal tubular acidosis: clinical and epidemiological studies in 78 patients
15 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
16 Optical deposition of nano carbon materials for fiber-based saturable absorbers
17 Optically-driven deposition of carbon nanotubes on erbium-doped fibers for short-cavity passively mode-locked fiber lasers
18 High average power super-continuum generation using 1 [micro sign]m noise burst and highly-nonlinear photonic crystal fibre
19 Ultrahigh sensitivity refractive index sensor based on optical microfiber
ปี พ.ศ. 2554
20 Effect Of The Organic Loading Rate On The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Digestion Of Palm Oil Mill Effluent
ปี พ.ศ. 2553
21 Multi-task learning with Gaussian processes
ปี พ.ศ. 2552
22 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
23 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
24 Base Excision by Thymine DNA Glycosylase Mediates DNA-Directed Cytotoxicity of 5-Fluorouracil
ปี พ.ศ. 2551
25 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
26 Multi-task Gaussian Process Learning of Robot Inverse Dynamics
27 Rehabilitation Of Ex-Mining Pond And Existing Wetland For Integrated Stormwater Management.
28 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) – Malaysian Experiences.
ปี พ.ศ. 2550
29 Forensic entomology cases in Thailand: A review of cases from 2000 to 2006
30 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
31 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
32 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
33 The proximity-based retailing model case studies in Taiwan
34 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
35 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
36 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
ปี พ.ศ. 2548
37 Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers
38 Boundary element techniques for some two-dimensional anisotropic heat conduction problems
ปี พ.ศ. 2539
39 AMIC Conference on Asian Communications : the Next Twenty-five Years, Singapore, Jun 1-3, 1996 : [opening speech]
40 Pengajian Bahasa Melayu pada abad ke-21.