ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chou T.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Seesuriyachan P. 15
2 Techapun C. 12
3 Kuntiya A. 10
4 Leksawasdi N. 9
5 Suriyachadkun, C. 4
6 Kawee-ai A. 4
7 Hanmoungjai P. 3
8 Lithanatudom P. 3
9 Watanabe M. 3
10 Takenaka S. 3
11 Manowattana A. 2
12 Monkoondee S. 2
13 Thongprasert S. 2
14 Zimmermann W. 2
15 Boonchuay P. 2
16 H-Kittikun A. 2
17 Wipasa J. 2
18 Pumiputavon K. 2
19 Osathanunkul M. 2
20 Tamura, T. 2
21 Niemhom, N. 2
22 Sim B. 1
23 Ho,G.F. 1
24 Wong W. 1
25 Lopes,G.D.L. 1
26 Yunihastuti E. 1
27 Ng O. 1
28 Charoentum,C. 1
29 Kong,H.L. 1
30 Chen,L. 1
31 Cuong D. 1
32 Wang,J. 1
33 Van Nguyen K. 1
34 Sudoyo,A.W. 1
35 Ditangco R. 1
36 Bello,M. 1
37 Park,Y.S. 1
38 Oka S. 1
39 Lam,K.O. 1
40 Pujari S. 1
41 Liu,T.S. 1
42 Kamarulzaman A. 1
43 Mustafa M. 1
44 Harnpornchai N. 1
45 Phanuphak P. 1
46 Chandarasupsang T. 1
47 Chan Y. 1
48 Avihingsanon A. 1
49 Dahal K. 1
50 Durier N. 1
51 Chakpitak N. 1
52 Saghayam S. 1
53 Sriuranpong,V.R. 1
54 Merati T. 1
55 Lee M. 1
56 Ma,B. 1
57 Lim P. 1
58 Ahn,J. 1
59 Vaid,A.K. 1
60 Sohn A. 1
61 Cheng,A. 1
62 Boettiger D. 1
63 Li,J. 1
64 Singtoroj T. 1
65 Kim,T. 1
66 Nakagawa K. 1
67 Wu Y. 1
68 Sunpaweravong P. 1
69 Leong S. 1
70 Sriuranpong V. 1
71 Fukuoka M. 1
72 Chang G. 1
73 Au J. 1
74 Radzi A. 1
75 Saijo N. 1
76 Chu D. 1
77 Law M. 1
78 Ounjai S. 1
79 Somboonchai R. 1
80 Yang J. 1
81 Shi Y. 1
82 Madesis P. 1
83 Suwannapoom C. 1
84 Tantiwa N. 1
85 Srisuwun A. 1
86 Nontaman W. 1
87 Lu S. 1
88 Shih J. 1
89 Köhne,C.H. 1
90 Mean C. 1
91 Shaw,M. 1
92 Vohith K. 1
93 Makane A. 1
94 Ciardiello,F. 1
95 Choi J. 1
96 Zhang,S.Z. 1
97 Tanuma J. 1
98 Zhang F. 1
99 Han N. 1
100 Kang J. 1
101 Tan S. 1
102 Salto-Tellez M. 1
103 Tsao M. 1
104 Lee J. 1
105 Kim S. 1
106 Johnson D. 1
107 Li P. 1
108 van der Ham R. 1
109 Zhang,J. 1
110 Kotarathititum W. 1
111 Trivedi V. 1
112 Uy E. 1
113 Krawitz B. 1
114 Bantique R. 1
115 Ong L. 1
116 Suwan Y. 1
117 Geyman L. 1
118 Azwa I. 1
119 Garg R. 1
120 Huda N. 1
121 Mo S. 1
122 Ku W. 1
123 Ohnmar P. 1
124 Chumla L. 1
125 Saenjum C. 1
126 Sanmeema N. 1
127 Rosen R. 1
128 Lee L. 1
129 Pinhas A. 1
130 Wu P. 1
131 Ritch R. 1
132 Ponnampalavanar S. 1
133 Tantraworasin A. 1
134 Miyatake A. 1
135 Wirawan D. 1
136 Tanaka K. 1
137 Yuliana F. 1
138 Joshi K. 1
139 Ezhilarasi C. 1
140 Lam W. 1
141 Chatrou L. 1
142 Wong K. 1
143 Yoshida K. 1
144 Widhani A. 1
145 Nantarat N. 1
146 David R. 1
147 Jaroenkit T. 1
148 Omar S. 1
149 Gani Y. 1
150 Lithanatudom S. 1
151 Smith D. 1
152 Nishijima T. 1
153 Na S. 1
154 Kambua P. 1
155 Sriondee R. 1
156 Chusut P. 1
157 Chunhametha, S. 1
158 Praparattanapan J. 1
159 Sanglier, J.-J. 1
160 Ngaemthao, W. 1
161 Sirivichayakul S. 1
162 Pittayakhajonwut, P. 1
163 Kantipong P. 1
164 Kudo, T. 1
165 Chaiwarith R. 1
166 Kiertiburanakul S. 1
167 Hanmuangjai P. 1
168 Kumarasamy N. 1
169 Pham T. 1
170 Prasertsan P. 1
171 Jiamsakul A. 1
172 Sasaki K. 1
173 Ratanasuwan W. 1
174 Zhao H. 1
175 Imran D. 1
176 Ruxrungtham K. 1
177 Suwanborirux, K. 1
178 Petersen B. 1
179 Koyama M. 1
180 Cooper D. 1
181 Nakamura K. 1
182 Maeda I. 1
183 Ha H. 1
184 Wungsintaweekul B. 1
185 Bui V. 1
186 Chawansuntati K. 1
187 Tangtua J. 1
188 Pratanaphon R. 1
189 Supong, K. 1
190 Sungkanuparph S. 1
191 Tanasupawat, S. 1
192 Saphonn V. 1
193 Sirisanthana T. 1
194 Pomirleanu N. 1
195 Sanguanchaipaiwong V. 1
196 Mariadoss B. 1
197 Tansuhaj P. 1
198 Kim J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 7
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 5
6 2555 3
7 2554 5
8 2552 1
9 2550 1
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A First Phylogeny of the Genus Dimocarpus and Suggestions for Revision of Some Taxa Based on Molecular and Morphological Evidence
2 Peripapillary perfused capillary density in primary open - Angle glaucoma across disease stage: An optical coherence tomography angiography study
3 Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
4 Extracellular protease derived from lactic acid bacteria stimulates the fermentative lactic acid production from the by-products of rice as a biomass refinery function
5 Green and chemical-free process of enzymatic xylooligosaccharide production from corncob: Enhancement of the yields using a strategy of lignocellulosic destructuration by ultra-high pressure pretreatment
6 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor
7 Partial purification and comparison of precipitation techniques of pyruvate decarboxylase enzyme
ปี พ.ศ. 2559
8 Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management
9 Renal dysfunction during tenofovir use in a regional cohort of HIV-infected individuals in the Asia-Pacific
10 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part II. The application of aerobic sequencing batch reactor (aerobic SBR) to produce high biomass of Dioszegia sp. TISTR 5792
11 Eco-friendly processing in enzymatic xylooligosaccharides production from corncob: Influence of pretreatment with sonocatalytic-synergistic Fenton reaction and its antioxidant potentials
12 Purification, characterization, and molecular cloning of the xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and its application to xylooligosaccharide production
13 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part I. Optimal condition for lactic acid fermentation using a microaerobic sequencing batch reactor (microaerobic SBR) with immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 22
14 Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM)
ปี พ.ศ. 2558
15 Huberantha, a replacement name for Hubera (Annonaceae: Malmeoideae: Miliuseae)
16 Characterization of the native form and the carboxy-terminally truncated halotolerant form of α-amylases from Bacillus subtilis strain FP-133
ปี พ.ศ. 2557
17 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
18 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
19 Micromonospora sediminicola sp. nov., isolated from marine sediment
20 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
21 Actinoplanes siamensis sp. nov., isolated from soil
22 The Effects Of Dietary Fish Oil Replacement On Growth, Tissue Fatty Acid Composition And Fatty Acid Metabolism Of Red Hybrid Tilapia And Genetically Improved Farmed Nile Tilapia
ปี พ.ศ. 2555
23 Sugar ester synthesis by thermostable lipase from Streptomyces thermocarboxydus ME168
24 Purification and characterization of lipase from newly isolated Burkholderia multivorans PSU-AH130 and its application for biodiesel production
25 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress
ปี พ.ศ. 2554
26 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source
27 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500
28 Optimization of cellulase-free xylanase production by thermophilic streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and response surface methodological approaches
29 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
30 Biomarker analyses and final overall survival results from a phase III, randomized, open-label, first-line study of gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in clinically selected patients with advanced non - small-cell lung cancer in Asia (IPASS)
ปี พ.ศ. 2552
31 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500
ปี พ.ศ. 2550
32 Dynamic adjustment of age distribution in human resource management by genetic algorithms
ปี พ.ศ. 2548
33 Age-Related Changes In The Oxidative Status And Antioxidant Capacity In Different Brain Regions Of Spontaneously Hypertensive Rat [QD63.X6 T258 2005 f rb].