ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chou L.-Y.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyu 5
2 Chiew, Sing Ping 5
3 Ditangco,R.A. 4
4 Yunihastuti,E. 4
5 Kamarulzaman,A.B. 4
6 Zhang,F. 4
7 Pujari,S.N. 4
8 Kiertiburanakul,S. 4
9 Chaiwarith,R. 4
10 Law,M. 4
11 Kumarasamy,N. 4
12 Li,P. 3
13 Choi,J. 3
14 Nguyen,V.K. 3
15 Ng,O. 3
16 Phanuphak,P.P. 3
17 Oka,S. 3
18 Merati,T.P. 3
19 Tanuma,J. 3
20 Chen, Xiaodong 3
21 Lie, S. T. 3
22 Ling, San 3
23 Li, Shuzhou 3
24 He, Jiating 3
25 Fan, Weijun 3
26 Yoon, Soon Fatt 3
27 Chong, Wen Han 3
28 Sohn,A.H. 2
29 Zhao,H. 2
30 Mean,C.V. 2
31 Han,N. 2
32 Lee,M. 2
33 Vohith,K. 2
34 Saghayam,S. 2
35 Ratanasuwan,W. 2
36 Vonthanak,S. 2
37 Ezhilarasi,C. 2
38 Kantipong,P. 2
39 Ruxrungtham,K. 2
40 Cooper,D.A. 2
41 Saphonn,V. 2
42 Sirisanthana,T. 2
43 Sungkanuparph,S. 2
44 Uy,E. 2
45 David,R.A. 2
46 Bantique,R.O. 2
47 Wong,W. 2
48 Zhou,J. 2
49 Lee,L.S. 2
50 Sim,B.L.H. 2
51 Kim,J. 2
52 Yuliana,F. 2
53 Wirawan,D.N. 2
54 Imran,D. 2
55 Widhani,A. 2
56 Nishijima,T. 2
57 Makane,A. 2
58 Joshi,K.S. 2
59 Buranapanichpan S. 2
60 Batchelor, M. T. 2
61 Tuda M. 2
62 Wang, S. Z. 2
63 Nguyen, Nam-Trung 2
64 Huang, Xiaoyang 2
65 Guan, X. W. 2
66 Yin, X. G. 2
67 Jiamsakul,A. 2
68 Xu, Jun 2
69 Wang, Xiaotian 2
70 Fan, S. C. 2
71 Wang, Hong 2
72 Jiang, Jin 2
73 Wee, A. T. S. 2
74 Wang, Yawen 2
75 Cao,T.T.T. 2
76 Kotarathititum,W. 2
77 Pham,T.T. 2
78 Ha,H.L. 2
79 Petersen,B. 2
80 Durier,N. 2
81 Sanmeema,N. 2
82 Bui,V.H. 2
83 Hyde K.D. 2
84 Zhang, Dao Hua 2
85 Qu, Longjiang 2
86 Li, Qiang 2
87 Niyomdham C. 2
88 Tateishi Y. 2
89 Domokos,G. 1
90 Mufti,G.J. 1
91 Mohamed Thalha,A.J. 1
92 Lutz,D. 1
93 Roubert,B. 1
94 Habr,D. 1
95 Perrotta,S. 1
96 Papadopoulos,N.T. 1
97 Alimena,G. 1
98 Aǧaoǧlu,L. 1
99 Nobile,F. 1
100 Rose,C.S. 1
101 Muus,P.K. 1
102 Schmid,M.L. 1
103 Li,Q. 1
104 Guerci-Bresler,A. 1
105 Samat, Narimah 1
106 Ganser,A.G. 1
107 Alonso,D. 1
108 Legros,L. 1
109 Chan, Ngai Weng 1
110 Lin,K. 1
111 Tan, Mou Leong 1
112 Lübbert,M. 1
113 Taylor,K.M. 1
114 Linkesch,W.M. 1
115 Roy, Ranjan 1
116 Ghani, Aminuddin Ab 1
117 Vassilieff,D. 1
118 Ravoet,C. 1
119 Remacha,A.F. 1
120 Knibbs,P. 1
121 Beck,J.T. 1
122 Kulatunga,A. 1
123 Baccarani,M. 1
124 Jolimont Lobbes,H.H. 1
125 Béris,P.H. 1
126 Roy,L. 1
127 Birgens,H.S. 1
128 Fénaux,P. 1
129 Ngieng,M. 1
130 Saglio,G.G. 1
131 Chuah,J. 1
132 Beyne-Rauzy,O. 1
133 Boyd,M.A. 1
134 Baba,A.A. 1
135 Arrizabalaga,B. 1
136 Poole,J.E. 1
137 Piga,A.M. 1
138 Angelucci,E. 1
139 Amé,S. 1
140 Pfeilstöcker,M. 1
141 Athanasiou-Metaxa,M. 1
142 Porter,J.B. 1
143 Quarta,G. 1
144 Bendall,C. 1
145 Aydınok,Y. 1
146 Pungolino,E.M. 1
147 Augustson,B.M. 1
148 Petrini,M.T. 1
149 Sriondee,R. 1
150 Inusa,B.P.D. 1
151 Filosa A. 1
152 Boettiger,D.E. 1
153 Prossomariti L. 1
154 Sanz,G.F. 1
155 Hunault-Berger,M. 1
156 Autsavapromporn,N. 1
157 Jaulmes,D. 1
158 Gerardi C. 1
159 Konishi,T. 1
160 Jensen,J.M. 1
161 Plante,I.L. 1
162 Caruso V. 1
163 Pitrolo L. 1
164 Huang,S. 1
165 Hertzberg,M.S. 1
166 Rigano P. 1
167 Tan,M.T. 1
168 Barone R. 1
169 Lim,P.L. 1
170 Heinrich,B. 1
171 Chusut,P. 1
172 Ho,J. 1
173 Capra M. 1
174 Kambua,P. 1
175 Hsu,H. 1
176 Chumla,L. 1
177 Mancuso L. 1
178 Kattamis,A.C. 1
179 Campisi S. 1
180 Lai,Y. 1
181 Gattermann,N. 1
182 Jiang,W. 1
183 Walker J.M. 1
184 Nakkiew,W. 1
185 Lai,M. 1
186 Lumyong S. 1
187 Lee,J. 1
188 Della Porta,M. 1
189 Douds D. 1
190 Lee,K. 1
191 Chaiyasen A. 1
192 Finelli,C. 1
193 Telfer P. 1
194 Koren,A. 1
195 Kim,K. 1
196 Elefteriou A. 1
197 Funayama,T. 1
198 Cianciulli P. 1
199 Usami,N. 1
200 Kilinç,Y. 1
201 Azzam,E.I. 1
202 Kinsey,S.E. 1
203 Hamza H. 1
204 Suzuki,M. 1
205 Kjeldsen,L. 1
206 Murakami,T. 1
207 Angastiniotis M. 1
208 Lee,S. 1
209 Chen,C. 1
210 Vincent,T. 1
211 Allen,D. 1
212 Cunningham,N. 1
213 McCann,L. 1
214 Agrawal,S. 1
215 Phanuphak,N. 1
216 Little,J.L. 1
217 Zhao,H.X. 1
218 Pujari,S.S. 1
219 Templeton,D.J. 1
220 Vale,R. 1
221 Baker,D.A. 1
222 Smith,D.E. 1
223 Gray,C. 1
224 Omar,S.F.S. 1
225 Franic,T. 1
226 Wright,S.T. 1
227 O'Connor,C.C. 1
228 Cuong,D.D. 1
229 Lim,P. 1
230 Thuy Pham,T.T. 1
231 Avihingsanon,A. 1
232 Hoy,J.F. 1
233 Ponnampalavanar,S.A. 1
234 Bloch,M.T. 1
235 Chen,Y.M.A. 1
236 Ellis,D. 1
237 Grotowski,M. 1
238 Han,S. 1
239 Dijanosic,C. 1
240 Jackson,E.K. 1
241 Halligan,S. 1
242 Wray,L. 1
243 Kuo,L.H. 1
244 McGrath,V. 1
245 Brown,K.L. 1
246 McGrath,C. 1
247 Chua,A. 1
248 Read,P.J. 1
249 Khongphattanayothin,M. 1
250 Smith,D.J. 1
251 Couldwell,D.L. 1
252 Loh,A. 1
253 Lu,H. 1
254 Shakeshaft,J. 1
255 Ditangco,R. 1
256 Lee,F. 1
257 Hesse,K. 1
258 Carr,A. 1
259 Cooper,D. 1
260 McCallum,K. 1
261 Taylor,S.C. 1
262 Choi,J.Y.O. 1
263 Sinn,K. 1
264 Kajindran,A. 1
265 Jackson,E. 1
266 Prone,I. 1
267 Finlayson,R.J. 1
268 Norris,R. 1
269 Praparattanapan,J. 1
270 Sohn,A. 1
271 Lee,A. 1
272 Viprakasit,V. 1
273 Villegas,A.M. 1
274 Lim,A. 1
275 McManus,H. 1
276 Cuong,D.D.U. 1
277 Hatim,A. 1
278 Wainwright,L. 1
279 Wettervald,M. 1
280 Udomratn,P. 1
281 Jeon,H. 1
282 Waßmann,B. 1
283 Tian-mei,S. 1
284 Petoumenos,K. 1
285 Mulhall,B.P. 1
286 Schots,H. 1
287 Downing,S.G. 1
288 Borgna-Pignatti,C. 1
289 Russell,D.B. 1
290 B́ordessoule,D. 1
291 Schmugge,M. 1
292 Bosly,A.E. 1
293 Secchi,G. 1
294 Watson,J. 1
295 Lawrence,C. 1
296 Furner,V.L. 1
297 Bouabdallah,K. 1
298 Sowden,D. 1
299 Will,A.M. 1
300 Bautista,D.C.T. 1
301 Srisurapanont,M. 1
302 Wang,G. 1
303 Chen,Y. 1
304 Si,T. 1
305 He,Y. 1
306 Rush,A.J. 1
307 Kerr,S.J. 1
308 Boettiger,D.C. 1
309 Parwati Merati,T. 1
310 Mustafa,M.Y. 1
311 Van Kinh,N. 1
312 Li,C.K.P. 1
313 Pham,T.T.T. 1
314 George,T.I. 1
315 Fang,Y. 1
316 Yeh,S. 1
317 Chua,H. 1
318 Liu,S. 1
319 Wright,J.G. 1
320 Wörmann,B.J. 1
321 Chan,S. 1
322 Yoon,S. 1
323 Hong,J. 1
324 Chang,S. 1
325 Calvaruso G. 1
326 Zweegman,S. 1
327 Bae,J. 1
328 Zoumbos,N.C. 1
329 Dickson,B.M. 1
330 Morimoto K. 1
331 Dou, Yana 1
332 Jia, Lianxi 1
333 Fang, Qing 1
334 Yang, Zheng 1
335 Wang, Dong-An 1
336 Tu, Xiaoguang 1
337 Li, Yijiang 1
338 Yu, Mingbin 1
339 Sun, C. Q. 1
340 Song, X. 1
341 Wang, K. 1
342 Ge, Zigang 1
343 Thote, Tanushree 1
344 Xu, Rong 1
345 Han, Kyungsup 1
346 Zhang, Jingjing 1
347 Kamyshny, A. 1
348 Zhang, Huijuan 1
349 Liow, Tsung-Yang 1
350 Magdassi, S. 1
351 Cao, X. 1
352 Yoon, Yong-Jin 1
353 Yu, Q. J. 1
354 Park, Mi Kyoung 1
355 Song, Junfeng 1
356 Kee, Jack Sheng 1
357 Cai, Y. Q. 1
358 Luo, Xianshu 1
359 Jin, Y. F. 1
360 Zhao, Y. F. 1
361 Garg, A. 1
362 French, Chris 1
363 Bao, Shu Juan 1
364 Guo, Jun 1
365 Bisht, Ankit 1
366 Liu, Xinfeng 1
367 Lin, Ziyu 1
368 Free, Andrew 1
369 Zhang, Ping 1
370 Wang, Rui-Ying 1
371 Banlue Srisuchinwong 1
372 Jia, Dian-Zeng 1
373 Cai, Chang-Jun 1
374 Hu, Guo-Xin 1
375 Lin, Feng 1
376 Sum, Tze Chien 1
377 Gong, Y. Y. 1
378 Wang, M.-S. 1
379 Savalani, M. M. 1
380 Chi, B. Q. 1
381 Fu, C. X. 1
382 Tai, K. 1
383 Huang, J.-H. 1
384 Song, Xiaohui 1
385 Tang, Tang 1
386 Seah, Hock Soon 1
387 Yu, Jun 1
388 Chen, Liyong 1
389 Yao, Lin 1
390 Lo, Guo-Qiang 1
391 Law, J. Y. 1
392 Lim, A. B. Y. 1
393 Yauw, O. 1
394 Jiang, Lin 1
395 Chang, A. C. K. 1
396 Chen, Z. 1
397 Sun, Yinghui 1
398 Tang, Yuxin 1
399 Chylak, B. 1
400 Dravid, Vinayak P. 1
401 Marzari, Nicola 1
402 Zhang, Kang 1
403 Jiang, Yueyue 1
404 Zhang, Qing 1
405 Dong, Zhili 1
406 Tsang, Siu Hon 1
407 Nguyen, T. B. N. 1
408 Shakerzadeh, Maziar 1
409 Teo, Edwin Hang Tong 1
410 Loh, G. C. 1
411 Lin, H. Q. 1
412 Tay, Beng Kang 1
413 Tan, Dunlin 1
414 Zhang, Hua 1
415 Tan, C. W. 1
416 Yap, Ray Chin Chong 1
417 Qi, Xiaoying 1
418 Chow, W. L. 1
419 Xu, N. 1
420 Wu, Jinsong 1
421 Stellacci, Francesco 1
422 Mendis, Suwan P. 1
423 Lam, Y. C. 1
424 Nguyen, Q. M. P. 1
425 E. Rusli 1
426 Jang, Ling-Yun 1
427 Wong, S. M. 1
428 Tin, Chin Che 1
429 Yeo, L. P 1
430 Long, Y. 1
431 Feng, Zhe Chuan 1
432 Wu, Zhengyun 1
433 Lok, B. K. 1
434 Qiu, Zhi Ren 1
435 Lee, Y. K. 1
436 Sun, Hua Yang 1
437 Qi, Dianpeng 1
438 Tam, H. Y. 1
439 Feng, Xinhuan 1
440 Wang, Hua 1
441 Xue, Can 1
442 Tang, Dingyuan 1
443 Zhu, Bowen 1
444 Wai, P. K. A. 1
445 Liu, X. 1
446 Xu, Qiang 1
447 Chen, Cheng 1
448 Leow, Wan Ru 1
449 Guan, Bai-ou 1
450 Ng, S. T. 1
451 Qu, Yi 1
452 Elalfy,M.S. 1
453 Wang C.-P. 1
454 Woolley,I.J. 1
455 Wu W.-J. 1
456 Price,S. 1
457 Ehninger,G.E. 1
458 Giles,M.L. 1
459 El Beshlawy,A. 1
460 Zhu H.-Y. 1
461 Williams,J. 1
462 Enggaard,L. 1
463 Korman,T.M. 1
464 Chen Z.-Q. 1
465 Economopoulos,T.H. 1
466 Bryant,M.L. 1
467 Lumyong P. 1
468 Silvers,J.E. 1
469 Delforge,M. 1
470 Read,T.R.H. 1
471 Lau,H. 1
472 Dauriac,C. 1
473 Dölken,G. 1
474 Zeng,W. 1
475 Duyster,J. 1
476 Wu L.-H. 1
477 Watson,K.M. 1
478 Zhang K. 1
479 Dombret,H. 1
480 Fillet,G. 1
481 Zhang Y.-C. 1
482 Grigg,A.P. 1
483 Phrommintikul A. 1
484 Azwa,I. 1
485 Chattipakorn N. 1
486 Syed Omar,S.F. 1
487 Goldfarb,A.W. 1
488 Wong,W.W. 1
489 Gümrük,F.U. 1
490 Vitrano A. 1
491 Wu,P.C. 1
492 Ha,S.Y. 1
493 Ku,W.W. 1
494 Maggio A. 1
495 Abd-Elsalam K.A. 1
496 Giraudier,S. 1
497 Forni,G.L. 1
498 Johnson C.D. 1
499 Skett,J. 1
500 Murugan K. 1
501 Nolan,D. 1
502 Filosa,A. 1
503 Robinson,J.O. 1
504 Galanello,R. 1
505 Wulandari N.F. 1
506 Na,S. 1
507 Gastl,G.A. 1
508 Choi,J.Y. 1
509 To-Anun C. 1
510 Cianciulli,P. 1
511 Nicolson,J. 1
512 Bowden,D.K. 1
513 Shah,F.T. 1
514 Broom,J.K. 1
515 Seymour,J.F. 1
516 Chen, C. L. 1
517 Foerster, A. 1
518 Taing,K. 1
519 Bowen,D.T. 1
520 Shen,Z. 1
521 McGill,K. 1
522 Bron,D.G. 1
523 Johnston,C. 1
524 Shah,H.N. 1
525 Jin, K. X. 1
526 Ramam, A. 1
527 Yuan, S. 1
528 Wang, Youyi 1
529 Teo, Ronnie J. W. 1
530 Yuan, Shu 1
531 Ma, S. G. 1
532 Zhang, Sam 1
533 Liu, W. 1
534 Chen, X. Z. 1
535 Li, J. H. 1
536 Wu, T. 1
537 Dai, Qingping 1
538 Jin, Y. J. 1
539 Huang, Z. M. 1
540 Cappellini,M.D.O. 1
541 Slama,B. 1
542 Chapman,C.S. 1
543 Edwards,S. 1
544 Moore,R.S. 1
545 Troncy,J. 1
546 Donohue,W. 1
547 Chancharunee,S. 1
548 Charoenkwan,P. 1
549 Liddle,R. 1
550 Roth,N.J. 1
551 Chuansumrit,A. 1
552 Chèze,S. 1
553 Locke,P. 1
554 Chasapopoulou,E. 1
555 Thein,S.L. 1
556 Chan,L. 1
557 Cartron,G. 1
558 Taher,A.T. 1
559 Youds,D. 1
560 Sutcharitchan,P. 1
561 Orth,D.N. 1
562 Capra,M.E.Z. 1
563 Kelly,M.D. 1
564 Cazzola,M. 1
565 Tesch,H.J. 1
566 Magon,H. 1
567 Chalkias,C. 1
568 Gibson,A. 1
569 Tamary,H. 1
570 Haase,D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 6
6 2557 13
7 2556 13
8 2555 10
9 2554 2
10 2553 2
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 3
14 2549 1
15 2548 3
16 2547 1
17 2546 2
18 2545 3
19 2544 2
20 2541 1
21 2537 1
22 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 A Critical Evaluation of River Management Models in Malaysia
ปี พ.ศ. 2561
2 Brain response to different message content of pictorial health warnings from tobacco packages: comparison between smokers and non-smokers using fMRI
ปี พ.ศ. 2560
3 Influence of host plants and soil diluents on arbuscular mycorrhizal fungus propagation for on-farm inoculum production using leaf litter compost and agrowastes
ปี พ.ศ. 2559
4 A Comparative Study Of Issues And Challenges In Reducing Non Revenue Water Rates In Pulau Pinang And Perlis, Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
5 Understanding local news consumption and community participation via the lens of information repertoires and media multiplexity
6 Thermodynamics versus kinetics in nanosynthesis
7 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
8 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
9 Genetic changes in progeny of bystander human fibroblasts after microbeam irradiation with X-rays, protons or carbon ions: The relevance to cancer risk
10 Debates Over Liberalising Dual Citizenship: Prospects And Limits In Taiwan And The People's Republic Of China
ปี พ.ศ. 2557
11 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
12 Selective surface modification of PET substrate for inkjet printing
13 Simulation of fracture/breakup of concrete magazine using cohesive element
14 Impact of structural eurocodes on steel and composite structures
15 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 2 : numerical study
16 The effects of surface bond relaxation on electronic structure of Sb2Te3 nano-films by first-principles calculation
17 Homo- and co-polymerization of polysytrene-block-poly(acrylic acid)-coated metal nanoparticles
18 Understanding the phase emergence of mesoporous silica
19 Fabrication of hybrid nanostructures based on the block copolymer self-assemblies.
20 Encapsulation of Au nanoparticles by poly(4-Vinylpyridine)-block-polystyrene-block-poly(4-Vinylpyridine) for controlled chain assembly
21 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
22 Clinical and sociodemographic correlates of suicidality in patients with major depressive disorder from six Asian countries
23 Trends in first-line antiretroviral therapy in Asia: Results from the treat Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
24 Palladium-coated and bare copper wire study for ultra-fine pitch wire bonding.
25 Silicon-based optoelectronic integrated circuit for label-free bio/chemical sensor
26 A hybrid M5 ′ -genetic programming approach for ensuring greater trustworthiness of prediction ability in modelling of FDM process.
27 Universal local pair correlations of Lieb-Liniger bosons at quantum criticality.
28 On the balanced elementary symmetric Boolean functions
29 Suppression of photovoltaic effect by magnetic field in Pr0.65(Ca0.75Sr0.25)0.35MnO3/Nb:SrTiO3 heterostructure.
30 Wilson ratio of fermi gases in one dimension.
31 Preservation of lattice orientation in coalescing imperfectly aligned gold nanowires by a zipper mechanism
32 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
33 VO2/Si–Al gel nanocomposite thermochromic smart foils : largely enhanced luminous transmittance and solar modulation
34 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 1 : experimental study
35 Cells behave distinctly within sponges and hydrogels due to differences of internal structure
36 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
ปี พ.ศ. 2555
37 Bonding and diffusion of nitrogen in the InSbN alloys fabricated by two-step ion implantation
38 Re-ordering chaotic carbon : origins and application of textured carbon
39 Diameter effect on the sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes by addition of dichlorocarbene
40 4H-SiC wafers studied by X-ray absorption and Raman scattering
41 Molecular-ion-imprinted chitosan hydrogels for the selective adsorption of silver(I) in aqueous solution
42 Image classification by multimodal subspace learning
43 One step microwave synthesis and magnetic properties of Co3O4 octahedrons
44 Cellulose degradation system of Cytophaga hutchinsonii
45 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
46 Information Technology Infrastructure Library (Itil): An Approach To Optimize Best Practices In It Service Delivery
ปี พ.ศ. 2554
47 Mechanism for stable, ultra-flat multiwavelength operation in erbium-doped fiber lasers employing intensity-dependent loss
48 Size effects of nana-to-micro particles of cBN coated with tin matrix on WC substrate for hard turning applications
ปี พ.ศ. 2553
49 Guignardia/Phyllosticta species on banana
50 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
51 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
52 On the constructions of constant-composition codes from perfect nonlinear functions
53 Properties and applications of preimage distributions of perfect nonlinear functions
54 On the covering structures of two classes of linear codes from perfect nonlinear functions
55 Adaptive mesh generation procedures for thin-walled tubular structures
56 Research on tubular joints at Nanyang Technological University
ปี พ.ศ. 2551
57 Device building blocks for photonic integration : design and process.
ปี พ.ศ. 2550
58 High frequency implementation of Sprott's chaotic oscillators using current-feedback op amps
59 Generation of shock-free pressure waves in shaped resonators by boundary driving
60 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
ปี พ.ศ. 2549
61 Adaptive control of robot manipulators with uncertain kinematics and actuator dynamics.
ปี พ.ศ. 2548
62 Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): High host specificity of non-pests to Cajaninae (Fabaceae)
63 Effect of resonator dimensions on nonlinear standing waves
64 Low threshold current density and high characteristic temperature narrow-stripe native oxide-confined 1.3-μm InGaAsN triple quantum well lasers
ปี พ.ศ. 2547
65 Investigation of the optical properties of InGaAsN∕GaAs∕GaAsP multiple-quantum-well laser with 8-band and 10-band k[middle dot]p model
ปี พ.ศ. 2546
66 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 1 : construction of underlying geometrical model
67 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 2 : mesh generation algorithm and examples
ปี พ.ศ. 2545
68 On using enriched cover function in the partition-of-unity method for singular boundary-value problems
69 Automatic generation of anisotropic quadrilateral meshes on three-dimensional surfaces using metric specifications
70 New species of Annulatascus and Saccardoella from the Philippines
ปี พ.ศ. 2544
71 On curvature element-size control in metric surface mesh generation
72 On increasing the order and density of 3D finite element meshes
ปี พ.ศ. 2541
73 AMIC-CBA-SCS/NTU Conference on Public Service Broadcasting : Thriving in a Diverse Broadcasting Environment, Singapore, Feb 20-21, 1998 : [inaugural speech]
ปี พ.ศ. 2537
74 Malaysian values and organizational commitment : a study of differences amongst various races
ปี พ.ศ. 2530
75 Kajian Pembentukan Hidrokarbon Polinukleur Aromatik Dalam Pemanggang/Penggorengan Beberapa Makanan Tempatan