ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Choopun S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Chaiyapan S.
- Chuboon S.
- Choopan S.
- Cu-Uvin S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wongratanaphisan D. 33
2 Gardchareon A. 29
3 Hongsith N. 22
4 Wongrat E. 15
5 Phadungdhitidhada S. 15
6 Mangkorntong N. 14
7 Mangkorntong P. 12
8 Ruankham P. 9
9 Tubtimtae A. 9
10 Pimpang P. 7
11 Santhaveesuk T. 6
12 Singjai P. 6
13 Wongsawad C. 6
14 Chairuangsri T. 6
15 Hongsith K. 5
16 Sutthana S. 5
17 Kalantar-Zadeh K. 4
18 Yimnirun R. 4
19 Phaechamud T. 3
20 Kerdcharoen T. 3
21 Ananta S. 3
22 Nilphai S. 3
23 Pengpad A. 3
24 Bhoomanee C. 3
25 Vailikhit V. 3
26 Ponhan W. 3
27 Raksa P. 3
28 Thepnurat M. 3
29 Singkarat S. 3
30 Nithikathkul C. 3
31 Ruamsuk A. 2
32 Thanasanvorakun S. 2
33 Charoenteeraboon J. 2
34 Tuantranont A. 2
35 Wlodarski W. 2
36 Wongmaneerung R. 2
37 Sadek A.Z. 2
38 Thongtem S. 2
39 Umma K. 2
40 Wongchoosuk C. 2
41 Mahadlek J. 2
42 Chueaiarrom C. 2
43 Samransuksamer B. 2
44 Wiranwetchayan O. 2
45 Aye H.L. 2
46 Promnopas W. 2
47 Sagawa T. 2
48 Chanlek N. 2
49 Teesetsopon P. 2
50 Thongon A. 2
51 Srathongluan P. 2
52 Laosiritaworn Y. 2
53 Zhuiykov S. 1
54 Brizz B. 1
55 Hongto T. 1
56 Nguyen E.P. 1
57 Delph Y. 1
58 Zoolfakar A.S. 1
59 Swann E. 1
60 Barnett R. 1
61 Chuejetton A. 1
62 Andrade A. 1
63 Haas D. 1
64 Lawrence J. 1
65 Fiscus S. 1
66 de Gruttola V. 1
67 Gettinger N. 1
68 Wongkrajang S. 1
69 Mitsuyasu R. 1
70 Sheangliw S. 1
71 Snowden W. 1
72 Kongjai K. 1
73 Amod F. 1
74 Walawander A. 1
75 Sanne I. 1
76 Koonnasoot W. 1
77 Maponga C. 1
78 Safren S. 1
79 Nair A. 1
80 Lutz M. 1
81 Kanyama C. 1
82 Uy J. 1
83 Arthayakul K. 1
84 Schooley R. 1
85 Khongchareon N. 1
86 Moran L. 1
87 Kumpoun W. 1
88 Marcus C. 1
89 Wongsila S. 1
90 Teekwang B. 1
91 Sharma J. 1
92 Cheng A. 1
93 Poongulali S. 1
94 Cardoso S. 1
95 Jaffe H. 1
96 Bischofberger N. 1
97 Wulfsohn M. 1
98 Said F. 1
99 Martin J. 1
100 Faria D. 1
101 Berendes S. 1
102 Phalee A. 1
103 Noikong W. 1
104 Futemvong S. 1
105 Chisada A. 1
106 Samaneka W. 1
107 Burke K. 1
108 Mngqibisa R. 1
109 Kayoyo V. 1
110 Steele J. 1
111 Descallar R. 1
112 Tabet S. 1
113 Taha T. 1
114 van der Horst C. 1
115 Solomon S. 1
116 Severe P. 1
117 Nielsen K. 1
118 Pendame R. 1
119 Ramratnam B. 1
120 Wanke C. 1
121 Gormley J. 1
122 Webb N. 1
123 Shugarts D. 1
124 Winters M. 1
125 Pappa K. 1
126 Loeliger E. 1
127 Putnam B. 1
128 Ntshele S. 1
129 Martinson F. 1
130 Hosseinipour M. 1
131 Bootkul D. 1
132 Tabata H. 1
133 Tippawan U. 1
134 Intarasiri S. 1
135 Subjareon P. 1
136 Maleemonkol S. 1
137 Kaewyai K. 1
138 Aramwit C. 1
139 Kawai T. 1
140 Yu L. 1
141 Keawtoakrue Y. 1
142 Siwawongkasem K. 1
143 Sirisanthana T. 1
144 Sukthao P. 1
145 Kuhamaneechot R. 1
146 Gregoratti L. 1
147 Thurakitseree T. 1
148 Phadunghitidhada S. 1
149 Boonyawan D. 1
150 Chareoniam V. 1
151 Rani R. 1
152 Collier A. 1
153 Kadir R. 1
154 Chilongozi D. 1
155 Zoolfakar A. 1
156 Berthaud V. 1
157 Bollinger R. 1
158 Bryson Y. 1
159 Flexner C. 1
160 Gulick R. 1
161 Sujinnapram S. 1
162 Boon-on P. 1
163 Isariyodom P. 1
164 Moungsrijun S. 1
165 Kazembe P. 1
166 Hoffman I. 1
167 Thupthimchun W. 1
168 Hammer S. 1
169 Rooney J. 1
170 Kamwanna T. 1
171 Martinez A. 1
172 Eron J. 1
173 Mayer K. 1
174 Sutham W. 1
175 Viriyaworasakul C. 1
176 Eshleman S. 1
177 Klingman K. 1
178 Gallant J. 1
179 Cohen M. 1
180 Currier J. 1
181 Firnhaber C. 1
182 Riviere C. 1
183 Wongsawad P. 1
184 Melo M. 1
185 Kumwenda N. 1
186 Anuntalabhochai S. 1
187 Campbell T. 1
188 Mangkomtong N. 1
189 Tanunchai S. 1
190 Smeaton L. 1
191 Krua-In C. 1
192 Kumarasamy N. 1
193 Celentano D. 1
194 Supparatpinyo K. 1
195 Vilaithong T. 1
196 Chen Y. 1
197 Tripathy S. 1
198 Ippolito S.J. 1
199 Lama J. 1
200 Hakim J. 1
201 Flanigan T. 1
202 Lalloo U. 1
203 Kumwenda J. 1
204 Grinsztejn B. 1
205 Jintakosol T. 1
206 Sanchez J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 13
2 2559 12
3 2557 5
4 2556 6
5 2555 7
6 2554 15
7 2553 9
8 2552 9
9 2551 9
10 2550 4
11 2548 4
12 2547 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Rapid synthesis of Au, Ag and Cu nanoparticles by DC arc-discharge for efficiency enhancement in polymer solar cells
2 Rapid synthesis of tin oxide nanostructures by microwave-assisted thermal oxidation for sensor applications
3 Preparation of TiO2 nanoparticles by sparking technique for enhancing photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells
4 Room temperature ethanol sensing properties of FET sensors based on ZnO nanostructures
5 Hydrogen sensors based on gold nanoclusters assembled onto ZnO nanostructures at low operating temperature
6 Acetone gas sensors based on ZnO nanostructures decorated with Pt and Nb
7 Full coverage of perovskite layer onto ZnO nanorods via a modified sequential two-step deposition method for efficiency enhancement in perovskite solar cells
8 Chemical vapor treatment of zinc oxide photoelectrodes for efficiency enhancement of dye-sensitized solar cells
9 Effective properties of undoped and Indium3+-doped tin manganese telluride (Sn1 − xMnxTe) nanoparticles via using a chemical bath deposition route
10 Interface modification of CH3NH3PbI3/PCBM by pre-heat treatment for efficiency enhancement of perovskite solar cells
11 Fabrication of ethanol sensors based on ZnO thin film field-effect transistor prepared by thermal evaporation deposition
12 Effects of mixed-phase copper oxide nanofibers in ZnO dye-sensitized solar cells on efficiency enhancement
13 Characterisations and DSSC efficiency test of TiO2 nano-films formed by filtered cathodic vacuum arc deposition
ปี พ.ศ. 2559
14 Electrical properties of field-effect transistor with interlinked ZnO tetrapod network as an active layer
15 Enhancement of ZnO dye-sensitized solar cell performance by modifying photoelectrodes using an acid vapor texturing process
16 Simple fabrication of heterojunction solar cells by utilizing carbon materials films
17 Efficient charge-transport UV sensor based on interlinked ZnO tetrapod networks
18 Effective performance for undoped and boron-doped double-layered nanoparticles-copper telluride and manganese telluride on tungsten oxide photoelectrodes for solar cell devices
19 Low temperature ethanol response enhancement of ZnO nanostructures sensor decorated with gold nanoparticles exposed to UV illumination
20 Influence of surface modification with D205 dye on charge dynamics of hybrid ZnO nanorods/polymer solar cells
21 Effect of ZnO films immersion duration in N719 dye on energy conversion efficiency of DSSCs
22 Photovoltaic performances of Cu2-xTe sensitizer based on undoped and indium3+-doped TiO2 photoelectrodes and assembled counter electrodes
23 Surface Modification of Porous Photoelectrode Using Etching Process for Efficiency Enhancement of ZnO Dye-Sensitized Solar Cells
24 Size and shape tailoring of ZnO nanoparticles
25 Synthesis and characterization of MgO by microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2557
26 Tailoring of boron-doped MnTe semiconductor-sensitized TiO2 photoelectrodes as near-infrared solar cell devices
27 Influence of solvents on characteristics of nanoparticles prepared by pulsed laser ablation on iron target
28 Tailoring Cu2-xTe quantum-dot-decorated ZnO nanoparticles for potential solar cell applications
29 3D simulations on surface growth via chemical vapour deposition: Kinetic monte carlo investigation
30 Boron-doped MnTe semiconductor-sensitized ZnO solar cells
ปี พ.ศ. 2556
31 Atomic force microscopy adhesion mapping: Revealing assembly process in inorganic systems
32 Influence of carbon nanotubes in gel electrolyte on photovoltaic performance of ZnO dye-sensitized solar cells
33 MnTe semiconductor-sensitized boron-doped TiO2 and ZnO photoelectrodes for solar cell applications
34 Sparking deposited ZnO nanoparticles as double-layered photoelectrode in ZnO dye-sensitized solar cell
35 Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor array
36 Raman scattering of internal dynamics in spinel Zn2TiO 4 nanostructures
ปี พ.ศ. 2555
37 Control of depletion layer width via amount of AuNPs for sensor response enhancement in ZnO nanostructure sensor
38 Effect of Mg xZn 1-xO thin film as barrier layer for efficiency improvement of ZnO dye-sensitized solar cells
39 Ethanol sensing characteristics of sensors based on ZnO:Al nanostructures prepared by thermal oxidation
40 Characterization and antimicrobial activity of N-methyl-2-pyrrolidone- loaded ethylene oxide-propylene oxide block copolymer thermosensitive gel
41 Efficacy and Safety of Three Antiretroviral Regimens for Initial Treatment of HIV-1: A Randomized Clinical Trial in Diverse Multinational Settings
42 Effect of Mg xZn 1-xO thin film as barrier layer for efficiency improvement of ZnO dye-sensitized solar cells
43 Co-infection with Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui detected by human fecal examination in Chomtong district, Chiang Mai Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2554
44 Tangerine quality monitoring by ethanol concentration measurement
45 Zinc oxide whiskers by thermal oxidation method
46 Monodispersity and stability of Gold nanoparticles stabilized by using polyvinyl alcohol
47 Dielectric properties of PbTiO3/ZnO ceramic nanocomposites obtained by solid-state reaction method
48 Synthesis of MoO3 nanobelts by medium energy nitrogen ion implantation
49 Sensitivity improvement of ethanol sensor based on ZnO nanostructure by metal impregnation
50 Enhancement of sensor response by Au nanoparticles doping on ZnO tetrapod sensor
51 Monte carlo simulations of powder size reduction during mechanical milling process: An application to MgO
52 Size reduction of gold nanoparticles by pulsed laser ablation and reirradiation in water media
53 Improved photoelectrode of dye-sensitized solar cell using a ZnO/Zn 2TiO4
54 SnO2 nanowires mixed nanodendrites for high ethanol sensor response
55 Growth kinetic and characterization of Mg xZn 1-xO nanoneedles synthesized by thermal oxidation
56 Effect of solution on growth of zinc oxide tetrapod by thermal oxidation technique
57 Growth kinetic and characterization of Mg(x)Zn1-xO nanoneedles synthesized by thermal oxidation
58 Effect of nickel oxide thin films on photoconversion efficiency in zinc oxide dye-sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2553
59 Enhancement of ethanol sensing properties by impregnating platinum on surface of ZnO tetrapods
60 Enhancement of ethanol sensing properties by alloying TiO2 with ZnO tetrapods
61 Sensor response formula for sensor based on ZnO nanostructures
62 AZO/Ag/AZO multilayer films prepared by DC magnetron sputtering for dye-sensitized solar cell application
63 Effects of ZnO nanowhiskers addition on microstructure and dielectric properties of lead titanate ceramics
64 ZnO nanobelts as a photoelectrode for dye-sensitized solar cell
65 Preparation of nanoparticles by laser ablation on copper target in distilled water
66 Optical properties of Zn2TiO4 prepared by thermal oxidation method
67 Role of zinc oxide on rheology of thermosensitive gel developed for periodontitis treatment
ปี พ.ศ. 2552
68 Molecular identification of larval trematode in intermediate hosts from Chiang Mai, Thailand
69 Growth kinetic and characterization of tetrapod ZnO nanostructures
70 Moleculer identification of larval trematode in intermediate hosts from Chaing Mai, Thailand
71 Ethanol sensing properties of CuO nanowires prepared by an oxidation reaction
72 Copper oxide thin film and nanowire as a barrier in ZnO dye-sensitized solar cells
73 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
74 Zinc oxide nanostructures for applications as ethanol sensors and dye-sensitized solar cells
75 Comparative study of ethanol sensor based on gold nanoparticles: ZnO nanostructure and gold: ZnO nanostructure
76 Copro-diagnosis of Haplorchis taichui infection using sedimentation and PCR-based methods
ปี พ.ศ. 2551
77 Growth kinetic and characterization of RF-Sputtered ZnO:Al Nanostructures
78 Raman scattering and electrical conductivity of nitrogen implanted MoO3 whiskers
79 Characterization of SnO2 nanowires synthesized from SnO by carbothermal reduction process
80 Ethanol sensor based on ZnO and Au-doped ZnO nanowires
81 Effect of platinum impregnation on ZnO tetrapods for ethanol sensor
82 Ethanol sensing characteristics of ZnO nanostructures impregnated by gold colloid
83 Effect of stabilizer on preparation of silver and gold nanoparticle using grinding method
84 Zn2TiO4 nanostructures prepared by thermal oxidation method
85 CuO nanostructure by oxidization of copper thin films
ปี พ.ศ. 2550
86 Characterization of ZnO nanobelt-based gas sensor for H2, NO2, and hydrocarbon sensing
87 Luminescence property and large-scale production of ZnO nanowires by current heating deposition
88 Zinc oxide nanobelts by RF sputtering for ethanol sensor
89 Ethanol sensor based on Au-doped ZnO nanostructures
ปี พ.ศ. 2548
90 ZnO nanobelt based conductometric H2 and NO2 gas sensors
91 Survival of Haplorchis taichui metacercariae in Lab-Pla, Thai traditional food preparation.
92 Survival of Haplorchis taichui metacercariae in Lab-Pla, Thai traditional food preparation
93 Single-crystalline ZnO nanobelts by RF sputtering
ปี พ.ศ. 2547
94 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
ปี พ.ศ. 2541
95 Comparison of short versus long duration of ampicillin and gentamicin for radical hysterectomy