ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Choo, KengEe
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonsriwong W. 5
2 Bunchu N. 5
3 Siriwattanarungsee S. 5
4 Sripakdee D. 5
5 Piangjai S. 5
6 Sukontason K.L. 5
7 Sukontason K. 5
8 Zhang, Yue Ping 4
9 Kuntalue B. 4
10 Vichairat K. 3
11 Sun, Mei 3
12 Narongchai P. 3
13 Yang, Y. 3
14 Ab Ghani, A 2
15 Zakaria, N A 2
16 Zakaria, Nor Azazi 2
17 Williams, Chris 2
18 Rerkasem B. 2
19 Liu, Duixian 2
20 Kim, Kyong-Tai 2
21 Yoon, Ho Sup 2
22 Kim, Ye Seul 2
23 Naver L. 1
24 Rudin C. 1
25 Amador J. 1
26 Voronin E. 1
27 Galli L. 1
28 Bhoopat T. 1
29 Okhonskaia L. 1
30 Ngern-Klun R. 1
31 Vogtsberger R.C. 1
32 Sribanditmongkol P. 1
33 Chockjamsai M. 1
34 Olson J.K. 1
35 Methanitikorn R. 1
36 Samai W. 1
37 Tostevin A. 1
38 Kurahashi H. 1
39 Saito Y. 1
40 Rotsisen N. 1
41 Vongvivach S. 1
42 Jourdain G. 1
43 Schuermann D. 1
44 Foo J. 1
45 Xie Z. 1
46 Lettieri T. 1
47 Focke F. 1
48 Collins I. 1
49 Noguera-Julian A. 1
50 Valerius N. 1
51 Storkey, Amos 1
52 Goetghebuer T. 1
53 Klanke, Stefan 1
54 Judd A. 1
55 Childs T. 1
56 S, H Lai 1
57 Salim, Nurul Laila 1
58 Pa Thai Yenchitsomanus 1
59 Prapamontol T. 1
60 Achra Sumboonnanonda 1
61 Ismail, Shatriah 1
62 Ainan, A 1
63 Wattana Chartapisak 1
64 Wrong, Oliver M. 1
65 Chantara S. 1
66 Pathanapitoon K. 1
67 Sakai H. 1
68 Guo, Y. X. 1
69 Lu, Albert Chee Wai 1
70 Janta R. 1
71 Wiriya W. 1
72 Wang, Jun Jun 1
73 Sinha, Rajiv D. 1
74 MeowKeong Thong 1
75 Somkiat Vasuvattakul 1
76 Bruce, Lesley J. 1
77 Yusof, M F 1
78 Pornchai Kingwatanakul 1
79 Upakut S. 1
80 Hanterdsith B. 1
81 Sookkasem Khositseth 1
82 Walsh, Stephen B. 1
83 Ayub, K R 1
84 Unwin, Robert John 1
85 A , Ainan 1
86 Hasan, A M M 1
87 Ogle, Graham D. 1
88 Bawazir, Waleed M. 1
89 Schar P. 1
90 Srimuangwong C. 1
91 Baek, Nam-In 1
92 Wang, Jinjun 1
93 Akhtar F. 1
94 Pan, Chong 1
95 Ayub H. 1
96 Gao, Lei 1
97 Lim, Anthony 1
98 Perez-Grossmann R. 1
99 Micheal S. 1
100 Woodward, R. I. 1
101 Kim, Wanil 1
102 Wanichwecharungruang B. 1
103 Kitnarong N. 1
104 Chakraborty, Goutam 1
105 Aljasim L. 1
106 Awadalla M. 1
107 Ikeda Y. 1
108 Ji, Wen Bin 1
109 Zhang, Jun 1
110 Park K. 1
111 Xi, Lifei 1
112 Zarnowski T. 1
113 Gaucher, B. P. 1
114 Wang H. 1
115 Abu-Amero K. 1
116 George R. 1
117 Zhao, Yanyuan 1
118 Tjin, Swee Chuan 1
119 Azhany Y. 1
120 De Melo M. 1
121 Jia H. 1
122 Chen X. 1
123 Xiong, Qihua 1
124 Aung Y. 1
125 Kwon, Hyun-Sook 1
126 Sohn Y. 1
127 Tantisevi V. 1
128 Amin, A. R. M. Ruhul 1
129 Jung, Youngseob 1
130 Kurimoto Y. 1
131 Tello C. 1
132 Kim, Seong-Hoon 1
133 Tang G. 1
134 Wu, Wen-Chieh. 1
135 Martinez J. 1
136 Selfridge J. 1
137 Ashwath, Nanjappa. 1
138 Ueno M. 1
139 Meng H. 1
140 Suntharavadivel, T. G. 1
141 Harikishore, Amaravadhi 1
142 Leuenberger E. 1
143 Tearney, Guillermo J. 1
144 Jap A. 1
145 Sun, Chen-Hsin 1
146 Sarangapani S. 1
147 Kim, Do-Yeon 1
148 Mohamed-Noor J. 1
149 Vijayan S. 1
150 Baskaran M. 1
151 Tanaka, Atsushi 1
152 Makornwattana M. 1
153 Shin, Joon 1
154 van Zandvoort, Marc 1
155 Yong V. 1
156 Goh D. 1
157 Gardecki, Joseph A. 1
158 Ramli N. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2557 3
5 2556 4
6 2555 6
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 5
13 2548 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Effectiveness Of Nanoscience Activities In Improving Secondary School Students’ Attitude, Relevance, And Understanding Of Chemistry Concepts
ปี พ.ศ. 2560
2 Kingella kingae Keratitis in a Child with Underlying Vernal Keratoconjunctivitis
ปี พ.ศ. 2559
3 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
4 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
5 Screening of ochratoxin A and B contaminated in dried chili using HPLC-fluorescence and liquid-liquid extraction
6 Safety of darunavir and atazanavir in HIV-infected children in Europe and Thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Graphene-based passively mode-locked bidirectional fiber ring laser
8 Feasibility of the assessment of cholesterol crystals in human macrophages using micro optical coherence tomography
9 Luteolin suppresses cancer cell proliferation by targeting vaccinia-related kinase 1
ปี พ.ศ. 2556
10 Enhancement of thermal damage threshold of carbon-nanotube-based saturable absorber by evanescent-field interaction on fiber end
11 Formation, growth and instability of vortex pairs in an axisymmetric stagnation flow
12 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
13 Use of coal fly ash in concrete mix
ปี พ.ศ. 2555
14 Tropical distal renal tubular acidosis: clinical and epidemiological studies in 78 patients
15 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
16 Optical deposition of nano carbon materials for fiber-based saturable absorbers
17 Optically-driven deposition of carbon nanotubes on erbium-doped fibers for short-cavity passively mode-locked fiber lasers
18 High average power super-continuum generation using 1 [micro sign]m noise burst and highly-nonlinear photonic crystal fibre
19 Ultrahigh sensitivity refractive index sensor based on optical microfiber
ปี พ.ศ. 2554
20 Effect Of The Organic Loading Rate On The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Digestion Of Palm Oil Mill Effluent
ปี พ.ศ. 2553
21 Multi-task learning with Gaussian processes
ปี พ.ศ. 2552
22 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
23 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
24 Base Excision by Thymine DNA Glycosylase Mediates DNA-Directed Cytotoxicity of 5-Fluorouracil
ปี พ.ศ. 2551
25 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
26 Multi-task Gaussian Process Learning of Robot Inverse Dynamics
27 Rehabilitation Of Ex-Mining Pond And Existing Wetland For Integrated Stormwater Management.
28 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) – Malaysian Experiences.
ปี พ.ศ. 2550
29 Forensic entomology cases in Thailand: A review of cases from 2000 to 2006
30 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
31 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
32 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
33 The proximity-based retailing model case studies in Taiwan
34 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
35 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
36 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
ปี พ.ศ. 2548
37 Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers
38 Boundary element techniques for some two-dimensional anisotropic heat conduction problems
ปี พ.ศ. 2539
39 AMIC Conference on Asian Communications : the Next Twenty-five Years, Singapore, Jun 1-3, 1996 : [opening speech]
40 Pengajian Bahasa Melayu pada abad ke-21.