ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Choi, Sang-Un
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rujitanaroj, Pim-On 5
2 Wang, Jun 4
3 Low, Wei Ching 3
4 Goh, Eyleen 3
5 Sirithunyalug B. 3
6 Wang, Feng 3
7 Liu, Ting 2
8 Marcy, Guillaume 2
9 Xu, Jinye 2
10 Whangchai K. 2
11 Chan, Barbara P. 2
12 Stanton, Lawrence W. 2
13 Saengnil K. 2
14 Chaiyasut C. 2
15 Apichartpiyakul C. 2
16 Uthaibutra J. 2
17 Chansakaow S. 2
18 Chi, Seung-Wook 1
19 Sukrakanchana P. 1
20 Ha, Ji-Hyang 1
21 Kwanchaipanich R. 1
22 Rayatpisheh, Shahrzad 1
23 Suwankornsakul W. 1
24 Wanchaitanawong V. 1
25 Yoon, Ho Sup 1
26 Park, Byoung Chul 1
27 Park, Sung Goo 1
28 Jittayanun K. 1
29 Liu, Yunxiao 1
30 Punyawudho B. 1
31 Ryu, Kyoung-Seok 1
32 Shin, Jae-Sun 1
33 Cressey T. 1
34 Akarathum N. 1
35 Phanomcheong S. 1
36 You, Lu 1
37 Capparelli E. 1
38 Zou, Xi 1
39 Borkird T. 1
40 Wang, Junling 1
41 Wang, Lan 1
42 Hongsiriwon S. 1
43 Jarupanich T. 1
44 Ren, Peng 1
45 Liampongsabuddhi P. 1
46 Chan-Park, Mary B. 1
47 Wang, Baomin 1
48 Kanjanasing A. 1
49 Sabsanong P. 1
50 Liu, Peng 1
51 Ngampiyaskul C. 1
52 Putiyanun C. 1
53 Wanasiri P. 1
54 Visage, Catherine Le 1
55 Srirojana S. 1
56 Aid, Rachida 1
57 Hanpinitsak S. 1
58 Vivatpatanakul K. 1
59 Shi, Liya 1
60 Cao, Haoqing 1
61 Kongpanichkul R. 1
62 Wright, Sarah. 1
63 Khamja P. 1
64 Chian, David. 1
65 Pongdetudom K. 1
66 Chereau, David. 1
67 Inglis, Kelly J. 1
68 Bunjongpak S. 1
69 Hoke, Ahmet 1
70 Rojanakarin P. 1
71 Aarons L. 1
72 Yau, Winifred Wing Yiu 1
73 Preedisripipat K. 1
74 Kang, Sunghyun 1
75 Puangsombat A. 1
76 Luvira A. 1
77 Muto, Yutaka 1
78 Chotivanich N. 1
79 Kanjanavikai P. 1
80 Jiang, Xu 1
81 Siriwachirachai T. 1
82 Mi, Ruifa 1
83 Santadusit S. 1
84 Rawangban B. 1
85 Houle, John D. 1
86 Sreshthatat P. 1
87 He, Fahu 1
88 Warachit B. 1
89 Pumiputavon K. 1
90 Chilcote, Tamie J. 1
91 Wungsintaweekul B. 1
92 Sham, Hing. 1
93 Lithanatudom P. 1
94 Chaowasku T. 1
95 Basi, Gurigbal S. 1
96 McConlogue, Lisa. 1
97 Chawansuntati K. 1
98 Schobel, Susanne. 1
99 Sateanchok S. 1
100 Frigon, Normand L. 1
101 Grudpan K. 1
102 Anderson, Johan P. 1
103 Griswold-Prenner, Irene. 1
104 Wangkarn S. 1
105 Brigham, Elizabeth F. 1
106 Osathanunkul M. 1
107 Jungpipun J. 1
108 Ramos, Carla. 1
109 Petprakorp R. 1
110 Soriano, Ferdie. 1
111 Limpitikul W. 1
112 Phonin S. 1
113 Santiago, Pamela. 1
114 Powell, Kyle. 1
115 Mahattanan S. 1
116 Yednock, Ted. 1
117 Wipasa J. 1
118 Bard, Frederique. 1
119 Pilalai T. 1
120 Babcock, Michael. 1
121 Goldstein, Jason M. 1
122 Kotchawet S. 1
123 Khanongnuch C. 1
124 Yu, Mei. 1
125 Anderson, James M. 1
126 Jourdain G. 1
127 Lallemant M. 1
128 Yang, Junghoon 1
129 Jao, Brian 1
130 Vithayasai V. 1
131 Suvanpiyasiri C. 1
132 Lee, Dong-Kuen 1
133 Messersmith, Phillip B. 1
134 Achalapong J. 1
135 Lam, Ling 1
136 Yuthavisuthi P. 1
137 Wing, Winifred Yiu Yau 1
138 Sangsawang S. 1
139 Urien S. 1
140 Le Coeur S. 1
141 Sirisanthana T. 1
142 Jittawatanarak K. 1
143 Ramangkoon S. 1
144 Motter, Ruth. 1
145 Noppamast Sae-Tang 1
146 Nelson, S. 1
147 Unban K. 1
148 Kanpiengjai A. 1
149 Caccavello, Russell J. 1
150 Suprasert P. 1
151 Nitisuwanraksa P. 1
152 Waniyapong T. 1
153 Norasethtada T. 1
154 Watcharasakslip W. 1
155 Khorana J. 1
156 Phuackchantuck R. 1
157 Rerkasem K. 1
158 Wang, Yu-Cai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 2
3 2557 1
4 2556 5
5 2555 8
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 3
9 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Assessment of Nevirapine Prophylactic and Therapeutic Dosing Regimens for Neonates
2 Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
3 A cost-effective assay for antioxidant using simple cotton thread combining paper based device with mobile phone detection
4 Recent research advances and ethno-botanical history of miang, a traditional fermented tea (Camellia sinensis var. assamica) of Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2559
5 Preparation of rice straw activated charcoal by 2-step H3PO4 activation
6 An assessment of existing and potential ecotourism boat routes at bueng borapet, Nakhon Sawan province,thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Clinical characteristics of gynecologic cancer patients who respond to salvage treatment with Lingzhi
ปี พ.ศ. 2556
8 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized γ-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
9 Nanofiber-mediated release of retinoic acid and brain-derived neurotrophic factor for enhanced neuronal differentiation of neural progenitor cells
10 Nanofibrous scaffold-mediated REST knockdown to enhance neuronal differentiation of stem cells
11 Temperature controlled c axis elongated low symmetry phase BiFeO3 thin film on STO substrate
12 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized ?-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
ปี พ.ศ. 2555
13 Controlling fibrous capsule formation through long-term down-regulation of collagen type I (COL1A1) expression by nanofiber-mediated siRNA gene silencing
14 Impact of endothelial cells on 3D cultured smooth muscle cells in a biomimetic hydrogel
15 Structural insights into the dual-targeting mechanism of Nutlin-3
16 Directing neuronal differentiation of primary neural progenitor cells by gene knockdown approach
17 Nanofibrous collagen nerve conduits for spinal cord repair
18 Nanofibrous nerve conduit-enhanced peripheral nerve regeneration
19 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
20 The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency
ปี พ.ศ. 2554
21 Directing stem cell fate by controlled RNA interference
22 Nanofiber-mediated controlled release of siRNA complexes for long term gene-silencing applications
23 Sustained release of neurotrophin-3 and chondroitinase ABC from electrospun collagen nanofiber scaffold for spinal cord injury repair
ปี พ.ศ. 2553
24 Effect of electrolyzed oxidizing water and continuous ozone exposure on the control of Penicillium digitatum on tangerine cv. 'Sai Nam Pung' during storage
ปี พ.ศ. 2552
25 Use of electrolyzed oxidizing water to control postharvest disease during storage of tangerine cv. 'Sai Nam Pung'
26 Polo-like kinase 2 (PLK2) phosphorylates α-synuclein at Serine 129 in central nervous system
27 Immunonutrition and cytokine response in patients with head injury
ปี พ.ศ. 2540
28 Flow cytometric analysis of T-lymphocytes subsets in adult Thais