ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chiou, San-San.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rujitanaroj, Pim-On 5
2 Wang, Jun 4
3 Low, Wei Ching 3
4 Goh, Eyleen 3
5 Sirithunyalug B. 3
6 Wang, Feng 3
7 Liu, Ting 2
8 Marcy, Guillaume 2
9 Xu, Jinye 2
10 Whangchai K. 2
11 Chan, Barbara P. 2
12 Stanton, Lawrence W. 2
13 Saengnil K. 2
14 Chaiyasut C. 2
15 Apichartpiyakul C. 2
16 Uthaibutra J. 2
17 Chansakaow S. 2
18 Bunjongpak S. 1
19 Chereau, David. 1
20 Pongdetudom K. 1
21 Inglis, Kelly J. 1
22 Srirojana S. 1
23 Visage, Catherine Le 1
24 Cao, Haoqing 1
25 Kongpanichkul R. 1
26 Jungpipun J. 1
27 Limpitikul W. 1
28 Soriano, Ferdie. 1
29 Wanasiri P. 1
30 Santiago, Pamela. 1
31 Phonin S. 1
32 Khamja P. 1
33 Chian, David. 1
34 Wright, Sarah. 1
35 Ramos, Carla. 1
36 Sreshthatat P. 1
37 Rawangban B. 1
38 Santadusit S. 1
39 Houle, John D. 1
40 Kanjanavikai P. 1
41 Preedisripipat K. 1
42 Putiyanun C. 1
43 Jiang, Xu 1
44 Siriwachirachai T. 1
45 Shi, Liya 1
46 Hanpinitsak S. 1
47 Vivatpatanakul K. 1
48 Hoke, Ahmet 1
49 Mi, Ruifa 1
50 Rojanakarin P. 1
51 Aid, Rachida 1
52 Wipasa J. 1
53 Anderson, Johan P. 1
54 Grudpan K. 1
55 Schobel, Susanne. 1
56 Wangkarn S. 1
57 Griswold-Prenner, Irene. 1
58 McConlogue, Lisa. 1
59 Chawansuntati K. 1
60 Sateanchok S. 1
61 Frigon, Normand L. 1
62 Unban K. 1
63 Nelson, S. 1
64 Ramangkoon S. 1
65 Caccavello, Russell J. 1
66 Kanpiengjai A. 1
67 Khanongnuch C. 1
68 Yu, Mei. 1
69 Wungsintaweekul B. 1
70 Chilcote, Tamie J. 1
71 Babcock, Michael. 1
72 Pilalai T. 1
73 Yednock, Ted. 1
74 Kotchawet S. 1
75 Goldstein, Jason M. 1
76 Powell, Kyle. 1
77 Mahattanan S. 1
78 Yau, Winifred Wing Yiu 1
79 Bard, Frederique. 1
80 Lithanatudom P. 1
81 Sham, Hing. 1
82 Pumiputavon K. 1
83 Basi, Gurigbal S. 1
84 Chaowasku T. 1
85 Osathanunkul M. 1
86 Brigham, Elizabeth F. 1
87 Petprakorp R. 1
88 Park, Sung Goo 1
89 Urien S. 1
90 Le Coeur S. 1
91 Sangsawang S. 1
92 Messersmith, Phillip B. 1
93 Warachit B. 1
94 Lallemant M. 1
95 Lee, Dong-Kuen 1
96 Wing, Winifred Yiu Yau 1
97 Achalapong J. 1
98 Wang, Lan 1
99 Hongsiriwon S. 1
100 Wang, Junling 1
101 Chotivanich N. 1
102 Wang, Yu-Cai 1
103 Lam, Ling 1
104 Yuthavisuthi P. 1
105 Jourdain G. 1
106 Anderson, James M. 1
107 Phuackchantuck R. 1
108 Rerkasem K. 1
109 Khorana J. 1
110 Nitisuwanraksa P. 1
111 Suprasert P. 1
112 Motter, Ruth. 1
113 Noppamast Sae-Tang 1
114 Watcharasakslip W. 1
115 Waniyapong T. 1
116 Suvanpiyasiri C. 1
117 Jao, Brian 1
118 Yang, Junghoon 1
119 Vithayasai V. 1
120 Sirisanthana T. 1
121 Norasethtada T. 1
122 Jittawatanarak K. 1
123 Borkird T. 1
124 You, Lu 1
125 Shin, Jae-Sun 1
126 Cressey T. 1
127 Ryu, Kyoung-Seok 1
128 Akarathum N. 1
129 Ha, Ji-Hyang 1
130 Chi, Seung-Wook 1
131 Sukrakanchana P. 1
132 Punyawudho B. 1
133 Jittayanun K. 1
134 Muto, Yutaka 1
135 Puangsombat A. 1
136 Kang, Sunghyun 1
137 Luvira A. 1
138 He, Fahu 1
139 Park, Byoung Chul 1
140 Phanomcheong S. 1
141 Kwanchaipanich R. 1
142 Yoon, Ho Sup 1
143 Sabsanong P. 1
144 Liu, Peng 1
145 Kanjanasing A. 1
146 Ren, Peng 1
147 Jarupanich T. 1
148 Capparelli E. 1
149 Zou, Xi 1
150 Wang, Baomin 1
151 Liampongsabuddhi P. 1
152 Rayatpisheh, Shahrzad 1
153 Wanchaitanawong V. 1
154 Suwankornsakul W. 1
155 Liu, Yunxiao 1
156 Chan-Park, Mary B. 1
157 Ngampiyaskul C. 1
158 Aarons L. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 2
3 2557 1
4 2556 5
5 2555 8
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 3
9 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Assessment of Nevirapine Prophylactic and Therapeutic Dosing Regimens for Neonates
2 Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
3 A cost-effective assay for antioxidant using simple cotton thread combining paper based device with mobile phone detection
4 Recent research advances and ethno-botanical history of miang, a traditional fermented tea (Camellia sinensis var. assamica) of Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2559
5 Preparation of rice straw activated charcoal by 2-step H3PO4 activation
6 An assessment of existing and potential ecotourism boat routes at bueng borapet, Nakhon Sawan province,thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Clinical characteristics of gynecologic cancer patients who respond to salvage treatment with Lingzhi
ปี พ.ศ. 2556
8 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized γ-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
9 Nanofiber-mediated release of retinoic acid and brain-derived neurotrophic factor for enhanced neuronal differentiation of neural progenitor cells
10 Nanofibrous scaffold-mediated REST knockdown to enhance neuronal differentiation of stem cells
11 Temperature controlled c axis elongated low symmetry phase BiFeO3 thin film on STO substrate
12 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized ?-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
ปี พ.ศ. 2555
13 Controlling fibrous capsule formation through long-term down-regulation of collagen type I (COL1A1) expression by nanofiber-mediated siRNA gene silencing
14 Impact of endothelial cells on 3D cultured smooth muscle cells in a biomimetic hydrogel
15 Structural insights into the dual-targeting mechanism of Nutlin-3
16 Directing neuronal differentiation of primary neural progenitor cells by gene knockdown approach
17 Nanofibrous collagen nerve conduits for spinal cord repair
18 Nanofibrous nerve conduit-enhanced peripheral nerve regeneration
19 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
20 The effects of nanofiber topography on astrocyte behavior and gene silencing efficiency
ปี พ.ศ. 2554
21 Directing stem cell fate by controlled RNA interference
22 Nanofiber-mediated controlled release of siRNA complexes for long term gene-silencing applications
23 Sustained release of neurotrophin-3 and chondroitinase ABC from electrospun collagen nanofiber scaffold for spinal cord injury repair
ปี พ.ศ. 2553
24 Effect of electrolyzed oxidizing water and continuous ozone exposure on the control of Penicillium digitatum on tangerine cv. 'Sai Nam Pung' during storage
ปี พ.ศ. 2552
25 Use of electrolyzed oxidizing water to control postharvest disease during storage of tangerine cv. 'Sai Nam Pung'
26 Polo-like kinase 2 (PLK2) phosphorylates α-synuclein at Serine 129 in central nervous system
27 Immunonutrition and cytokine response in patients with head injury
ปี พ.ศ. 2540
28 Flow cytometric analysis of T-lymphocytes subsets in adult Thais