ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chia, Yin-Nin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chaiwun B. 4
2 Rangdaeng S. 4
3 Settakorn J. 4
4 Muttarak M. 3
5 Thorner P. 2
6 Wan Rosli, W. I. 2
7 Chang, Chip-Hong 2
8 Sirivanichai C. 2
9 Lee, Yih Hong 2
10 Ling, Xing Yi 2
11 Chen, Shoushun 2
12 Sitthiseripratip K. 1
13 Chay, Wen-Yee 1
14 Goh, Liang-Kee 1
15 Wang, Jin 1
16 Chew, Sung-Hock 1
17 Chantarapanich N. 1
18 Jiamwatthanachai P. 1
19 Neoh, Siew Lan 1
20 Busmanis, Inny 1
21 Oloyede A. 1
22 Ong, Whee-Sze 1
23 Limmahakhun S. 1
24 Chiba, Shunsuke 1
25 Kim, Kyung-Jin 1
26 Pruksachartkun C. 1
27 Park, Do-Young 1
28 Natesirinilkul R. 1
29 Visrutaratna P. 1
30 Li, Xinyun 1
31 Chong, Yong Han 1
32 Tnay, Ya Lin 1
33 Lerttumnongtum P. 1
34 Chen, Cheng 1
35 Zhang, Line 1
36 Lim, Sheow-Lei 1
37 Tay, Sun-Kuie 1
38 Toqir A., Rana 1
39 Kitirattrakarn P. 1
40 Ho, Tew-Hong 1
41 Srisuwan T. 1
42 Lim-Tan, Soo-Kim 1
43 Sukumar, Letchmunan 1
44 Tian, Yufeng 1
45 de Mello, Ramon Andrade 1
46 Chia, John Whay-Kuang 1
47 Lim, Kiat-Hon 1
48 Soh, Lay-Tin 1
49 Rangkakulnuwat S. 1
50 Lojanapiwat B. 1
51 Kang, Tae-Hong 1
52 Ngo, Lynette 1
53 Pattamapaspong N. 1
54 Thung, Sharyl 1
55 Khomarwut K. 1
56 Lim, Yong-Kuei 1
57 Pang, Cindy 1
58 Bhoopat T. 1
59 Koh, Elisa 1
60 Bhoopat L. 1
61 Xiao Y. 1
62 Wisedmongkol W. 1
63 Halliday, Karen 1
64 Abbott, Catherine 1
65 Williams, Mathew 1
66 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 1
67 Lee, Mian Rong 1
68 China Scholarship Council 1
69 Barnetson, Rebecca 1
70 Peterson, John 1
71 Damro, Chad 1
72 University of Edinburgh 1
73 European Commission 1
74 Phang, In Yee 1
75 Zhang, Le 1
76 Cong, Gao 1
77 Cao, Xin 1
78 Wang, Rongming 1
79 Chen, Chinping 1
80 Shan, Aixian 1
81 Chen, Lisi 1
82 Pedireddy, Srikanth 1
83 Zalivaka, Siarhei S. 1
84 Hegde, Ravi S. 1
85 Liu, Yejing 1
86 Tjiu, Weng Weei 1
87 University Association of Contemporary European Studies, 1
88 Sookmyung Women’s University Alumnae 1
89 Aramratana A. 1
90 Supparatpinyo K. 1
91 Bhothirat C. 1
92 Kittichest R. 1
93 Kamnerdsupaphon P. 1
94 Khunamornpong S. 1
95 Sukhamwang N. 1
96 Kim, Kyong-Tai 1
97 Charoenkwan P. 1
98 Yoon, Ho Sup 1
99 Shuangshoti S. 1
100 Sukthomya V. 1
101 Pattarasakulchai T. 1
102 Thorner P.S. 1
103 Arpornchayanon O. 1
104 Lekawanvijit S. 1
105 Europe-Korea Foundation 1
106 Cheepsattayakorn R. 1
107 Vanitanakom P. 1
108 Sittitrai P. 1
109 Lorvidhaya V. 1
110 Chitapanarux I. 1
111 Kongkarnka S. 1
112 Tantiprabha W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2557 6
4 2556 4
5 2555 5
6 2554 3
7 2552 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2547 2
11 2545 3
12 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Alternative designs of load−sharing cobalt chromium graded femoral stems
ปี พ.ศ. 2559
2 Testicular lymphoma: Clinical and imaging features
3 Topic Modeling in Sentiment Analysis: A Systematic Review
ปี พ.ศ. 2557
4 SOPS: A system for efficient processing of spatial-keyword publish/subscribe
5 Precision synthesis : designing hot spots over hot spots via selective gold deposition on silver octahedra edges
6 CMOS image sensor based physical unclonable function for smart phone security applications
7 Shape-shifting 3D protein microstructures with programmable directionality via quantitative nanoscale stiffness modulation
8 Effects of Young Corn Ear Addition on Nutritional Composition and Acceptability of Conventional Cake
9 Effects of Young Corn Ear Addition on Nutritional Composition and Acceptability of Malaysian Star Cake (Baulu Cermai)(Kesan Penambahan Jagung Muda Terhadap Komposisi Pemakanan dan Penerimaan Kek Bintang Malaysia (Baulu Cermai))
ปี พ.ศ. 2556
10 HER2 amplification and clinicopathological characteristics in a large Asian cohort of rare mucinous ovarian cancer
11 A cluster-based distributed active current sensing circuit for hardware Trojan detection
12 Multi-scale whole-plant model of arabidopsis growth to flowering
13 UN-EU cooperation in international peace and security : the driving force behind peacekeeping cooperation
ปี พ.ศ. 2555
14 Skin involvement in a newborn with down syndrome and transient myeloproliferative disorder
15 A glimpse into social web ecosystem with IFTTT : data collections and observations
16 Copper-catalyzed aerobic spirocyclization of biaryl-N-H-imines via 1,4-aminooxygenation of benzene rings
17 Magnetic anisotropy and anomalous transitions in TbMnO3 thin films
18 Investigating the roles of translation elongation factor 1B in mammalian cells
ปี พ.ศ. 2554
19 Relationship of cell bearing EBER and p24 antigens in biopsy-proven lymphocytic interstitial pneumonia in HIV-1 subtype e infected children
20 Clinics in diagnostic imaging (134). Testicular lymphoma.
21 Design Of Multi-Modulation Baseband Modulator And Demodulator For Software Defined Radio
ปี พ.ศ. 2552
22 Bilateral low-grade B-cell lymphoma of the breast: A case report with cytological, histological and immunohistochemical studies
ปี พ.ศ. 2550
23 Mitotic histone H3 phosphorylation by vaccinia-related kinase 1 in mammalian cells
24 Radiotherapy in Kimura's disease: A report of eight cases
ปี พ.ศ. 2549
25 A Framework For Cohesive Healthcare Coalition Formation.
26 Spectrum of bone tumors in Chiang Mai University Hospital, Thailand according to WHO classification 2002: A study of 1,001 cases
ปี พ.ศ. 2547
27 Imaging features of unusual adrenal masses
28 A tacit health care knowledge explication info-structure using contrived knowledge acquisition and representation approaches.
ปี พ.ศ. 2545
29 Effectiveness of fine-needle aspiration cytology of breast: Analysis of 2,375 cases from Northern Thailand
30 Lymphadenopathy due to Penicillium marneffei infection: Diagnosis by fine needle aspiration cytology
31 Cytological diagnosis of lung cancer in Chiang Mai, Thailand: Cyto-histological correlation and comparison of sensitivity of various methods
ปี พ.ศ. 2543
32 Social support and quality of life among laryngectomy patients / Cai Yimin