ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen Z.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Chouwen Zhu
- Zhu, Chuan.
- Zhou, Chunmei
- Zhao, Chujun
- Zhi, Chunyi
- Zhao, Chen
- Zhou, Chen.
- Chen Z.-Q.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Yanhui 7
2 Jia, Xinli 6
3 Liu, Chang-jun 3
4 Saraithong P. 3
5 Chen, Yuanting 3
6 Li Y. 3
7 Khongkhunthian S. 2
8 Wen, Shuangchun 2
9 Pattanaporn K. 2
10 Chhun N. 2
11 Lu, Shunbin 2
12 Laohapensang P. 2
13 Aleksejuniene J. 2
14 Zou, Yanhong 2
15 Zhang, Hua 2
16 Wang, Houpeng 2
17 Guo, Zhen 2
18 Chen, Yu 2
19 Zhang, Han 2
20 Tang, Dingyuan 2
21 Andongma A. 1
22 Sim, Raymond 1
23 Lin, Meng-Fang 1
24 Zeng, Zhiyuan 1
25 Wang Y. 1
26 Thakur, Vijay Kumar 1
27 Krutmuang P. 1
28 Chua, Ciersiang 1
29 Chen P. 1
30 Saenphet K. 1
31 Chen, Hong 1
32 Rashid M. 1
33 Aditya, Sheel 1
34 Dong Y. 1
35 Niu C. 1
36 Simpson D. 1
37 Chen, Shuqing 1
38 Yan, Yibo 1
39 Parish S. 1
40 Knott C. 1
41 Wang, Zhiteng 1
42 Hill M. 1
43 Li, Ying 1
44 Sleight P. 1
45 Bando, Yoshio 1
46 Chantawannakul P. 1
47 Collins R. 1
48 Yan, Jian 1
49 Lee, Pooi See 1
50 Young A. 1
51 Golberg, Dmitri 1
52 Lin S. 1
53 Morimoto K. 1
54 Shen M. 1
55 Wu W.-J. 1
56 Patel J. 1
57 Wu L.-H. 1
58 Tateishi Y. 1
59 Lin A. 1
60 Shen C. 1
61 Wang C.-P. 1
62 Murugan K. 1
63 Johnson C.D. 1
64 Zhang Y.-C. 1
65 Fishbein M. 1
66 Rubart-Von Der Lohe M. 1
67 Zhu H.-Y. 1
68 Tsai W. 1
69 Niyomdham C. 1
70 Bednar, Jim 1
71 Tan A. 1
72 Zhao Y. 1
73 Medical Research Council (MRC) 1
74 Hancock, Peter 1
75 Chinda K. 1
76 DTC and Institute for Adaptive and Neural Computation 1
77 Chen L. 1
78 Chou L.-Y. 1
79 Lin H. 1
80 Chan Y. 1
81 Tuda M. 1
82 Buranapanichpan S. 1
83 Chen Y. 1
84 Chattipakorn N. 1
85 Tan, Huiteng 1
86 Levin A. 1
87 Huang, Xiao 1
88 Hooi L.S. 1
89 Yin, Zongyou 1
90 Yamane, Motoki. 1
91 Jiang L. 1
92 Agodoa L. 1
93 Gaziano M. 1
94 He, Qiyuan 1
95 Massy Z.A. 1
96 Walker R. 1
97 Qi, Xiaoying 1
98 Wu, Shixin 1
99 Kasiske B. 1
100 Neal B. 1
101 Somjai Wangsuphachart 1
102 Baigent C. 1
103 Landray M.J. 1
104 Ophascharoensuk V. 1
105 Baker S.C. 1
106 Kanjanahaluethai A. 1
107 Jukneliene D. 1
108 Reith C. 1
109 Emberson J. 1
110 Cass A. 1
111 Craig J. 1
112 Krane V. 1
113 Wanner C. 1
114 Wheeler D.C. 1
115 Tomson C. 1
116 Lau, Raymond 1
117 Feldt-Rasmussen B. 1
118 Mafham M. 1
119 Majoni W. 1
120 Rui, Xianhong 1
121 Herrington W. 1
122 Lewis D. 1
123 Yan, Qingyu 1
124 Zhu, Jixin. 1
125 Wallendszus K. 1
126 Armitage J. 1
127 Baxter A. 1
128 Tobert J. 1
129 Pedersen T. 1
130 Wang, Xin 1
131 Grimm R. 1
132 Chen, Jing 1
133 Dasgupta T. 1
134 Tesar V. 1
135 Borgna, Armando 1
136 Holdaas H. 1
137 Hu, Shuangquan 1
138 Krairittichai U. 1
139 Fellstrom B. 1
140 Wiecek A. 1
141 Shi, Daming 1
142 Gronhagen-Riska C. 1
143 Wang, Chuan 1
144 Chang, Jie 1
145 De Zeeuw D. 1
146 Grobbee D. 1
147 Wang, Yifan 1
148 Bray C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2556 5
4 2555 10
5 2554 2
6 2552 1
7 2550 2
8 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Midgut bacterial communities in the giant Asian honeybee (Apis dorsata) across 4 developmental stages: A comparative study
ปี พ.ศ. 2559
2 Pupal diapause termination in Bactrocera minax: An insight on 20-hydroxyecdysone induced phenotypic and genotypic expressions
3 Intermittent left cervical vagal nerve stimulation damages the stellate ganglia and reduces the ventricular rate during sustained atrial fibrillation in ambulatory dogs
ปี พ.ศ. 2556
4 Mode of delivery, mutans streptococci colonization, and early childhood caries in three- to five-year-old Thai children
5 Third order nonlinear optical property of Bi2Se3
6 Analysis of coupled planar helices with straight-edge connections for application in millimeter-wave TWTs
7 Argon plasma reduced Pt nanocatalysts supported on carbon nanotube for aqueous phase benzyl alcohol oxidation
8 Mode of delivery, mutans streptococci colonization, and early childhood caries in three- to five-year-old Thai children
ปี พ.ศ. 2555
9 Transition-metal-free borylation of aryltriazene mediated by BF3·OEt2.
10 Synthesis of Fe3O4 and Pt nanoparticles on reduced graphene oxide and their use as a recyclable catalyst
11 Epoxidation of trans-stilbene and cis-cyclooctene over mesoporous vanadium catalysts : support composition and pore structure effect
12 Toward the decoration of Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes with Fe oxides and its effect on the catalytic reaction
13 Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOx
14 Nanoporous platinum grown on nickel foam by facile plasma reduction with enhanced electro-catalytic performance
15 Wavelength-tunable picosecond soliton fiber laser with topological insulator : Bi2Se3 as a mode locker
16 Novel polymer nanocomposites from bioinspired green aqueous functionalization of BNNTs
17 Formation of monometallic Au and Pd and bimetallic Au–Pd nanoparticles confined in mesopores via Ar glow-discharge plasma reduction and their catalytic applications in aerobic oxidation of benzyl alcohol
18 Investigation of reactions of Aryl Triazene/Diazene and their application for synthesis of Arylboronic esters and Diazaheterocycles.
ปี พ.ศ. 2554
19 Neural mechanisms for face and orientation aftereffects
20 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2552
21 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
ปี พ.ศ. 2550
22 QoS-aware discovery of web services.
23 Membrane topology of murine coronavirus replicase nonstructural protein 3
ปี พ.ศ. 2539
24 Flumazenil in the treatment of cirrhotic patients with hepatic encephalopathy : a randomized double-blind clinical trial