ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen C.-H.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sriboonchitta S. 4
2 Lee S. 3
3 Rerkkriangkrai P. 3
4 Tippayawong N. 3
5 Achawangkul Y. 3
6 Maruyama N. 3
7 Hirota M. 3
8 Saiai P. 2
9 Chen J. 2
10 Chaitep S. 2
11 Promwungkwa A. 2
12 Wang Y. 2
13 Rimsky L. 1
14 Lefebvre E. 1
15 Khandaker M. 1
16 Kelleher A. 1
17 Vanveggel S. 1
18 Leckey J. 1
19 Williams P. 1
20 Korover I. 1
21 Kang H. 1
22 Huang M. 1
23 Boven K. 1
24 Fourie J. 1
25 Holmstrom T. 1
26 Johnson M. 1
27 Iqbal S. 1
28 Kalantarians N. 1
29 Saag M. 1
30 Crauwels H. 1
31 Mammei J. 1
32 Meekins D. 1
33 Wong K. 1
34 Martí Jimenez-Arguello A. 1
35 Hankey G. 1
36 Meziani Z. 1
37 Mihovilovic M. 1
38 Crimmins D. 1
39 Kim J. 1
40 Margaziotis D. 1
41 Li Y. 1
42 Lindgren R. 1
43 Promwangkwa A. 1
44 Long E. 1
45 Shinohara Y. 1
46 Chankrachang S. 1
47 Clotet B. 1
48 LeRose J. 1
49 Hanretty C. 1
50 De Leo R. 1
51 Suzuki K. 1
52 Defurne M. 1
53 Nishimura K. 1
54 Flay D. 1
55 Naito S. 1
56 Fomin N. 1
57 Ogawa O. 1
58 Zhu G. 1
59 Kim W.-Y. 1
60 Khurana P. 1
61 Eurviyanukul K. 1
62 Kennedy G.C. 1
63 Kim H.-L. 1
64 Dong M. 1
65 Nimlamool W. 1
66 Kim K. 1
67 Friend M. 1
68 Tsukamoto T. 1
69 Wu H. 1
70 Frayne J. 1
71 Grinsztejn B. 1
72 Hansen O. 1
73 Molina J. 1
74 Cahn P. 1
75 Hashemi Shabestari M. 1
76 Hamilton D. 1
77 Supparatpinyo K. 1
78 Fuchey E. 1
79 Li J. 1
80 Frullani S. 1
81 So M. 1
82 Garibaldi F. 1
83 Gu C. 1
84 Gilman R. 1
85 Hen O. 1
86 Misbach J. 1
87 Chiong E. 1
88 Averett T. 1
89 Letran J. 1
90 Baghdasaryan H. 1
91 Wu T. 1
92 Beck S. 1
93 Cooperberg M. 1
94 Beck A. 1
95 Ong T. 1
96 Umbas R. 1
97 Lee J. 1
98 Kim W. 1
99 Murphy D. 1
100 Kim C. 1
101 Chung B. 1
102 Hakim L. 1
103 Fai N. 1
104 Carroll P. 1
105 Bellini V. 1
106 Cisbani E. 1
107 Akaza H. 1
108 Chirapatpimol K. 1
109 Oya M. 1
110 Dalton M. 1
111 Deconinck W. 1
112 Ye D. 1
113 Namiki M. 1
114 Camsonne A. 1
115 Hirao Y. 1
116 Benmokhtar F. 1
117 Hinotsu S. 1
118 Boeglin W. 1
119 Ozono S. 1
120 Horie S. 1
121 Camacho C. 1
122 Lojanapiwat B. 1
123 Zhan X. 1
124 Polychronopoulou A. 1
125 Kiatsiriroat T. 1
126 Piasetzky E. 1
127 Nuntaphan A. 1
128 Pomerantz I. 1
129 Punjabi V. 1
130 Posik M. 1
131 ไชยยันต์ ไชยยะ 1
132 Yoon B. 1
133 Phillips S. 1
134 Merican J. 1
135 Norum B. 1
136 Liou C. 1
137 Nuruzzaman 1
138 Sulaiman A. 1
139 Navarro J. 1
140 Pan K. 1
141 Rakhman A. 1
142 Reimer P. 1
143 Wang D. 1
144 Tireman W. 1
145 Sulkosky V. 1
146 Watson J. 1
147 Wojtsekhowski B. 1
148 Yaron I. 1
149 Yan W. 1
150 Subedi R. 1
151 Sjoegren J. 1
152 Saha A. 1
153 Ron G. 1
154 Riordan S. 1
155 Schulte E. 1
156 Selvy L. 1
157 Sirca S. 1
158 Shneor R. 1
159 Muangma N. 1
160 Huang W. 1
161 Albataineh H. 1
162 Phipps M.E. 1
163 Ahmed Z. 1
164 Png E. 1
165 Allada K. 1
166 Salvador J.M. 1
167 Anderson B. 1
168 Sakaki Y. 1
169 Perdigon H.B. 1
170 Higinbotham D. 1
171 Oka A. 1
172 Sarty A. 1
173 Ohashi J. 1
174 Paolone M. 1
175 Ong R. 1
176 Padilla C.D. 1
177 Gilad S. 1
178 Aniol K. 1
179 Sandraling Y. 1
180 Prasert Reubroycharoen 1
181 Tabbada K.A. 1
182 Chanatip Samart 1
183 Tan A. 1
184 Wongtada N. 1
185 Villamor L.P. 1
186 Tokunaga K. 1
187 Suzuki Y. 1
188 Suryadi H. 1
189 Arrington J. 1
190 Scaria V. 1
191 Annand J. 1
192 Sidek M.R. 1
193 Sinha A. 1
194 Sugano S. 1
195 Sudoyo H. 1
196 Sparveris N. 1
197 Oh S. 1
198 Lai P.S. 1
199 Chan N. 1
200 Kumar V. 1
201 Wang Z. 1
202 Lee J.-Y. 1
203 Li M. 1
204 Liu E.T. 1
205 Nguyen N. 1
206 Cheng A. 1
207 Kulawonganunchai S. 1
208 Lou H. 1
209 Kimm K. 1
210 Miller C. 1
211 Kimura R. 1
212 Turk B. 1
213 Hansapinyo L. 1
214 Koike T. 1
215 Majumder P.P. 1
216 Kaewtathip S. 1
217 Qian X. 1
218 Ngamphiw C. 1
219 Ye Z. 1
220 Nishida N. 1
221 Blomberg A. 1
222 Anez D. 1
223 Oh B. 1
224 Naritomi K. 1
225 Bai X. 1
226 Marzuki S. 1
227 Sedpho S. 1
228 Mandapati K.K. 1
229 Sutabutr T. 1
230 Mitchell W. 1
231 Mukerji M. 1
232 Zhang J. 1
233 Wang E. 1
234 Wang H. 1
235 Wongkham C. 1
236 Chu J. 1
237 Wongkham S. 1
238 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
239 Sawanyawisuth K. 1
240 Delfin F.C. 1
241 Obchoei S. 1
242 De Ungria M.C.A. 1
243 Chen Y.-T. 1
244 Kasinrerk W. 1
245 Brahmachari S.K. 1
246 Potprommanee L. 1
247 Bhak J. 1
248 Ma H.-T. 1
249 Calacal G.C. 1
250 Chaurasia A. 1
251 Sangthong P. 1
252 Yao Q. 1
253 Edo J. 1
254 Bautista D. 1
255 Suttajit S. 1
256 Hoh B.P. 1
257 Inoko H. 1
258 Chan E. 1
259 Si T. 1
260 Jha P. 1
261 Likhitsathian S. 1
262 Ho S.-F. 1
263 Udomratn P. 1
264 Ghang H. 1
265 Srisurapanont M. 1
266 Gojobori T. 1
267 Maneeton B. 1
268 Maneeton N. 1
269 Han J. 1
270 Aobchey P. 1
271 Ahmed I. 1
272 Niikawa N. 1
273 Yuan W. 1
274 Fuchareon S. 1
275 Zhao G. 1
276 Jung J. 1
277 Srikummool M. 1
278 Zilfalil B.A. 1
279 Yoo H.-S. 1
280 Tongsima S. 1
281 Xiao H. 1
282 Wu J.-Y. 1
283 Teeratitayangkul P. 1
284 Xu S. 1
285 Yang J.O. 1
286 Shugart Y.Y. 1
287 Assawamakin A. 1
288 Lumyong S. 1
289 Chukeatirote E. 1
290 Chen S.-T. 1
291 Seielstad M. 1
292 Thakang P. 1
293 Chewaskulyong B. 1
294 Boonyapranai K. 1
295 Shank L. 1
296 Abdulla M.A. 1
297 Palittapongarnpim P. 1
298 Moukamnerd C. 1
299 Kampuansai J. 1
300 Chantawannakul P. 1
301 Kim S. 1
302 Boontim N. 1
303 Kangwanpong D. 1
304 Jin L. 1
305 Siengsubchart A. 1
306 Jinam T.A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 6
3 2559 7
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 5
10 2552 2
11 2551 1
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Spurious Majority: The ‘Wrong Winner’ Result In The Thirteenth General Election Of Malaysia
ปี พ.ศ. 2560
2 Clinical and socio-demographic correlates of anxious distress in Asian outpatients with major depressive disorder
3 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
4 Rational Redesign of a Functional Protein Kinase-Substrate Interaction
5 Optic Disc and Macular Imaging in Blind Eyes from Non-glaucomatous Optic Neuropathy: A Study with Spectral-domain Optical Coherence Tomography
6 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
7 On Asymmetric Market Model with Heteroskedasticity and Quantile Regression
ปี พ.ศ. 2559
8 Emergency Response for Thailand Energy Sector
9 Evaluation on environmental impact from the utilization of fossil fuel, electricity and biomass producer gas in the double-chambered crematories
10 Electroexcitation of the Δ+(1232) at low momentum transfer
11 Asia prostate cancer study (A-CaP Study) launch symposium
12 Autoregressive conditional negative binomial model applied to over-dispersed time series of counts
13 Numerical and experimental investigation of low pressure turbine cycle using low temperature heat source
14 An experimental evaluation of organic rankine cycle using HCFC-141b as a working fluid
ปี พ.ศ. 2558
15 Secreted cyclophilin A mediates G1/S phase transition of cholangiocarcinoma cells via CD147/ERK1/2 pathway
ปี พ.ศ. 2557
16 Computational fluid dynamics for biomass producer gas burner development to be used in a cremation process
17 Biomass gasification utilization for double-chambered crematory
ปี พ.ศ. 2556
18 Human urinary GM2-activator protein as a potential biomarker for lung cancer
19 Investigation of a small biomass gasifier-engine system operation and its application to water pumping in rural Thailand
ปี พ.ศ. 2555
20 Experiential learning process: An example in export plan assignment
21 Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naive HIV-1-infected patients: Pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE trials
ปี พ.ศ. 2554
22 Application of biomass gasification system as a sustainable energy technology to improve efficiency and reduce smoke emission from sterilization of mushroom growing substrates
23 Gasification of cashew nut shells for thermal application in local food processing factory
ปี พ.ศ. 2553
24 Biodiesel production by methanolysis of soybean oil using calcium supported on mesoporous silica catalyst
25 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
26 A Study On Process-Generated Crystal Defects And Corresponding Leakage Current Of P-N Junctions In Bipolar Transistors
27 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
28 Comparison of conventional flat-plate solar collector and solar boosted heat pump using unglazed collector for hot water production in small slaughterhouse
ปี พ.ศ. 2552
29 Mapping human genetic diversity in Asia
30 Implementation Of Lesson Study As An Innovative Professional Development Model Among Mathematics Teachers
ปี พ.ศ. 2551
31 Antecedents And Outcomes Of Knowledge Retention
ปี พ.ศ. 2542
32 การพัฒนาออกแบบเม็ดดูดซับเซรามิคผลิตจากกากกาแฟ