ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen C.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sriboonchitta S. 4
2 Rerkkriangkrai P. 3
3 Tippayawong N. 3
4 Hirota M. 3
5 Lee S. 3
6 Achawangkul Y. 3
7 Maruyama N. 3
8 Promwungkwa A. 2
9 Wang Y. 2
10 Chen J. 2
11 Chaitep S. 2
12 Saiai P. 2
13 Eurviyanukul K. 1
14 Sulaiman A. 1
15 Khurana P. 1
16 Kennedy G.C. 1
17 Kim H.-L. 1
18 Nimlamool W. 1
19 Kim K. 1
20 Dong M. 1
21 Jinam T.A. 1
22 Huang W. 1
23 Kim W.-Y. 1
24 Suttajit S. 1
25 Hoh B.P. 1
26 Bautista D. 1
27 Inoko H. 1
28 Jha P. 1
29 Chan E. 1
30 Si T. 1
31 Hansapinyo L. 1
32 Wang Z. 1
33 Lai P.S. 1
34 Chan N. 1
35 Lee J.-Y. 1
36 Nguyen N. 1
37 Li M. 1
38 Liu E.T. 1
39 Kumar V. 1
40 Cheng A. 1
41 Kimura R. 1
42 Lou H. 1
43 Kimm K. 1
44 Turk B. 1
45 Koike T. 1
46 Kulawonganunchai S. 1
47 Likhitsathian S. 1
48 Miller C. 1
49 Ghang H. 1
50 Brahmachari S.K. 1
51 Potprommanee L. 1
52 Bhak J. 1
53 Ma H.-T. 1
54 Calacal G.C. 1
55 Kasinrerk W. 1
56 Chaurasia A. 1
57 Sangthong P. 1
58 Aobchey P. 1
59 Ahmed I. 1
60 Chen S.-T. 1
61 Seielstad M. 1
62 Thakang P. 1
63 Chewaskulyong B. 1
64 Boonyapranai K. 1
65 Shank L. 1
66 Abdulla M.A. 1
67 Chen Y.-T. 1
68 Wongkham S. 1
69 Udomratn P. 1
70 Majumder P.P. 1
71 Srisurapanont M. 1
72 Gojobori T. 1
73 Maneeton B. 1
74 Maneeton N. 1
75 Han J. 1
76 Edo J. 1
77 Yao Q. 1
78 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
79 Wongkham C. 1
80 Chu J. 1
81 Sawanyawisuth K. 1
82 De Ungria M.C.A. 1
83 Delfin F.C. 1
84 Obchoei S. 1
85 Ho S.-F. 1
86 Mitchell W. 1
87 Prasert Reubroycharoen 1
88 Tabbada K.A. 1
89 Chanatip Samart 1
90 Tan A. 1
91 Wongtada N. 1
92 Wang E. 1
93 Villamor L.P. 1
94 Tokunaga K. 1
95 Suzuki Y. 1
96 Suryadi H. 1
97 Arrington J. 1
98 Scaria V. 1
99 Annand J. 1
100 Sidek M.R. 1
101 Sinha A. 1
102 Sugano S. 1
103 Sudoyo H. 1
104 Wang H. 1
105 Teeratitayangkul P. 1
106 Zhao G. 1
107 Niikawa N. 1
108 Yuan W. 1
109 Jung J. 1
110 Zilfalil B.A. 1
111 Lumyong S. 1
112 Srikummool M. 1
113 Fuchareon S. 1
114 Yoo H.-S. 1
115 Xu S. 1
116 Xiao H. 1
117 Wu J.-Y. 1
118 Yang J.O. 1
119 Assawamakin A. 1
120 Tongsima S. 1
121 Shugart Y.Y. 1
122 Sandraling Y. 1
123 Aniol K. 1
124 Qian X. 1
125 Ngamphiw C. 1
126 Ye Z. 1
127 Nishida N. 1
128 Blomberg A. 1
129 Oh S. 1
130 Anez D. 1
131 Oh B. 1
132 Naritomi K. 1
133 Bai X. 1
134 Marzuki S. 1
135 Sedpho S. 1
136 Mandapati K.K. 1
137 Sutabutr T. 1
138 Palittapongarnpim P. 1
139 Mukerji M. 1
140 Zhang J. 1
141 Sparveris N. 1
142 Ohashi J. 1
143 Png E. 1
144 Albataineh H. 1
145 Phipps M.E. 1
146 Allada K. 1
147 Sakaki Y. 1
148 Salvador J.M. 1
149 Anderson B. 1
150 Ahmed Z. 1
151 Perdigon H.B. 1
152 Paolone M. 1
153 Oka A. 1
154 Sarty A. 1
155 Ong R. 1
156 Gilad S. 1
157 Higinbotham D. 1
158 Padilla C.D. 1
159 Kaewtathip S. 1
160 Chantawannakul P. 1
161 Fomin N. 1
162 Ogawa O. 1
163 Flay D. 1
164 Naito S. 1
165 Friend M. 1
166 Li J. 1
167 Frullani S. 1
168 Tsukamoto T. 1
169 Nishimura K. 1
170 De Leo R. 1
171 Ye D. 1
172 Dalton M. 1
173 Oya M. 1
174 Deconinck W. 1
175 Zhu G. 1
176 Suzuki K. 1
177 Defurne M. 1
178 Fuchey E. 1
179 So M. 1
180 Cahn P. 1
181 Hashemi Shabestari M. 1
182 Molina J. 1
183 Hen O. 1
184 Clotet B. 1
185 Fourie J. 1
186 Holmstrom T. 1
187 Hansen O. 1
188 Wu H. 1
189 Gu C. 1
190 Gilman R. 1
191 Garibaldi F. 1
192 Supparatpinyo K. 1
193 Hamilton D. 1
194 Hanretty C. 1
195 Grinsztejn B. 1
196 Cisbani E. 1
197 Akaza H. 1
198 Fai N. 1
199 Chung B. 1
200 Kim C. 1
201 Hakim L. 1
202 Umbas R. 1
203 Averett T. 1
204 Letran J. 1
205 Ong T. 1
206 Lee J. 1
207 Kim W. 1
208 Yan W. 1
209 Wojtsekhowski B. 1
210 Watson J. 1
211 Yaron I. 1
212 Zhan X. 1
213 Murphy D. 1
214 Lojanapiwat B. 1
215 Chiong E. 1
216 Baghdasaryan H. 1
217 Camacho C. 1
218 Ozono S. 1
219 Boeglin W. 1
220 Horie S. 1
221 Camsonne A. 1
222 Chirapatpimol K. 1
223 Namiki M. 1
224 Hirao Y. 1
225 Benmokhtar F. 1
226 Cooperberg M. 1
227 Beck A. 1
228 Wu T. 1
229 Beck S. 1
230 Carroll P. 1
231 Hinotsu S. 1
232 Bellini V. 1
233 Huang M. 1
234 Johnson M. 1
235 ไชยยันต์ ไชยยะ 1
236 Pomerantz I. 1
237 Nuntaphan A. 1
238 Posik M. 1
239 Punjabi V. 1
240 Riordan S. 1
241 Reimer P. 1
242 Rakhman A. 1
243 Polychronopoulou A. 1
244 Kiatsiriroat T. 1
245 Pan K. 1
246 Misbach J. 1
247 Nuruzzaman 1
248 Navarro J. 1
249 Phillips S. 1
250 Piasetzky E. 1
251 Yoon B. 1
252 Ron G. 1
253 Saha A. 1
254 Kampuansai J. 1
255 Kim S. 1
256 Chukeatirote E. 1
257 Boontim N. 1
258 Kangwanpong D. 1
259 Jin L. 1
260 Siengsubchart A. 1
261 Wang D. 1
262 Tireman W. 1
263 Shneor R. 1
264 Selvy L. 1
265 Schulte E. 1
266 Sirca S. 1
267 Sjoegren J. 1
268 Sulkosky V. 1
269 Subedi R. 1
270 Merican J. 1
271 Norum B. 1
272 Williams P. 1
273 Korover I. 1
274 Vanveggel S. 1
275 Leckey J. 1
276 Boven K. 1
277 Promwangkwa A. 1
278 LeRose J. 1
279 Khandaker M. 1
280 Rimsky L. 1
281 Kalantarians N. 1
282 Saag M. 1
283 Iqbal S. 1
284 Crauwels H. 1
285 Kang H. 1
286 Kelleher A. 1
287 Lefebvre E. 1
288 Lindgren R. 1
289 Li Y. 1
290 Crimmins D. 1
291 Meziani Z. 1
292 Hankey G. 1
293 Mihovilovic M. 1
294 Frayne J. 1
295 Liou C. 1
296 Muangma N. 1
297 Meekins D. 1
298 Wong K. 1
299 Mammei J. 1
300 Shinohara Y. 1
301 Long E. 1
302 Chankrachang S. 1
303 Margaziotis D. 1
304 Martí Jimenez-Arguello A. 1
305 Kim J. 1
306 Moukamnerd C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 6
3 2559 7
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 5
10 2552 2
11 2551 1
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Spurious Majority: The ‘Wrong Winner’ Result In The Thirteenth General Election Of Malaysia
ปี พ.ศ. 2560
2 Clinical and socio-demographic correlates of anxious distress in Asian outpatients with major depressive disorder
3 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
4 Rational Redesign of a Functional Protein Kinase-Substrate Interaction
5 Optic Disc and Macular Imaging in Blind Eyes from Non-glaucomatous Optic Neuropathy: A Study with Spectral-domain Optical Coherence Tomography
6 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
7 On Asymmetric Market Model with Heteroskedasticity and Quantile Regression
ปี พ.ศ. 2559
8 Emergency Response for Thailand Energy Sector
9 Evaluation on environmental impact from the utilization of fossil fuel, electricity and biomass producer gas in the double-chambered crematories
10 Electroexcitation of the Δ+(1232) at low momentum transfer
11 Asia prostate cancer study (A-CaP Study) launch symposium
12 Autoregressive conditional negative binomial model applied to over-dispersed time series of counts
13 Numerical and experimental investigation of low pressure turbine cycle using low temperature heat source
14 An experimental evaluation of organic rankine cycle using HCFC-141b as a working fluid
ปี พ.ศ. 2558
15 Secreted cyclophilin A mediates G1/S phase transition of cholangiocarcinoma cells via CD147/ERK1/2 pathway
ปี พ.ศ. 2557
16 Computational fluid dynamics for biomass producer gas burner development to be used in a cremation process
17 Biomass gasification utilization for double-chambered crematory
ปี พ.ศ. 2556
18 Human urinary GM2-activator protein as a potential biomarker for lung cancer
19 Investigation of a small biomass gasifier-engine system operation and its application to water pumping in rural Thailand
ปี พ.ศ. 2555
20 Experiential learning process: An example in export plan assignment
21 Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naive HIV-1-infected patients: Pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE trials
ปี พ.ศ. 2554
22 Application of biomass gasification system as a sustainable energy technology to improve efficiency and reduce smoke emission from sterilization of mushroom growing substrates
23 Gasification of cashew nut shells for thermal application in local food processing factory
ปี พ.ศ. 2553
24 Biodiesel production by methanolysis of soybean oil using calcium supported on mesoporous silica catalyst
25 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
26 A Study On Process-Generated Crystal Defects And Corresponding Leakage Current Of P-N Junctions In Bipolar Transistors
27 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
28 Comparison of conventional flat-plate solar collector and solar boosted heat pump using unglazed collector for hot water production in small slaughterhouse
ปี พ.ศ. 2552
29 Mapping human genetic diversity in Asia
30 Implementation Of Lesson Study As An Innovative Professional Development Model Among Mathematics Teachers
ปี พ.ศ. 2551
31 Antecedents And Outcomes Of Knowledge Retention
ปี พ.ศ. 2542
32 การพัฒนาออกแบบเม็ดดูดซับเซรามิคผลิตจากกากกาแฟ