ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Zhong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Yuxin 27
2 Gong, Dangguo 14
3 Dong, Zhili 14
4 Lin, Changjian 10
5 He, Min 9
6 Mhaisalkar, Subodh Gautam 7
7 Cotterell, Brian 7
8 Kanhere, Pushkar D. 7
9 Zhang, Yanyan 7
10 Kumar, Aditya 6
11 Chen, Xiaodong 6
12 Huang, Jianying 6
13 Wu, Ping 6
14 Qi, Guojun 6
15 Malyi, Oleksandr I. 6
16 Tay, Qiuling 6
17 Lim, Teik-Thye 5
18 Yang, Ying 5
19 Kulish, Vadym V. 5
20 Wu, Linda Y. L. 5
21 Gan, Zhenghao 5
22 Zheng, Jianwei 5
23 Deng, Jiyang 5
24 Jiang, Zhelong 5
25 Gan, Chee Lip 4
26 Sun, Lan 4
27 Zeng, X. T. 4
28 Huang, Yizhong 4
29 Zhang, Sam 4
30 Yantara, Natalia 3
31 Tok, Alfred Iing Yoong 3
32 Prasad, K. 3
33 Wong, Chee Cheong 3
34 Sharif, Ahmed 3
35 Bai, Kewu 3
36 Highfield, James 3
37 Zhang, Qichun 3
38 Subramaniam, Vishnu-Priya 3
39 Wong, Chee C. 3
40 Tay, Yee Yan 3
41 Loo, Shane Zhi Yuan 2
42 Tee, Tong Yan 2
43 Made, Riko I. 2
44 Phua, Eric Jian Rong 2
45 Kripesh, Vaidhyanathan 2
46 Ahuja, Rajeev 2
47 Sum, Tze Chien 2
48 Gong, Jiaojiao 2
49 Tan, Cher Ming 2
50 Lim, Zan Xuan 2
51 Kanhere, Pushkar 2
52 Xu, Sha 2
53 Chan, Y. C. 2
54 Wei, Jiaqi 2
55 Lin, Zequan 2
56 Hu, Xiao 2
57 Balaraju, J. N. 2
58 Liang, Meng Heng 2
59 Yan, Hua 2
60 Ng, Man-Fai 2
61 Huang, Yongxia 2
62 Pramana, Stevin Snellius 2
63 Tu, K. N. 2
64 Ye, Kaiqi 2
65 Schreyer, Martin K. 2
66 Shen, Yiqiang 2
67 Zhuang, Huifang 2
68 Goh, Kok Hui 2
69 Jiang, Yueyue 2
70 Wu, Yucheng 2
71 Damayanti, M. 2
72 Jiang, Ning 2
73 Wang, Wei 2
74 Yan, Qingyu 2
75 Shu, Xia 2
76 Wang, Yan 2
77 Chi, Lifeng 2
78 Zhang, Jianfang 2
79 Atkins, A. G. 2
80 Zhou, Huanfu 2
81 Chwa, Edmund 2
82 Wang, Xiaoping 2
83 Gao, Junkuo 2
84 Kumar, A. 2
85 Kong, Junhua 1
86 Koh, Kwang Liang 1
87 Zhang, Xi 1
88 Lu, Xuehong 1
89 Lee, Adeline Puay Chen 1
90 Yang, Liping 1
91 Gao, Shan 1
92 Wang, Hui 1
93 Yin, Shengyan 1
94 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
95 Wang, Chenglin 1
96 Nachiappan, Vivek Chidambaram 1
97 Ho, Beng Yeung 1
98 Phua, Si Lei 1
99 Wang, Penghua 1
100 Yazami, Rachid 1
101 Tan, G. H. 1
102 Liu, Xinfeng 1
103 Teo, Poi Siong 1
104 Xu, Shuyan 1
105 Goh, Phoi Chin 1
106 Ng, Kee Woei 1
107 Xuan, D. T. T. 1
108 Li, Jianlin 1
109 Huang, Jian-Ying 1
110 Ng, Huiyun Sheena 1
111 Yi, Xi 1
112 Zhao, Xinxin 1
113 Xiong, Sijing 1
114 Boon, L. 1
115 Cha, Ryan KH 1
116 Zhang, Ke-Qin 1
117 Fuchs, Harald 1
118 Pan, Fei 1
119 Binks, Bernard P. 1
120 Ho, Jeffrey Weng Chye 1
121 Zhang, Keqin 1
122 Xing, Guichuan 1
123 Li, Shuzhou 1
124 Tam, Hong Le 1
125 Yao, Kui 1
126 Manzhos, Sergei 1
127 Xiong, Wei-Wei 1
128 Li, Anran 1
129 Zhao, Yanli 1
130 Zhang, Zheng 1
131 Chakraborty, Sudip 1
132 Lim, Adeline B. Y. 1
133 Chang, Andrew C. K. 1
134 Wijaya, Olivia 1
135 Chan, Yan Cheong 1
136 Yu, Cuiping 1
137 Xie, Ting 1
138 Yauw, Oranna 1
139 Ji, Xianbai 1
140 Joshi, Sunil C 1
141 Tsakadze, Zviad 1
142 Yeo, Bern TB 1
143 Chia, Elvin SM 1
144 Khatri, Aditya M 1
145 Qi, Dianpeng 1
146 Foo, Yong Lim 1
147 Chua, Soo Jin 1
148 Septiwerdani, Pradita 1
149 Cheong, Davy Wun Chet 1
150 Tao, Jie 1
151 Hoo, Yuan Shyuan 1
152 Pan, Jisheng 1
153 Ho, Weng Chye Jeffrey 1
154 Guenther, Ewald 1
155 Balakrisnan, Bavani 1
156 Chum, Chan Choy 1
157 Pichat, Pierre 1
158 Pehkonen, Simo Olavi 1
159 Highfield, James George 1
160 Lim, Linda Ying Wen 1
161 Rawat, Rajdeep Singh 1
162 Zaporozhets, T. 1
163 Bhattcahrayya, Atreyee 1
164 Xu, Rong 1
165 Lau, Teck Hua 1
166 Joo, Ivor Tan Kian 1
167 Santoso, Raissa Nathania 1
168 Tay, Han Teng 1
169 Xu, Hui 1
170 Silberschmidt, Vadim V. 1
171 Shao, W. 1
172 Ma, Jan 1
173 Mona, M. 1
174 Gusak, A. M. 1
175 Xie, Kunpeng 1
176 Zhao, Yang 1
177 Cao, Shao-Wen 1
178 Yuan, Bao 1
179 Sundar, Latha 1
180 Chen, W. T. 1
181 Xu, Xiaoda 1
182 Tham, Otto 1
183 Bian, Haidong 1
184 Liu, Lingjuan 1
185 Xu, Guangqing 1
186 Cheng, Q. J. 1
187 Wee, Peixin 1
188 Pathak, Biswarup 1
189 Nisar, Jawad 1
190 Wu, Y. L. 1
191 Wang, Danping 1
192 Krishna, Dangeti Siva Rama 1
193 Ng, Alice 1
194 Yu, Lingmin 1
195 Rakesh, Ganguly 1
196 Yeo, P. T. 1
197 Teo, P. S. 1
198 Xue, Can 1
199 Yi, Jianzhang 1
200 Mun, Peter Choon Sze 1
201 Chong, S. P. 1
202 Lim, Tuti Mariana 1
203 Rui, Xianhong 1
204 Ee, Elden Yong Chiang 1
205 Chen, Xingfu 1
206 Long, J. D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 15
2 2556 16
3 2555 14
4 2554 7
5 2553 13
6 2552 6
7 2551 4
8 2550 5
9 2549 6
10 2548 3
11 2547 9
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 1
16 2542 1
17 2541 1
18 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Surfactant-thermal method to synthesize a novel two-dimensional oxochalcogenide
2 Controlling Na diffusion by rational design of Si-based layered architectures
3 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
4 Effect of TiO2 nanoparticle addition on electroless Ni–P under bump metallization for lead-free solder interconnection
5 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
6 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
7 Tin whiskers growth of SnAgIn solder on Kovar substrate with Au/Ni plating
8 Customized glass sealant for ceramic substrates for high temperature electronic application
9 Enhanced visible-light photoelectrochemical behaviour of heterojunction composite with Cu2O nanoparticles-decorated TiO2 nanotube arrays
10 Effect of carbon nanotubes and their dispersion on electroless Ni–P under bump metallization for lead-free solder interconnection
11 Ultra-fine pitch palladium-coated copper wire bonding : effect of bonding parameters
12 Interface reaction between electroless Ni–Sn–P metallization and lead-free Sn–3.5Ag solder with suppressed Ni3P formation
13 Mono- and co-doped NaTaO3 for visible light photocatalysis
14 A review on visible light active perovskite-based photocatalysts
15 Multifunctional TiO2 -based particles : the effect of fluorination degree and liquid surface tension on wetting behavior
ปี พ.ศ. 2556
16 Improved mechanical and thermomechanical properties of alumina substrate via iron doping
17 Molecule-based water-oxidation catalysts (WOCs) : cluster-size-dependent dye-sensitized polyoxometalates for visible-light-driven O2 evolution
18 A computational study of the effect of alloying additions on the stability of Ni/c-ZrO2 interfaces
19 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
20 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
21 Uniformly dispersed and controllable ligand-free silver-nanoparticle-decorated TiO2 nanotube arrays with enhanced photoelectrochemical behaviors
22 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
23 Ag–AgBr/TiO2/RGO nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G
24 Specific surface area of titanium dioxide (TiO2) particles influences cyto- and photo-toxicity
25 Synthesis, photophysical properties, and photocatalytic applications of Bi doped NaTaO3 and Bi doped Na2Ta2O6 nanoparticles
26 Bioinspired TiO2 nanostructure films with special wettability and adhesion for droplets manipulation and patterning
27 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
28 Enhanced Li adsorption and diffusion in single-walled silicon nanotubes : an ab initio study
29 Transient liquid phase Ag-based solder technology for high-temperature packaging applications
30 One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania nanoparticles and their adsorption and photocatalytic performances
31 Multi-scale simulation and finite-element-assisted computation of elastic properties of braided textile reinforced composites
ปี พ.ศ. 2555
32 Simultaneous catalyzing and reinforcing effects of imidazole-functionalized graphene in anhydride-cured epoxies
33 Study of metal additives to alumina ceramics substrate for high temperature and pressure application
34 Formation and migration of oxygen and zirconium vacancies in cubic zirconia and zirconium oxysulfide
35 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
36 Visible-light plasmonic photocatalyst anchored on titanate nanotubes : a novel nanohybrid with synergistic effects of adsorption and degradation
37 Density functional theory study of sulfur tolerance of copper : new copper–sulfur phase diagram
38 Copper diffusion barrier performance of amorphous Ta-Ni thin films
39 Elastic modulus, hardness and creep performance of SnBi alloys using nanoindentation
40 Nitrogen-sensitized dual phase titanate/titania for visible-light driven phenol degradation
41 Transparent superhydrophobic/superhydrophilic TiO2-based coatings for self-cleaning and anti-fogging
42 Highly stable heterostructured Ag–AgBr/TiO2 composite : a bifunctional visible-light active photocatalyst for destruction of ibuprofen and bacteria
43 Electronic structure, optical properties, and photocatalytic activities of LaFeO3–NaTaO3 solid solution
44 Hierarchical TiO2 nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity
45 Reaction mechanisms of ethylenediaminetetraacetic acid and diethanolamine in the precursor solution for producing (K, Na)NbO3 thin films with outstanding piezoelectric properties
ปี พ.ศ. 2554
46 Dual-phase titanate/anatase with nitrogen doping for enhanced degradation of organic dye under visible light
47 Magnetron sputtered TiO2 films on a stainless steel substrate : selective rutile phase formation and its tribological and anti-corrosion performance
48 Effect of oxygen concentration on the thermal stability of magnetron sputtered amorphous Ta–Ni thin films
49 Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance
50 Nanoindentation creep of tin and aluminium : a comparative study between constant load and constant strain rate methods
51 Silver decorated titanate/titania nanostructures for efficient solar driven photocatalysis
52 Visible light driven photocatalytic hydrogen evolution and photophysical properties of Bi3+ doped NaTaO3
ปี พ.ศ. 2553
53 The origin of visible light absorption in chalcogen element (S, Se, and Te)-doped anatase TiO2 photocatalysts
54 Ultrafast synthesis of layered titanate micro-spherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
55 Ultrafast synthesis of layered titanate microspherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
56 Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatment
57 Morphology, crystal structure and adsorption performance of hydrothermally synthesized titania and titanate nanostructures
58 Interface fracture toughness assessment of solder joints using double cantilever beam test
59 Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity under various light sources
60 Fabrication of patterned CdS/TiO2 heterojunction by wettability template-assisted electrodeposition
61 Quantitative test method for evaluation of anti-fingerprint property of coated surfaces
62 Selective formation of ordered arrays of octacalcium phosphate ribbons on TiO2 nanotube surface by template-assisted electrodeposition
63 Interdependent intermetallic compound growth in an electroless Ni-P/Sn-3.5Ag reaction couple
64 Fabrication of uniform Ag/TiO2 nanotube array structures with enhanced photoelectrochemical performance
65 Controllable construction of ZnO/TiO2 patterning nanostructures by superhydrophilic/superhydrophobic templates
ปี พ.ศ. 2552
66 Superhydrophilic–superhydrophobic template : a simple approach to micro- and nanostructure patterning of TiO2 films
67 Electrophoretic deposition of titanate nanotube films with extremely large wetting contrast
68 Single-crystalline InVO4 nanotubes by self-template-directed fabrication
69 Adhesion enhancement of sol–gel coating on polycarbonate by heated impregnation treatment
70 Growth of intermetallic compounds in thermosonic copper wire bonding on aluminum metallization
71 Self-organized TiO2 nanotubes in mixed organic–inorganic electrolytes and their photoelectrochemical performance
ปี พ.ศ. 2551
72 Fracture toughness assessment of a solder joint using double cantilever beam specimens
73 Scratch resistance of brittle thin films on compliant substrates
74 Nanoscale morphology for high hydrophobicity of a hard sol–gel thin film
75 Effect of electromigration on the mechanical performance of Sn-3.5Ag solder joints with Ni and Ni-P metallizations
ปี พ.ศ. 2550
76 Analytical modeling of reservoir effect on electromigration in Cu interconnects
77 Fracture toughness measurement of thin films on compliant substrate using controlled buckling test
78 Chemically active plasmas for deterministic assembly of nanocrystalline SiC film
79 A study towards improving mechanical properties of sol–gel coatings for polycarbonate
80 Immersion nickel deposition on blank silicon in aqueous solution containing ammonium fluoride
ปี พ.ศ. 2549
81 Modification of Ta/polymeric low-k interface by electron beam treatment
82 Effect of electron beam treatment on adhesion of Ta/polymeric low-k interface
83 Elasticity modulus, hardness and fracture toughness of Ni3Sn4 intermetallic thin films
84 Influence of solid-state interfacial reactions on the tensile strength of Cu/electroless Ni–P/Sn–3.5Ag solder joint
85 Synthesis and characterization of transparent hydrophobic sol-gel hard coatings
86 Effect of phosphorus content on Cu/Ni-P/Sn-3.5Ag solder joint strength after multiple reflows
ปี พ.ศ. 2548
87 Mechanical strength of thermally aged Sn-3.5Ag/Ni-P solder joints
88 Multi-layered electroless Ni–P coatings on powder-sintered Nd–Fe–B permanent magnet
89 Effect of Ni–P thickness on solid-state interfacial reactions between Sn–3.5Ag solder and electroless Ni–P metallization on Cu substrate
ปี พ.ศ. 2547
90 Effect of electromigration on interfacial reactions between electroless Ni-P and Sn–3.5% Ag solder
91 Interfacial reaction between Sn-rich solders and Ni-based metallization
92 Effect of post-reflow cooling rate on intermetallic compound formation between Sn–3.5 Ag solder and Ni–P under bump metallization
93 Solid state interfacial reaction of Sn–37Pb and Sn–3.5Ag solders with Ni–P under bump metallization
94 Electroless copper seed layer deposition on tantalum nitride barrier film
95 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
96 Study of interfacial adhesion energy of multilayered ULSI thin film structures using four-point bending test
97 Barrier properties of thin Au/Ni–P under bump metallization for Sn–3.5Ag solder
98 Morphology and kinetic study of the interfacial reaction between the Sn-3.5Ag solder and electroless Ni-P metallization
ปี พ.ศ. 2546
99 Effect of plating parameters on the intrinsic stress in electroless nickel plating
100 Prediction of the energy dissipation rate in ductile crack propagation
ปี พ.ศ. 2545
101 The fracture of brittle thin films on compliant substrates in flexible displays
ปี พ.ศ. 2544
102 A mechanical assessment of flexible optoelectronic devices
ปี พ.ศ. 2543
103 Buckling and cracking of thin films on compliant substrates under compression
ปี พ.ศ. 2542
104 Characterizing the interfacial fracture toughness for microelectronic packaging
ปี พ.ศ. 2541
105 The essential work of fracture and JR curves for the double cantilever beam specimen : an examination of elastoplastic crack propagation
ปี พ.ศ. 2540
106 The blister test : transition from plate to membrane behaviour for an elastic material