ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Zhong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Yuxin 27
2 Gong, Dangguo 14
3 Dong, Zhili 14
4 Lin, Changjian 10
5 He, Min 9
6 Cotterell, Brian 7
7 Zhang, Yanyan 7
8 Mhaisalkar, Subodh Gautam 7
9 Kanhere, Pushkar D. 7
10 Chen, Xiaodong 6
11 Qi, Guojun 6
12 Kumar, Aditya 6
13 Huang, Jianying 6
14 Tay, Qiuling 6
15 Wu, Ping 6
16 Malyi, Oleksandr I. 6
17 Lim, Teik-Thye 5
18 Yang, Ying 5
19 Kulish, Vadym V. 5
20 Wu, Linda Y. L. 5
21 Gan, Zhenghao 5
22 Zheng, Jianwei 5
23 Deng, Jiyang 5
24 Jiang, Zhelong 5
25 Zeng, X. T. 4
26 Huang, Yizhong 4
27 Sun, Lan 4
28 Zhang, Sam 4
29 Gan, Chee Lip 4
30 Wong, Chee C. 3
31 Tay, Yee Yan 3
32 Tok, Alfred Iing Yoong 3
33 Subramaniam, Vishnu-Priya 3
34 Wong, Chee Cheong 3
35 Sharif, Ahmed 3
36 Yantara, Natalia 3
37 Prasad, K. 3
38 Highfield, James 3
39 Zhang, Qichun 3
40 Bai, Kewu 3
41 Shu, Xia 2
42 Zhang, Jianfang 2
43 Wang, Yan 2
44 Atkins, A. G. 2
45 Gao, Junkuo 2
46 Wang, Xiaoping 2
47 Kumar, A. 2
48 Lin, Zequan 2
49 Zhou, Huanfu 2
50 Chwa, Edmund 2
51 Ng, Man-Fai 2
52 Chan, Y. C. 2
53 Wei, Jiaqi 2
54 Kanhere, Pushkar 2
55 Chi, Lifeng 2
56 Xu, Sha 2
57 Hu, Xiao 2
58 Sum, Tze Chien 2
59 Kripesh, Vaidhyanathan 2
60 Balaraju, J. N. 2
61 Ahuja, Rajeev 2
62 Wu, Yucheng 2
63 Pramana, Stevin Snellius 2
64 Gong, Jiaojiao 2
65 Huang, Yongxia 2
66 Liang, Meng Heng 2
67 Phua, Eric Jian Rong 2
68 Loo, Shane Zhi Yuan 2
69 Tan, Cher Ming 2
70 Wang, Wei 2
71 Lim, Zan Xuan 2
72 Made, Riko I. 2
73 Yan, Hua 2
74 Tee, Tong Yan 2
75 Ye, Kaiqi 2
76 Tu, K. N. 2
77 Jiang, Yueyue 2
78 Shen, Yiqiang 2
79 Schreyer, Martin K. 2
80 Zhuang, Huifang 2
81 Yan, Qingyu 2
82 Damayanti, M. 2
83 Goh, Kok Hui 2
84 Jiang, Ning 2
85 Wang, Penghua 1
86 Tan, G. H. 1
87 Goh, Phoi Chin 1
88 Teo, Poi Siong 1
89 Ng, Kee Woei 1
90 Liu, Xinfeng 1
91 Ng, Huiyun Sheena 1
92 Xu, Shuyan 1
93 Zhang, Ke-Qin 1
94 Pan, Fei 1
95 Yi, Xi 1
96 Zhao, Xinxin 1
97 Xiong, Sijing 1
98 Xuan, D. T. T. 1
99 Yuan, Bao 1
100 Fuchs, Harald 1
101 Sundar, Latha 1
102 Chen, W. T. 1
103 Xu, Xiaoda 1
104 Tham, Otto 1
105 Bian, Haidong 1
106 Liu, Lingjuan 1
107 Xu, Guangqing 1
108 Wee, Peixin 1
109 Long, J. D. 1
110 Cheng, Q. J. 1
111 Pathak, Biswarup 1
112 Wu, Y. L. 1
113 Nisar, Jawad 1
114 Yao, Kui 1
115 Yu, Cuiping 1
116 Cha, Ryan KH 1
117 Yeo, Bern TB 1
118 Chia, Elvin SM 1
119 Khatri, Aditya M 1
120 Yauw, Oranna 1
121 Ji, Xianbai 1
122 Joshi, Sunil C 1
123 Tsakadze, Zviad 1
124 Binks, Bernard P. 1
125 Wang, Danping 1
126 Zhang, Keqin 1
127 Ho, Jeffrey Weng Chye 1
128 Chakraborty, Sudip 1
129 Zhang, Zheng 1
130 Chang, Andrew C. K. 1
131 Lim, Adeline B. Y. 1
132 Manzhos, Sergei 1
133 Tam, Hong Le 1
134 Xiong, Wei-Wei 1
135 Zhao, Yanli 1
136 Li, Shuzhou 1
137 Li, Anran 1
138 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
139 Yin, Shengyan 1
140 Chan, Yan Cheong 1
141 Wijaya, Olivia 1
142 Xie, Ting 1
143 Qi, Dianpeng 1
144 Yazami, Rachid 1
145 Xing, Guichuan 1
146 Lau, Teck Hua 1
147 Xu, Rong 1
148 Xu, Hui 1
149 Bhattcahrayya, Atreyee 1
150 Joo, Ivor Tan Kian 1
151 Santoso, Raissa Nathania 1
152 Tay, Han Teng 1
153 Silberschmidt, Vadim V. 1
154 Xie, Kunpeng 1
155 Zaporozhets, T. 1
156 Rawat, Rajdeep Singh 1
157 Ma, Jan 1
158 Shao, W. 1
159 Gusak, A. M. 1
160 Mona, M. 1
161 Gao, Shan 1
162 Wang, Chenglin 1
163 Zhang, Xi 1
164 Lu, Xuehong 1
165 Wang, Hui 1
166 Boon, L. 1
167 Li, Jianlin 1
168 Huang, Jian-Ying 1
169 Yang, Liping 1
170 Kong, Junhua 1
171 Nachiappan, Vivek Chidambaram 1
172 Ho, Beng Yeung 1
173 Phua, Si Lei 1
174 Lee, Adeline Puay Chen 1
175 Koh, Kwang Liang 1
176 Hoo, Yuan Shyuan 1
177 Pan, Jisheng 1
178 Ng, Alice 1
179 Yu, Lingmin 1
180 Rakesh, Ganguly 1
181 Yeo, P. T. 1
182 Teo, P. S. 1
183 Xue, Can 1
184 Yi, Jianzhang 1
185 Mun, Peter Choon Sze 1
186 Chong, S. P. 1
187 Lim, Tuti Mariana 1
188 Rui, Xianhong 1
189 Ee, Elden Yong Chiang 1
190 Chen, Xingfu 1
191 Cao, Shao-Wen 1
192 Zhao, Yang 1
193 Septiwerdani, Pradita 1
194 Ho, Weng Chye Jeffrey 1
195 Chua, Soo Jin 1
196 Cheong, Davy Wun Chet 1
197 Tao, Jie 1
198 Foo, Yong Lim 1
199 Guenther, Ewald 1
200 Highfield, James George 1
201 Balakrisnan, Bavani 1
202 Chum, Chan Choy 1
203 Pichat, Pierre 1
204 Pehkonen, Simo Olavi 1
205 Lim, Linda Ying Wen 1
206 Krishna, Dangeti Siva Rama 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 15
2 2556 16
3 2555 14
4 2554 7
5 2553 13
6 2552 6
7 2551 4
8 2550 5
9 2549 6
10 2548 3
11 2547 9
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 1
16 2542 1
17 2541 1
18 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Surfactant-thermal method to synthesize a novel two-dimensional oxochalcogenide
2 Controlling Na diffusion by rational design of Si-based layered architectures
3 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
4 Effect of TiO2 nanoparticle addition on electroless Ni–P under bump metallization for lead-free solder interconnection
5 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
6 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
7 Tin whiskers growth of SnAgIn solder on Kovar substrate with Au/Ni plating
8 Customized glass sealant for ceramic substrates for high temperature electronic application
9 Enhanced visible-light photoelectrochemical behaviour of heterojunction composite with Cu2O nanoparticles-decorated TiO2 nanotube arrays
10 Effect of carbon nanotubes and their dispersion on electroless Ni–P under bump metallization for lead-free solder interconnection
11 Ultra-fine pitch palladium-coated copper wire bonding : effect of bonding parameters
12 Interface reaction between electroless Ni–Sn–P metallization and lead-free Sn–3.5Ag solder with suppressed Ni3P formation
13 Mono- and co-doped NaTaO3 for visible light photocatalysis
14 A review on visible light active perovskite-based photocatalysts
15 Multifunctional TiO2 -based particles : the effect of fluorination degree and liquid surface tension on wetting behavior
ปี พ.ศ. 2556
16 Improved mechanical and thermomechanical properties of alumina substrate via iron doping
17 Molecule-based water-oxidation catalysts (WOCs) : cluster-size-dependent dye-sensitized polyoxometalates for visible-light-driven O2 evolution
18 A computational study of the effect of alloying additions on the stability of Ni/c-ZrO2 interfaces
19 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
20 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
21 Uniformly dispersed and controllable ligand-free silver-nanoparticle-decorated TiO2 nanotube arrays with enhanced photoelectrochemical behaviors
22 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
23 Ag–AgBr/TiO2/RGO nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G
24 Specific surface area of titanium dioxide (TiO2) particles influences cyto- and photo-toxicity
25 Synthesis, photophysical properties, and photocatalytic applications of Bi doped NaTaO3 and Bi doped Na2Ta2O6 nanoparticles
26 Bioinspired TiO2 nanostructure films with special wettability and adhesion for droplets manipulation and patterning
27 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
28 Enhanced Li adsorption and diffusion in single-walled silicon nanotubes : an ab initio study
29 Transient liquid phase Ag-based solder technology for high-temperature packaging applications
30 One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania nanoparticles and their adsorption and photocatalytic performances
31 Multi-scale simulation and finite-element-assisted computation of elastic properties of braided textile reinforced composites
ปี พ.ศ. 2555
32 Simultaneous catalyzing and reinforcing effects of imidazole-functionalized graphene in anhydride-cured epoxies
33 Study of metal additives to alumina ceramics substrate for high temperature and pressure application
34 Formation and migration of oxygen and zirconium vacancies in cubic zirconia and zirconium oxysulfide
35 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
36 Visible-light plasmonic photocatalyst anchored on titanate nanotubes : a novel nanohybrid with synergistic effects of adsorption and degradation
37 Density functional theory study of sulfur tolerance of copper : new copper–sulfur phase diagram
38 Copper diffusion barrier performance of amorphous Ta-Ni thin films
39 Elastic modulus, hardness and creep performance of SnBi alloys using nanoindentation
40 Nitrogen-sensitized dual phase titanate/titania for visible-light driven phenol degradation
41 Transparent superhydrophobic/superhydrophilic TiO2-based coatings for self-cleaning and anti-fogging
42 Highly stable heterostructured Ag–AgBr/TiO2 composite : a bifunctional visible-light active photocatalyst for destruction of ibuprofen and bacteria
43 Electronic structure, optical properties, and photocatalytic activities of LaFeO3–NaTaO3 solid solution
44 Hierarchical TiO2 nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity
45 Reaction mechanisms of ethylenediaminetetraacetic acid and diethanolamine in the precursor solution for producing (K, Na)NbO3 thin films with outstanding piezoelectric properties
ปี พ.ศ. 2554
46 Dual-phase titanate/anatase with nitrogen doping for enhanced degradation of organic dye under visible light
47 Magnetron sputtered TiO2 films on a stainless steel substrate : selective rutile phase formation and its tribological and anti-corrosion performance
48 Effect of oxygen concentration on the thermal stability of magnetron sputtered amorphous Ta–Ni thin films
49 Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance
50 Nanoindentation creep of tin and aluminium : a comparative study between constant load and constant strain rate methods
51 Silver decorated titanate/titania nanostructures for efficient solar driven photocatalysis
52 Visible light driven photocatalytic hydrogen evolution and photophysical properties of Bi3+ doped NaTaO3
ปี พ.ศ. 2553
53 The origin of visible light absorption in chalcogen element (S, Se, and Te)-doped anatase TiO2 photocatalysts
54 Ultrafast synthesis of layered titanate micro-spherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
55 Ultrafast synthesis of layered titanate microspherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
56 Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatment
57 Morphology, crystal structure and adsorption performance of hydrothermally synthesized titania and titanate nanostructures
58 Interface fracture toughness assessment of solder joints using double cantilever beam test
59 Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity under various light sources
60 Fabrication of patterned CdS/TiO2 heterojunction by wettability template-assisted electrodeposition
61 Quantitative test method for evaluation of anti-fingerprint property of coated surfaces
62 Selective formation of ordered arrays of octacalcium phosphate ribbons on TiO2 nanotube surface by template-assisted electrodeposition
63 Interdependent intermetallic compound growth in an electroless Ni-P/Sn-3.5Ag reaction couple
64 Fabrication of uniform Ag/TiO2 nanotube array structures with enhanced photoelectrochemical performance
65 Controllable construction of ZnO/TiO2 patterning nanostructures by superhydrophilic/superhydrophobic templates
ปี พ.ศ. 2552
66 Superhydrophilic–superhydrophobic template : a simple approach to micro- and nanostructure patterning of TiO2 films
67 Electrophoretic deposition of titanate nanotube films with extremely large wetting contrast
68 Single-crystalline InVO4 nanotubes by self-template-directed fabrication
69 Adhesion enhancement of sol–gel coating on polycarbonate by heated impregnation treatment
70 Growth of intermetallic compounds in thermosonic copper wire bonding on aluminum metallization
71 Self-organized TiO2 nanotubes in mixed organic–inorganic electrolytes and their photoelectrochemical performance
ปี พ.ศ. 2551
72 Fracture toughness assessment of a solder joint using double cantilever beam specimens
73 Scratch resistance of brittle thin films on compliant substrates
74 Nanoscale morphology for high hydrophobicity of a hard sol–gel thin film
75 Effect of electromigration on the mechanical performance of Sn-3.5Ag solder joints with Ni and Ni-P metallizations
ปี พ.ศ. 2550
76 Analytical modeling of reservoir effect on electromigration in Cu interconnects
77 Fracture toughness measurement of thin films on compliant substrate using controlled buckling test
78 Chemically active plasmas for deterministic assembly of nanocrystalline SiC film
79 A study towards improving mechanical properties of sol–gel coatings for polycarbonate
80 Immersion nickel deposition on blank silicon in aqueous solution containing ammonium fluoride
ปี พ.ศ. 2549
81 Modification of Ta/polymeric low-k interface by electron beam treatment
82 Effect of electron beam treatment on adhesion of Ta/polymeric low-k interface
83 Elasticity modulus, hardness and fracture toughness of Ni3Sn4 intermetallic thin films
84 Influence of solid-state interfacial reactions on the tensile strength of Cu/electroless Ni–P/Sn–3.5Ag solder joint
85 Synthesis and characterization of transparent hydrophobic sol-gel hard coatings
86 Effect of phosphorus content on Cu/Ni-P/Sn-3.5Ag solder joint strength after multiple reflows
ปี พ.ศ. 2548
87 Mechanical strength of thermally aged Sn-3.5Ag/Ni-P solder joints
88 Multi-layered electroless Ni–P coatings on powder-sintered Nd–Fe–B permanent magnet
89 Effect of Ni–P thickness on solid-state interfacial reactions between Sn–3.5Ag solder and electroless Ni–P metallization on Cu substrate
ปี พ.ศ. 2547
90 Effect of electromigration on interfacial reactions between electroless Ni-P and Sn–3.5% Ag solder
91 Interfacial reaction between Sn-rich solders and Ni-based metallization
92 Effect of post-reflow cooling rate on intermetallic compound formation between Sn–3.5 Ag solder and Ni–P under bump metallization
93 Solid state interfacial reaction of Sn–37Pb and Sn–3.5Ag solders with Ni–P under bump metallization
94 Electroless copper seed layer deposition on tantalum nitride barrier film
95 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
96 Study of interfacial adhesion energy of multilayered ULSI thin film structures using four-point bending test
97 Barrier properties of thin Au/Ni–P under bump metallization for Sn–3.5Ag solder
98 Morphology and kinetic study of the interfacial reaction between the Sn-3.5Ag solder and electroless Ni-P metallization
ปี พ.ศ. 2546
99 Effect of plating parameters on the intrinsic stress in electroless nickel plating
100 Prediction of the energy dissipation rate in ductile crack propagation
ปี พ.ศ. 2545
101 The fracture of brittle thin films on compliant substrates in flexible displays
ปี พ.ศ. 2544
102 A mechanical assessment of flexible optoelectronic devices
ปี พ.ศ. 2543
103 Buckling and cracking of thin films on compliant substrates under compression
ปี พ.ศ. 2542
104 Characterizing the interfacial fracture toughness for microelectronic packaging
ปี พ.ศ. 2541
105 The essential work of fracture and JR curves for the double cantilever beam specimen : an examination of elastoplastic crack propagation
ปี พ.ศ. 2540
106 The blister test : transition from plate to membrane behaviour for an elastic material