ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Zhengjian
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Chane, Zangmo
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Weerachanchai, Piyarat 1
2 Chang, Matthew Wook 1
3 Leong, Susanna Su Jan 1
4 Xue, Tong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2552 1