ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Xiaodong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jiang, Lin 14
2 Niu, Zhiqiang 12
3 Zhu, Bowen 10
4 Li, Shuzhou 10
5 Dong, Zhili 8
6 Meng, Fanben 8
7 Tang, Yuxin 8
8 Yin, Shengyan 8
9 Zhang, Yanyan 8
10 Shao, Qi 7
11 Du, Jianjun 7
12 Boey, Freddy Yin Chiang 7
13 Zhang, Hua 6
14 Qi, Dianpeng 6
15 Ma, Jan 6
16 Zhang, Li 6
17 Chen, Zhong 6
18 Jiang, Yueyue 5
19 Xie, Sishen 5
20 Zhou, Weiya 5
21 Wang, Xiaotian 4
22 Wang, Hong 4
23 Wang, Hua 4
24 Sum, Tze Chien 4
25 Yan, Qingyu 4
26 Cao, Xuebo 4
27 Zheng, Liyan 3
28 Leow, Wanru 3
29 Huo, Fengwei 3
30 Dong, Haibo 3
31 Ma, Bing 3
32 Deng, Jiyang 3
33 Zou, Changji 3
34 Kushmaro, Ariel 2
35 Zhang, Qing 2
36 Liedberg, Bo 2
37 Chen, Jun 2
38 Wei, Jiaqi 2
39 Yin, Zongyou 2
40 Shi, Wenxiong 2
41 Zhang, Zhonghan 2
42 Wu, Yun-Long 2
43 Ye, Jun 2
44 Zhao, Yang 2
45 Jiang, Zhelong 2
46 Wu, Jishan 2
47 Liu, Xinfeng 2
48 Kloc, Christian 2
49 Hu, Wenping 2
50 Ng, Kee Woei 2
51 Lou, David Xiong Wen 2
52 Cai, Yurong 1
53 Rigaut, Stéphane 1
54 Cornil, Jérôme 1
55 Shao, Fangwei 1
56 Fan, Yu 1
57 Costuas, Karine 1
58 Dyck, Colin Van 1
59 Geskin, Victor 1
60 Dravid, Vinayak P. 1
61 Xiao, Ni 1
62 Wu, Jinsong 1
63 Xu, Chen 1
64 Herzberg, Moshe 1
65 Zhang, Wenyu 1
66 Xiao, Qizhen 1
67 Wang, Xinghui 1
68 Huang, Kai 1
69 Zhang, Jie 1
70 Huang, Xiao 1
71 Xing, Guichuan 1
72 Tan, Huei Shuan 1
73 Liu, Xiaogang 1
74 Li, Shaozhou 1
75 Qin, Lidong 1
76 Zhang, Guang-Wei 1
77 Kanhere, Pushkar D. 1
78 Li, Jinling 1
79 Sun, Hang 1
80 Hervault, Yves-Marie 1
81 Goldovsky, Yulia 1
82 Zeng, Yi 1
83 Chen, Hongyu 1
84 Li, Anran 1
85 Chen, Zhikuan 1
86 Norel, Lucie 1
87 Zhang, Tianliang 1
88 Guo, Lin 1
89 Tai, Kong Fai 1
90 Ou, Chang-Jin 1
91 Gong, Guangming 1
92 Hu, Pengfei 1
93 Bisht, Ankit 1
94 Yang, Jie 1
95 Wong, Lydia H. 1
96 Zeng, Xin 1
97 Goh, Rubayn 1
98 Fong, Eileen 1
99 Tang, Mark 1
100 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
101 Tam, Hong Le 1
102 Ho, Chun Wan John 1
103 Huan, Alfred 1
104 Tang, Mark B. Y. 1
105 Irwansyah, I. 1
106 Lim, Sierin 1
107 Zhao, Duan 1
108 Wan, Pengbo 1
109 Sana, Barindra 1
110 Luan, Pingshan 1
111 Gao, Yiben 1
112 Jiang, Wencao 1
113 Xue, Can 1
114 Shen, Yiqiang 1
115 Peng, Xiaojun 1
116 Zhao, Huaping 1
117 Zhang, Keke K. 1
118 Zhu, Jia 1
119 Wang, Weina 1
120 Hu, Benhui 1
121 Yazami, Rachid 1
122 Yang, Yun 1
123 Zhu, Ting 1
124 Bo, Liedberg 1
125 Larisika, Melanie 1
126 Nowak, Christoph 1
127 Knoll, Wolfgang 1
128 Nagy, Gabor 1
129 Wang, Danping 1
130 Zhou, Huanfu 1
131 Schuermann, Klaus C. 1
132 Srajer, Johannes 1
133 Zhang, Sam 1
134 Goh, Chin Foo 1
135 Li, Fengji 1
136 Brunsveld, Luc 1
137 Cola, Luisa De 1
138 Adriaens, Wencke 1
139 Oostenbrink, Chris 1
140 Wei, Jun 1
141 Tay, Qiuling 1
142 Zheng, Kaihong 1
143 Wang, Zhaohui 1
144 Hirtz, Michael 1
145 Zhao, Jincai 1
146 Lang, Xianjun 1
147 Hartono, Maria R. 1
148 Guo, Chun Xian 1
149 Tay, Chor Yong 1
150 Rui, Xianhong 1
151 Xie, Jianping 1
152 Malyi, Oleksandr I. 1
153 Hong, Catherine Hsu Ling 1
154 Sum, Chee Peng 1
155 Fang, Wanru 1
156 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
157 Lim, Tuti Mariana 1
158 Mu, Zhongcheng 1
159 Bu, Jing 1
160 Suresh, K. G. 1
161 Guo, Yonglang 1
162 Zhang, Yongfan 1
163 Cai, Jindi 1
164 Maji, Bibekananda 1
165 Ramanujan, Raju V. 1
166 Wei, Lin 1
167 Shi, Yumeng 1
168 Hu, Xiaolin 1
169 Chi, Lifeng 1
170 Huang, Wei 1
171 Chang, Yong-Zheng 1
172 Wu, Tao 1
173 Peng, Haiyang 1
174 Chen, Jianzhong 1
175 Fuchs, Harald 1
176 Jia, Lina 1
177 Schatz, George C. 1
178 Zhu, Jixin 1
179 Hu, Peng 1
180 Zhou, Xiaozhu 1
181 Wei, Fengxia 1
182 Zhang, Keke 1
183 Zeng, Zebing 1
184 Guo, Jun 1
185 McNeil, L. E. 1
186 Leong, David Tai Wei 1
187 Lim, Chwee Teck 1
188 Zhuang, Naifeng 1
189 Liusman, Cipto 1
190 Putcha, Nirupama 1
191 Wei, Wei 1
192 Mirkin, Chad A. 1
193 Bai, Linyi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 18
3 2556 24
4 2555 15
5 2554 8
6 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
2 Renewable-juglone-based high-performance sodium-ion batteries
3 Resistive switching memory devices based on proteins
ปี พ.ศ. 2557
4 A mechanically and electrically self-healing supercapacitor
5 Porous graphene materials for water remediation
6 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
7 A universal strategy to prepare functional porous graphene hybrid architectures
8 Hybrid multi-walled carbon nanotubes-alginate-polysulfone beads for adsorption of bisphenol-A from aqueous solution
9 Heterogeneous visible light photocatalysis for selective organic transformations
10 High-performance and tailorable pressure sensor based on ultrathin conductive polymer film
11 Nanostructured graphene composite papers for highly flexible and foldable supercapacitors
12 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
13 Cu2ZnSn(S,Se)4 kesterite solar cell with 5.1% efficiency using spray pyrolysis of aqueous precursor solution followed by selenization
14 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
15 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
16 Orthogonally engineering matrix topography and rigidity to regulate multicellular morphology
17 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
18 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
19 Structural diversity of bulky graphene materials
20 Optical reading of contaminants in aqueous media based on gold nanoparticles
21 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
ปี พ.ศ. 2556
22 A colorimetric logic gate based on free gold nanoparticles and the coordination strategy between melamine and mercury ions
23 Visible photoresponse of single-layer graphene decorated with TiO2 nanoparticles
24 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
25 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
26 Two-dimensional heterospectral correlation analysis of the redox-induced conformational transition in cytochrome c using surface-enhanced Raman and infrared absorption spectroscopies on a two-layer gold surface
27 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
28 Ambient fabrication of large-area graphene films via a synchronous reduction and assembly strategy
29 Atomically flat, large-sized, two-dimensional organic nanocrystals
30 Clean unzipping by steam etching to synthesize graphene nanoribbons
31 All-solid-state flexible ultrathin micro-supercapacitors based on graphene
32 Bottom-up synthesis of nanoscale conjugation-interrupted frameworks and their electrical properties
33 Colorimetric detection of mercury ions based on plasmonic nanoparticles
34 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
35 Functional free-standing graphene honeycomb films
36 Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring
37 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
38 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
39 Synergistic modulation of surface interaction to assemble metal nanoparticles into two-dimensional arrays with tunable plasmonic properties
40 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
41 Urine for plasmonic nanoparticle-based colorimetric detection of mercury Ion
42 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
43 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
44 Synergistic modulation of surface interaction to assemble metal nanoparticles into two-dimensional arrays with tunable plasmonic properties
45 Reciprocal response of human oral epithelial cells to internalized silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2555
46 Magnetic and magnetocaloric properties of ball milled Nd5Ge3
47 Chemical reaction on a solid surface with nanoconfined geometry
48 Assembly of graphene sheets into 3D macroscopic structures
49 Electrophoretic build-up of alternately multilayered films and micropatterns based on graphene sheets and nanoparticles and their applications in flexible supercapacitors
50 Colorimetric chemodosimeter based on diazonium-gold-nanoparticle complexes for sulfite ion detection in solution
51 A leavening strategy to prepare reduced graphene oxide foams
52 Free-standing one-dimensional plasmonic nanostructures
53 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
54 Disc-like 7, 14-dicyano-ovalene-3,4:10,11-bis(dicarboximide) as a solution-processible n-type semiconductor for air stable field-effect transistors
55 Photo-modulable molecular transport junctions based on organometallic molecular wires
56 Novel silicon–nickel cone arrays for high performance LIB anodes
57 A facile approach to nanoarchitectured three-dimensional graphene-based Li–Mn–O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries
58 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
59 DNA-directed growth of FePO4 nanostructures on carbon nanotubes to achieve nearly 100% theoretical capacity for lithium-ion batteries
60 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
ปี พ.ศ. 2554
61 Semiconductive, one-dimensional, self-assembled nanostructures based on oligopeptides with π-conjugated segments
62 Effect of intermolecular dipole−dipole interactions on interfacial supramolecular structures of C3-symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene derivatives
63 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
64 Single-layer MoS2 phototransistors
65 Nanotechnology with soft matter : from structures to functions
66 Enhanced electrical conductivity of individual conducting polymer nanobelts
67 Flexible colorimetric detection of mercuric ion by simply mixing nanoparticles and oligopeptides
68 High-performance organic single-crystal field-effect transistors of indolo[3,2-b]carbazole and their potential applications in gas controlled organic memory devices
ปี พ.ศ. 2553
69 Free-standing bimetallic nanorings and nanoring arrays made by on-wire lithography