ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Xiaodong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jiang, Lin 14
2 Niu, Zhiqiang 12
3 Zhu, Bowen 10
4 Li, Shuzhou 10
5 Tang, Yuxin 8
6 Dong, Zhili 8
7 Zhang, Yanyan 8
8 Meng, Fanben 8
9 Yin, Shengyan 8
10 Boey, Freddy Yin Chiang 7
11 Shao, Qi 7
12 Du, Jianjun 7
13 Zhang, Li 6
14 Chen, Zhong 6
15 Qi, Dianpeng 6
16 Ma, Jan 6
17 Zhang, Hua 6
18 Jiang, Yueyue 5
19 Xie, Sishen 5
20 Zhou, Weiya 5
21 Wang, Hua 4
22 Wang, Xiaotian 4
23 Sum, Tze Chien 4
24 Yan, Qingyu 4
25 Cao, Xuebo 4
26 Wang, Hong 4
27 Ma, Bing 3
28 Deng, Jiyang 3
29 Dong, Haibo 3
30 Zou, Changji 3
31 Huo, Fengwei 3
32 Zheng, Liyan 3
33 Leow, Wanru 3
34 Liu, Xinfeng 2
35 Zhang, Zhonghan 2
36 Zhao, Yang 2
37 Jiang, Zhelong 2
38 Wei, Jiaqi 2
39 Liedberg, Bo 2
40 Shi, Wenxiong 2
41 Ye, Jun 2
42 Kushmaro, Ariel 2
43 Hu, Wenping 2
44 Lou, David Xiong Wen 2
45 Wu, Jishan 2
46 Ng, Kee Woei 2
47 Kloc, Christian 2
48 Wu, Yun-Long 2
49 Zhang, Qing 2
50 Chen, Jun 2
51 Yin, Zongyou 2
52 Hong, Catherine Hsu Ling 1
53 Tay, Qiuling 1
54 Malyi, Oleksandr I. 1
55 Fang, Wanru 1
56 Wei, Jun 1
57 Lim, Tuti Mariana 1
58 Sum, Chee Peng 1
59 Xie, Jianping 1
60 Bo, Liedberg 1
61 Larisika, Melanie 1
62 Nowak, Christoph 1
63 Schuermann, Klaus C. 1
64 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
65 Knoll, Wolfgang 1
66 Zhou, Huanfu 1
67 Nagy, Gabor 1
68 Wang, Danping 1
69 Zheng, Kaihong 1
70 Zhao, Duan 1
71 Wan, Pengbo 1
72 Xue, Can 1
73 Lim, Sierin 1
74 Sana, Barindra 1
75 Jiang, Wencao 1
76 Luan, Pingshan 1
77 Shen, Yiqiang 1
78 Hartono, Maria R. 1
79 Wang, Zhaohui 1
80 Hirtz, Michael 1
81 Tay, Chor Yong 1
82 Srajer, Johannes 1
83 Zhao, Jincai 1
84 Guo, Chun Xian 1
85 Lang, Xianjun 1
86 Rui, Xianhong 1
87 Tang, Mark B. Y. 1
88 Zhang, Keke K. 1
89 Irwansyah, I. 1
90 Gao, Yiben 1
91 Zhao, Huaping 1
92 Peng, Xiaojun 1
93 Wang, Weina 1
94 Zhu, Jia 1
95 Bisht, Ankit 1
96 Yang, Jie 1
97 Zhang, Tianliang 1
98 Wong, Lydia H. 1
99 Zeng, Xin 1
100 Tai, Kong Fai 1
101 Guo, Lin 1
102 Hu, Pengfei 1
103 Gong, Guangming 1
104 Yazami, Rachid 1
105 Hu, Benhui 1
106 Goh, Chin Foo 1
107 Li, Fengji 1
108 Mu, Zhongcheng 1
109 Zhang, Sam 1
110 Brunsveld, Luc 1
111 Oostenbrink, Chris 1
112 Cola, Luisa De 1
113 Bu, Jing 1
114 Zeng, Zebing 1
115 Goh, Rubayn 1
116 Fong, Eileen 1
117 Tang, Mark 1
118 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
119 Tam, Hong Le 1
120 Ho, Chun Wan John 1
121 Huan, Alfred 1
122 Adriaens, Wencke 1
123 Chen, Zhikuan 1
124 Guo, Yonglang 1
125 Zhang, Yongfan 1
126 Shi, Yumeng 1
127 Suresh, K. G. 1
128 Cai, Jindi 1
129 Wei, Lin 1
130 Maji, Bibekananda 1
131 Hu, Xiaolin 1
132 Chen, Jianzhong 1
133 Huang, Wei 1
134 Chang, Yong-Zheng 1
135 Bai, Linyi 1
136 Chi, Lifeng 1
137 Wu, Tao 1
138 Fuchs, Harald 1
139 Peng, Haiyang 1
140 Ramanujan, Raju V. 1
141 Jia, Lina 1
142 Hu, Peng 1
143 Zhou, Xiaozhu 1
144 McNeil, L. E. 1
145 Zhu, Jixin 1
146 Wei, Fengxia 1
147 Guo, Jun 1
148 Zhang, Keke 1
149 Leong, David Tai Wei 1
150 Zhu, Ting 1
151 Lim, Chwee Teck 1
152 Zhuang, Naifeng 1
153 Schatz, George C. 1
154 Liusman, Cipto 1
155 Putcha, Nirupama 1
156 Wei, Wei 1
157 Mirkin, Chad A. 1
158 Ou, Chang-Jin 1
159 Qin, Lidong 1
160 Cai, Yurong 1
161 Rigaut, Stéphane 1
162 Fan, Yu 1
163 Cornil, Jérôme 1
164 Geskin, Victor 1
165 Shao, Fangwei 1
166 Dyck, Colin Van 1
167 Huang, Kai 1
168 Xiao, Qizhen 1
169 Wu, Jinsong 1
170 Xu, Chen 1
171 Zeng, Yi 1
172 Xiao, Ni 1
173 Dravid, Vinayak P. 1
174 Wang, Xinghui 1
175 Zhang, Wenyu 1
176 Costuas, Karine 1
177 Herzberg, Moshe 1
178 Xing, Guichuan 1
179 Tan, Huei Shuan 1
180 Kanhere, Pushkar D. 1
181 Huang, Xiao 1
182 Liu, Xiaogang 1
183 Zhang, Guang-Wei 1
184 Li, Shaozhou 1
185 Li, Jinling 1
186 Li, Anran 1
187 Goldovsky, Yulia 1
188 Norel, Lucie 1
189 Hervault, Yves-Marie 1
190 Sun, Hang 1
191 Chen, Hongyu 1
192 Zhang, Jie 1
193 Yang, Yun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 18
3 2556 24
4 2555 15
5 2554 8
6 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
2 Renewable-juglone-based high-performance sodium-ion batteries
3 Resistive switching memory devices based on proteins
ปี พ.ศ. 2557
4 A mechanically and electrically self-healing supercapacitor
5 Porous graphene materials for water remediation
6 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
7 A universal strategy to prepare functional porous graphene hybrid architectures
8 Hybrid multi-walled carbon nanotubes-alginate-polysulfone beads for adsorption of bisphenol-A from aqueous solution
9 Heterogeneous visible light photocatalysis for selective organic transformations
10 High-performance and tailorable pressure sensor based on ultrathin conductive polymer film
11 Nanostructured graphene composite papers for highly flexible and foldable supercapacitors
12 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
13 Cu2ZnSn(S,Se)4 kesterite solar cell with 5.1% efficiency using spray pyrolysis of aqueous precursor solution followed by selenization
14 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
15 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
16 Orthogonally engineering matrix topography and rigidity to regulate multicellular morphology
17 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
18 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
19 Structural diversity of bulky graphene materials
20 Optical reading of contaminants in aqueous media based on gold nanoparticles
21 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
ปี พ.ศ. 2556
22 A colorimetric logic gate based on free gold nanoparticles and the coordination strategy between melamine and mercury ions
23 Visible photoresponse of single-layer graphene decorated with TiO2 nanoparticles
24 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
25 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
26 Two-dimensional heterospectral correlation analysis of the redox-induced conformational transition in cytochrome c using surface-enhanced Raman and infrared absorption spectroscopies on a two-layer gold surface
27 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
28 Ambient fabrication of large-area graphene films via a synchronous reduction and assembly strategy
29 Atomically flat, large-sized, two-dimensional organic nanocrystals
30 Clean unzipping by steam etching to synthesize graphene nanoribbons
31 All-solid-state flexible ultrathin micro-supercapacitors based on graphene
32 Bottom-up synthesis of nanoscale conjugation-interrupted frameworks and their electrical properties
33 Colorimetric detection of mercury ions based on plasmonic nanoparticles
34 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
35 Functional free-standing graphene honeycomb films
36 Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring
37 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
38 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
39 Synergistic modulation of surface interaction to assemble metal nanoparticles into two-dimensional arrays with tunable plasmonic properties
40 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
41 Urine for plasmonic nanoparticle-based colorimetric detection of mercury Ion
42 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
43 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
44 Synergistic modulation of surface interaction to assemble metal nanoparticles into two-dimensional arrays with tunable plasmonic properties
45 Reciprocal response of human oral epithelial cells to internalized silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2555
46 Magnetic and magnetocaloric properties of ball milled Nd5Ge3
47 Chemical reaction on a solid surface with nanoconfined geometry
48 Assembly of graphene sheets into 3D macroscopic structures
49 Electrophoretic build-up of alternately multilayered films and micropatterns based on graphene sheets and nanoparticles and their applications in flexible supercapacitors
50 Colorimetric chemodosimeter based on diazonium-gold-nanoparticle complexes for sulfite ion detection in solution
51 A leavening strategy to prepare reduced graphene oxide foams
52 Free-standing one-dimensional plasmonic nanostructures
53 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
54 Disc-like 7, 14-dicyano-ovalene-3,4:10,11-bis(dicarboximide) as a solution-processible n-type semiconductor for air stable field-effect transistors
55 Photo-modulable molecular transport junctions based on organometallic molecular wires
56 Novel silicon–nickel cone arrays for high performance LIB anodes
57 A facile approach to nanoarchitectured three-dimensional graphene-based Li–Mn–O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries
58 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
59 DNA-directed growth of FePO4 nanostructures on carbon nanotubes to achieve nearly 100% theoretical capacity for lithium-ion batteries
60 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
ปี พ.ศ. 2554
61 Semiconductive, one-dimensional, self-assembled nanostructures based on oligopeptides with π-conjugated segments
62 Effect of intermolecular dipole−dipole interactions on interfacial supramolecular structures of C3-symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene derivatives
63 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
64 Single-layer MoS2 phototransistors
65 Nanotechnology with soft matter : from structures to functions
66 Enhanced electrical conductivity of individual conducting polymer nanobelts
67 Flexible colorimetric detection of mercuric ion by simply mixing nanoparticles and oligopeptides
68 High-performance organic single-crystal field-effect transistors of indolo[3,2-b]carbazole and their potential applications in gas controlled organic memory devices
ปี พ.ศ. 2553
69 Free-standing bimetallic nanorings and nanoring arrays made by on-wire lithography