ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Susu
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yao, Lee. 5
2 Gooi, Hoay Beng 3
3 Wang, M. Q. 2
4 Liu, Chunhui. 2
5 Zhang, Huijuan 2
6 Sum, Tze Chien 2
7 Zhang, Jing 2
8 He,Y. 1
9 Lee, Li Ming 1
10 Ou, Hong-Wei 1
11 Fang,Y. 1
12 Rush,A.J. 1
13 Tang, Chi Sin 1
14 George,T.I. 1
15 Srisurapanont,M. 1
16 Wang,G. 1
17 Augustine, George J. 1
18 Kim, Jinsook 1
19 Xia, Bin 1
20 Si,T. 1
21 Wen, Lei 1
22 Qiu, Li 1
23 Bae,J. 1
24 Liu,S. 1
25 Wang, Lan 1
26 Seow, Chee Kiat 1
27 Bautista,D.C.T. 1
28 Udomratn,P. 1
29 Tan, Soon Yim 1
30 Chua,H. 1
31 Chia, Elbert E. M. 1
32 Chang,S. 1
33 Zou, Xingquan 1
34 Zhu, Jian-Xin 1
35 Potprommanee,L. 1
36 Hong,J. 1
37 Rusydi, A. 1
38 Chen,C. 1
39 Shank,L.P. 1
40 Mancuso, James 1
41 Matsuzaki, Masanori 1
42 Lo, Shun Qiang 1
43 Kudolo, John 1
44 Loh, Linda 1
45 Katarya, Malvika 1
46 Nakajima, Ryuichi 1
47 Tan, Gregory 1
48 Zhao, Shengli 1
49 Li, Qing 1
50 Zhang, Xuying 1
51 Tsuda, Sachiko 1
52 Tang, Yanxia 1
53 Ting, Jonathan T. 1
54 Kasai, Haruo 1
55 Zainudin, Rozaimah 1
56 Juan,Y. 1
57 Deisseroth, Karl 1
58 Chow, Nick 1
59 Hong, Yuning 1
60 Ma,H. 1
61 Berglund, Ken 1
62 Liao,W. 1
63 Feng, Guoping 1
64 Yap, Irean Lee Kuen 1
65 Hoffmann, Carolin 1
66 Hira, Riichiro 1
67 สุขใจ ชูจันทร์ 1
68 Yu,C. 1
69 Gloss, Bernd 1
70 Asrican, Brent 1
71 Tian-mei,S. 1
72 Purnama, I. 1
73 Lew, W. S. 1
74 Chandra Sekhar, M. 1
75 Huan, Cheng Hon Alfred 1
76 Sabba, Dharani 1
77 Goh, Teck Wee 1
78 Gan, W. L. 1
79 Wong, D. W. 1
80 Kirdmanee, C. 1
81 Lv, Guangzhe. 1
82 Duan, Kai. 1
83 Juntawong, N. 1
84 Siringam, K. 1
85 Wong, L. M. 1
86 Chua, Julianto 1
87 Mathews, Nripan 1
88 Fu, Jian 1
89 Akbari-Fakhrabadi, A. 1
90 Zou, Hongmei 1
91 Huang, He 1
92 Wu, X. 1
93 Lin, Feng 1
94 Mangalaraja, R. V. 1
95 Ananthakumar, S. 1
96 Muduli, Subas K. 1
97 Wang, Songling 1
98 Ng, Chin Fan 1
99 Soo, Han Sen 1
100 Jamshidijam, M. 1
101 Huan, Alfred Cheng Hon 1
102 Yooyongwech, S. 1
103 Li, Xiaodong. 1
104 Xia, N. 1
105 Lim,A. 1
106 Zhang, Xiurong 1
107 Wang, Jingbo 1
108 Sun, Qiang 1
109 Prabhathan, Patinharekandy 1
110 Luo, Kathy Qian 1
111 Lee,A. 1
112 Liu,C. 1
113 Li, Jie 1
114 Ng, Ka Ming 1
115 Yu, Yong 1
116 Tang, Ben Zhong 1
117 Hatim,A. 1
118 Murukeshan, Vadakke Matham 1
119 Su, Haibin 1
120 Tsai, Chi-Tay. 1
121 Luan, Feng 1
122 Lo, Guo-Qiang 1
123 Sun, Xudong. 1
124 Supaibulwatana, K. 1
125 Huo, Di. 1
126 Liu, Yinong. 1
127 Xiao, Zhe 1
128 Song, Qian. 1
129 Feng, X. 1
130 Sutton, Steve G. 1
131 Zhou, Shuigeng 1
132 Bhowmick, Sourav S. 1
133 Liiu, Chunhui. 1
134 Jeon,H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 3
4 2557 7
5 2556 7
6 2555 5
7 2554 2
8 2553 4
9 2552 1
10 2551 1
11 2550 1
12 2548 2
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Synthesis And Characterization Of Polyaniline, Graphene And Graphene Polyaniline Nanocomposites
ปี พ.ศ. 2560
2 Gender Diversity And Firms’ Financial Performance In Malaysia
3 Bank Risk Taking Behaviour In Malaysia: Role Of Board And Ownership Structure
ปี พ.ศ. 2558
4 Enantiospecificity Of Polyclonal Antibodies Raised Against Racemic And Pure Enantiomers Of Salbutamol And The Implications Of Their Use In Enzyme Immunoassay
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 A Model Linking Store Attributes, Service Quality, Customer Experience And Business Performance: A Study Among Community Pharmacies
ปี พ.ศ. 2557
7 Fabrication of micro-axicons using direct-laser writing
8 Mesoporous cerium oxide nanospheres for the visible-light driven photocatalytic degradation of dyes
9 Energy level alignment at the methylammonium lead iodide/copper phthalocyanine interface
10 Multi-vortex states in magnetic nanoparticles
11 Chain growth mechanism on bimetallic surfaces for higher alcohol synthesis from syngas
12 Clinical and sociodemographic correlates of suicidality in patients with major depressive disorder from six Asian countries
13 “MAKE THE GHOSTS REAL”: FEMALE MOURNING IN NAOMI WALLACE’S IN THE HEART OF AMERICA & A STATE OF INNOCENCE
ปี พ.ศ. 2556
14 EXOGENOUS APPLICATION OF POTASSIUM NITRATE TO ALLEVIATE SALT STRESS IN RICE SEEDLINGS
15 Water relation and aquaporin genes (PIP1;2 and PIP2;1) expression at the reproductive stage of rice (Oryza sativa L. spp. indica) mutant subjected to water deficit stress
16 Thiol-reactive molecule with dual-emission-enhancement property for specific prestaining of cysteine containing proteins in SDS-PAGE
17 Single reference mobile localisation in multipath environment
18 Terahertz conductivity of topological surface states in Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2
19 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
20 Mechanical properties of Gd-CeO2 electrolyte for SOFC prepared by aqueous tape casting
ปี พ.ศ. 2555
21 Mode converter between channel waveguide and slot waveguide
22 Integrating historical noisy answers for improving data utility under differential privacy.
23 An improved lithium-ion battery model with temperature prediction considering entropy
24 Modelling of lithium-ion battery for online energy management systems
25 Legionella pneumophila filamentous morphological form and the generation of novel spherical form upon interaction with protozoan hosts.
ปี พ.ศ. 2554
26 Discrete and fine wavelength tunable thermo-optic WSS for low power consumption C+L band tunability
27 Sizing of energy storage for microgrids
ปี พ.ศ. 2553
28 A comparative analysis of U.S. GAAP versus IAS/IFRS : the effects of discretionary accruals, R & D, and deferred tax expense on earnings management /
29 Modified Problem-Based Learning in accounting curriculum
30 The influence of firm specific context on realizing information technology business value in manufacturing industry
31 Factors influencing responsibility attribution in audit failure litigation
ปี พ.ศ. 2552
32 Wealth creation from information technology investments using the EVA®
ปี พ.ศ. 2551
33 Fabrication of transparent YAG ceramics from co-precipitation synthesized nanopowders
ปี พ.ศ. 2550
34 Hybrid submerged membrane photocatalytic process.
ปี พ.ศ. 2548
35 Study Of Vacation Motives Among Various Groups Of People And Their Travel Intention
36 STUDY OF VACATION MOTIVES AMONG VARIOUS GROUPS OF PEOPLE AND THEIR TRAVEL INTENTION