ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, R.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Handong 2
2 Shen, Yiqiang 1
3 Xiao, F. 1
4 Sun, H. D. 1
5 Zhang, Q. Y. 1
6 Wang, H. H. 1
7 Dong, Zhili 1
8 Ta, Van Duong 1
9 Rawat, Rajdeep Singh 1
10 Zhang, Sam 1
11 Ilyas, Usman 1
12 Tan, T. L. 1
13 Fengji, Li. 1
14 Nguyen, D. M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2