ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Lei.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Pooi See 7
2 Mangelinck, D. 5
3 Pey, Kin Leong 5
4 Ding, Jun 5
5 Mei, Jian-Ping 4
6 Law, S. B. 3
7 Chen, Z. 3
8 Ee, Elden Yong Chiang 3
9 Chi, Dong Zhi 3
10 Gould M. 2
11 Komolmit P. 2
12 George J. 2
13 Shah S. 2
14 Pang M. 2
15 Sood A. 2
16 Elias, Dwayne 2
17 Chen, Wei Ning 2
18 Andreone P. 2
19 Zhang, Jianhua 2
20 Nguyen, Duc Thang 2
21 Feutren G. 2
22 Yin Y. 2
23 Rasenack J. 2
24 Li Y. 2
25 Zeng, K. Y. 2
26 Xu, S. 2
27 Dai, J. Y. 2
28 Zeuzem S. 2
29 Osipowicz, T. 2
30 Thongsawat S. 2
31 See, K. H. 2
32 Shen, L. 2
33 Shen, Zexiang 2
34 Pianko S. 2
35 Flisiak R. 2
36 Tanwandee T. 2
37 Piratvisuth T. 2
38 Lutz,D. 1
39 Zhang, X. 1
40 Nobuo, T. 1
41 Habr,D. 1
42 Ono, T. 1
43 Huang, H. 1
44 Roubert,B. 1
45 Vassilieff,D. 1
46 Saito, S. 1
47 Domokos,G. 1
48 Lin,K. 1
49 Boh, Boon Kim 1
50 Guerci-Bresler,A. 1
51 Manke, A.B. 1
52 Yang, Y. 1
53 Mathis, J. 1
54 Schmid,M.L. 1
55 Lübbert,M. 1
56 Taylor,K.M. 1
57 Monteiro, P. 1
58 Linkesch,W.M. 1
59 Newberger, T. 1
60 Sutherland, S.C. 1
61 Amé,S. 1
62 Sullivan, K. 1
63 Wu, L. 1
64 MacIsaac, Julia L. 1
65 Mah, Sarah M. 1
66 Wang, H. 1
67 Gao, C. 1
68 McEwen, Lisa M. 1
69 Angelucci,E. 1
70 Li,Q. 1
71 Alonso,D. 1
72 Steinhoff, T. 1
73 Aǧaoǧlu,L. 1
74 Sieger, R. 1
75 Zhang, Z. 1
76 Rose,C.S. 1
77 Yang, M. 1
78 Skjelvan, I. 1
79 Chen, Z. H. 1
80 Wong, Johnny 1
81 Alimena,G. 1
82 Schlitzer, R. 1
83 Lee,J. 1
84 Yan, Yang 1
85 Foster GR. 1
86 Huang, W.J. 1
87 Kjeldsen,L. 1
88 Koren,A. 1
89 Huss, B. 1
90 Jacobson IM. 1
91 Ichikawa, T. 1
92 Lai,M. 1
93 Sarin SK. 1
94 Siah, S. Y. 1
95 Chuang WL. 1
96 Kim,K. 1
97 Lau, W. S. 1
98 Evans, W. 1
99 Kilinç,Y. 1
100 Fransson, A. 1
101 Jacobson I.M. 1
102 Gao, Z. 1
103 Kinsey,S.E. 1
104 Yang, Peizhen. 1
105 Chan, Chee Keong 1
106 Lai,Y. 1
107 Legros,L. 1
108 Hong, Wanjin 1
109 Della Porta,M. 1
110 Sara, J. 1
111 Kitidis, V. 1
112 Fénaux,P. 1
113 Ganser,A.G. 1
114 Lauvset, S. 1
115 Li,C. 1
116 Lu, Lei 1
117 Lee,S. 1
118 Cornvik, Tobias Carl 1
119 Jones, E.M. 1
120 Suzuki, T. 1
121 for the B2202 Study Team. 1
122 Jacobson, A. 1
123 Gattermann,N. 1
124 Zhou, Y. 1
125 Finelli,C. 1
126 Jones, S. 1
127 Lee,K. 1
128 Mahajan, Divyanshu 1
129 Wen, H. 1
130 Lam,K.O. 1
131 Kong,H.L. 1
132 Ho,G.F. 1
133 Lopes,G.D.L. 1
134 Liu,T.S. 1
135 Park,Y.S. 1
136 Zhang,S.Z. 1
137 Zhang,J. 1
138 Wang,J. 1
139 Sudoyo,A.W. 1
140 Charoentum,C. 1
141 Bello,M. 1
142 Sriuranpong,V.R. 1
143 Zweegman,S. 1
144 Zoumbos,N.C. 1
145 Yoon,S. 1
146 Cheng,A. 1
147 Li,J. 1
148 Ahn,J. 1
149 Teh,C. 1
150 Ma,B. 1
151 Vaid,A.K. 1
152 Ciardiello,F. 1
153 Köhne,C.H. 1
154 Pfeilstöcker,M. 1
155 Petrini,M.T. 1
156 Perrotta,S. 1
157 Papadopoulos,N.T. 1
158 Piga,A.M. 1
159 Poole,J.E. 1
160 Ravoet,C. 1
161 Quarta,G. 1
162 Pungolino,E.M. 1
163 Porter,J.B. 1
164 Nobile,F. 1
165 Muus,P.K. 1
166 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
167 Ahmad, Abdul Latif 1
168 Kim,T. 1
169 Shaw,M. 1
170 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
171 Yahya, Ahmad Ramli Mohd 1
172 Mufti,G.J. 1
173 Mohamed Thalha,A.J. 1
174 Fong, Mun Yik 1
175 Yeh,S. 1
176 Wright,J.G. 1
177 Tjiputra, J. 1
178 Hu, S. 1
179 Chong, Mary F. F. 1
180 Aydınok,Y. 1
181 Baba,A.A. 1
182 Barton, Sheila 1
183 Roy,L. 1
184 Remacha,A.F. 1
185 Jolimont Lobbes,H.H. 1
186 Lin, Jianyi 1
187 Takahashi, T. 1
188 Zhu, C. 1
189 Athanasiou-Metaxa,M. 1
190 Sutton, A. 1
191 Luo, Z. L. 1
192 Godfrey, Keith M. 1
193 Chong, Yap-Seng 1
194 Zhou, H. 1
195 Soh, Shu-E. 1
196 Augustson,B.M. 1
197 Sweeney, C. 1
198 Saglio,G.G. 1
199 Sanz,G.F. 1
200 Villegas,A.M. 1
201 Troncy,J. 1
202 Thein,S.L. 1
203 Tesch,H.J. 1
204 Viprakasit,V. 1
205 Wainwright,L. 1
206 Wörmann,B.J. 1
207 Will,A.M. 1
208 Wettervald,M. 1
209 Waßmann,B. 1
210 Tamary,H. 1
211 Taher,A.T. 1
212 Seymour,J.F. 1
213 Secchi,G. 1
214 Schots,H. 1
215 Schmugge,M. 1
216 Shah,F.T. 1
217 Shah,H.N. 1
218 Sutcharitchan,P. 1
219 Slama,B. 1
220 Shen,Z. 1
221 Arrizabalaga,B. 1
222 Wada, C. 1
223 Chalkias,C. 1
224 Zhou, X. 1
225 Chen, Wei-Ning 1
226 Nojiri, Y. 1
227 Watson, A.J. 1
228 Tempone, Irene. 1
229 Wang, D. 1
230 Bates, N. 1
231 Chancharunee,S. 1
232 Chia, Elbert E. M. 1
233 Cazzola,M. 1
234 You, L. 1
235 Capra,M.E.Z. 1
236 Peng, Haiyang 1
237 Trzcinski, Antoine 1
238 Cappellini,M.D.O. 1
239 Lee, Jaslyn Jie Lin 1
240 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
241 Shi, Jiahua 1
242 Sarma, V.V.S.S. 1
243 Cartron,G. 1
244 Panagopoulos, Christos 1
245 Chapman,C.S. 1
246 Chuansumrit,A. 1
247 Chan, T. K. 1
248 Fisher, T. E. 1
249 Pfeil, B. 1
250 Olsen, A. 1
251 Rajapaksha, J. S. 1
252 Dauriac,C. 1
253 Zhang, Peng. 1
254 Metzl, N. 1
255 Cianciulli,P. 1
256 Chèze,S. 1
257 Chan, Mei Yin 1
258 Charoenkwan,P. 1
259 Liu, J. M. 1
260 Davies, Jonathan N. 1
261 Sabine, C.L. 1
262 Hankin, S. 1
263 Zamponi, Gerald W. 1
264 Kosala, W. R. A. 1
265 Bakker, D.C.E. 1
266 Chasapopoulou,E. 1
267 Xing, Guozhong 1
268 Wang, Yangtao 1
269 Stünkel, Walter 1
270 Beyne-Rauzy,O. 1
271 Wallace, D.W.R. 1
272 Gluckman, Peter D. 1
273 Kwek, Kenneth 1
274 Wanninkhof, R. 1
275 Goh, Wang Ling 1
276 Kwoh, Chee-Keong 1
277 Kobor, Michael S. 1
278 Birgens,H.S. 1
279 Buschdorf, Jan Paul 1
280 Béris,P.H. 1
281 Fong, D. D. 1
282 Karnani, Neerja 1
283 Baccarani,M. 1
284 VanHeuven, S. 1
285 Vandemark, D. 1
286 Beck,J.T. 1
287 Vlahos, P. 1
288 Saw, Seang-Mei 1
289 Cheong, Clara Y. 1
290 B́ordessoule,D. 1
291 Meaney, Michael J. 1
292 Bowden,D.K. 1
293 Wang, Y. 1
294 Dogra, Shaillay 1
295 Jin, K. X. 1
296 Chen, C. L. 1
297 Wang, J. 1
298 Bron,D.G. 1
299 Wu, Tom 1
300 Wang, Chunmei. 1
301 Bowen,D.T. 1
302 Bouabdallah,K. 1
303 Lo, Guo-Qiang 1
304 Holbrook, Joanna D. 1
305 Borgna-Pignatti,C. 1
306 Theng, A. L. 1
307 Teh, Ai Ling 1
308 Pan, Hong 1
309 Ng, C. M. 1
310 Ong, Mei-Lyn 1
311 Wu, T. 1
312 Bosly,A.E. 1
313 Kozyr, A. 1
314 Lin, Lin. 1
315 Foster G.R. 1
316 OBrien, K.M. 1
317 Haase,D. 1
318 Kasim, J. 1
319 Tee, X. Y. 1
320 Heinrich,B. 1
321 Hertzberg,M.S. 1
322 You, Y. M. 1
323 Sarin S.K. 1
324 Schuster, U. 1
325 Chuang W.-L. 1
326 Harasawa, S. 1
327 Hales, B. 1
328 Grigg,A.P. 1
329 Salisbury, J. 1
330 Goldfarb,A.W. 1
331 Ni, Zhenhua 1
332 Gümrük,F.U. 1
333 Ha,S.Y. 1
334 Setiawan, Y. 1
335 Smith, K. 1
336 Telszewski, M. 1
337 Yang, Huanping 1
338 Jaulmes,D. 1
339 Zhong, Jianqiang 1
340 Castle, R.D. 1
341 Inusa,B.P.D. 1
342 Chavez, F. 1
343 Chou, Harry 1
344 Kattamis,A.C. 1
345 Ruoff, Rodney S. 1
346 Chierici, M. 1
347 Jensen,J.M. 1
348 Teh, Boon Kin 1
349 Cai, W.J. 1
350 Hsu,H. 1
351 Lai, Linfei 1
352 Tilbrook, B. 1
353 Ho,J. 1
354 Chen, Wei 1
355 Huang,S. 1
356 Hunault-Berger,M. 1
357 Wang, Liang 1
358 Barbero, L. 1
359 Tee, K. C. 1
360 Rios, A.F. 1
361 Feely, R.A. 1
362 Economopoulos,T.H. 1
363 Wee, A. T. S. 1
364 Ma, Runlin Z. 1
365 Liu, Peng. 1
366 Ehninger,G.E. 1
367 Hoppema, M. 1
368 Elalfy,M.S. 1
369 Chen, Longxin. 1
370 Hardman-Mountford, N. 1
371 Cosca, C. 1
372 Duyster,J. 1
373 Dölken,G. 1
374 Vajta, Gabor. 1
375 Akl, J. 1
376 Delforge,M. 1
377 Alin, S.R. 1
378 Du, Yutao. 1
379 Dou, Hongwei. 1
380 Boutin, J. 1
381 Dombret,H. 1
382 Tan, Pingping. 1
383 El Beshlawy,A. 1
384 Murata, A. 1
385 Forni,G.L. 1
386 Rutkevych, P. P. 1
387 China Scholarships Council 1
388 Galanello,R. 1
389 Paterson, K. 1
390 Giraudier,S. 1
391 See, Alex K. H. 1
392 Pierrot, D. 1
393 Gastl,G.A. 1
394 Lefevre, N. 1
395 Filosa,A. 1
396 Johannessen, T. 1
397 Enggaard,L. 1
398 Gao, Jianfeng. 1
399 Hunt, C.W. 1
400 Chen, Jian-Fei 1
401 Fillet,G. 1
402 Tsakadze, Z. L. 1
403 Rotter, Michael 1
404 Kortzinger, A. 1
405 Currie, K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 10
2 2556 2
3 2555 7
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 1
15 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 An update to the Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT version 2)
2 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
3 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
4 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
5 The effect of genotype and in utero environment on interindividual variation in neonate DNA methylomes
6 Prediction of giant magnetoelectric effect in LaMnO3/BaTiO3/SrMnO3 superlattice: The role of n-type SrMnO3/LaMnO3 interface
7 Proximity-based k-partitions clustering with ranking for document categorization and analysis
8 Incremental fuzzy clustering with multiple medoids for large data
9 Metabolomic profiling of rhodosporidium toruloides grown on glycerol for carotenoid production during different growth phases
10 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
11 Mammalian Mon2/Ysl2 regulates endosome-to-Golgi trafficking but possesses no guanine nucleotide exchange activity toward Arl1 GTPase
12 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
ปี พ.ศ. 2555
13 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
14 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
15 The role of a tensile stress bias for a sensitive silicon mechanical stress sensor based on a change in gate-induced-drain leakage current.
16 Semi-supervised clustering with multi-viewpoint based similarity measure
17 Clustering with multiviewpoint-based similarity measure
18 A fuzzy approach for multitype relational data clustering
19 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
ปี พ.ศ. 2554
20 SumCR : a new subtopic-based extractive approach for text summarization
21 Buckling of circular steel cylindrical shells under different loading conditions
ปี พ.ศ. 2553
22 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
23 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
24 Lanthanide-based graded barrier structure for enhanced nanocrystal memory properties
25 On the design of hybrid and polymorphic routing protocols for mobile ad hoc networks.
ปี พ.ศ. 2551
26 Dual nanowire silicon MOSFET with silicon bridge and TaN gate
27 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
28 Novel splice variants of Rat CaV2.1 that lack much of the synaptic protein interaction site are expressed in neuroendocrine cells
ปี พ.ศ. 2550
29 Incremental extreme learning machine.
30 Electrical and mechanical properties of Ta-N-Cu nanocomposite thin films.
ปี พ.ศ. 2549
31 Techniques of deconvolution, interpolation and super-resolution for high-resolution image reconstruction.
ปี พ.ศ. 2548
32 Formation of Ti-Si-N film using low frequency, high density inductively coupled plasma process
ปี พ.ศ. 2547
33 Electroless copper deposition as a seed layer on TiSiN barrier
34 Effect of processing parameters on electroless Cu seed layer properties
35 Are foreign students in Australian universities disadvantaged when learning Japanese through the medium of English?
36 Partial characterisation of ATP-binding cassette encoding genes in Cryptosporidium parvum
ปี พ.ศ. 2546
37 In situ XRD analysis of Ni(Pt)/Si(100) reactions in low temperature regime ≤400°C
ปี พ.ศ. 2545
38 Effect of ion implantation on layer inversion of Ni silicided poly-Si
39 Phase and layer stability of Ni- and Ni(Pt)-silicides on narrow poly-Si lines
ปี พ.ศ. 2544
40 New salicidation technology with Ni(Pt) alloy for MOSFETs
ปี พ.ศ. 2543
41 การประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ อุโมงค์ด้วยระบบการไหลเวียนของอากาศจากเซลล์แสงอาทิตย์
42 Improved NiSi salicide process using presilicide N2+ implant for MOSFETs