ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, L.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Pooi See 7
2 Ding, Jun 5
3 Mangelinck, D. 5
4 Pey, Kin Leong 5
5 Mei, Jian-Ping 4
6 Chen, Z. 3
7 Ee, Elden Yong Chiang 3
8 Chi, Dong Zhi 3
9 Zhang, Jianhua 2
10 Nguyen, Duc Thang 2
11 Feutren G. 2
12 Elias, Dwayne 2
13 Yin Y. 2
14 Zeng, K. Y. 2
15 Rasenack J. 2
16 See, K. H. 2
17 Xu, S. 2
18 Dai, J. Y. 2
19 Chen, Wei Ning 2
20 Flisiak R. 2
21 Pianko S. 2
22 Thongsawat S. 2
23 Li Y. 2
24 Komolmit P. 2
25 Zeuzem S. 2
26 Piratvisuth T. 2
27 Gould M. 2
28 Sood A. 2
29 George J. 2
30 Andreone P. 2
31 Sara, J. 1
32 Yang, M. 1
33 Jones, S. 1
34 Chen, Z. H. 1
35 Kitidis, V. 1
36 Wang, H. 1
37 Gao, C. 1
38 Zhang, Z. 1
39 Lauvset, S. 1
40 Huss, B. 1
41 Gao, Z. 1
42 Boh, Boon Kim 1
43 Manke, A.B. 1
44 Huang, W.J. 1
45 Ichikawa, T. 1
46 Yang, Y. 1
47 Jacobson, A. 1
48 Huang, H. 1
49 Jones, E.M. 1
50 Kwek, Kenneth 1
51 Gluckman, Peter D. 1
52 Saito, S. 1
53 Saw, Seang-Mei 1
54 Schlitzer, R. 1
55 Fransson, A. 1
56 Skjelvan, I. 1
57 Teh, Ai Ling 1
58 Sieger, R. 1
59 Ono, T. 1
60 Fong, D. D. 1
61 Monteiro, P. 1
62 Zhu, C. 1
63 Mathis, J. 1
64 Hu, S. 1
65 Newberger, T. 1
66 Nobuo, T. 1
67 Wen, H. 1
68 Zhou, H. 1
69 Tilbrook, B. 1
70 Smith, K. 1
71 Chen, Wei 1
72 Hales, B. 1
73 Teh, Boon Kin 1
74 Harasawa, S. 1
75 Chou, Harry 1
76 OBrien, K.M. 1
77 Zhong, Jianqiang 1
78 Lai, Linfei 1
79 Salisbury, J. 1
80 Tee, X. Y. 1
81 Yahya, Ahmad Ramli Mohd 1
82 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
83 Pierrot, D. 1
84 You, Y. M. 1
85 Yang, Huanping 1
86 Rios, A.F. 1
87 Schuster, U. 1
88 Ruoff, Rodney S. 1
89 Zhou, Y. 1
90 Chavez, F. 1
91 Castle, R.D. 1
92 Chierici, M. 1
93 Cornvik, Tobias Carl 1
94 Evans, W. 1
95 Hong, Wanjin 1
96 Currie, K. 1
97 Chan, Chee Keong 1
98 Cai, W.J. 1
99 Pan, Hong 1
100 Yang, Peizhen. 1
101 Telszewski, M. 1
102 Siah, S. Y. 1
103 Wada, C. 1
104 Barbero, L. 1
105 Yan, Yang 1
106 Mahajan, Divyanshu 1
107 Tjiputra, J. 1
108 Pfeil, B. 1
109 Bakker, D.C.E. 1
110 Hankin, S. 1
111 Olsen, A. 1
112 Metzl, N. 1
113 Akl, J. 1
114 Wee, A. T. S. 1
115 Kozyr, A. 1
116 Chan, T. K. 1
117 Sabine, C.L. 1
118 Zhou, X. 1
119 Sarma, V.V.S.S. 1
120 You, L. 1
121 Nojiri, Y. 1
122 Chia, Elbert E. M. 1
123 Bates, N. 1
124 Panagopoulos, Christos 1
125 Watson, A.J. 1
126 Alin, S.R. 1
127 Boutin, J. 1
128 Ni, Zhenhua 1
129 Kortzinger, A. 1
130 Tee, K. C. 1
131 Lefevre, N. 1
132 Setiawan, Y. 1
133 Paterson, K. 1
134 Kasim, J. 1
135 Murata, A. 1
136 Johannessen, T. 1
137 See, Alex K. H. 1
138 Tsakadze, Z. L. 1
139 Feely, R.A. 1
140 Cosca, C. 1
141 Hardman-Mountford, N. 1
142 Rutkevych, P. P. 1
143 Hunt, C.W. 1
144 Hoppema, M. 1
145 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
146 Peng, Haiyang 1
147 Takahashi, T. 1
148 McEwen, Lisa M. 1
149 Sweeney, C. 1
150 Godfrey, Keith M. 1
151 Ahmad, Abdul Latif 1
152 Soh, Shu-E. 1
153 VanHeuven, S. 1
154 Chong, Yap-Seng 1
155 Mah, Sarah M. 1
156 Sutton, A. 1
157 Dogra, Shaillay 1
158 Sullivan, K. 1
159 Ong, Mei-Lyn 1
160 Sutherland, S.C. 1
161 Wong, Johnny 1
162 MacIsaac, Julia L. 1
163 Suzuki, T. 1
164 Vandemark, D. 1
165 Chong, Mary F. F. 1
166 Kobor, Michael S. 1
167 Ng, C. M. 1
168 Stünkel, Walter 1
169 Wang, Y. 1
170 Meaney, Michael J. 1
171 Xing, Guozhong 1
172 Wu, Tom 1
173 Wang, J. 1
174 Theng, A. L. 1
175 Buschdorf, Jan Paul 1
176 Wallace, D.W.R. 1
177 Barton, Sheila 1
178 Vlahos, P. 1
179 Karnani, Neerja 1
180 Wanninkhof, R. 1
181 Goh, Wang Ling 1
182 Cheong, Clara Y. 1
183 Steinhoff, T. 1
184 Piga,A.M. 1
185 Cazzola,M. 1
186 Ahn,J. 1
187 Cartron,G. 1
188 Charoentum,C. 1
189 Chalkias,C. 1
190 Ho,G.F. 1
191 Chancharunee,S. 1
192 Lopes,G.D.L. 1
193 Ma,B. 1
194 Cappellini,M.D.O. 1
195 Bosly,A.E. 1
196 Zweegman,S. 1
197 Borgna-Pignatti,C. 1
198 Sriuranpong,V.R. 1
199 Bouabdallah,K. 1
200 Vaid,A.K. 1
201 Bron,D.G. 1
202 Li,J. 1
203 Chapman,C.S. 1
204 Kong,H.L. 1
205 Duyster,J. 1
206 Holbrook, Joanna D. 1
207 Dombret,H. 1
208 Wu, T. 1
209 Economopoulos,T.H. 1
210 Chen, C. L. 1
211 Ehninger,G.E. 1
212 Jin, K. X. 1
213 Dölken,G. 1
214 Delforge,M. 1
215 Chasapopoulou,E. 1
216 Zhang,J. 1
217 Charoenkwan,P. 1
218 Zhang,S.Z. 1
219 Chuansumrit,A. 1
220 Dauriac,C. 1
221 Cianciulli,P. 1
222 Zoumbos,N.C. 1
223 B́ordessoule,D. 1
224 Tamary,H. 1
225 Roubert,B. 1
226 Sutcharitchan,P. 1
227 Alimena,G. 1
228 Tesch,H.J. 1
229 Amé,S. 1
230 Thein,S.L. 1
231 Alonso,D. 1
232 Domokos,G. 1
233 Slama,B. 1
234 Taylor,K.M. 1
235 Schots,H. 1
236 Schmid,M.L. 1
237 Seymour,J.F. 1
238 Vassilieff,D. 1
239 Habr,D. 1
240 Shah,F.T. 1
241 Troncy,J. 1
242 Angelucci,E. 1
243 Beck,J.T. 1
244 Wörmann,B.J. 1
245 Baccarani,M. 1
246 Wright,J.G. 1
247 Beyne-Rauzy,O. 1
248 Yoon,S. 1
249 Birgens,H.S. 1
250 Yeh,S. 1
251 Will,A.M. 1
252 Aydınok,Y. 1
253 Wainwright,L. 1
254 Arrizabalaga,B. 1
255 Villegas,A.M. 1
256 Athanasiou-Metaxa,M. 1
257 Waßmann,B. 1
258 Wettervald,M. 1
259 Augustson,B.M. 1
260 Elalfy,M.S. 1
261 Wang, Chunmei. 1
262 Linkesch,W.M. 1
263 Legros,L. 1
264 Sarin S.K. 1
265 Lübbert,M. 1
266 Lutz,D. 1
267 Nobile,F. 1
268 Mufti,G.J. 1
269 Mohamed Thalha,A.J. 1
270 Lee,S. 1
271 Foster G.R. 1
272 Kilinç,Y. 1
273 Kattamis,A.C. 1
274 Jensen,J.M. 1
275 Kjeldsen,L. 1
276 Koren,A. 1
277 Lee,J. 1
278 Chuang W.-L. 1
279 Papadopoulos,N.T. 1
280 Petrini,M.T. 1
281 Fénaux,P. 1
282 Jolimont Lobbes,H.H. 1
283 Della Porta,M. 1
284 Remacha,A.F. 1
285 Ganser,A.G. 1
286 Schmugge,M. 1
287 Guerci-Bresler,A. 1
288 Sanz,G.F. 1
289 Quarta,G. 1
290 Finelli,C. 1
291 Sarin SK. 1
292 Pfeilstöcker,M. 1
293 Jacobson I.M. 1
294 for the B2202 Study Team. 1
295 Porter,J.B. 1
296 Pungolino,E.M. 1
297 Gattermann,N. 1
298 Jaulmes,D. 1
299 Inusa,B.P.D. 1
300 Wang, D. 1
301 Gastl,G.A. 1
302 Tempone, Irene. 1
303 Giraudier,S. 1
304 Davies, Jonathan N. 1
305 Grigg,A.P. 1
306 Zamponi, Gerald W. 1
307 Goldfarb,A.W. 1
308 Galanello,R. 1
309 Chen, Wei-Ning 1
310 Enggaard,L. 1
311 Wang, Yangtao 1
312 El Beshlawy,A. 1
313 Trzcinski, Antoine 1
314 Fillet,G. 1
315 Forni,G.L. 1
316 Lee, Jaslyn Jie Lin 1
317 Kosala, W. R. A. 1
318 Gümrük,F.U. 1
319 Hsu,H. 1
320 Tan, Pingping. 1
321 Ho,J. 1
322 Gao, Jianfeng. 1
323 Huang,S. 1
324 Rotter, Michael 1
325 Hunault-Berger,M. 1
326 Chen, Jian-Fei 1
327 Chen, Longxin. 1
328 Hertzberg,M.S. 1
329 Rajapaksha, J. S. 1
330 Ha,S.Y. 1
331 Fisher, T. E. 1
332 Haase,D. 1
333 Vajta, Gabor. 1
334 Ma, Runlin Z. 1
335 Heinrich,B. 1
336 Ciardiello,F. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 10
2 2556 2
3 2555 7
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 1
15 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 An update to the Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT version 2)
2 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
3 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
4 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
5 The effect of genotype and in utero environment on interindividual variation in neonate DNA methylomes
6 Prediction of giant magnetoelectric effect in LaMnO3/BaTiO3/SrMnO3 superlattice: The role of n-type SrMnO3/LaMnO3 interface
7 Proximity-based k-partitions clustering with ranking for document categorization and analysis
8 Incremental fuzzy clustering with multiple medoids for large data
9 Metabolomic profiling of rhodosporidium toruloides grown on glycerol for carotenoid production during different growth phases
10 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
11 Mammalian Mon2/Ysl2 regulates endosome-to-Golgi trafficking but possesses no guanine nucleotide exchange activity toward Arl1 GTPase
12 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
ปี พ.ศ. 2555
13 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
14 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
15 The role of a tensile stress bias for a sensitive silicon mechanical stress sensor based on a change in gate-induced-drain leakage current.
16 Semi-supervised clustering with multi-viewpoint based similarity measure
17 Clustering with multiviewpoint-based similarity measure
18 A fuzzy approach for multitype relational data clustering
19 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
ปี พ.ศ. 2554
20 SumCR : a new subtopic-based extractive approach for text summarization
21 Buckling of circular steel cylindrical shells under different loading conditions
ปี พ.ศ. 2553
22 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
23 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
24 Lanthanide-based graded barrier structure for enhanced nanocrystal memory properties
25 On the design of hybrid and polymorphic routing protocols for mobile ad hoc networks.
ปี พ.ศ. 2551
26 Dual nanowire silicon MOSFET with silicon bridge and TaN gate
27 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
28 Novel splice variants of Rat CaV2.1 that lack much of the synaptic protein interaction site are expressed in neuroendocrine cells
ปี พ.ศ. 2550
29 Incremental extreme learning machine.
30 Electrical and mechanical properties of Ta-N-Cu nanocomposite thin films.
ปี พ.ศ. 2549
31 Techniques of deconvolution, interpolation and super-resolution for high-resolution image reconstruction.
ปี พ.ศ. 2548
32 Formation of Ti-Si-N film using low frequency, high density inductively coupled plasma process
ปี พ.ศ. 2547
33 Electroless copper deposition as a seed layer on TiSiN barrier
34 Effect of processing parameters on electroless Cu seed layer properties
35 Are foreign students in Australian universities disadvantaged when learning Japanese through the medium of English?
36 Partial characterisation of ATP-binding cassette encoding genes in Cryptosporidium parvum
ปี พ.ศ. 2546
37 In situ XRD analysis of Ni(Pt)/Si(100) reactions in low temperature regime ≤400°C
ปี พ.ศ. 2545
38 Effect of ion implantation on layer inversion of Ni silicided poly-Si
39 Phase and layer stability of Ni- and Ni(Pt)-silicides on narrow poly-Si lines
ปี พ.ศ. 2544
40 New salicidation technology with Ni(Pt) alloy for MOSFETs
ปี พ.ศ. 2543
41 การประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ อุโมงค์ด้วยระบบการไหลเวียนของอากาศจากเซลล์แสงอาทิตย์
42 Improved NiSi salicide process using presilicide N2+ implant for MOSFETs