ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Jie
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Heiden,D. 3
2 Keenan,J.D. 3
3 Su, Haibin 3
4 Jirawison,C. 3
5 Margolis,T.P. 3
6 Li, Qunxiang 3
7 Shi, Q. W. 3
8 Ausayakhun,S. 3
9 Wang, Z. F. 2
10 Holland,G.N. 2
11 Wang, Xiaoping 2
12 Xiong, Y. Z. 2
13 Huang, Zhenhua 2
14 Stratford, Tim J 2
15 Yang, Jinlong 2
16 Li,W. 2
17 Rungsiyakull,C. 2
18 Swain,M.V. 2
19 Gillie, Martin 2
20 Li,Q. 2
21 Deng, Bin 2
22 Long, Yuannan 2
23 Jiang, Changbo 2
24 Yen,M. 2
25 Qijie, W. 2
26 Ravel, J. 2
27 Straube, W.L. 2
28 Dems, M. 2
29 Gebski, M. 2
30 Yu, M. B. 2
31 Czyszanowski, T. 2
32 Hill, R.T. 2
33 Ramaiah, N. 2
34 Dong, Zhili 2
35 Colwell, R.R. 2
36 Xu, Chunxiang 2
37 Sun, Xiaowei 2
38 Chang, Chip Hong 2
39 Singh, Sanjay. 2
40 Singh, T. N. 2
41 Ukritnukun,S. 1
42 Zhang, Yongqi 1
43 Wetchakun,N. 1
44 Xia, Xinhui 1
45 Nattestad,A. 1
46 Chen,Y. 1
47 Gu, Changdong 1
48 Luo, Jingshan 1
49 Wang, Xiuli 1
50 Tu, Jiangping 1
51 Kunavisarut,P. 1
52 Vichitvejpaisal,P. 1
53 Hou, J. G. 1
54 Zheng, Huaixiu 1
55 Tay, Beng Kang 1
56 Shantha,J. 1
57 Phanichphant,S. 1
58 Guan, Cao 1
59 Channei,D. 1
60 Fan, Hong Jin 1
61 Inceesungvorn,B. 1
62 Zhang, X. W. 1
63 Singh, L. P. 1
64 Panneerselvam, P. 1
65 Tan, N. S. 1
66 Ho, B. 1
67 Selvarajan, V. 1
68 Ng, S. B. 1
69 Li, S. S. 1
70 Ren, Hao 1
71 Xu, Q. 1
72 Fan, Weijun 1
73 Chng, Wee Joo 1
74 Ding, Jeak Ling 1
75 Yuan, Junsong 1
76 Zhang, X. B. 1
77 Rungsiyakull,P. 1
78 Lei, W. 1
79 Duan, Ling-Yu 1
80 Gao, Wen 1
81 Rui, Yong 1
82 Yao, Hongxun 1
83 Ji, Rongrong 1
84 Zhao, Z. W. 1
85 Matte, M.H. 1
86 Michalzik, Rainer 1
87 Valle, Angel 1
88 Sciamanna, Marc 1
89 Panajotov, Krassimir 1
90 Chang, Chip-Hong 1
91 Feng, Feng 1
92 Bose, Sumanta 1
93 Tan, C. S. 1
94 Ding, Jiatao 1
95 Ding, Weiao 1
96 Dao Hua, Z. 1
97 Zhou, Weimin 1
98 Wang, Huaxiong 1
99 Ling, San 1
100 Gong, Chunying 1
101 Xia, Jian-Bai 1
102 Lim, Hoon Wei 1
103 Hua, Z. Dao 1
104 Koyama, Fumio 1
105 Fattal, David 1
106 Chang-Hasnain, Connie J. 1
107 Zhang, D. H. 1
108 Fan, W. J. 1
109 Yang, Z. 1
110 Tian, L. 1
111 Xing, X. 1
112 Zhou, W. 1
113 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
114 Usmani, Asif 1
115 Jing, Lei 1
116 Khouri,C.M. 1
117 Wu, Shangduan 1
118 Vinod, Achutavarrier Prasad 1
119 Huang, L. 1
120 Tang, Z. K. 1
121 Li, Z. 1
122 Sun, Handong 1
123 Woods, Walter John. 1
124 Ma, Xing 1
125 Wang, J. 1
126 Chen, C. 1
127 Li, G. 1
128 Li, X. 1
129 Porco,T.C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 3
10 2548 1
11 2547 1
12 2545 1
13 2543 2
14 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Retinal detachment associated with aids-related cytomegalovirus retinitis: Risk factors in a resource-limited setting
2 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
ปี พ.ศ. 2557
3 GaAs/AlOx high contrast gratings for 980nm VCSELs
4 Photonic heterostructure high contrast grating as a novel polarization control and light confinement system in HCG VCSEL
5 Novel design algorithm for low complexity programmable FIR filters based on extended double base number system
6 Strain profile and size dependent electronic band structure of GeSn/SiSn quantum dots for optoelectronic application
7 Telemedicine diagnosis of cytomegalovirus retinitis by nonophthalmologists
8 Photocatalytic degradation of methyl orange by CeO2 and Fe-doped CeO2 films under visible light irradiation
ปี พ.ศ. 2556
9 Tsunami-induced scour at coastal roadways : a laboratory study
10 T-cell death following immune activation is mediated by mitochondria-localized SARM
11 On optimizing the aerodynamic load acting on the turbine shaft of PMSG-based direct-drive wind energy conversion system
12 On functional encryption : new constructions and some relations.
13 Overexpression of 4EBP1, p70S6K, Akt1 or Akt2 differentially promotes Coxsackievirus B3-induced apoptosis in HeLa cells
14 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
15 An experimental study of changes of beach profile and mean grain size caused by tsunami-like waves
16 Porous hydroxide nanosheets on preformed nanowires by electrodeposition : branched nanoarrays for electrochemical energy storage
17 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
18 Location discriminative vocabulary coding for mobile landmark search
19 The relation and transformation between hierarchical inner product encryption and spatial encryption
ปี พ.ศ. 2554
20 Characterizing carbon molecular sieve and polymeric nanocomposite membrane materials.
21 Superconvergence of linear finite elements on simplicial meshes.
22 Comparison of autophotomontage software programs in eyes with CMV retinitis
ปี พ.ศ. 2553
23 New design methodologies for low complexity fir filters and reconfigurable constant multipliers.
24 Bonded Fibre Reinforced Polymer Strengthening in a Real Fire
ปี พ.ศ. 2552
25 High-level synthesis algorithm for the design of reconfigurable constant multiplier
26 Electronic structure and optical gain saturation of InAs[sub 1−x]N[sub x]/GaAs quantum dots
27 Guttation in rice : occurence, regulation, and significance in varietal improvement
28 Water transport in crop plants with special reference to rice : key to crop production under global water crisis
ปี พ.ศ. 2551
29 Information theoretic approach to complexity reduction of FIR filter design
30 Average density of states in disordered graphene systems
ปี พ.ศ. 2550
31 Tuning the electronic structure of graphene nanoribbons through chemical edge modification : a theoretical study
32 Electronic structure of bilayer graphene : a real-space Green’s function study
33 The Performance of Fibre Reinforced Polymer Strengthening in the Fire
ปี พ.ศ. 2548
34 Magnetic nanobelts of iron-doped zinc oxide
ปี พ.ศ. 2547
35 Magnetic nanobraids of iron-doped amorphous silica
ปี พ.ศ. 2545
36 Constructing subjects and making experts : reading the politics of the psychotherapy novel
ปี พ.ศ. 2543
37 Use of a chiA probe for detection of chitinase genes in bacteria from the Chesapeake Bay
38 Detection of luciferase gene sequences in nonluminescent bacteria from the Chesapeake Bay
ปี พ.ศ. 2541
39 Mono-sized single-wall carbon nanotubes formed in channels of AlPO4-5 single crystal