ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Fuming
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Keke 1
2 Weng, Cheng-Hui 1
3 Wang, Hong 1
4 Zeng, Tingying Helen 1
5 Wang, Qiusheng 1
6 Tantang, Hosea 1
7 Shi, Yumeng 1
8 Ye, Jun 1
9 Teo, Ming Yong 1
10 Chan-Park, Mary B. 1
11 Dong, Xiaochen 1
12 Zhao, Yang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2551 1