ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Charlottle
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Cao, Xiehong 1
2 Rui, Xianhong 1
3 Zhu, Jixin 1
4 Shi, Wenhui 1
5 Yan, Qingyu 1
6 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
ผลงานวิจัย