ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chen, Bing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Lifeng 1
2 Wang, Youyi 1
3 Zhu, Xun-Lin 1
4 Yue, Dong 1
5 Zhang, Feifei 1
6 Kang, Jinfeng 1
7 Yu, Hongyu 1
8 Tran, Xuan Anh 1
9 Gao, Bin 1
10 Ma, Long 1
11 Huang, Peng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2