ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chee, Yeow Meng
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ling, San 13
2 Shum, Perry Ping 9
3 Ling, Alan C. H. 7
4 Hu, Dora Juan Juan 6
5 Cheng, Nian-Sheng 5
6 Kiah, Han Mao 5
7 Lim, Jun Long 4
8 Wang, Yixin 4
9 Wang, Chengmin 4
10 Wang, Guanghui 4
11 Dau, Son Hoang 4
12 Wang, Huaxiong 4
13 Purkayastha, Punarbasu 3
14 Wolinski, Tomasz R. 3
15 Humbert, Georges 3
16 Milenko, Karolina 3
17 Zhang, Xiande 3
18 Zhang, Liang Feng 3
19 Dhanasekar, Manicka. 2
20 Chen, Yi-Chun 2
21 Sriboonchitta S. 2
22 Dinh, Xuan Quyen 2
23 Ji, Lijun 2
24 Skachek, Vitaly 2
25 Juo, Deng-Ming 2
26 Wu, Tom 2
27 Ge, Gennian 2
28 You, Lu 2
29 Wang, Junling 2
30 Colbourn, Charles J. 2
31 Hu, Wei Jin 2
32 Liang, Ruibing 1
33 Cheng Y. 1
34 Wu B. 1
35 Liu, Deming 1
36 Šaněk, Filip 1
37 Chua, Chun Kiang 1
38 Sun, Qizhen 1
39 Sofer, Zdeněk 1
40 Poh, Hwee Ling 1
41 Pumera, Martin 1
42 Liu J. 1
43 Lim, Andrew 1
44 Afzalimehr, Hossein 1
45 Liu, Mulan 1
46 Emadzadeh, Adel 1
47 Mitchell, Falconer 1
48 Tung, Anthony K. H. 1
49 Wo, Jianghai 1
50 Gautam, A. 1
51 Lu, Yingfa 1
52 Sirisrisakulchai J. 1
53 Qian, Depei 1
54 Zhang, Zhifang 1
55 Sun, Hongyang 1
56 Bracken, Carl 1
57 Shao, Li-Yang 1
58 Wu, Weiguo 1
59 Horsley, Daniel 1
60 Luo, Zhenlin 1
61 Chen, Zuhuang 1
62 Zhou, Junling 1
63 Zu, Peng 1
64 Dong, Xinyong 1
65 Liu, Xiao Xie. 1
66 Goyal, Manish Kumar 1
67 Hong, Jian-Hao 1
68 Chua, Lloyd Hock Chye 1
69 Lin, Zhiping 1
70 Shan, Yueyan 1
71 Zheng, Jie 1
72 Chan, Chi Chiu 1
73 Neo, Hoon 1
74 Yun-Chung Chu. 1
75 Shen, Hao 1
76 Xu, Huanfang. 1
77 He, Qing 1
78 Li, Xiaolong 1
79 Wen, Wen 1
80 Phanida Saikhwan 1
81 Zhao, Baixiao. 1
82 Gunasekaran, Sundaram 1
83 Lim, Min Yee. 1
84 Mercadé-Prieto, Ruben 1
85 Yang, Meng-Meng 1
86 Huang, Haoliang 1
87 Chen, Lang 1
88 Sritharan, Thirumany 1
89 Gao, Chen 1
90 Huang, Chuanwei 1
91 Hu, Chuansheng 1
92 Wang, Haibo 1
93 Liu, Heng-Jui 1
94 Yang, Yuanjun 1
95 Pan, Guoqiang 1
96 Liu, Ping. 1
97 Paterson, W. R. 1
98 Wang, J. 1
99 Feng, Tao 1
100 Zhang, Hui 1
101 Liu, Xiaoxie 1
102 Wang, Rong 1
103 Qin, Qing Hua. 1
104 Yuan, Quan 1
105 Wang, Juan. 1
106 Yang, Xing 1
107 Cao, Deping 1
108 Auguste, Jean-Louis 1
109 Lao, Lixing. 1
110 Guo, Hongzhu. 1
111 Wilson, D. Ian 1
112 Han, Li. 1
113 Zhou, Wei 1
114 Wang, Houxiao 1
115 Tan, Yin 1
116 Yin, Jianxing 1
117 Royle, Gordon F. 1
118 Qin, Qinghua. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2557 5
4 2556 7
5 2555 22
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 3
9 2551 3
10 2550 5
11 2549 2
12 2547 2
13 2545 1
14 2542 3
15 2541 4
16 2540 1
17 2536 1
18 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Study Of Low Dimensional Tungsten Oxide By Anodization And Sol-Gel Methods
ปี พ.ศ. 2559
2 Modeling co-movement and risk management of gold and silver spot prices
ปี พ.ศ. 2557
3 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
4 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
5 Design and fabrication of a holey fiber microfluidic device with transverse micro-channel
6 Effect of suction zone length on sediment transport
7 Optimal codes in the Enomoto-Katona space
ปี พ.ศ. 2556
8 Magnetic field sensor using tilted fiber grating interacting with magnetic fluid
9 Upper bounds on matching families in BBZ{pq}^{n}
10 Sequence covering arrays
11 Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 films
12 Effects of moxa smoke on monoamine neurotransmitters in SAMP8 Mice.
13 Focused ion beam nanoscale patterned transmission-enhanced fiber-optic tips
14 Generalized balanced tournament designs with block size four
ปี พ.ศ. 2555
15 Threshold changeable secret sharing schemes revisited
16 Refractive index sensor using microfiber-based Mach-Zehnder interferometer
17 Influence of parent graphite particle size on the electrochemistry of thermally reduced graphene oxide
18 Improved constructions of frameproof codes
19 On the security of index coding with side information
20 Predicting time-dependent pier scour depth with support vector regression
21 A directional coupler based on nematic liquid crystal filled photonic crystal fiber
22 Sagnac interferometer based temperature sensor by using selectively filled photonic crystal fiber
23 Effect of seepage on initiation of cohesionless sediment transport.
24 Coaxial power sensor calibration with adaptor by direct comparison transfer
25 A compact and temperature-sensitive directional coupler based on photonic crystal fiber filled with liquid crystal 6CHBT
26 Fabrication and characterization of a highly temperature sensitive device based on nematic liquid crystal-filled photonic crystal fiber
27 Temperature sensor by using selectively filled photonic crystal fiber Sagnac interferometer
28 Efficient decoding of permutation codes obtained from distance preserving maps
29 Importance of symbol equity in coded modulation for power line communications
30 Maximum distance separable symbol-pair codes
31 Optimal equitable symbol weight codes for power line communications
32 Optimal family of q-ary codes obtained from a substructure of generalised Hadamard matrices
33 Optimal index codes with near-extreme rates
34 Stable adaptive work-stealing for concurrent many-core runtime systems
35 On the Bringer–Chabanne EPIR protocol for polynomial evaluation
36 Hold a mirror up to nature: A new approach on correlation evaluation with fuzzy data and its applications in econometrics
ปี พ.ศ. 2554
37 Universal cycles for minimum coverings of pairs by triples, with application to 2-radius sequences
38 Query-efficient locally decodable codes of subexponential length
39 Arboricity : an acyclic hypergraph decomposition problem motivated by database theory
40 Optimized dynamic policy for receding horizon control of linear time-varying systems with bounded disturbances.
ปี พ.ศ. 2553
41 Swelling and dissolution in cleaning of whey protein gels
42 List decodability at small radii
43 Effect of accelerating and decelerating flows on incipient motion in sand bed streams
ปี พ.ศ. 2552
44 Limit on the addressability of fault-tolerant nanowire decoders
45 Linear size optimal q-ary constant-weight codes and constant-composition codes
46 Developing and testing a framework to impose legal liability on Chinese auditors for misstatements
ปี พ.ศ. 2551
47 Group divisible codes and their application in the construction of optimal constant-composition codes of weight three
48 The sizes of optimal q-ary codes of weight three and distance four : a complete solution
49 Improved lower bounds for constant GC-content DNA codes
ปี พ.ศ. 2550
50 The PBD-closure of constant-composition codes
51 On extremal k-graphs without repeated copies of 2-intersecting edges
52 Constructions for q-ary constant-weight codes
53 Study on highly hydrophilic cellulose hollow fiber membrane contactors for thiol sulfur removal
54 Mode III fracture analysis by Trefftz boundary element method
ปี พ.ศ. 2549
55 Poly(ethylene naphthalate) (PEN) / clay nanocomposites : preparation, structures and properties
56 Mapping, indexing and querying of MPEG-7 descriptors and description schemes.
ปี พ.ศ. 2547
57 Steiner triple systems intersecting in pairwise disjoint blocks
58 Fracture analysis of mode iii problems by the Trefftz boundary element approach
ปี พ.ศ. 2545
59 Highly symmetric expanders
ปี พ.ศ. 2542
60 Analysis of initiation of sediment suspension from bed load.
61 Incipient sediment motion with upward seepage.
62 Combinatorial coverings from geometries over principal ideal rings
ปี พ.ศ. 2541
63 Pickup probability for sediment entrainment.
64 Turbulent open-channel flow with upward seepage.
65 Modified logarithmic law for velocity distribution subjected to upward seepage.
66 Job satisfaction among nurses in China / Cao Ying
ปี พ.ศ. 2540
67 Constructions for difference triangle sets
ปี พ.ศ. 2536
68 Projective covering designs
ปี พ.ศ. 2535
69 Enumeration of small nonisomorphic 1-rotational twofold triple systems