ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chantawannakul P.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Eitssayeam S. 9
2 Tunkasiri T. 8
3 Sutjarittangtham K. 8
4 Khongphinitbunjong K. 7
5 Sanpa S. 7
6 Ohkuma M. 5
7 Pettis J.S. 5
8 Chen Y. 5
9 Intatha U. 5
10 Chaimanee V. 5
11 Cutler R.W. 4
12 Suzuki M. 3
13 Williams G. 3
14 Tragoolpua Y. 3
15 Evans J.D. 3
16 Pengpat K. 3
17 Boonham N. 2
18 Wongsiri S. 2
19 Brown M. 2
20 Ward L. 2
21 Disayathanoowat T. 2
22 Buawangpong N. 2
23 Yoshiyama M. 2
24 Puttamayutanon P. 2
25 Sirisa-Ard P. 2
26 Santasup C. 2
27 Manaboon M. 2
28 Gauthier L. 2
29 Sringarm K. 2
30 Tragoolpua K. 2
31 Rujijanagul G. 2
32 Saraithong P. 2
33 Rachtanapun P. 2
34 Pak-Uthai S. 2
35 Thakang P. 1
36 Siengsubchart A. 1
37 Budge G.E. 1
38 Moukamnerd C. 1
39 Pietravalle S. 1
40 Boontim N. 1
41 Marris G. 1
42 Barrett B. 1
43 Cheeptham N. 1
44 Thompson H. 1
45 Pescod K. 1
46 Fisher T. 1
47 Theantana T. 1
48 Warrit N. 1
49 Dancer B.N. 1
50 Scott Cornman R. 1
51 Chukeatirote E. 1
52 Lichtenberg E.M. 1
53 Prapaipong P. 1
54 Suntiparapop K. 1
55 Janta N. 1
56 Rinderer T.E. 1
57 De Guzman L.I. 1
58 Waite R. 1
59 Sukumalanand P. 1
60 Burgett M.D. 1
61 Trongarom W. 1
62 Sasaki T. 1
63 Booppha B. 1
64 Brown M.A. 1
65 Cuthbertson A.G.S. 1
66 Ikeda T. 1
67 Nakamura J. 1
68 Sasaki M. 1
69 Furukawa S. 1
70 Hall J. 1
71 Straub L. 1
72 Kirejtshuk A. 1
73 Nabozhenko M. 1
74 Zhang X. 1
75 Saenphet K. 1
76 Li Y. 1
77 Angeli S. 1
78 Thakeow P. 1
79 Hiruma K. 1
80 Kaneko Y. 1
81 Subta P. 1
82 Vanengelsdorp D. 1
83 Somana W. 1
84 Krongdang S. 1
85 Evans J. 1
86 Singtripop T. 1
87 Bankova V. 1
88 Tarver M. 1
89 Frake A. 1
90 Meckvichai W. 1
91 Zheng H. 1
92 Thirakhupt K. 1
93 Burgett M. 1
94 Moriguchi M. 1
95 Shiratori A. 1
96 Shirakihara Y. 1
97 Hu F. 1
98 Thapa R. 1
99 Retschnig G. 1
100 Bruckner S. 1
101 Villamar-Bouza L. 1
102 Troxler A. 1
103 Vidondo B. 1
104 Yañez O. 1
105 Mookhploy W. 1
106 Wakayama M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 8
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 3
6 2555 18
7 2554 4
8 2553 5
9 2552 2
10 2551 3
11 2550 2
12 2549 2
13 2548 1
14 2547 1
15 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Multilocus sequence typing, biochemical and antibiotic resistance characterizations reveal diversity of North American strains of the honey bee pathogen Paenibacillus larvae
3 Chemical profiles and antimicrobial activities of Thai propolis collected from Apis mellifera
4 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
5 A scientific note on the association of black fungus beetles (Alphitobius laevigatus, Coleoptera: Tenebrionidae) with Eastern honey bee colonies (Apis cerana)
6 Midgut bacterial communities in the giant Asian honeybee (Apis dorsata) across 4 developmental stages: A comparative study
7 Volatile organic compounds of Thai honeys produced from several floral sources by different honey bee species
ปี พ.ศ. 2559
8 Propolis extracts from the northern region of Thailand suppress cancer cell growth through induction of apoptosis pathways
9 Responses of Varroa-resistant honey bees (Apis mellifera L.) to Deformed wing virus
10 Neonicotinoid insecticides can serve as inadvertent insect contraceptives
11 First detection of honey bee viruses in wax moth
12 Endosymbiotic bacteria in honey bees: Arsenophonus spp. are not transmitted transovarially
13 Social apoptosis in honey bee superorganisms
14 The ectoparasitic mite Tropilaelaps mercedesae reduces western honey bee, Apis mellifera, longevity and emergence weight, and promotes Deformed wing virus infections
15 Parasites, pathogens, and pests of honeybees in Asia
ปี พ.ศ. 2558
16 Mechanically improved antibacterial polycaprolactone/propolis electrospun fiber mat by adding bacterial nanocellulose
17 The preparation of electrospun fiber mats containing propolis Extract/CL-CMS for wound dressing and cytotoxicity, antimicrobial, anti-herpes simplex virus
ปี พ.ศ. 2557
18 Bactericidal effects of propolis/polylactic acid (PLA) nanofibres obtained via electrospinning
19 Effects of host age on susceptibility to infection and immune gene expression in honey bee queens (Apis mellifera) inoculated with Nosema ceranae
ปี พ.ศ. 2556
20 Antioxidant and anti-cancer cell proliferation activity of propolis extracts from two extraction methods
21 A rapid survey technique for tropilaelaps mite (Mesostigmata: Laelapidae) detection
22 Susceptibility of four different honey bee species to Nosema ceranae
ปี พ.ศ. 2555
23 Isolation and characterization of bacteria from the midgut of the Asian honey bee (Apis cerana indica)
24 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
25 Chemical and biological properties of honey from Thai stingless bee (Tetragonula leaviceps)
26 Antimicrobial effect of brazillian propolis/polycaprolactone polymer on some human pathogenic bacteria
27 Formulation development of gel-based lipstick containing longan honey and natural color extracted from sappan wood and roselle
28 Ultrasonic extraction of thai propolis for antimicrobial and antioxidant properties
29 Preparation of polycaprolactone/ethanolic extract propolis nanofibers films
30 Antimicrobial activity of newly formulated propolis cream
31 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
32 Formulation development of gel-based lipstick containing longan honey and natural color extracted from sappan wood and roselle
33 Preparation of polycaprolactone/ethanolic extract propolis nanofibers films
34 Physicochemical and microbiological properties of longan, bitter bush, sunflower and litchi honeys produced by Apis mellifera in Northern Thailand
35 Behavioral responses underpinning resistance and susceptibility of honeybees to Tropilaelaps mercedesae
36 Physicochemical and microbiological properties of longan, bitter bush, sunflower and litchi honeys produced by Apis mellifera in Northern Thailand
37 Differential expression of immune genes of adult honey bee (Apis mellifera) after inoculated by Nosema ceranae
38 Nanofiber production using polyvinylalcohol (PVA) and Thai honey and its properties
39 Apis dorsata F.: Diurnal foraging patterns of worker bees in northern Thailand
40 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
41 Phylogenetic analysis of Nosema ceranae isolated from European and Asian honeybees in Northern Thailand
42 Transduction of baculovirus vectors to queen honeybees, Apis mellifera
43 Actinomadura apis sp. nov., isolated from a honey bee (Apis mellifera) hive, and the reclassification of Actinomadura cremea subsp. rifamycini Gauze et al. 1987 as Actinomadura rifamycini (Gauze et al.1987) sp. nov., comb. nov
44 Actinomadura apis sp. nov., isolated from a honey bee (Apis mellifera) hive, and the reclassification of Actinomadura cremea subsp. rifamycini Gauze et al. 1987 as Actinomadura rifamycini (Gauze et al. 1987) sp. nov., comb. nov
ปี พ.ศ. 2553
45 Development of bioactive ceramics to control mite and microbial diseases in bee farms
46 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
47 Infections of Nosema ceranae in four different honeybee species
48 The occurrence of Melissococcus plutonius in healthy colonies of Apis mellifera and the efficacy of European foulbrood control measures
49 Viral host specific evolution: A case of honeybee virus
ปี พ.ศ. 2552
50 Survey of six bee viruses using RT-PCR in Northern Thailand
51 Actinomycetes isolated from beehives in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
52 Convergent host-parasite codon usage between honeybee and bee associated viral genomes
53 Synonymous codon usage bias dependent on local nucleotide context in the class deinococci
54 Protease and β-N-acetylglucosaminidase of honey bee chalkbrood pathogen Ascosphaera apis
ปี พ.ศ. 2550
55 First detection of Kashmir bee virus in the UK using real-time PCR
56 The effect of local nucleotides on synonymous codon usage in the honeybee (Apis mellifera L.) genome
ปี พ.ศ. 2549
57 A scientific note on the detection of honeybee viruses using real-time PCR (TaqMan) in Varroa mites collected from a Thai honeybee (Apis mellifera) apiary
58 Crystal structure of a major fragment of the salt-tolerant glutaminase from Micrococcus luteus K-3
ปี พ.ศ. 2548
59 Bee eating birds and honey bee predation in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
60 A genomic-wide analysis of Apis mellifera: Insights into small diverse high copy number ORFs
ปี พ.ศ. 2544
61 American foulbrood in honey bees
62 Intellectual property management and awareness at the university level in the biotechnology era: A thai perspective