ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ChanjiraSinthanayothin
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Chanjira Sinthanayothin
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 34
2 Wisarut Bholsithi 12
3 วิศรุต พลสิทธิ์ 12
4 นลพรรษ วงแหวน 5
5 Wichit Tharanon 5
6 Nonlapas Wongwaen 5
7 วิจิตร ธรานนท์ 4
8 Bunyarit Uyyanonvara 4
9 ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ 3
10 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 3
11 Suthee Phoojaruenchanachai 3
12 Sasin Tiendee 2
13 ศศิน เทียนดี 2
14 Nakintorn Patanachai 2
15 Kanoknart Chintakanon 2
16 Ruangrat Komolpis 2
17 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
18 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
19 นงลักษณ์ โควาวิสารัช 1
20 Nongluk Covavisaruch 1
21 Sanparith Marukatat 1
22 นคินทร พัฒนชัย 1
23 Niwat Anuwongnukroh 1
24 พีรพงศ์ สันติวงศ์ 1
25 นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ 1
26 Surachai Dechkunakorn 1
27 Wanna Suchato 1
28 ประวีร์ ศรีพากิจ 1
29 Peerapong Santiwong 1
30 James F. Boyce, 1
31 Helen L. Cook 1
32 วรรณา สุชาโต 1
33 Tom H. Williamson 1
34 J.F. Boyce 1
35 T.H. Williamson 1
36 Phuwanit Kamtubtim 1
37 Pathomphong Phannurat 1
38 จเร เลิศสุดวิชัย 1
39 Sarun Sumriddetchkajorn 1
40 Charay Lerdsutwichai 1
41 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
42 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
43 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
44 Palakon Sompor 1
45 Viravud Kongbunkiat 1
46 Parapan Bamrungsuk 1
47 อภิชาติ สิงคาลวณิช 1
48 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
49 Sirichai Parittotakapron 1
50 Jirayuth Supokavej 1
51 Apichart Singalavanija 1
52 E. Mensah 1
53 H.L. Cook 1
54 S. Lal 1
55 D. Usher 1
56 วีรวุฒิ คงบุญเกียรติ 1
57 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
58 Phanaphon Panjamanee 1
59 Akinori, Nishihara 1
60 Turior, Rashmi 1
61 S. Rattathanapad 1
62 P. Mittrapiyanuruk 1
63 Pakorn Kaewtrakulpong 1
64 Danu Onkaew 1
65 Pattheera Panitsuk 1
66 จันทร์จิรา สินทธะโยธิน 1
67 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
68 Pornsirin Chaichalotornkul 1
69 Krikamol Muandet 1
70 สุรชัย เดชคุณากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 11
4 2552 5
5 2551 5
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 5
10 2544 1
11 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Vessel extraction in retinal images using multilevel line detection
ปี พ.ศ. 2554
2 Automatic retinal vessel tortuosity measurement using curvature of improved chain code
3 Dental Application: The Steps toward the Implementation of the CephSmile Plus Services.20
4 Process to connect client to server via proxy for cephalometric analysis program
ปี พ.ศ. 2553
5 Automatic retinal vessel tortuosity measurement
6 CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0
7 ระบบสำหรับการแปลง จัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิตอล
8 การแบ่งส่วนภาพรังสีเอ็กซ์ของฟันด้วยการแปลงเวฟเล็ท
9 หลักวิธีการลดผลกระทบสกรีนดอร์สำหรับเทคนิคการฉายริ้วแสงดิจิทัล
10 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
11 อัลกอริทึมสำหรับแยกแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติออกเป็นซี่ๆ
12 ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
13 อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ
14 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติ
15 ระบบเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันใน 3 มิติ และจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ สำหรับการรักษาแบบด้านหน้าและด้านหลัง
17 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
18 การจำลองภาพกะโหลกศรีษะใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านข้างและด้านหน้า
19 อัลกอริทึมสำหรับตรวจสอบระยะที่ฟันยื่นและความลึกของการสบฟันของโมเดลฟันสามมิติ
20 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
21 PACS (Picture Archiving Communication System) for dentistry
22 เทคนิคคอมพิวเตอร์จำลองการจัดฟันด้วยการตัดฟัน และเคลื่อนที่ฟันพร้อมเหล็กจัดฟันบนแบบจำลองฟัน 3 มิติ
23 2D Dental Model Analysis Software
24 เทคนิคคอมพิวเตอร์วาดลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์ บนแผ่นภาพเอกซเรย์
25 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
26 Feasibility Study on Computer-Aided Screening for Diabetic Retinopathy.
ปี พ.ศ. 2547
27 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 9 เรื่อง การซ้อนทับภาพโดยกำหนดตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2546
28 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)
29 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 6: การจำแนกบริเวณ (Classification/Recognition)
30 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 7 เรื่อง การแปลงฟูริเยร์
31 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น
ปี พ.ศ. 2545
32 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 1: พื้นฐานภาพ สถิติภาพ หลักการ ของภาพสี และฮิสโตแกรม
33 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 2: การซ้อนภาพ การแปลงภาพสี เป็นภาพขาวดำ และขาวดำเป็นสี
34 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 3: การทำภาพให้คมชัดขึ้น (Contrast Enhancement)
35 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 4 การหาขอบภาพ
36 Automated detection of diabetic retinopathy on digital fundus images
ปี พ.ศ. 2544
37 เทคนิคการซ้อนภาพระหว่างภาพเรตินาสีและฟลูออเรสซีน
ปี พ.ศ. 2543
38 Automated localisation of the optic disc, fovea, and retinal blood vessels from digital colour fundus images
39 แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย