ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chan-Park, Mary B.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Peng 13
2 Dong, Xiaochen 11
3 Huang, Wei 8
4 Wang, Jing 8
5 Wang, Lianhui 6
6 Rayatpisheh, Shahrzad 4
7 Huang, Yinxi 3
8 Beuerman, Roger W. 3
9 Xu, Rong 3
10 Poon, Yin Fun 3
11 Zhang, Hua 3
12 Li, Xingao 2
13 Zhou, Chuncai 2
14 Ma, Yanwen 2
15 Thong, Ya Xuan 2
16 Heath, Daniel E. 2
17 Hammond, Paula T. 2
18 Zhang, Quanyuan 2
19 Mesgari, Sara 2
20 Raman Pillai, Suresh Kumar 2
21 Yan, Liang Yu 2
22 Oh, Bernice H. L. 2
23 Duan, Hongwei 2
24 Wang, Xuewan 2
25 Li, Peng 2
26 Wang, Yilei 2
27 Song, Hao 2
28 Appalashetti, Manjuvani 1
29 Panda, Parthasarathi 1
30 Guo, Jun 1
31 Dong, Zhili 1
32 Yang, Hongbin 1
33 Wang, Wei Zhi. 1
34 Teo, Ming Yong 1
35 Gan, Ye 1
36 Cai, Qin Jia 1
37 Loo, Sun Sun Leslie 1
38 Venkatraman, Subbu S. 1
39 Wu, Hao Bin 1
40 Lou, David Xiong Wen 1
41 Hu, Zheng 1
42 Lu, Zhisong 1
43 Zhang, Genqiang 1
44 Hoster, Harry E. 1
45 Chen, Fuming 1
46 Judeh, Zaher M. A. 1
47 Ye, Jun 1
48 Zhao, Yang 1
49 Natarajan, Meenubharathi 1
50 Ng, Chee Ping 1
51 Mohamed Sharif, Abdul Rahim 1
52 Yan, Qingyu 1
53 Zhao, Yu 1
54 Chan, Jerry K. Y. 1
55 Shi, Wenhui 1
56 Xiao, Ni 1
57 Long, Qing 1
58 Phan, Hung 1
59 Griffith, Linda G. 1
60 Zhang, Claire B. Y. 1
61 Pillai, Suresh Kumar Raman 1
62 Sum, Tze Chien 1
63 Chen, Tupei 1
64 Tsai, Chuen-Horng 1
65 Gao, Ping Qi. 1
66 Weng, Cheng-Hui 1
67 Poa, Patrick C. H. 1
68 Goh, Eunice Shing Mei 1
69 Chen, Tzu-Yin 1
70 Xing, Guichuan 1
71 Judeh, Zaher 1
72 Mahasin, Alam Sk. 1
73 Chen, Jun 1
74 Tang, Kai 1
75 Loo, Leslie S. 1
76 Sundramoorthy, Ashok Kumar 1
77 Xu, Weixin 1
78 Mu, Yuguang 1
79 Pervushin, Konstantin 1
80 Yong, Yang-Chun 1
81 Huang, Yin-Xi 1
82 Xu, Hang 1
83 Chew, Sing Yian 1
84 Bismarck, Alexander 1
85 Jiang, Ping 1
86 Bazan, Guillermo C. 1
87 Cao, Xiehong 1
88 Mai, Cheng-Kang 1
89 Nguyen, Thuc-Quyen 1
90 Wei, Ang 1
91 Sharif, Abdul Rahim Mohamed 1
92 Rong, Xu 1
93 Fu, Dongliang 1
94 Zhang, Jing 1
95 Rogers, John A. 1
96 Li, Jiangbo 1
97 Wang, Dong-An 1
98 Su, Kai 1
99 Cao, Ye 1
100 Du, Huamao 1
101 Ng, Soon Seng 1
102 Chan, Vincent 1
103 Tantang, Hosea 1
104 Tok, Alfred Iing Yoong 1
105 Kyaw, Aung Ko Ko 1
106 Sun, Xiaowei 1
107 Fang, Zheng 1
108 Zhu, Guoyin 1
109 Guo, Chun Xian 1
110 Cao, Yunfa 1
111 Ye, Kai 1
112 Dunham, Simon 1
113 Shi, Jingsheng 1
114 Li, Shuzhou 1
115 Wang, Jingxia 1
116 Ng, Chee Mang 1
117 Guai, Guan Hong 1
118 Zhang, Qichun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 3
3 2555 24
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Enhanced ex vivo expansion of adult mesenchymal stem cells by fetal mesenchymal stem cell ECM
2 Electronic properties of conjugated polyelectrolyte/single-walled carbon nanotube composites
3 Injectable, interconnected, high-porosity macroporous biocompatible gelatin scaffolds made by surfactant-free emulsion templating
4 Gel electrophoresis using a selective radical for the separation of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2556
5 Direct intermolecular force measurements between functional groups and individual metallic or semiconducting single-walled carbon nanotubes
6 High-performance partially aligned semiconductive single-walled carbon nanotube transistors achieved with a parallel technique
7 High water content hydrogel with super high refractive index
ปี พ.ศ. 2555
8 Covalent cum noncovalent functionalizations of carbon nanotubes for effective reinforcement of a solution cast composite film.
9 Impact of endothelial cells on 3D cultured smooth muscle cells in a biomimetic hydrogel
10 High-performance printed carbon nanotube thin-film transistors array fabricated by a nonlithography technique using hafnium oxide passivation layer and mask
11 3D graphene–cobalt oxide electrode for high-performance supercapacitor and enzymeless glucose detection
12 Macroporous and monolithic anode based on polyaniline hybridized three-dimensional graphene for high-performance microbial fuel cells
13 High-performance inkjet printed carbon nanotube thin film transistors with high-k HfO2 dielectric on plastic substrate
14 On-chip diameter-dependent conversion of metallic to semiconducting single-walled carbon nanotubes by immersion in 2-ethylanthraquinone
15 Cationic peptidopolysaccharides show excellent broad-spectrum antimicrobial activities and high selectivity
16 Hybrid structure of zinc oxide nanorods and three dimensional graphene foam for supercapacitor and electrochemical sensor applications
17 All-printed carbon nanotube finFETs on plastic substrates for high-performance flexible electronics
18 Template-free synthesis of large anisotropic gold nanostructures on reduced graphene oxide
19 Synthesis of a MnO2–graphene foam hybrid with controlled MnO2 particle shape and its use as a supercapacitor electrode
20 TiO2 composing with pristine, metallic or semiconducting single-walled carbon nanotubes : which gives the best performance for a dye-sensitized solar cell
21 Superhydrophobic and superoleophilic hybrid foam of graphene and carbon nanotube for selective removal of oils or organic solvents from the surface of water
22 Supercapacitor electrode based on three-dimensional graphene–polyaniline hybrid
23 Synthesis of graphene–carbon nanotube hybrid foam and its use as a novel three-dimensional electrode for electrochemical sensing
24 High refractive index inorganic–organic Interpenetrating Polymer Network (IPN) hydrogel nanocomposite toward artificial cornea implants
25 Nitrogen-doped carbon nanotube-based bilayer thin film as transparent counter electrode for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)
26 Single-crystalline NiCo2O4 nanoneedle arrays grown on conductive substrates as binder-free electrodes for high-performance supercapacitors
27 Synthesis and antitumor activity of lapathoside D and its analogs
28 High selectivity cum yield gel electrophoresis separation of single-walled carbon nanotubes using a chemically selective polymer dispersant
29 Mild bromination-assisted density-gradient ultracentrifugation to sort single-walled carbon nanotubes by metallicity.
30 Argon-plasma-induced ultrathin thermal grafting of thermoresponsive pNIPAm coating for contractile patterned human SMC sheet engineering
31 Development of optically transparent ZnS/poly(vinylpyrrolidone) nanocomposite films with high refractive indices and high Abbe numbers
ปี พ.ศ. 2554
32 The formation of a carbon nanotube–graphene oxide core–shell structure and its possible applications
33 A graphene nanoribbon network and its biosensing application
34 One-step growth of graphene–carbon nanotube hybrid materials by chemical vapor deposition
35 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
36 Biomechanical study of the edge outgrowth phenomenon of encapsulated chondrocytic isogenous groups in the surface layer of hydrogel scaffolds for cartilage tissue engineering
ปี พ.ศ. 2552
37 Species-dependent energy transfer of surfactant-dispersed semiconducting single-walled carbon nanotubes
38 Solution-processable barium titanate and strontium titanate nanoparticle dielectrics for low-voltage organic thin-film transistors
39 Nanotopographic carbon nanotube thin-film substrate freezes lateral motion of secretory vesicles
ปี พ.ศ. 2551
40 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles