ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chan, Li Li
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Pooi See 7
2 Mangelinck, D. 5
3 Pey, Kin Leong 5
4 Ding, Jun 5
5 Mei, Jian-Ping 4
6 Chi, Dong Zhi 3
7 Law, S. B. 3
8 Chen, Z. 3
9 Ee, Elden Yong Chiang 3
10 Andreone P. 2
11 Shah S. 2
12 Zeuzem S. 2
13 Tanwandee T. 2
14 George J. 2
15 Pianko S. 2
16 Feutren G. 2
17 Yin Y. 2
18 Flisiak R. 2
19 Pang M. 2
20 Rasenack J. 2
21 Komolmit P. 2
22 Gould M. 2
23 Sood A. 2
24 Shen, L. 2
25 Shen, Zexiang 2
26 See, K. H. 2
27 Xu, S. 2
28 Piratvisuth T. 2
29 Dai, J. Y. 2
30 Nguyen, Duc Thang 2
31 Zeng, K. Y. 2
32 Zhang, Jianhua 2
33 Li Y. 2
34 Thongsawat S. 2
35 Elias, Dwayne 2
36 Osipowicz, T. 2
37 Chen, Wei Ning 2
38 Du, Yutao. 1
39 Duyster,J. 1
40 Dombret,H. 1
41 Dou, Hongwei. 1
42 Ma, Runlin Z. 1
43 Liu, Peng. 1
44 Chen, Longxin. 1
45 Dölken,G. 1
46 Ehninger,G.E. 1
47 Economopoulos,T.H. 1
48 Chuansumrit,A. 1
49 Fisher, T. E. 1
50 Chèze,S. 1
51 Kosala, W. R. A. 1
52 Elalfy,M.S. 1
53 Rajapaksha, J. S. 1
54 Cianciulli,P. 1
55 Delforge,M. 1
56 Lin, Lin. 1
57 Dauriac,C. 1
58 Zhang, Peng. 1
59 Vajta, Gabor. 1
60 Haase,D. 1
61 Gümrük,F.U. 1
62 Grigg,A.P. 1
63 Goldfarb,A.W. 1
64 Giraudier,S. 1
65 Ha,S.Y. 1
66 Chuang W.-L. 1
67 Sarin S.K. 1
68 Heinrich,B. 1
69 Foster G.R. 1
70 Chasapopoulou,E. 1
71 Gastl,G.A. 1
72 Galanello,R. 1
73 Chen, Jian-Fei 1
74 Enggaard,L. 1
75 Gao, Jianfeng. 1
76 El Beshlawy,A. 1
77 Fillet,G. 1
78 Rotter, Michael 1
79 Forni,G.L. 1
80 China Scholarships Council 1
81 Filosa,A. 1
82 Tan, Pingping. 1
83 Bowen,D.T. 1
84 Kobor, Michael S. 1
85 Birgens,H.S. 1
86 Stünkel, Walter 1
87 Beyne-Rauzy,O. 1
88 B́ordessoule,D. 1
89 Meaney, Michael J. 1
90 Wu, T. 1
91 Bosly,A.E. 1
92 Holbrook, Joanna D. 1
93 Borgna-Pignatti,C. 1
94 Buschdorf, Jan Paul 1
95 Béris,P.H. 1
96 Baba,A.A. 1
97 Chong, Mary F. F. 1
98 Aydınok,Y. 1
99 Soh, Shu-E. 1
100 Barton, Sheila 1
101 Baccarani,M. 1
102 Cheong, Clara Y. 1
103 Beck,J.T. 1
104 Karnani, Neerja 1
105 Bouabdallah,K. 1
106 Jin, K. X. 1
107 Chalkias,C. 1
108 Chen, Wei-Ning 1
109 Cazzola,M. 1
110 Shi, Jiahua 1
111 Tempone, Irene. 1
112 Chancharunee,S. 1
113 Charoenkwan,P. 1
114 Davies, Jonathan N. 1
115 Chapman,C.S. 1
116 Wang, D. 1
117 Cartron,G. 1
118 Lee, Jaslyn Jie Lin 1
119 Wang, Chunmei. 1
120 Hertzberg,M.S. 1
121 Chen, C. L. 1
122 Bowden,D.K. 1
123 Bron,D.G. 1
124 Wang, Yangtao 1
125 Capra,M.E.Z. 1
126 Trzcinski, Antoine 1
127 Cappellini,M.D.O. 1
128 Zamponi, Gerald W. 1
129 Jacobson IM. 1
130 Zoumbos,N.C. 1
131 Yoon,S. 1
132 Yeh,S. 1
133 Wright,J.G. 1
134 Zweegman,S. 1
135 Sriuranpong,V.R. 1
136 Ma,B. 1
137 Vaid,A.K. 1
138 Li,J. 1
139 Cheng,A. 1
140 Wörmann,B.J. 1
141 Will,A.M. 1
142 Thein,S.L. 1
143 Tesch,H.J. 1
144 Tamary,H. 1
145 Taher,A.T. 1
146 Troncy,J. 1
147 Villegas,A.M. 1
148 Wettervald,M. 1
149 Waßmann,B. 1
150 Wainwright,L. 1
151 Viprakasit,V. 1
152 Teh,C. 1
153 Ahn,J. 1
154 Shaw,M. 1
155 Köhne,C.H. 1
156 Ciardiello,F. 1
157 Zhang,S.Z. 1
158 Kim,T. 1
159 Ahmad, Abdul Latif 1
160 Fong, Mun Yik 1
161 Yahya, Ahmad Ramli Mohd 1
162 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
163 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
164 Zhang,J. 1
165 Wang,J. 1
166 Ho,G.F. 1
167 Lopes,G.D.L. 1
168 Charoentum,C. 1
169 Bello,M. 1
170 Kong,H.L. 1
171 Lam,K.O. 1
172 Sudoyo,A.W. 1
173 Park,Y.S. 1
174 Liu,T.S. 1
175 Sutcharitchan,P. 1
176 Slama,B. 1
177 Koren,A. 1
178 Foster GR. 1
179 Kjeldsen,L. 1
180 Chuang WL. 1
181 Sarin SK. 1
182 Lai,M. 1
183 Muus,P.K. 1
184 Mufti,G.J. 1
185 Mohamed Thalha,A.J. 1
186 Augustson,B.M. 1
187 Kinsey,S.E. 1
188 Jacobson I.M. 1
189 Inusa,B.P.D. 1
190 Hunault-Berger,M. 1
191 Huang,S. 1
192 Hsu,H. 1
193 Jaulmes,D. 1
194 Jensen,J.M. 1
195 Kim,K. 1
196 Kilinç,Y. 1
197 Kattamis,A.C. 1
198 Nobile,F. 1
199 Papadopoulos,N.T. 1
200 Schmugge,M. 1
201 Sanz,G.F. 1
202 Saglio,G.G. 1
203 Roy,L. 1
204 Schots,H. 1
205 Secchi,G. 1
206 Shen,Z. 1
207 Shah,H.N. 1
208 Shah,F.T. 1
209 Seymour,J.F. 1
210 Remacha,A.F. 1
211 Jolimont Lobbes,H.H. 1
212 Piga,A.M. 1
213 Pfeilstöcker,M. 1
214 Petrini,M.T. 1
215 Perrotta,S. 1
216 Poole,J.E. 1
217 Porter,J.B. 1
218 Ravoet,C. 1
219 Quarta,G. 1
220 Pungolino,E.M. 1
221 Ho,J. 1
222 Vassilieff,D. 1
223 Jones, S. 1
224 Zhou, Y. 1
225 Jones, E.M. 1
226 Jacobson, A. 1
227 Cornvik, Tobias Carl 1
228 Sara, J. 1
229 Lauvset, S. 1
230 Lu, Lei 1
231 Kitidis, V. 1
232 Hong, Wanjin 1
233 Chan, Chee Keong 1
234 Ichikawa, T. 1
235 Yang, Peizhen. 1
236 Fransson, A. 1
237 Lau, W. S. 1
238 Evans, W. 1
239 Gao, Z. 1
240 Siah, S. Y. 1
241 Huss, B. 1
242 Yan, Yang 1
243 Huang, W.J. 1
244 Mahajan, Divyanshu 1
245 Manke, A.B. 1
246 Skjelvan, I. 1
247 Yang, M. 1
248 Sieger, R. 1
249 Zhang, Z. 1
250 Chen, Z. H. 1
251 Steinhoff, T. 1
252 Sutherland, S.C. 1
253 Wang, H. 1
254 Sullivan, K. 1
255 Wu, L. 1
256 Schlitzer, R. 1
257 Yang, Y. 1
258 Newberger, T. 1
259 Monteiro, P. 1
260 Mathis, J. 1
261 Boh, Boon Kim 1
262 Nobuo, T. 1
263 Zhang, X. 1
264 Saito, S. 1
265 Huang, H. 1
266 Ono, T. 1
267 Lin, Jianyi 1
268 Currie, K. 1
269 See, Alex K. H. 1
270 Pierrot, D. 1
271 Paterson, K. 1
272 Murata, A. 1
273 Rios, A.F. 1
274 Tee, K. C. 1
275 Smith, K. 1
276 Ni, Zhenhua 1
277 Hales, B. 1
278 Salisbury, J. 1
279 Rutkevych, P. P. 1
280 Lefevre, N. 1
281 Hardman-Mountford, N. 1
282 Feely, R.A. 1
283 Wee, A. T. S. 1
284 Cosca, C. 1
285 Hoppema, M. 1
286 Hunt, C.W. 1
287 Tsakadze, Z. L. 1
288 Kortzinger, A. 1
289 Johannessen, T. 1
290 Setiawan, Y. 1
291 Harasawa, S. 1
292 Teh, Boon Kin 1
293 Cai, W.J. 1
294 Wang, Liang 1
295 Barbero, L. 1
296 Castle, R.D. 1
297 Zhong, Jianqiang 1
298 Ruoff, Rodney S. 1
299 Chierici, M. 1
300 Chou, Harry 1
301 Chavez, F. 1
302 Chen, Wei 1
303 Wada, C. 1
304 Schuster, U. 1
305 Tee, X. Y. 1
306 OBrien, K.M. 1
307 Kasim, J. 1
308 You, Y. M. 1
309 Telszewski, M. 1
310 Lai, Linfei 1
311 Tilbrook, B. 1
312 Yang, Huanping 1
313 Gao, C. 1
314 Suzuki, T. 1
315 Lee,S. 1
316 Finelli,C. 1
317 Lee,K. 1
318 Gattermann,N. 1
319 Della Porta,M. 1
320 Legros,L. 1
321 Li,Q. 1
322 Ganser,A.G. 1
323 Li,C. 1
324 Fénaux,P. 1
325 Lee,J. 1
326 for the B2202 Study Team. 1
327 Metzl, N. 1
328 Olsen, A. 1
329 Chan, T. K. 1
330 Pfeil, B. 1
331 Kozyr, A. 1
332 Akl, J. 1
333 Lai,Y. 1
334 Boutin, J. 1
335 Alin, S.R. 1
336 Guerci-Bresler,A. 1
337 Lin,K. 1
338 Amé,S. 1
339 MacIsaac, Julia L. 1
340 Alonso,D. 1
341 Wong, Johnny 1
342 Mah, Sarah M. 1
343 Angelucci,E. 1
344 Athanasiou-Metaxa,M. 1
345 Godfrey, Keith M. 1
346 Arrizabalaga,B. 1
347 McEwen, Lisa M. 1
348 Alimena,G. 1
349 Aǧaoǧlu,L. 1
350 Lübbert,M. 1
351 Taylor,K.M. 1
352 Linkesch,W.M. 1
353 Schmid,M.L. 1
354 Lutz,D. 1
355 Habr,D. 1
356 Rose,C.S. 1
357 Roubert,B. 1
358 Domokos,G. 1
359 Chan, Mei Yin 1
360 Bakker, D.C.E. 1
361 Gluckman, Peter D. 1
362 Vlahos, P. 1
363 Saw, Seang-Mei 1
364 Vandemark, D. 1
365 Wallace, D.W.R. 1
366 Kwek, Kenneth 1
367 Teh, Ai Ling 1
368 Goh, Wang Ling 1
369 Kwoh, Chee-Keong 1
370 Wanninkhof, R. 1
371 Fong, D. D. 1
372 VanHeuven, S. 1
373 Sweeney, C. 1
374 Zhou, H. 1
375 Sutton, A. 1
376 Luo, Z. L. 1
377 Zhu, C. 1
378 Takahashi, T. 1
379 Wen, H. 1
380 Tjiputra, J. 1
381 Hu, S. 1
382 Theng, A. L. 1
383 Pan, Hong 1
384 Watson, A.J. 1
385 Zhou, X. 1
386 Nojiri, Y. 1
387 You, L. 1
388 Chia, Elbert E. M. 1
389 Bates, N. 1
390 Hankin, S. 1
391 Liu, J. M. 1
392 Sabine, C.L. 1
393 Panagopoulos, Christos 1
394 Sarma, V.V.S.S. 1
395 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
396 Dogra, Shaillay 1
397 Lo, Guo-Qiang 1
398 Ong, Mei-Lyn 1
399 Ng, C. M. 1
400 Wang, Y. 1
401 Wang, J. 1
402 Peng, Haiyang 1
403 Xing, Guozhong 1
404 Wu, Tom 1
405 Chong, Yap-Seng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 10
2 2556 2
3 2555 7
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 1
15 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 An update to the Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT version 2)
2 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
3 Engineering the Saccharomyces cerevisiae β-oxidation pathway to increase medium chain fatty acid production as potential biofuel
4 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
5 The effect of genotype and in utero environment on interindividual variation in neonate DNA methylomes
6 Prediction of giant magnetoelectric effect in LaMnO3/BaTiO3/SrMnO3 superlattice: The role of n-type SrMnO3/LaMnO3 interface
7 Proximity-based k-partitions clustering with ranking for document categorization and analysis
8 Incremental fuzzy clustering with multiple medoids for large data
9 Metabolomic profiling of rhodosporidium toruloides grown on glycerol for carotenoid production during different growth phases
10 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
11 Mammalian Mon2/Ysl2 regulates endosome-to-Golgi trafficking but possesses no guanine nucleotide exchange activity toward Arl1 GTPase
12 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
ปี พ.ศ. 2555
13 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
14 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
15 The role of a tensile stress bias for a sensitive silicon mechanical stress sensor based on a change in gate-induced-drain leakage current.
16 Semi-supervised clustering with multi-viewpoint based similarity measure
17 Clustering with multiviewpoint-based similarity measure
18 A fuzzy approach for multitype relational data clustering
19 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
ปี พ.ศ. 2554
20 SumCR : a new subtopic-based extractive approach for text summarization
21 Buckling of circular steel cylindrical shells under different loading conditions
ปี พ.ศ. 2553
22 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
23 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
24 Lanthanide-based graded barrier structure for enhanced nanocrystal memory properties
25 On the design of hybrid and polymorphic routing protocols for mobile ad hoc networks.
ปี พ.ศ. 2551
26 Dual nanowire silicon MOSFET with silicon bridge and TaN gate
27 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
28 Novel splice variants of Rat CaV2.1 that lack much of the synaptic protein interaction site are expressed in neuroendocrine cells
ปี พ.ศ. 2550
29 Incremental extreme learning machine.
30 Electrical and mechanical properties of Ta-N-Cu nanocomposite thin films.
ปี พ.ศ. 2549
31 Techniques of deconvolution, interpolation and super-resolution for high-resolution image reconstruction.
ปี พ.ศ. 2548
32 Formation of Ti-Si-N film using low frequency, high density inductively coupled plasma process
ปี พ.ศ. 2547
33 Electroless copper deposition as a seed layer on TiSiN barrier
34 Effect of processing parameters on electroless Cu seed layer properties
35 Are foreign students in Australian universities disadvantaged when learning Japanese through the medium of English?
36 Partial characterisation of ATP-binding cassette encoding genes in Cryptosporidium parvum
ปี พ.ศ. 2546
37 In situ XRD analysis of Ni(Pt)/Si(100) reactions in low temperature regime ≤400°C
ปี พ.ศ. 2545
38 Effect of ion implantation on layer inversion of Ni silicided poly-Si
39 Phase and layer stability of Ni- and Ni(Pt)-silicides on narrow poly-Si lines
ปี พ.ศ. 2544
40 New salicidation technology with Ni(Pt) alloy for MOSFETs
ปี พ.ศ. 2543
41 การประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ อุโมงค์ด้วยระบบการไหลเวียนของอากาศจากเซลล์แสงอาทิตย์
42 Improved NiSi salicide process using presilicide N2+ implant for MOSFETs