ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chaiyaso T.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Seesuriyachan P. 15
2 Techapun C. 12
3 Kuntiya A. 10
4 Leksawasdi N. 9
5 Suriyachadkun, C. 4
6 Kawee-ai A. 4
7 Lithanatudom P. 3
8 Watanabe M. 3
9 Takenaka S. 3
10 Hanmoungjai P. 3
11 Niemhom, N. 2
12 Monkoondee S. 2
13 Thongprasert S. 2
14 Tamura, T. 2
15 Boonchuay P. 2
16 Pumiputavon K. 2
17 H-Kittikun A. 2
18 Manowattana A. 2
19 Zimmermann W. 2
20 Wipasa J. 2
21 Osathanunkul M. 2
22 Maeda I. 1
23 Petersen B. 1
24 Koyama M. 1
25 Ha H. 1
26 Wungsintaweekul B. 1
27 Kambua P. 1
28 Sriondee R. 1
29 Cooper D. 1
30 Bui V. 1
31 Chawansuntati K. 1
32 Sungkanuparph S. 1
33 Pomirleanu N. 1
34 Sirisanthana T. 1
35 Supong, K. 1
36 Sanmeema N. 1
37 Tansuhaj P. 1
38 Mariadoss B. 1
39 Tangtua J. 1
40 Pratanaphon R. 1
41 Sanguanchaipaiwong V. 1
42 Nakamura K. 1
43 Bantique R. 1
44 Suwan Y. 1
45 Ong L. 1
46 Trivedi V. 1
47 Uy E. 1
48 Huda N. 1
49 Garg R. 1
50 Ponnampalavanar S. 1
51 Geyman L. 1
52 Azwa I. 1
53 Krawitz B. 1
54 Tanasupawat, S. 1
55 Lee L. 1
56 Rosen R. 1
57 Ohnmar P. 1
58 Chumla L. 1
59 Ritch R. 1
60 Wu P. 1
61 Mo S. 1
62 Ku W. 1
63 Pinhas A. 1
64 Saenjum C. 1
65 Praparattanapan J. 1
66 Salto-Tellez M. 1
67 Tsao M. 1
68 Shih J. 1
69 Lu S. 1
70 Tan S. 1
71 Kang J. 1
72 Yang J. 1
73 Shi Y. 1
74 Kim S. 1
75 Lee J. 1
76 Chang G. 1
77 Au J. 1
78 Wu Y. 1
79 Sunpaweravong P. 1
80 Leong S. 1
81 Chu D. 1
82 Nakagawa K. 1
83 Sriuranpong V. 1
84 Radzi A. 1
85 Saijo N. 1
86 Fukuoka M. 1
87 Somboonchai R. 1
88 Ounjai S. 1
89 Sirivichayakul S. 1
90 Ngaemthao, W. 1
91 Chusut P. 1
92 Chunhametha, S. 1
93 Kudo, T. 1
94 Kantipong P. 1
95 Suwanborirux, K. 1
96 Ruxrungtham K. 1
97 Pittayakhajonwut, P. 1
98 Tantraworasin A. 1
99 Sanglier, J.-J. 1
100 Srisuwun A. 1
101 Nontaman W. 1
102 Suwannapoom C. 1
103 Madesis P. 1
104 Tantiwa N. 1
105 Law M. 1
106 Chaiwarith R. 1
107 Kotarathititum W. 1
108 Kiertiburanakul S. 1
109 Saphonn V. 1
110 Yuliana F. 1
111 Ma,B. 1
112 Lim P. 1
113 Ahn,J. 1
114 Singtoroj T. 1
115 Lee M. 1
116 Vaid,A.K. 1
117 Cheng,A. 1
118 Boettiger D. 1
119 Li,J. 1
120 Sohn A. 1
121 Bello,M. 1
122 Ng O. 1
123 Sim B. 1
124 Ho,G.F. 1
125 Wong W. 1
126 Kong,H.L. 1
127 Lopes,G.D.L. 1
128 Cuong D. 1
129 Charoentum,C. 1
130 Yunihastuti E. 1
131 Chen,L. 1
132 Mustafa M. 1
133 Sriuranpong,V.R. 1
134 Hanmuangjai P. 1
135 Kumarasamy N. 1
136 Pham T. 1
137 Prasertsan P. 1
138 Jiamsakul A. 1
139 Sasaki K. 1
140 Ratanasuwan W. 1
141 Zhao H. 1
142 Imran D. 1
143 Kim J. 1
144 Zhang F. 1
145 Harnpornchai N. 1
146 Phanuphak P. 1
147 Chandarasupsang T. 1
148 Chan Y. 1
149 Avihingsanon A. 1
150 Dahal K. 1
151 Durier N. 1
152 Chakpitak N. 1
153 Saghayam S. 1
154 Kamarulzaman A. 1
155 Lam,K.O. 1
156 Ezhilarasi C. 1
157 Joshi K. 1
158 Miyatake A. 1
159 Wirawan D. 1
160 Wong K. 1
161 Chatrou L. 1
162 Li P. 1
163 van der Ham R. 1
164 Lam W. 1
165 Tanaka K. 1
166 Yoshida K. 1
167 Gani Y. 1
168 Nantarat N. 1
169 David R. 1
170 Jaroenkit T. 1
171 Lithanatudom S. 1
172 Na S. 1
173 Widhani A. 1
174 Smith D. 1
175 Nishijima T. 1
176 Johnson D. 1
177 Han N. 1
178 Sudoyo,A.W. 1
179 Ditangco R. 1
180 Wang,J. 1
181 Merati T. 1
182 Van Nguyen K. 1
183 Park,Y.S. 1
184 Pujari S. 1
185 Liu,T.S. 1
186 Oka S. 1
187 Zhang,J. 1
188 Choi J. 1
189 Mean C. 1
190 Shaw,M. 1
191 Vohith K. 1
192 Kim,T. 1
193 Köhne,C.H. 1
194 Makane A. 1
195 Zhang,S.Z. 1
196 Tanuma J. 1
197 Ciardiello,F. 1
198 Omar S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 7
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 5
6 2555 3
7 2554 5
8 2552 1
9 2550 1
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A First Phylogeny of the Genus Dimocarpus and Suggestions for Revision of Some Taxa Based on Molecular and Morphological Evidence
2 Peripapillary perfused capillary density in primary open - Angle glaucoma across disease stage: An optical coherence tomography angiography study
3 Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
4 Extracellular protease derived from lactic acid bacteria stimulates the fermentative lactic acid production from the by-products of rice as a biomass refinery function
5 Green and chemical-free process of enzymatic xylooligosaccharide production from corncob: Enhancement of the yields using a strategy of lignocellulosic destructuration by ultra-high pressure pretreatment
6 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor
7 Partial purification and comparison of precipitation techniques of pyruvate decarboxylase enzyme
ปี พ.ศ. 2559
8 Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management
9 Renal dysfunction during tenofovir use in a regional cohort of HIV-infected individuals in the Asia-Pacific
10 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part II. The application of aerobic sequencing batch reactor (aerobic SBR) to produce high biomass of Dioszegia sp. TISTR 5792
11 Eco-friendly processing in enzymatic xylooligosaccharides production from corncob: Influence of pretreatment with sonocatalytic-synergistic Fenton reaction and its antioxidant potentials
12 Purification, characterization, and molecular cloning of the xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and its application to xylooligosaccharide production
13 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part I. Optimal condition for lactic acid fermentation using a microaerobic sequencing batch reactor (microaerobic SBR) with immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 22
14 Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM)
ปี พ.ศ. 2558
15 Huberantha, a replacement name for Hubera (Annonaceae: Malmeoideae: Miliuseae)
16 Characterization of the native form and the carboxy-terminally truncated halotolerant form of α-amylases from Bacillus subtilis strain FP-133
ปี พ.ศ. 2557
17 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
18 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
19 Micromonospora sediminicola sp. nov., isolated from marine sediment
20 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
21 Actinoplanes siamensis sp. nov., isolated from soil
22 The Effects Of Dietary Fish Oil Replacement On Growth, Tissue Fatty Acid Composition And Fatty Acid Metabolism Of Red Hybrid Tilapia And Genetically Improved Farmed Nile Tilapia
ปี พ.ศ. 2555
23 Sugar ester synthesis by thermostable lipase from Streptomyces thermocarboxydus ME168
24 Purification and characterization of lipase from newly isolated Burkholderia multivorans PSU-AH130 and its application for biodiesel production
25 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress
ปี พ.ศ. 2554
26 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source
27 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500
28 Optimization of cellulase-free xylanase production by thermophilic streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and response surface methodological approaches
29 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
30 Biomarker analyses and final overall survival results from a phase III, randomized, open-label, first-line study of gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in clinically selected patients with advanced non - small-cell lung cancer in Asia (IPASS)
ปี พ.ศ. 2552
31 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500
ปี พ.ศ. 2550
32 Dynamic adjustment of age distribution in human resource management by genetic algorithms
ปี พ.ศ. 2548
33 Age-Related Changes In The Oxidative Status And Antioxidant Capacity In Different Brain Regions Of Spontaneously Hypertensive Rat [QD63.X6 T258 2005 f rb].