ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chaiwun B.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Chen B.
- Chaiwan B.
- Beh , Chun How
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Muttarak M. 20
2 Rangdaeng S. 12
3 Settakorn J. 11
4 Somboon P. 6
5 Pojchamarnwiputh S. 6
6 Sukhamwang N. 6
7 Thorner P. 5
8 Tse G.M.K. 4
9 Lui P.C.W. 4
10 Trakultivakorn H. 4
11 Peh W.C.G. 4
12 O'Loughlin S.M. 3
13 Harbach R.E. 3
14 Butlin R.K. 3
15 Putti T.C. 3
16 Jiviriyawat Y. 3
17 Khunamornpong S. 3
18 Sirivanichai C. 3
19 Arpornchayanon O. 3
20 Komalamisra N. 2
21 Jariyapan N. 2
22 Jitpakdi A. 2
23 Tippawangkosol P. 2
24 Pitasawat B. 2
25 Rongsriyam Y. 2
26 Chan N.H.L. 2
27 Surathin K. 2
28 Lojanapiwat B. 2
29 Leemingsawat S. 2
30 Choochote W. 2
31 Rojanasthien S. 2
32 Vanittanakom N. 2
33 Vanittanakom P. 2
34 Linton Y.-M. 2
35 Tse G.M. 2
36 Kongmebhol P. 2
37 Wisedmongkol W. 2
38 Thorner P.S. 2
39 Attasiri C. 2
40 Lerttumnongtum P. 2
41 Sirisanthana V. 2
42 Law B.K. 1
43 Tapanya S. 1
44 Pedro P.M. 1
45 Lansford J. 1
46 Scolyer R. 1
47 Al-Hassan S. 1
48 Verity R. 1
49 Di Giunta L. 1
50 Alampay L. 1
51 Steinberg L. 1
52 Hlaing T. 1
53 Htun P.T. 1
54 Nambanya S. 1
55 Morgan K. 1
56 Oburu P. 1
57 Prakash A. 1
58 Law B.K.B. 1
59 Butlin R. 1
60 Fong M.Y. 1
61 Pattamapaspong N. 1
62 Socheat D. 1
63 Na-ChiangMai W. 1
64 Weerasinghe I. 1
65 Puay H.T. 1
66 Groshen S. 1
67 Cheung H.S. 1
68 Naritoku W. 1
69 Taylor C. 1
70 Imam S. 1
71 Phompida S. 1
72 Somwangjaroen A. 1
73 Srisukho S. 1
74 Khin A.T. 1
75 Tang A.P.Y. 1
76 Zelli A. 1
77 Bornstein M. 1
78 Uribe Tirado L. 1
79 Sorbring E. 1
80 Skinner A. 1
81 Wong K.-T. 1
82 Bombi A. 1
83 Pang A.L.M. 1
84 Deater-Deckard K. 1
85 Yeung D.K. 1
86 Pastorelli C. 1
87 Unachak K. 1
88 Niu Y. 1
89 Vong J.S.L. 1
90 Yu A.M.C. 1
91 Ng D.C.H. 1
92 Lam W.W.M. 1
93 Supparatpinyo K. 1
94 Padungchaichote W. 1
95 Wudhikarn S. 1
96 Petjom S. 1
97 Visrutaratna P. 1
98 Ma T.K.F. 1
99 Bhothirat C. 1
100 Vythilingum I. 1
101 Duong S. 1
102 Nolan K. 1
103 Tun-Lin W. 1
104 Mohammed Z.D. 1
105 Trung H.D. 1
106 Moriya T. 1
107 Chan A.W.H. 1
108 Somali A. 1
109 Lumlertgul D. 1
110 Chaleoapong P. 1
111 Vithayasai P. 1
112 Paueksakon P. 1
113 Chiewchanvit S. 1
114 Praditphol N. 1
115 Ruangvejvorachai P. 1
116 Chaimongkol B. 1
117 Suthijitr M. 1
118 Wannakrairot P. 1
119 Nimmanahaeminda K. 1
120 Field A.S. 1
121 Yoksarn S. 1
122 Karalak A. 1
123 Tantiprabha W. 1
124 Dejkhamron P. 1
125 Lekawanvijit S. 1
126 Shuangshoti S. 1
127 Wongsiriamnuay S. 1
128 Sampatanukul P. 1
129 Vinyuvat S. 1
130 Bhamarapravati N. 1
131 Suwanagool P. 1
132 Thongwat D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 6
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 8
8 2549 3
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 15
13 2544 3
14 2543 1
15 2542 1
16 2540 1
17 2539 2
18 2537 1
19 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 How International Research on Parenting Advances Understanding of Child Development
ปี พ.ศ. 2557
2 Water Quantity And Quality Assessments Of Stormwater Purification In Bioecods
ปี พ.ศ. 2554
3 Investigation of dogs as a reservoir of Penicillium marneffei in northern Thailand
4 Mitochondrial DNA variation in the malaria vector Anopheles minimus across China, Thailand and Vietnam: Evolutionary hypothesis, population structure and population history
5 Investigation of dogs as a reservoir of Penicillium marneffei in northern Thailand
6 Comparative phylogeography reveals a shared impact of pleistocene environmental change in shaping genetic diversity within nine Anopheles mosquito species across the Indo-Burma biodiversity hotspot
7 Paget's disease of the breast: clinical, imaging and pathologic findings: a review of 16 patients
8 GSTPi-positive tumour microenvironment-associated fibroblasts are significantly associated with GSTPi-negative cancer cells in paired cases of primary invasive breast cancer and axillary lymph node metastases
ปี พ.ศ. 2553
9 Mammographic and ultrasonographic features of invasive lobular carcinoma: A review of 16 patients
10 Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy associated with congenital neuroblastoma: a case report
11 A study of high-nuclear-grade breast cancer in Thailand: Subclassification and correlation with prognostic factors and immunohistochemical study
ปี พ.ศ. 2552
12 Bilateral low-grade B-cell lymphoma of the breast: A case report with cytological, histological and immunohistochemical studies
ปี พ.ศ. 2551
13 Fine needle aspiration cytology of breast cancer in women aged 70 years and older
14 Fine needle aspiration cytology of papillary lesions of the breast: How accurate is the diagnosis?
15 Spectrum of papillary lesions of the breast: Clinical, imaging, and pathologic correlation
ปี พ.ศ. 2550
16 Genetic diversity and molecular identification of mosquito species in the Anopheles maculatus group using the ITS2 region of rDNA
17 Molecular identification of mosquito species in the Anopheles annularis group in southern Asia
18 Fine-needle aspiration cytology of metaplastic carcinoma of the breast
19 Fine needle aspiration for evaluation of breast masses
20 Magnetic resonance imaging of breast lesions - A pathologic correlation
21 Endothelin-1 expression correlates with atypical histological features in mammary phyllodes tumours
22 Benign breast lesions mimicking carcinoma at mammography
23 Renal angiomyolipoma with bleeding
ปี พ.ศ. 2549
24 Metaplastic carcinoma of the breast: A clinicopathological review
25 Phyllodes tumour of the breast
26 Breast carcinomas: Why are they missed?
ปี พ.ศ. 2548
27 Painless scrotal swelling: Ultrasonographical features with pathological correlation
28 A two-phase study model for the standardization of HER2 immunohistochemical assay on invasive ductal carcinoma of the breast
29 Atypical and suspicious categories in fine needle aspiration cytology of the breast: Histological and mammographical correlation and clinical significance
ปี พ.ศ. 2547
30 Role of mammography in diagnosis of axillary abnormalities in women with normal breast examination
31 Malignant germ cell tumours of undescended testes: Imaging features with pathological correlation
32 Imaging of giant breast masses with pathological correlation
ปี พ.ศ. 2546
33 Breast cancer in women under 40 years: Preoperative detection by mammography
ปี พ.ศ. 2545
34 Carcinoma of the breast with unusual clinical presentation: a case report
35 Intraspecific hybridization of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) species A and C in Thailand
36 Intraosseous Proliferative Sparganosis : A Case Report and Review of the Literature
37 Carcinoma of the breast with unusual clinical presentation : A case report
38 Evaluation of the Contralateral Breast in Patients with Ipsilateral Breast Carcinoma: The Role of Mammography
39 Mammographic features of tuberculous axillary lymphadenitis
40 Intraspecific hybridization of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) species A and C in Thailand.
41 Intraosseous proliferative sparganosis: a case report and review of the literature
42 Mammographic and ultrasonographic features of benign and malignant phyllodes tumours
43 Effectiveness of fine-needle aspiration cytology of breast: Analysis of 2,375 cases from Northern Thailand
44 Case quiz
45 Preoperative diagnosis of bilateral tuberculous epididymo-orchitis following intravesical Bacillus Calmette-Guerin therapy for superficial bladder carcinoma
46 Angiostrongylus cantonensis infection mimicking a spinal cord tumor
47 Lymphadenopathy due to Penicillium marneffei infection: Diagnosis by fine needle aspiration cytology
48 Cytological diagnosis of lung cancer in Chiang Mai, Thailand: Cyto-histological correlation and comparison of sensitivity of various methods
ปี พ.ศ. 2544
49 Fine needle aspiration of the thyroid gland
50 Primary intraosseous glomus tumor: A case report
51 Multiple bilateral giant fibroadenomas associated with cyclosporine A therapy in a renal transplant recipient
ปี พ.ศ. 2543
52 Clinics in diagnostic imaging (48). Cystic liver metastases
ปี พ.ศ. 2542
53 Fine-needle aspiration cytology of adrenal myelolipoma: case report and review of the literature
ปี พ.ศ. 2540
54 Muscular hamartoma of the breast: a rare breast lesion containing smooth muscle
ปี พ.ศ. 2539
55 Bacillary angiomatosis and mycobacterium infection coexisting in a cutaneous lesion in a patient with AIDS
56 Immunohistochemical characterization of a new monoclonal antibody reactive with dengue virus-infected cells in frozen tissue using immunoperoxidase technique
ปี พ.ศ. 2537
57 Histopathologic spectrum of AIDS-associated lesions in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
ปี พ.ศ. 2534
58 Detection of estrogen and progesterone receptor bindings in mammary carcinoma cells: a comparative study using immunohistochemical and biochemical methods