ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Cao, Yu-Lian
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ng, Geok Ing 1
2 Wang, Hong 1
3 Hu, Xiao Nan 1
4 Luo, Xian Shu 1
5 Meng, Bo 1
6 Wang, Qi Jie 1
7 Yang, Tao 1
8 Zhang, Yan-Hua 1
9 Ma, Wen-Quan 1
10 Ji, Hai-Ming 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
ผลงานวิจัย