ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Cao, Jinde
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Cao, Jinde.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Qian, Feng. 3
2 He, Wangli. 3
3 Han, Qing-Long. 3
4 Zuo, Zhiqiang 1
5 Yu, Wenwu 1
6 Hu, Guoqiang 1
7 Lin, Wei 1
8 Wen, Guanghui 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2