ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Cane P.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichartsrangkoon A. 18
2 Worametrachanon S. 6
3 Jirarattanarangsri W. 4
4 Van De Wiele T. 4
5 Seesuriyachan P. 3
6 Chunthanom P. 3
7 Srisajjalertwaja S. 3
8 Grinsztejn B. 2
9 Supparatpinyo K. 2
10 Molina J. 2
11 Suzuki B. 2
12 Vanveggel S. 2
13 George T. 2
14 Rimsky L. 2
15 Crauwels H. 2
16 Saag M. 2
17 Boven K. 2
18 Soivong P. 2
19 Chontawan R. 2
20 Patumanond J. 2
21 Van der Wiele T. 2
22 Dajanta K. 2
23 Yenbut J. 2
24 Chokiatirote E. 2
25 Techarang J. 2
26 Supraditareporn W. 2
27 Kemsawasd V. 2
28 Zolfo M. 1
29 Band P. 1
30 Coldman A. 1
31 Shafer R.W. 1
32 Jordan M.R. 1
33 Schuurman R. 1
34 Szklo M. 1
35 Stewart W. 1
36 Sirivichayakul S. 1
37 Palmer J. 1
38 Smith D. 1
39 Rosenberg L. 1
40 Bull D. 1
41 Hermon C. 1
42 Green J. 1
43 Key T. 1
44 Lindgard I. 1
45 Schapiro J.M. 1
46 Goodill A. 1
47 Crossley B. 1
48 Johnson K. 1
49 Hislop T. 1
50 Mao Y. 1
51 Beral V. 1
52 Callaghan K. 1
53 Gallagher R. 1
54 Chantarakul N. 1
55 Koyalta D.D. 1
56 Coates R. 1
57 Liff J. 1
58 Kumwenda J.J. 1
59 Talamini R. 1
60 Katzenstein D. 1
61 Patel A. 1
62 Calle E. 1
63 Fokam J. 1
64 Gapstur S. 1
65 Gody J.-C. 1
66 Lynen L. 1
67 Liu B. 1
68 Duffy S. 1
69 Ndung'U T. 1
70 Nyambi P.N. 1
71 Morabia A. 1
72 Orrell C. 1
73 Kakouri E. 1
74 Moussa S. 1
75 Marconi V.C. 1
76 Rachawat D. 1
77 Margot N.A. 1
78 Marcou Y. 1
79 Schuman L. 1
80 Kunde D. 1
81 Cauley J. 1
82 Hakansson N. 1
83 Heuch I. 1
84 Adami H. 1
85 Persson I. 1
86 Flesch-Janys D. 1
87 Pedersen A. 1
88 Wall C. 1
89 Kreiger N. 1
90 Tjonneland A. 1
91 Jorgensen T. 1
92 Stahlberg C. 1
93 Weiderpass E. 1
94 Magnusson C. 1
95 Phatcharanurak T. 1
96 Williams P. 1
97 Lazzarin A. 1
98 Mills A. 1
99 Walmsley S. 1
100 Lefebvre E. 1
101 Johnson M. 1
102 Wu H. 1
103 Cohen C. 1
104 Clotet B. 1
105 Fourie J. 1
106 Baines C. 1
107 Santella R. 1
108 Ory H. 1
109 Marchbanks P. 1
110 Peterson H. 1
111 Wingo P. 1
112 Ebeling K. 1
113 Gonzalez C. 1
114 De Sanjosé S. 1
115 Doll R. 1
116 Reeves G. 1
117 Peto R. 1
118 Bishop T. 1
119 Fentiman I. 1
120 Eshleman S.H. 1
121 Nishan P. 1
122 Jimakorn P. 1
123 Chutivongse S. 1
124 Virutamasen P. 1
125 Wongsrichanalai C. 1
126 Neugut A. 1
127 Boosiri B. 1
128 Silpisornkosol S. 1
129 Hopper J. 1
130 Eliassen H. 1
131 Hankinson S. 1
132 Gajalakshmi V. 1
133 Pirie K. 1
134 Aghokeng A. 1
135 Mmbaga M. 1
136 Osman, Junaidah 1
137 Ishibashi, Y. 1
138 Siew , Choo Lim 1
139 Van Den Abbeele P. 1
140 Shi A. 1
141 Braun U. 1
142 Intaket R. 1
143 Wang, Wilson 1
144 Takamatsu S. 1
145 Divarangkoon R. 1
146 Kreungngern D. 1
147 Phanchaisri C. 1
148 Baipong S. 1
149 Chen L. 1
150 Tan A. 1
151 Ngo-Giang-Huong N. 1
152 Lin S. 1
153 Lallemant M. 1
154 Zhao Y. 1
155 Chen Z. 1
156 Wirjantoro T.I. 1
157 Pathomrungsiyounggul P. 1
158 Chattipakorn N. 1
159 Chinda K. 1
160 Tan, Hark Chuan 1
161 Lim, Tee Yong 1
162 Horn-Ross P. 1
163 Lissowska J. 1
164 Wilairat P. 1
165 John E. 1
166 Grudpan K. 1
167 Sitas F. 1
168 Canfell K. 1
169 Suzuki EY. 1
170 Yang P. 1
171 Suzuki E.Y. 1
172 Cummings S. 1
173 Kolonel L. 1
174 Chailapakul O. 1
175 Loo, Say Chye Joachim 1
176 Suntornsuk L. 1
177 Anurukvorakun O. 1
178 Ng, SuXiu 1
179 Hirun S. 1
180 Einaga Y. 1
181 Jittangprasert P. 1
182 Ghiasvand R. 1
183 Nacapricha D. 1
184 Karuwan C. 1
185 Mantim T. 1
186 Chan Y. 1
187 Ford N. 1
188 Collins R. 1
189 Manosuthi W. 1
190 Hosseinipour M.C. 1
191 Hu J. 1
192 Belec L. 1
193 Pardthaisong T. 1
194 Van Zyl G.U. 1
195 Wallis C.L. 1
196 Chao P. 1
197 Martin N. 1
198 Stevens W. 1
199 Theetranont C. 1
200 Miller A. 1
201 Lee N. 1
202 Tajima K. 1
203 Dagnra A.Y. 1
204 Deshpande A.K. 1
205 Rohan T. 1
206 El-Katib Z. 1
207 Hirose K. 1
208 Charpentier C. 1
209 Burda S. 1
210 Nomura A. 1
211 Cappelli G. 1
212 Hamajima N. 1
213 Hawkins C.A. 1
214 Koetsawang S. 1
215 Tang M.W. 1
216 Patel J. 1
217 Shen M. 1
218 Rhee S.-Y. 1
219 Shen C. 1
220 Peeters M. 1
221 Lin A. 1
222 Lin H. 1
223 Bunupuradah T. 1
224 Tsai W. 1
225 Ruxrungtham K. 1
226 Bertagnolio S. 1
227 Rubart-Von Der Lohe M. 1
228 Prangthip P. 1
229 De Wit T.F.R. 1
230 Fleury H.J. 1
231 Phunchaisri C. 1
232 Kanki P.J. 1
233 Sarakonsri T. 1
234 Hamers R.L. 1
235 Holmes S. 1
236 Fishbein M. 1
237 Sigaloff K.C. 1
238 Pumchusak J. 1
239 Friedenreich C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 8
3 2557 5
4 2556 9
5 2555 8
6 2554 3
7 2553 2
8 2550 1
9 2549 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Spray drying probiotics along with maoluang juice plus Tiliacora triandra gum for exposure to the in vitro gastrointestinal environments
2 Changes in lychee (Litchi chinensis Sonn.) texture and volatile compounds due to ultra-high pressure processing
ปี พ.ศ. 2559
3 Impact of Encapsulated Lactobacillus casei 01 Along with Pasteurized Purple-Rice Drinks on Modulating Colon Microbiome using a Digestive Model
4 Effects of conventional and ultrasound treatments on physicochemical properties and antioxidant capacity of floral honeys from Northern Thailand
5 Comparative effects of high hydrostatic pressure and thermal processing on physicochemical properties and bioactive components of Mao Luang (Antidesma bunius Linn.) juice
6 Viscoelastic behavior and physico-chemical characteristics of heated swai-fish (Pangasius hypophthalmus) based emulsion containing fermented soybeans
7 Intermittent left cervical vagal nerve stimulation damages the stellate ganglia and reduces the ventricular rate during sustained atrial fibrillation in ambulatory dogs
8 Electrical and mechanical properties of surface functionalized carbon nanotubes incorporated graphite-phenolic composite bipolar plate for PEMFC
9 Ultra-sonication effects on quality attributes of maoberry (Antidesma bunius L.) juice
10 Lipoxygenase activity and browning formation of lychee in syrup after high pressure and canning processes
ปี พ.ศ. 2557
11 Effects of encapsulated Lactobacillus acidophilus along with pasteurized longan juice on the colon microbiota residing in a dynamic simulator of the human intestinal microbial ecosystem
12 Effects of high pressure and thermal processing on phytochemical, color and microbiological qualities of herbal-plant infusion
13 Physical and biochemical qualities of pressurized and pasteurized longan juices upon storage
14 Effect of encapsulated Lactobacillus casei 01 along with pressurized-purple-rice drinks on colonizing the colon in the digestive model
15 Evaluation of quality changes of pressurized and pasteurized herbal-plant beverages during chilled storage
ปี พ.ศ. 2556
16 Aroma volatile profiles of thai green chili paste (nam prig noom) preserved by ultra-high pressure, pasteurization and sterilization
17 Combined microwave and hot air convective dehydration on physical and biochemical qualities of dried longan flesh
18 Biochemical and antibacterial properties of Thai medicine herbal infusions
19 Efficacy of polymer coating of probiotic beads suspended in pressurized and pasteurized longan juices on the exposure to simulated gastrointestinal environment
20 Efficacy of polymer coating of probiotic beads suspended in pressurized and pasteurized longan juices on the exposure to simulated gastrointestinal environment
21 Activities of free and encapsulated Lactobacillus acidophilus LA5 or Lactobacillus casei 01 in processed longan juices on exposure to simulated gastrointestinal tract
22 Physical and chemical properties of Nam Prig Noom, a Thai green-chili paste, following ultra-high pressure and thermal processes
23 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
24 Activities of free and encapsulated Lactobacillus acidophilus LA5 or Lactobacillus casei 01 in processed longan juices on exposure to simulated gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2555
25 Influence of encapsulated probiotics combined with pressurized longan juice on colon microflora and their metabolic activities on the exposure to simulated dynamic gastrointestinal tract
26 Comparison of dynamic viscoelastic and physicochemical properties of pressurised and pasteurised longan juices with xanthan addition
27 In vitro characterizations of mesoporous hydroxyapatite as a controlled release delivery device for VEGF in orthopedic applications
28 Influence of encapsulated probiotics combined with pressurized longan juice on colon microflora and their metabolic activities on the exposure to simulated dynamic gastrointestinal tract
29 Comparison of bioactive components in pressurized and pasteurized longan juices fortified with encapsulated Lactobacillus casei 01
30 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
31 Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naive HIV-1-infected patients: Pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE trials
32 Double disease burden in Thailand: Economic growth and public provisioning
ปี พ.ศ. 2554
33 Safe Zones for miniscrew implant placement in different dentoskeletal patterns
34 "Safe zones" for miniscrew implant placement in different dentoskeletal patterns
35 Rilpivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine in treatment-naive adults infected with HIV-1 (ECHO): A phase 3 randomised double-blind active-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
36 Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease
37 Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease
ปี พ.ศ. 2550
38 Erysiphe abbreviata on cherry bark oak - Morphology, phylogeny and taxonomy
ปี พ.ศ. 2549
39 Pulsed amperometry for anti-fouling of boron-doped diamond in electroanalysis of β-agonists: Application to flow injection for pharmaceutical analysis
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 Numerical Investigation of Polarization Reversal Characteristics in a Ferroelectric Thin Film