ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Bundit Jarimopas
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาวัสดุดูดซับการกระแทกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันความเสียหายของผลไม้
2 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์คัดแยกผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติและเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาเครื่องทำให้ผลส้มเขียวหวานเต็มแบบสั่นสะเทือน
ปี พ.ศ. 2544
5 การศึกษาคุณสมบัติการสั่นสะเทือนของผลส้มเขียวหวานที่สัมพันธ์กับการลดความเสียหายและลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2542
6 การพัฒนาระบบเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2537
7 การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก
8 การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2533
9 เครื่องคัดขนาดมะนาวและส้มโอ
10 การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก
11 กลไกการเปิดผลมะพร้าวอ่อน