ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Bui,V.H.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chaiwarith,R. 3
2 Cooper,D.A. 3
3 Phanuphak,P.P. 3
4 Kiertiburanakul,S. 3
5 Ditangco,R.A. 3
6 Merati,T.P. 3
7 Nguyen,V.K. 3
8 Yunihastuti,E. 3
9 Petersen,B. 3
10 Ruxrungtham,K. 3
11 Ha,H.L. 3
12 Han,N. 3
13 Sohn,A.H. 3
14 Yuliana,F. 3
15 Wirawan,D.N. 3
16 Uy,E. 3
17 Sungkanuparph,S. 3
18 Bantique,R.O. 3
19 David,R.A. 2
20 Kumarasamy,N. 2
21 Sim,B.L.H. 2
22 Kamarulzaman,A.B. 2
23 Zhang,F. 2
24 Ng,O. 2
25 Widhani,A. 2
26 Mean,C.V. 2
27 Makane,A. 2
28 Ezhilarasi,C. 2
29 Imran,D. 2
30 Pety,T. 1
31 N'Gbeche,M.S. 1
32 Gonsan,J.M. 1
33 Gilbert,C. 1
34 Moh,M. 1
35 Yao,V.A. 1
36 Nchot,C. 1
37 Lenaud,S. 1
38 Bohossou,F. 1
39 Le Carrou,J. 1
40 Avit-Edi,D. 1
41 Aka,E.A. 1
42 Tanon,A.K. 1
43 Jaquet,A. 1
44 Ello,F. 1
45 Folquet,M.A. 1
46 Amani,D. 1
47 Anzan,K.C. 1
48 Bessekon,S. 1
49 Balestre,E. 1
50 Guehi,C. 1
51 Azani,J.C. 1
52 Issouf,K.L. 1
53 Timité-Konan,M. 1
54 Diecket Ahoussou,L. 1
55 Rivenc,J. 1
56 Ékouévi,D.K. 1
57 Rabourdin,E. 1
58 Anglaret,X. 1
59 Assouan,J.K. 1
60 Goka,B. 1
61 Essanin,J.B. 1
62 Sami,M.F. 1
63 Ba,B. 1
64 Kokora,M.B. 1
65 Kouakou,A. 1
66 Clouet,G. 1
67 Méa-Assande,V.T. 1
68 Yao,A.R. 1
69 Dainguy,M.E. 1
70 Oka-Bérété,G. 1
71 Dosso,M. 1
72 Acquah,P. 1
73 Doring,A. 1
74 Zobo,N. 1
75 Malateste,K. 1
76 Takassi,E. 1
77 Gansonré,M. 1
78 Mbaye,A.D. 1
79 Hiembo,W. 1
80 Gueye,R.D. 1
81 Patassi,A. 1
82 Messou,E. 1
83 Kouakou,G.M. 1
84 Gbadamassi,G. 1
85 Gnokoro,J.C. 1
86 Kariyare,B.G. 1
87 Ouédraogo,R. 1
88 Faye,M. 1
89 Tapsoba,A. 1
90 Manga,N.M. 1
91 Bado,G. 1
92 Diop,B. 1
93 Bassabi,C.C. 1
94 Yé,D. 1
95 Ouedraogo,S. 1
96 Dior,H. 1
97 Kouéta,F. 1
98 Diagne,A. 1
99 Mensah-Zukong,K.E. 1
100 Bosse,C.A. 1
101 Dabis,F. 1
102 Yoboue,J.M. 1
103 El-Hadj Djibril,S. 1
104 Abo,Y. 1
105 Eholié,S.P.A. 1
106 Bissagnéné,E. 1
107 Coffié,P.A. 1
108 Andavi,V. 1
109 Arrivé,E. 1
110 Amego,M.D.N. 1
111 Ephoévi-Gah,A. 1
112 Minga,A.K. 1
113 Assi,A.I. 1
114 Koko Lawson-Evi,A. 1
115 Brou,K. 1
116 Pakpame,P. 1
117 Atakouma,Y.D. 1
118 Chenal,H. 1
119 Djeha,A. 1
120 Soppi,F. 1
121 Ciaranello,A.L. 1
122 Diallo,Z. 1
123 Laursen,A.L. 1
124 Sowden,D. 1
125 Downing,S.G. 1
126 Russell,D.B. 1
127 Dickson,B.M. 1
128 Johnston,C. 1
129 McGill,K. 1
130 Magon,H. 1
131 Gibson,A. 1
132 Youds,D. 1
133 Orth,D.N. 1
134 Ngieng,M. 1
135 Knibbs,P. 1
136 Furner,V.L. 1
137 Couldwell,D.L. 1
138 Read,P.J. 1
139 Wray,L. 1
140 Watson,J. 1
141 Mulhall,B.P. 1
142 Kulatunga,A. 1
143 Boyd,M.A. 1
144 Bendall,C. 1
145 Petoumenos,K. 1
146 Donohue,W. 1
147 Edwards,S. 1
148 Azwa,I. 1
149 Syed Omar,S.F. 1
150 Na,S. 1
151 Robinson,J.O. 1
152 Wong,W.W. 1
153 Ku,W.W. 1
154 Sriondee,R. 1
155 Kambua,P. 1
156 Chumla,L. 1
157 Wu,P.C. 1
158 Nolan,D. 1
159 Williams,J. 1
160 Silvers,J.E. 1
161 Read,T.R.H. 1
162 Nicolson,J. 1
163 Liddle,R. 1
164 Zeng,W. 1
165 Watson,K.M. 1
166 Korman,T.M. 1
167 Giles,M.L. 1
168 Woolley,I.J. 1
169 Halligan,S. 1
170 McGrath,V. 1
171 Sodemann,M. 1
172 Mounkaila-Harouna,A. 1
173 Soré,I. 1
174 Meless,D. 1
175 Ndondoki,C. 1
176 Aaby,P.P. 1
177 O'Connor,C.C. 1
178 Wright,S.T. 1
179 Fomsgaard,A. 1
180 Shiboski,C. 1
181 Östergaard,L.J. 1
182 Malvy,D. 1
183 Da Silva,Z.J.D. 1
184 Desmonde,S. 1
185 Owiafe,S.N. 1
186 Datté,S. 1
187 Elvis Diby,J.S. 1
188 Da Silva,D. 1
189 Oliviera-Souto,I. 1
190 Horo,A.G. 1
191 Medina,C. 1
192 Gottlieb.,G.S. 1
193 Hoy,J.F. 1
194 Ponnampalavanar,S.A. 1
195 Carr,A. 1
196 Jackson,E.K. 1
197 Dijanosic,C. 1
198 Templeton,D.J. 1
199 Hesse,K. 1
200 Norris,R. 1
201 McGrath,C. 1
202 Brown,K.L. 1
203 Jackson,E. 1
204 Finlayson,R.J. 1
205 Vale,R. 1
206 Baker,D.A. 1
207 Franic,T. 1
208 Bloch,M.T. 1
209 Ellis,D. 1
210 Grotowski,M. 1
211 McCann,L. 1
212 Vincent,T. 1
213 Gray,C. 1
214 Little,J.L. 1
215 Allen,D. 1
216 Welbeck,J.E. 1
217 Bognounou,R. 1
218 Eley,B.S. 1
219 Renner,L.A. 1
220 Dickinsonn,D. 1
221 Graber,C. 1
222 Hawerlander,D. 1
223 Fritz,C. 1
224 Giddy,J. 1
225 Sterling,T.R. 1
226 Garone,D. 1
227 Du,Q.T. 1
228 Jjingo,K. 1
229 Diero,L.O. 1
230 Mwebesa,B.B. 1
231 Dusingize,J.C. 1
232 Ssemuwemba,H. 1
233 Wood,R. 1
234 Carter,E.J. 1
235 Kambugu,A.D. 1
236 Nalugoda,F.K. 1
237 McGowan,C.C. 1
238 Hermans,S. 1
239 Cortes,C.P. 1
240 Egger,M. 1
241 MacPhail,P. 1
242 Cegielski,P.J. 1
243 Keiser,O. 1
244 Carter,J.E. 1
245 Kaeser,F. 1
246 Boulle,A.M. 1
247 Chimbetete,C. 1
248 Davies,M.A. 1
249 Maxwell,N. 1
250 Conrad,J. 1
251 Cornell,M. 1
252 Carriquiry,G. 1
253 Stringer,J.S.A. 1
254 Ndirangu,J. 1
255 Ajayi,S.O. 1
256 Moultrie,H. 1
257 Fenner,L. 1
258 Anastos,K. 1
259 Pestilli,S. 1
260 Braitstein,P.K.A. 1
261 Rabie,H. 1
262 Bishai,W.R. 1
263 Ngonyani,K. 1
264 Nhandu,V. 1
265 Kajindran,A. 1
266 Ha,M. 1
267 Do,C.V. 1
268 Chau,N.H. 1
269 Nipathakosol,P. 1
270 Ditangco,R. 1
271 Wong,W. 1
272 Gitembagara,A. 1
273 Mutimura,E. 1
274 Kariminia,A. 1
275 Du,T.Q. 1
276 Truong,H.K. 1
277 Lapphra,K. 1
278 Malino,I.Y. 1
279 Atmikasari,L.P.P. 1
280 Wati,D.K.U. 1
281 Phongsamart,W. 1
282 Dung,K.T.K. 1
283 Loan,N.T. 1
284 An,P.N. 1
285 Lam,N.V. 1
286 Pujari,S.S. 1
287 Anastos,K.M. 1
288 Tatwangire,J. 1
289 Yiannoutsos,C.T. 1
290 Tharnprisan,P. 1
291 Ayangma,L. 1
292 Lumbiganon,P. 1
293 Boettiger,D.C. 1
294 Ayaya,S.O. 1
295 Lewis-Kulzer,J. 1
296 Ballif,M. 1
297 Bukusi,E.A. 1
298 Sohn,A. 1
299 Azinyue,I. 1
300 Mofenson,L.M. 1
301 Twizere,C. 1
302 Niyongabo,T. 1
303 Izabelle,I. 1
304 Khongphattanayothin,M. 1
305 Baramperanye,E. 1
306 Kosalaraksa,P. 1
307 Yotebieng,M. 1
308 Chokephaibulkit,K. 1
309 Edmonds,A. 1
310 Zannou,D.M. 1
311 Duda,S. 1
312 Fomba,M. 1
313 Praparattanapan,J. 1
314 Doumbia,M. 1
315 Madero,J.S. 1
316 Ratanasuwan,W. 1
317 Traoré,A.M. 1
318 Traoré,H.C. 1
319 Berthé,A. 1
320 Sylla,M. 1
321 Dicko,F.T. 1
322 Dembélé,M.S. 1
323 Padgett,D. 1
324 Diakité,F.F. 1
325 Gotuzzo,E.H. 1
326 Maïga,M.Y. 1
327 Wandeler,G. 1
328 Wolff,M. 1
329 Katile,D. 1
330 Minta,D. 1
331 Pape,J.W. 1
332 Traore,H.A. 1
333 Grinsztejn,B.G.J. 1
334 Koïta,A. 1
335 Sagbo,G. 1
336 Zerbo,B. 1
337 Adebamowo,C.A. 1
338 Zoungrana,L.A. 1
339 Benson,O. 1
340 James,J. 1
341 Sawadogo,A.B. 1
342 Héma,A.I. 1
343 Osakede,P. 1
344 Zoungrana,J. 1
345 Obaseki, 1
346 Traore,E. 1
347 Igbinoba,F. 1
348 Adjide,H. 1
349 Coulibaly,S.T. 1
350 Tossa-Bagnan,L. 1
351 N'Diaye,C. 1
352 Ajayi,S. 1
353 Drabo,J.Y. 1
354 Diendéré,A.E. 1
355 Dapiap,S.B. 1
356 Alim,G. 1
357 Eugen-Olsen,J. 1
358 Thiébaut,R. 1
359 Kim,P. 1
360 Koumakpaï,S. 1
361 Kancheya,N.G. 1
362 Séhonou,J.J. 1
363 Alihonou,F. 1
364 Lameck,D. 1
365 Lewden,C. 1
366 Hounhoui,G. 1
367 Leroy,V. 1
368 Hodonou,I. 1
369 Huebner,R. 1
370 Houngbè,F. 1
371 Gasser,A. 1
372 Akakpo,J. 1
373 Eboua,T.F. 1
374 Ahouada,C. 1
375 Ahomadegbé,C. 1
376 Geng,E. 1
377 Hoffmann,C. 1
378 Azon-Kouanou,A. 1
379 Hardwicke,L. 1
380 Gougounon-Houéto,A. 1
381 Lindegren,M.L. 1
382 Mandalakas,A.M. 1
383 Wools-Kaloustian,K.K. 1
384 Wood,R.W. 1
385 Wester,W. 1
386 Wejse,C. 1
387 Yao,Z. 1
388 Omar,S.F.S. 1
389 Erikstrup,C. 1
390 Tchounga,B.K. 1
391 Phanuphak,N. 1
392 Zhang,F.J. 1
393 Wehbe,F.H. 1
394 Vo,Q. 1
395 Phiri,S.J.P. 1
396 Okwara,B. 1
397 Mpoudi-Etame,M. 1
398 Maskew,M. 1
399 Prasitsuebsai,W. 1
400 Petit,A. 1
401 Reubenson,G. 1
402 Zhou,J. 1
403 Prozesky,H. 1
404 Olasode,J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2