ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonlom Thavornyutikarn
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 14
2 วนิดา จันทร์วิกูล 13
3 Wanida Janvikul 11
4 ปวีณา อุปนันต์ 7
5 Paweena Uppanan 7
6 Wasana Kosorn 5
7 วาสนา โคสอน 5
8 สิริพร โตนดแก้ว 5
9 Siriporn Tanodekaew 5
10 ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 3
11 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 3
12 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 2
13 Department of Surgery, Ang Thong Hospital, Ang Thong Province 2
14 National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 2
15 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
16 Preeyapan Meesap 2
17 ขจี ปิลกศิริ 2
18 Somruethai Channasanon 2
19 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 2
20 สมพร สวัสดิสรรพ์ 2
21 Somporn Swasdison 2
22 Rujiporn Prateepasen 1
23 รุจิพร ประทีปเสน 1
24 Malinee Prasitsilp 1
25 เบญจารี พุ่มศิริ 1
26 Thanawit Pothsree 1
27 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
28 รัชนี นนทเบญจวรรณ 1
29 ภาราดร งามดี 1
30 Piroj Surattanawanich 1
31 Benjaree Phumsiri 1
32 Paradon Ngamdee 1
33 Rutchanee Nonthabenjawan 1
34 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
35 วิจิตร ธรานนท์ 1
36 อัศวิน คนชม 1
37 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
38 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
39 Kriskrai Sitthiseripratip 1
40 Wichit Tharanon 1
41 Pawadee Methacanon 1
42 Kongkiat Kongsuwan 1
43 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
44 เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 1
45 Sukitaya Veeranondha 1
46 พล พลเสน 1
47 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
48 Chalermpong Chatdokmaiprai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
2 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
3 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
ปี พ.ศ. 2552
4 วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
5 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
6 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
8 Synthesis, Characterization and Crosslinking of Dual-curable Siloxane Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
9 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
10 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
12 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2547
13 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application