ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boey, Freddy Yin Chiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 69
2 Zhou, Xiaozhu 26
3 Ma, Jan 18
4 Zhang, Qichun 17
5 Venkatraman, Subbu S. 16
6 Yin, Zongyou 16
7 Huang, Xiao 15
8 Xue, Can 13
9 Qi, Xiaoying 12
10 Yan, Qingyu 10
11 Huang, Wei 10
12 Xiao, Jinchong 9
13 Huang, Yizhong 8
14 Chen, Xiaodong 7
15 He, Qiyuan 7
16 Zhang, Juan 6
17 Cao, Xiehong 6
18 Lee, Pooi See 5
19 Tok, Alfred Iing Yoong 5
20 Wang, Lianhui 5
21 Cao, Shao-Wen 5
22 Wu, Yuechao 4
23 Dong, Zhili 4
24 Zhao, Yang 4
25 Ng, Nathaniel 4
26 Wang, Zhijuan 4
27 Fan, Qu-Li 4
28 Mhaisalkar, Subodh Gautam 4
29 Pu, Kan-Yi 4
30 Ng, Kee Woei 4
31 Sarig, Udi 4
32 Lou, David Xiong Wen 4
33 Machluf, Marcelle 4
34 Chen, Peng 4
35 Gan, Chee Lip 4
36 Li, Shaozhou 4
37 Barber, James 4
38 Wu, Ping 3
39 Jiang, Lin 3
40 Sun, Ting 3
41 Wudl, Fred 3
42 Tay, Yee Yan 3
43 Chen, Yanhong 3
44 Zhu, Jixin 3
45 Zhao, Jianwei 3
46 Su, Haibin 3
47 Yang, Hui Ying 3
48 Guo, Jun 3
49 Zhao, Weiyun 3
50 Huang, Ling 3
51 Kumar, Saranya 3
52 Steele, Terry W. J. 3
53 Mohammad Mehdi Shahjamali 3
54 Zhang, Qing 3
55 Bronshtein, Tomer 3
56 Fang, Jun 3
57 Mirkin, Chad A. 3
58 Li, Shuzhou 3
59 Liusman, Cipto 3
60 Sun, Xiaowei 2
61 Divayana, Yoga 2
62 Fang, Chun 2
63 Ng, C. M. 2
64 Doung, Hieu M. 2
65 Bao, Biqing 2
66 Bo, Liedberg 2
67 Cahyadi, Tommy 2
68 Yuwen, Lihui 2
69 Lu, Haoting 2
70 Zeng, Zhiyuan 2
71 Goh, Chin Foo 2
72 Müllen, Klaus 2
73 Preiser, Peter Rainer 2
74 Xia, Yun 2
75 Ye, Jun 2
76 Su, Liap Tat 2
77 Song, Shiping 2
78 Yin, Xing 2
79 Chen, Z. K. 2
80 Wang, Lihua 2
81 Tan, H. S. 2
82 Wei, Yanyan 2
83 Low, Yuen Kei Adarina 2
84 Huang, Charlotte Liwen 2
85 Qi, Dianpeng 2
86 Wong, Jen It 2
87 Yang, Bo 2
88 Nguyen, Evelyne Bao-Vi 2
89 Fan, Shufen 2
90 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 2
91 Yang, Yanli 2
92 Wang, Yao 2
93 Wen, Feng 2
94 Wang, Zheng 2
95 Ng, Gary Ka Lai 2
96 Lao, Luciana Lisa 2
97 Wu, Jumiati 2
98 Chen, Hongyu 2
99 Chen, Jun Song 2
100 Madhavi, Srinivasan 2
101 Luan, Deyan 2
102 Zhang, T. S. 2
103 Yin, Zhen 2
104 Kong, Ling Bing 2
105 Xie, Linghai 2
106 Tian, Jing 1
107 Zhuo, Xiaozhu 1
108 Li, Gong Ping 1
109 Zhang, Xiaojun 1
110 Archer, Lynden A. 1
111 Wu, Tom 1
112 Tan, Yi Ling 1
113 Shi, Wenhui 1
114 Norby, T. 1
115 Chen, Liqin 1
116 Liu, Xiaogang 1
117 Adriaens, Wencke 1
118 Schuermann, Klaus C. 1
119 He, Yao 1
120 Han, Yu 1
121 Tan, T. T. 1
122 Liang, Meng Heng 1
123 Niu, Li 1
124 Klapper, Markus 1
125 Ong, Hock Guan 1
126 Liu, Tianjun 1
127 Chen, Shufen 1
128 Hu, Mei 1
129 Lin, Zongqiong 1
130 Chen, George C. K. 1
131 Zhao, Fei 1
132 Agarwal, Shuchi 1
133 Lin, Anping 1
134 Feyter, Steven De 1
135 Wei, Wei 1
136 Hu, Xiao 1
137 Su, Fabing 1
138 Qiao, Fen 1
139 Wang, Xiaohong 1
140 Wang, Zhiyu 1
141 Li, S. 1
142 Zhai, J. W. 1
143 Schatz, George C. 1
144 Cheah, Yan Ling 1
145 Pan, Dun 1
146 Wu, Jishan 1
147 De Feyter, Steven 1
148 Woodhead, J. L. 1
149 Zhu, Junjie 1
150 Zeng, Zebing 1
151 Jiang, Luyun 1
152 Shao, Qi 1
153 Wang, Fenying 1
154 Summers, C. J. 1
155 Neo, Su San 1
156 Zhou, Y. H. 1
157 Rome, Leonard H. 1
158 Ye, Feng 1
159 Kickhoefer, Valerie A. 1
160 Fu, Ying 1
161 Ramgopal, Yamini 1
162 Ågren, Hans 1
163 Srinivas, Parisa 1
164 Mu, Zhongcheng 1
165 Yu, Ting 1
166 Kusuma, Damar Yoga 1
167 Ahluwalia, Rajeev 1
168 Wang, Nan 1
169 Ma, Hua 1
170 Chen, Lang 1
171 Cola, Luisa De 1
172 Brunsveld, Luc 1
173 Yeong, H. Y. 1
174 Guo, Yan 1
175 Qi, Guojun 1
176 Zhou, Wenwen 1
177 Trasti, Scott L. 1
178 Lim, Lynne Hsueh Yee 1
179 Wee, Amilia L. Y. 1
180 Zhu, G. H. 1
181 Nguyen, Chien A. 1
182 Tantang, Hosea 1
183 Zhang, Li 1
184 Lin, Weisi 1
185 Zou, Xi 1
186 Fang, Yuming 1
187 Fuchs, Harald 1
188 Hilfiker, Andreas 1
189 Vukadinovic, Zlata 1
190 Ying, Xiong 1
191 Widjaja, Effendi 1
192 Nguyen, Evelyne 1
193 Peng, Haiyang 1
194 Wu, Tao 1
195 Huo, Fengwei 1
196 Shao, Fangwei 1
197 Heng, Boon Chin 1
198 Zhu, Xingrong 1
199 Cao, Xuebo 1
200 Chi, Lifeng 1
201 Yin, Shengyan 1
202 Du, Jianjun 1
203 Lee-Sullivan, Pearl 1
204 Cronin, Duane 1
205 Liu, Dayong 1
206 Xiao, Ni 1
207 Yu, Cui 1
208 Leong, David Tai Wei 1
209 Dahan, Nitsan 1
210 Schmucker, Abrin L. 1
211 Brown, Keith A. 1
212 He, Shu 1
213 Zhao, Xinbing 1
214 Burnett Jr, John C. 1
215 Iskandar, Aneesa 1
216 Baoxin, Aw 1
217 Paryab, Nasim 1
218 Mhaisalkar, Priyadarshini S. 1
219 Huang, Yingying. 1
220 Chen, Horng H. 1
221 Ng, Xu Wen. 1
222 Jiang, Yueyue 1
223 Bezerra, Paula Porto 1
224 Martinsson, Erik 1
225 Aili, Daniel 1
226 Chen, Yang 1
227 Saadat, Somaye 1
228 Bosman, Michel 1
229 Teng, Xue 1
230 Kloc, Christian 1
231 Yang, Yanhui 1
232 Namdas, E. B. 1
233 Ong, Lijin 1
234 Shade, Chad M. 1
235 Sudibya, Herry Gunadi 1
236 Soo, Jianchow 1
237 Tan, Huiteng 1
238 Liu, Weiling 1
239 Tang, Duo-Feng 1
240 Lim, Angelina Yimei 1
241 Fam, Derrick Wen Hui 1
242 Tan, Ke Jie 1
243 Wei, Fengxia 1
244 Koh, Li Buay 1
245 Tan, John J. Z. 1
246 Shi, Yumeng 1
247 Huang, Charlotte L. 1
248 Chin, Desmond Wai-Loon 1
249 Meng, Fanben 1
250 Meng, Qing Rui 1
251 Tan, Li Yi 1
252 Tan, Li Ping 1
253 Zhang, Keke 1
254 Ali, Emril Mohamed 1
255 Yu, Hsiao-hua 1
256 Sun, X. L. 1
257 Luo, Shyh-Chyang 1
258 Ying, Jackie Y. 1
259 Beloborodov, Igor 1
260 Fang, Wenjing 1
261 Tiekink, Edward R. T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 9
3 2555 18
4 2554 23
5 2553 33
6 2552 14
7 2551 10
8 2550 5
9 2549 1
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 n-type carbon nanotubes/silver telluride nanohybrid buckypaper with a high-thermoelectric figure of merit
ปี พ.ศ. 2556
2 Sandwich Fe2O3/Au/Fe2O3 photoanodes for enhanced photoelectrochemical water splitting
3 Cenderitide-eluting film for potential cardiac patch applications.
4 A mathematical model for analyzing the elasticity, viscosity, and failure of soft tissue: comparison of native and decellularized porcine cardiac extracellular matrix for tissue engineering
5 A mathematical model predicting the coculture dynamics of endothelial and mesenchymal stem cells for tissue regeneration
6 Tuning drug release in polyester thin films : terminal end-groups determine specific rates of additive-free controlled drug release
7 Collagen–cellulose composite thin films that mimic soft-tissue and allow stem-cell orientation
8 β-Phase poly(vinylidene fluoride) films encouraged more homogeneous cell distribution and more significant deposition of fibronectin towards the cell–material interface compared to α-phase poly(vinylidene fluoride) films
9 Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring
10 Human mesenchymal stem-cell behaviour on direct laser micropatterned electrospun scaffolds with hierarchical structures
ปี พ.ศ. 2555
11 Graphene-based composites
12 Plasmon-enhanced hydrogen evolution on Au-InVO4 hybrid microspheres
13 In situ growth of Au nanoparticles on Fe2O3 nanocrystals for catalytic applications
14 In-situ growth of CdS quantum dots on g-C3N4 nanosheets for highly efficient photocatalytic hydrogen generation under visible light irradiation
15 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
16 Gold coating of silver nanoprisms
17 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
18 Materials research at Nanyang Technological University, Singapore
19 Development of nanomaterials for SALDI-MS analysis in forensics
20 A carbon monoxide gas sensor using oxygen plasma modified carbon nanotubes
21 Graphene oxide-templated synthesis of ultrathin or tadpole-shaped Au nanowires with alternating hcp and fcc domains
22 OWL-based nanomasks for preparing graphene ribbons with sub-10 nm gaps
23 Thick acellular heart extracellular matrix with inherent vasculature : a potential platform for myocardial tissue regeneration
24 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
25 Uniform expansion of a polymeric helical stent
26 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
27 Increasing solvent polarity and addition of salts promote β-phase poly(vinylidene fluoride) formation
28 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
ปี พ.ศ. 2554
29 Semiconductive, one-dimensional, self-assembled nanostructures based on oligopeptides with π-conjugated segments
30 A novel bioabsorbable drug-eluting tracheal stent
31 Effect of intermolecular dipole−dipole interactions on interfacial supramolecular structures of C3-symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene derivatives
32 Controlled growth of single-walled carbon nanotubes on patterned substrates
33 Preparation of Au-BiVO4 heterogeneous nanostructures as highly efficient visible-light photocatalysts
34 Label-free, electrochemical detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus DNA with reduced graphene oxide-modified electrodes
35 Preparation, characterization, and photoswitching/light-emitting behaviors of coronene nanowires
36 Postchemistry of organic microrods : thermopolymerization in aqueous solution
37 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
38 Synthesis, characterization, and physical properties of a conjugated heteroacene: 2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexaphenylbenz(g)isoquinolin-3(2H)-one (BIQ)
39 Postchemistry of inorganic–organic hybrid particles in aqueous solution : metal–cation exchange
40 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
41 One-pot encapsulation of luminescent quantum dots synthesized in aqueous solution by amphiphilic polymers
42 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
43 Chemically functionalized surface patterning
44 Synthesis, characterization, self-assembly, and physical properties of 11-Methylbenzo[d]pyreno[4,5- b]furan
45 Effect of transition metal (M = Co, Ni, Cu) substitution on electronic structure and vacancy formation of Li3N
46 Shape-controlled micro/nanostructures of 9,10-diphenylanthracene (DPA) and their application in light-emitting devices
47 Synthesis of hexagonal close-packed gold nanostructures
48 Direct laser machining-induced topographic pattern promotes up-regulation of myogenic markers in human mesenchymal stem cells
49 Nanotechnology with soft matter : from structures to functions
50 Enhanced electrical conductivity of individual conducting polymer nanobelts
51 Flexible colorimetric detection of mercuric ion by simply mixing nanoparticles and oligopeptides
ปี พ.ศ. 2553
52 Correlation between the characteristic green emissions and specific defects of ZnO
53 Controlled growth of nano-and bio-arrays on patterned substrates
54 Tunable ionic and electronic conduction of lithium nitride via phosphorus and arsenic substitution : a first-principles study
55 Impact ionization and auger recombination rates in semiconductor quantum dots
56 Interfacing live cells with nanocarbon substrates
57 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
58 Electrically tunable dielectric materials and strategies to improve their performances
59 Engineering nonspherical hollow structures with complex interiors by template-engaged redox etching
60 Constructing hierarchical spheres from large ultrathin anatase TiO2 nanosheets with nearly 100% exposed (001) facets for fast reversible lithium storage
61 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
62 A facile low temperature growth of CdTe nanocrystals using novel dithiocarbamate ligands in aqueous solution
63 Electrochemical deposition of Pt nanoparticles on carbon nanotube patterns for glucose detection
64 Synthesis, structure, and optoelectronic properties of a new twistacene 1,2,3,4,6,13-hexaphenyl-7 : 8,11 : 12-bisbenzo-pentacene
65 Reduced graphene oxide films used as matrix of MALDI-TOF-MS for detection of octachlorodibenzo-p-dioxin
66 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
67 Electrochemical deposition of ZnO nanorods on transparent reduced graphene oxide electrodes for hybrid solar cells
68 Aptamer-based multicolor fluorescent gold nanoprobes for multiplex detection in homogeneous solution
69 Reduced graphene oxide-templated photochemical synthesis and in situ assembly of Au nanodots to orderly patterned Au nanodot chains
70 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
71 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
72 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
73 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
74 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
75 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
76 Synthesis, characterization, and bipolar transporting behavior of a new twisted polycyclic aromatic hydrocarbon: 1′,4′-Diphenyl-naphtho-(2′.3′:1.2)-pyrene-6′-nitro-7′-methyl carboxylate
77 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
78 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
79 In situ modification of three-dimensional polyphenylene dendrimer-templated CuO rice-shaped architectures with electron beam irradiation
80 Photochemically controlled synthesis of anisotropic Au nanostructures : platelet-like Au nanorods and six-star Au nanoparticles
81 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
82 Amphiphilic graphene composites
83 Free-standing bimetallic nanorings and nanoring arrays made by on-wire lithography
84 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
ปี พ.ศ. 2552
85 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
86 Electronic structure and vacancy formation of Li3N
87 Synthesis and electron−phonon interactions of Ce3+-doped YAG nanoparticles
88 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
89 Dip-pen nanolithography-generated patterns used as gold etch resists : a comparison study of 16-mercaptohexadecanioc acid and 1-octadecanethiol
90 In situ synthesis of metal nanoparticles on single-layer graphene oxide and reduced graphene oxide surfaces
91 Direct electrochemical reduction of single-layer graphene oxide and subsequent functionalization with glucose oxidase
92 Controlled assembly of gold nanoparticles and graphene oxide sheets on dip pen nanolithography-generated templates.
93 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
94 Facile “Needle-Scratching” method for fast catalyst patterns used for large-scale growth of densely aligned single-walled carbon-nanotube arrays
95 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
96 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
97 Theoretical investigation on the thermal stability of hollow gold nanoparticles
98 Asymmetric electron transport realized by decoupling between molecule and electrode
ปี พ.ศ. 2551
99 Strain effects and thickness dependence of ferroelectric properties in epitaxial BiFeO3 thin films
100 Lateral size and thickness dependence in ferroelectric nanostructures formed by localized domain switching
101 Template-directed growth of nanostructures
102 Electron−phonon interactions in Ce3+-doped yttrium aluminum garnet nanophosphors
103 Length-dependent conductance of molecular wires and contact resistance in metal–molecule–metal junctions
104 Visual cocaine detection with gold nanoparticles and rationally engineered aptamer structures
105 Controlled growth of peptide nanoarrays on Si/SiOx substrates
106 Patterning colloidal metal nanoparticles for controlled growth of carbon nanotubes
107 Work function engineering of electrodes via electropolymerization of ethylenedioxythiophenes and its derivatives
108 Cadmium telluride nanocrystals : synthesis, growth mode and effect of reaction temperature on crystal structures
ปี พ.ศ. 2550
109 Electret mechanism, hysteresis, and ambient performance of sol-gel silica gate dielectrics in pentacene field-effect transistors
110 Anomalous polarization switching in organic ferroelectric field effect transistors
111 Progress in synthesis of ferroelectric ceramic materials via high-energy mechanochemical technique
112 Semiconductor nanocomposites of emissive flexible random copolymers and CdTe nanocrystals : preparation, characterization, and optoelectronic properties
113 Hydrothermal synthesis of CeO2 nano-particles
ปี พ.ศ. 2549
114 Improved pentacene device characteristics with sol–gel SiO2 dielectric films
ปี พ.ศ. 2545
115 Properties of porous AlN multilayered ceramic sandwich substrates