ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wellcome Trust 7
2 Medical Research Council (MRC) 5
3 University of Edinburgh 5
4 Gallagher, Maurice 4
5 Ghazal, Peter 4
6 Blakely, Garry 4
7 Dryden, David 4
8 Walkinshaw, Malcolm 4
9 Ferguson, Gail 3
10 Wood, Emma 3
11 Ingram, Gwyneth 3
12 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 3
13 Knott, Sara 3
14 Horsburgh, Karen 3
15 Wyllie, David 3
16 Barlow, Paul 3
17 Oparka, Karl 3
18 Haley, Christopher 3
19 Leng, Gareth 3
20 Read, Nick 3
21 Chambers, Ian 3
22 Hardwick, Kevin 3
23 Ennos, Richard 3
24 Hopkins, John 2
25 Fitzgerald, Ross 2
26 Morrison, Ivan 2
27 Colegrave, Nick 2
28 Tollervey, David 2
29 Simmonds, Peter 2
30 Millar, Andrew 2
31 Goldmann, Wilfred 2
32 Bishop, Stephen 2
33 Kunath, Tilo 2
34 Mabbott, Neil 2
35 Sawyer, Lindsay 2
36 Rambaut, Andrew 2
37 Little, Thomas 2
38 Cunningham, Emma 2
39 Obbard, Darren 2
40 Graham, Andrea 2
41 Savill, Nick 2
42 Halliday, Karen 2
43 Nash, Anthony 2
44 Dutia, Bernadette 2
45 Dalziel, Robert 2
46 Farquharson, Colin 2
47 Tyers, Mike 2
48 Cousin, Mike 2
49 Archibald, Alan 2
50 Kind, Peter 2
51 Hocking, Paul 2
52 Brotherstone, Susan 2
53 Hardingham, Giles 2
54 Keightley, Peter 2
55 Stem Cell Sciences 2
56 Allshire, Robin 2
57 Poon, Wilson 2
58 Clinton, Mike 2
59 Henderson, Jaclyn 1
60 Wright, Margaret J 1
61 Greaney, Mike 1
62 Miller, Victoria Jane 1
63 Roehe, Rainer 1
64 Duthie, Carol-Anne 1
65 Organon 1
66 Edwards, Andy 1
67 Ellis, Chris 1
68 Widen, Elisabeth 1
69 Tenesa, Albert 1
70 Simm, Geoff 1
71 Räikkönen, Katri 1
72 Colegrave, Nicholas 1
73 McGhee, Kevin A 1
74 Bradley, Mark 1
75 Palotie, Aarno 1
76 Hartfield, Matthew 1
77 Martin, Nicholas G 1
78 Russell, John A. 1
79 Lyst, Matthew James 1
80 English Beef and Lamb Executive (EBLEX) 1
81 Glass, Liz 1
82 Genesis Faraday Partnership 1
83 Stancheva, Irna 1
84 Gaunt, Eleanor 1
85 Davies, Chantel 1
86 Templeton, Kate 1
87 Cancer Research UK 1
88 Baxter, Rebecca Jayne 1
89 Koning, D.J. de 1
90 Edwards, Stephen 1
91 Mungall, Christopher 1
92 Doeschl-Wilson, Andrea 1
93 Webber, Bonnie 1
94 Howard Hughes Medical Institute 1
95 Dixon, Laura Evelyn 1
96 Parry, Frances Louise 1
97 National Institutes of Health 1
98 Floyd, James A.B. 1
99 Malaguti, Mattias 1
100 Granneman, Sander 1
101 Yen, Li-Hsuan 1
102 Love, Charmaine 1
103 Argyle, David 1
104 Hay, David 1
105 Wolbers, Thomas 1
106 Morris, Richard 1
107 Gow, Adam George 1
108 Smith, Paul Hugh 1
109 Johnson, Alexander James 1
110 University of Edinburgh College of Medicine & Veterinary Medicine scholarship 1
111 University of Edinburgh Overseas Research Scholarship Award 1
112 Dias, Tatyana Beverly 1
113 Robert Packard Centre 1
114 Economic and Social Research Council (ESRC) 1
115 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
116 Calvin, Catherine Mary 1
117 Deary, Ian 1
118 Harris, Mathew Alan 1
119 Watson, Mark 1
120 Crocker-Buque, Alex 1
121 Lipschutz-Powell, Debby 1
122 Digard, Paul 1
123 Luciano, Michelle 1
124 Ross Fitzgerald, Ross 1
125 Iason, Glenn 1
126 Lahti, Jari 1
127 Hansell, Narelle 1
128 Ait-Ali, Tahar 1
129 Sorensen, George Edwin Peter 1
130 Cronk, Quentin 1
131 Coulson, Andrew 1
132 Barker, Daniel 1
133 Ward, Bruce 1
134 Kane, Steven Daniel 1
135 Wu, Zhiguang 1
136 Sutton, Kate Maurice 1
137 Kaiser, Peter 1
138 Medland, Sarah E 1
139 Pless, Elin 1
140 Mitchell, Rory 1
141 Murray, Helen 1
142 Fleetwood-Walker, Susan 1
143 The Genetics Society 1
144 European Commission 1
145 Gooding, Hayley Louise 1
146 Freeman, Thomas 1
147 Bradshaw, Jeremy 1
148 Raza, Sobia 1
149 Burdon, Tom 1
150 Lohse, Konrad R. 1
151 Royal Entomological Society, 1
152 Jiggins, Francis 1
153 Wiener, Pam 1
154 Hill, William 1
155 Genetics Society UK 1
156 Leigh-Brown, Andrew 1
157 Barton, Nick 1
158 Scotbeef 1
159 Silk, Rhiannon Nicola 1
160 Dixon, Linda 1
161 Deary, Ian J 1
162 Becker, Catherina G. 1
163 Davies, Gail 1
164 Wyatt, Cameron 1
165 Starr, John M 1
166 Lowder, Bethan Victoria 1
167 Porteous, David 1
168 Imhof, Ingrid 1
169 Brophy, Peter J. 1
170 USDA 1
171 Gillingwater, Tom 1
172 Mackaness, William 1
173 McCulloch, Laura 1
174 Bessell, Paul R. 1
175 Parson, Simon 1
176 Comley, Laura Helen 1
177 SEERAD EPIC project 1
178 Shaw, Darren 1
179 Gill, Jennifer 1
180 Longdon, Ben John 1
181 Elkin, Naomi D. 1
182 Seaton, Nigel 1
183 GSK 1
184 Loake, Gary J. 1
185 Sarkisov, Lev 1
186 Piner, Jacqui 1
187 Howie, Sarah 1
188 Kruuk, Loeske 1
189 Dourado, Eduardo Manuel de Azevedo 1
190 Sharpe, Richard 1
191 Waibel, Thomas 1
192 Wilson, Gillian Jane C. 1
193 Groocock, Lynda M. 1
194 Allshire, Robin C 1
195 McKay, Ailsa J. 1
196 Lacaze, Paul Andrew 1
197 Stephanou, Augoustinos S. 1
198 Stevenson, Cassie Hayley 1
199 Marlow, Victoria L. 1
200 Pemberton, Josephine 1
201 Martín, Sara Rodríguez 1
202 Princeton programme grant 1
203 Storkey, Amos 1
204 Fairlie-Clarke, Karen Jane 1
205 Withers, James 1
206 Neuroinformatics DTC at the University of Edinburgh for funding 1
207 Ellis, Matthew B. 1
208 James Rennie Bequest 1
209 Spitzer, Michaela 1
210 Bastin, Mark 1
211 Allen, Judith 1
212 Wilson, Alastair 1
213 Atkins, Katherine E. 1
214 Hayward, Adam David 1
215 Woodall, Katy Anna 1
216 CASE support from Pfizer 1
217 Becker, Catherina 1
218 GlaxoSmithKline 1
219 Reyner, Jacqueline Louise 1
220 Hall, Alex R. 1
221 Dobbs, Edward 1
222 Parker, Victoria Joanne 1
223 Haskell, Marie 1
224 Newton, Fay Gabrielle 1
225 Halligan, Daniel 1
226 Deag, John 1
227 Douglas, Alison 1
228 Wasson, Peter Stewart 1
229 Lethbridge, Fiona Margaret Douglas 1
230 MacKay, Jill Rowan Deans 1
231 Jarman, Andrew 1
232 Kousathanas, Athanasios 1
233 Hernández Velasco, Silvia Clara 1
234 Laurenson, Yan Christian Stephen Mountfort 1
235 Ashworth, Cheryl 1
236 Hunter, Gillian 1
237 Staines, Katherine Ann 1
238 Armstrong, Douglas 1
239 MacRae, Vicky 1
240 Hemani, Gibran 1
241 Wilson, Val 1
242 Tomlinson, Simon 1
243 Manson, Jean 1
244 Wolfson, Eliza Briony Kate 1
245 McGrew, Mike 1
246 Blackburn, Elizabeth Anne 1
247 Iremonger, Kayleigh 1
248 Bronsvoort, Mark 1
249 Dransfield, Ian 1
250 Fevre, Eric 1
251 Kumar, Arvind Mahajan 1
252 Sang, Helen 1
253 Wiener, Pamela 1
254 Skylaki, Stavroula 1
255 Wilkinson, Samantha 1
256 Zhu, Dongxing 1
257 Rare Breeds Survival Trust (RBST) 1
258 Gally, David 1
259 Macdonald, Joni 1
260 Macrae, Victoria 1
261 Kyriazakis, Ilias 1
262 Paca, Agnieszka Maria 1
263 Genetics Society 1
264 Conington, Joanne 1
265 British Ecological Society 1
266 Defra LINK (Sustainable Livestock Production Programme). 1
267 Puddifoot, Clare Anne 1
268 Spears, Norah 1
269 Khallout, Karim 1
270 Anderson, Richard 1
271 Macfarlane, Jennifer 1
272 Twyford, Alexander David 1
273 Forster, Thorsten 1
274 Miell, Matthew Daniel David 1
275 Moore, Anne Margaret 1
276 Williams, Mathew 1
277 Glasbey, Chris 1
278 Masri, Amer 1
279 Kidner, Catherine 1
280 Bünger, Lutz 1
281 Mcculloch, James 1
282 Morgan, Stephanie 1
283 McDerment, Neil Alastair 1
284 Dunn, Ian 1
285 De Sousa, Paul 1
286 Hulme, Alison 1
287 Head, Mark 1
288 Barron, Rona 1
289 Dobie, Karen Louise 1
290 Boys, Sarah K. 1
291 Tsenkina, Yanina 1
292 Scotcher, Jenna 1
293 Dun, Alison 1
294 Vazquez-Boland, Jose 1
295 Chamberlain, Luke 1
296 Bell, John Alexander 1
297 Wiegand, Ulrich 1
298 Sadler, Peter 1
299 Macrae, Alastair 1
300 Scortti, Mariela 1
301 Thomas, Lian Francesca 1
302 Campbell, Gillian Mhairi 1
303 Karwacki-Neisius, Violetta Anna 1
304 Aitken, Alastair 1
305 Kelly, Michelle Anne 1
306 Blackburn, Clare 1
307 Houston, Nicola Patricia 1
308 Neisius, Violetta Anna Karwacki 1
309 Sochaj, Alicja Maria 1
310 Mee, Patrick 1
311 Harrington, Lea 1
312 Beggs, Jean 1
313 Hemsted, Joseph Rustat 1
314 Hammond-Kosack, Kim 1
315 Millar, Robert 1
316 Brown, Neil Andrew 1
317 Stevenson, Calum 1
318 Urban, Martin 1
319 Baxter, Robert 1
320 Grima, Ramon 1
321 Baxter, Scott 1
322 Hudson, Andrew 1
323 Stewart, Isobel Dorothea 1
324 Hemmink, Johanneke Dinie 1
325 Hunter, Nora 1
326 Campbell, Lauren Smith 1
327 Capewell, Samantha Jessica 1
328 Dorin, Julia 1
329 Karim, Muhammed 1
330 Langridge-Smith, Patrick 1
331 Jobling, Kelly Louise 1
332 Aungier, Susan Rebecca 1
333 Shrimpton, Sarah Elaine 1
334 Allan, Jim 1
335 Doerner, Peter 1
336 McCulloch, Hayley Louise 1
337 Fleetwood-Walker, Sue 1
338 Sun, Liting 1
339 Sorhagen, Kirsti 1
340 Loake, Gary 1
341 China Scholarship Council (CSC) 1
342 Fitzgibbon, Jessica 1
343 CellCentric 1
344 van Hemert, Jano 1
345 Jeacock, Laura 1
346 Goryanin, Igor 1
347 Schnaufer, Achim 1
348 De Ferrari, Luna Luciana 1
349 Rappsilber, Juri 1
350 Auer, Manfred 1
351 McIntosh, Nicola 1
352 Leukaemia and Lymphoma Research 1
353 Aitken, Stuart 1
354 Baxter, Paul Stuart 1
355 Barran, Perdita 1
356 Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA) 1
357 Jurneczko, Ewa 1
358 Medvinsky, Alexander 1
359 Turner, Marc 1
360 Ivanovs, Andrejs 1
361 Bailey, Laura 1
362 Lichius, Alexander 1
363 Earnshaw, Bill 1
364 Mutapi, Francisca 1
365 Elsworth, Benjamin Lloyd 1
366 Gray, David 1
367 Goryachev, Andrew 1
368 Bourke, Claire Deirdre 1
369 Jeffree, Chris 1
370 Burrage, Joseph 1
371 Berepiki, Adokiye 1
372 Blaxter, Mark 1
373 Kanwar, Nisha 1
374 Tolkamp, Berend Jan 1
375 Wood, Laura Charlotte 1
376 Illius, Andrew 1
377 Ohkura, Hiro 1
378 Howie, Jennifer Ann 1
379 Hutchings, Mike 1
380 Sparks, Nick 1
381 Lesniewska, Karolina 1
382 BMSS 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 24
3 2556 20
4 2555 38
5 2554 28
6 2553 18
7 2552 8
8 2551 2
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Degradation of cellulosic material by cellulomonas fimi
ปี พ.ศ. 2557
2 Epidemiology of Taenia solium Cysticercosis in western Kenya
3 Resolving intrinsically disordered proteins of the cancer genome with ion mobility mass spectrometry
4 RNA editing in trypanosomes: a tale of two ligases
5 Mechanism and function of complement factor H
6 Understanding kinetochore dependency pathways using vertebrate conditional knockout cell lines and quantitative proteomics
7 New tools reveal interaction determinants and post-mitotic function of crucial microtubule regulators
8 Mapping charge to function relationships of the DNA mimic protein Ocr
9 Statistical modelling of masked gene regulatory pathway changes across microarray studies of interferon gamma activated macrophages
10 How do chemotherapeutic agents damage the ovary?
11 Carbon based nutrition of Staphylococcus aureus and the role of sugar phosphate transporters in intracellular bacterial replication
12 Identification of microRNAs involved in the development and function of follicular dendritic cells
13 Proteolytic processing of the cellular prion protein ‐ its importance in health and as a modulator of TSE disease susceptibility in sheep
14 Antigenic diversity in Theileria parva in vaccine stabilate and African buffalo
15 Structural and functional studies of protein targets at the host-pathogen interface.
16 Horizontal gene transfer in Bacteroides fragilis
17 Study of the post-translational modifications of histone H4 by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.
18 Roles of the transcriptional regulator Id1 in pluripotency and differentiation
19 Inhibition of protein-peptide interactions by small molecules
20 Production of canine hepatocyte-like cells from stem cell sources
21 Navigational strategy switching in ageing
22 Functions of receptor activator of NF-κB ligand (RANKL) and its receptors, RANK and OPG, are evolutionarily conserved
23 Host-virus interactions in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection
24 Estimating the host genetic contribution to the epidemiology of infectious diseases
25 Role of membrane-associated guanylate kinases in somatosensory cortical development
ปี พ.ศ. 2556
26 Unearthing the genome of the earthworm Lumbricus rubellus
27 Function and organisation of actin and septins in Neurospora crassa
28 Directed evolution of an industrial N-acetyl-amino acid racemase
29 Dissecting roles and regulation of the fission yeast kinetochore protein Spc7
30 Characterisation of CenH3 nucleosomes
31 Multi-scale whole-plant model of arabidopsis growth to flowering
32 Neuroprotection from the huntingtin-repressed transcriptional coactivator PGC-1α
33 Cerebral hypoperfusion in the rat and its consequences
34 Spatial and temporal control of regulated exocytosis by protein and lipid interactions
35 Behavioural, genetic and epigenetic determinants of white matter pathology in a new mouse model of chronic cerebral hypoperfusion
36 Identification of novel candidate genes for regulation of follicle selection in the avian ovary
37 Investigating the relationship between abnormal prion protein (PrPSc) and the transmissible spongiform encephalopathy (TSE) infectious agent
38 Fitness effects of new mutations and adaptive evolution in house mice
39 Characterising personality traits in cattle using biotelemetry systems
40 Role of osteocyte markers in medial vascular calcification
41 Molecular and functional characterisation of the adherent properties of H7 flagella
42 Role of PrPC glycosylation in health and disease
43 Analysis of the function of LSH in DNA damage repair
44 Interaction of light and temperature on the phytochrome: PIF signalling complex
45 Use of quantitative trait loci (QTL) affecting muscling in sheep for breeding
ปี พ.ศ. 2555
46 Revealing the evolutionary history and epidemiological dynamics of emerging RNA viral pathogens
47 Epiphyte diversity on Scottish aspen – a component of the extended phenotype
48 Evolution of sex and recombination in large, finite populations
49 Tyrosine derivatives and their anti-cancer applications
50 Differentiation of extraembryonic endoderm stem cell lines and parietal endoderm into visceral endoderm: the art of XEN cells
51 Genetics of litter size and prenatal survival in pigs
52 Dissecting genetic interactions in complex traits
53 Function of the forkhead gene fd3F in Drosophila chordotonal neuron differentiation
54 Hypothalamic mechanisms mediating inhibition of prolactin secretion following stress in early pregnant mice
55 Development of novel virus vectors for influenza vaccination
56 Genetic diversity and structure of livestock breeds
57 In vitro culture and transposon-mediated genetic modification of chicken primordial germ cells
58 Influenza virus infection in a compromised immune system
59 Neuronal activity-dependent protection against apoptotic and oxidative insults
60 Investigating the role of micrornas in mammalian developmental transitions
61 On combining collaborative and automated curation for enzyme function prediction
62 Structure and development of complex plasmodesmata
63 Database mining studies on protein-peptide and protein-protein interactions
64 Investigation of the role of essential proteins in gene silencing at the centromere of Schizosaccharomyces pombe
65 Protein complexes in neurodegenerative diseases
66 Genetic evaluation of traits recorded in sport horses in GB
67 Speciation and gene flow in Central American Begonia L. (Begoniaceae)
68 Modelling nematode infections in sheep and parasite control strategies
69 Marek’s disease virus pathogenesis and latency
70 Role of MEPE in chondrocyte matrix mineralisation
71 Causes and consequences of ejaculate size in Callosobruchus maculatus beetles
72 Distinct transcriptional signatures of aneuploidy in murine pluripotent cell populations
73 Development of haematopoietic stem cells in the human embryo
74 Human cytokine responses during natural and experimental exposure to parasitic helminth infection
75 Comparison of the infection biology and transcriptome of wild-type and single gene deletion strains of Fusarium graminearum
76 Molecular regulation of thymic epithelial lineage specification
77 Genetic basis for natural variation in flowering time in local populations of Arabidopsis thaliana
78 Identification and characterisation of novel plant specific regulators of cellular responses to double stranded DNA breaks
79 Investigation of plasticity in somatosensory processing following early life adverse events or nerve injury
80 Molecular control of neurogenesis in the regenerating central nervous system of the adult zebrafish
81 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
82 Role of Tyrosine Phosphorylation of Synaptophysin in the synaptic vesicle lifecycle
83 Dscam gene expression in invertebrate immunity : alternative splicing in response to diverse pathogens
ปี พ.ศ. 2554
84 Whole genome association scan for genetic polymorphisms influencing information processing speed.
85 Analysis of high-density SNP data from complex populations
86 Next-generation information systems for genomics
87 Identification of pre-synaptic processing proteins from bacteroides fragilis
88 Investigation of light inputs into plant circadian clocks
89 Role of the major histocompatibility complex in immune responsiveness in a Holstein Charolais cattle cross population
90 Clinical correlates and epidemiology of respiratory viruses
91 PrP catabolites as determinants of TSE susceptibility
92 Genome scale analysis of the role of superantigens in Staphylococcus aureus disease pathogenesis
93 Systems analysis of the dynamic macrophage response to productive and non-productive murine cytomegalovirus infection
94 Investigating the role of the hippocampal formation in episodic and spatial memory
95 Transcriptional regulation of taxol™ biosynthesis in taxus cuspidate procambium cells
96 Computer simulations of adsorption and molecular recognition phenomena in molecularly imprinted polymers
97 Parasites and life history variation in a wild mammal
98 Cold shock response of Salmonella enterica serovar typhimurium; the involvement of the CspA paralogues
99 Significance of cross-reactive antibody responses and isotype bias in malaria- helminth co-infection
100 Chemical-genetic interrogation of small molecule mechanism of action in S. cerevisiae
101 Evolution and ecology of Drosophila sigma viruses
102 Role of Grb2 in growth and differentiation of embryonic stem cells
103 Modelling and analysis of macrophage activation pathways
104 Determining the role of follicular dendritic cells in TSE agent neuroinvasion
105 Genetic factors influencing the peripheral nervous system in health and disease
106 Optic axon guidance during development and regeneration in the zebrafish
107 Host-adaptive evolution of Staphylococcus aureus
108 Study of the molecular details of p53 redox-regulation using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
109 Dynamic control of Nanog expression in embryonic stem cells
110 Unravelling the roles of S-nitrosothiols in plant biology
111 Antibiotic persistence in Salmonella enterica serovar Typhimurium; involvement of the CspA paralogues
ปี พ.ศ. 2553
112 Role of mto2 in temporal and spatial regulation of cytoplasmic microtubule nucleation in Schizosaccharomyces pombe
113 Biophysical study of the DNA charge mimicry displayed by the T7 Ocr protein
114 Evaluation of biomarkers for testicular toxicity
115 Investigation of MCMV-induced suppression of TNF production in vitro and in vivo
116 Epidemiology and evolution of Marek’s Disease virus
117 Characterisation of the CspA paralogues of Salmonella Typhimurium
118 Adaptive processing of thin structures to augment segmentation of dual-channel structural MRI of the human brain
119 Costs and benefits of maternally derived immunity in a game bird system
120 Assessment of genetic markers for the improvement of beef quality and consistency
121 Inferring population history from genealogies
122 Adverse challenges in the perinatal period may alter nociceptive sensitivity in later life
123 Studies into host macrophage transcriptional control by the African Swine Fever Virus protein A238L
124 Regulation of microtubule nucleation in Schizosaccharomyces pombe: recruitment of Mto1 to the site of the prospective eMTOC
125 Investigation of interactions with extracellular matrix proteins mediated by the CCP modules of the metabotropic GABAB receptor
126 Development of an intra- and intergenotypic HCV cell culture method to phenotype and assess antiviral susceptibilities and resistance development of HCV NS3 protease genes from HCV genotypes 1-6
127 Biophysical studies of protein-ligand interactions and the discovery of FKBP12 inhibitors
128 Cell fusion in Neurospora crassa
129 Use of genetic variation in short-term feeding behaviour in broiler breeding programmes
ปี พ.ศ. 2552
130 Individual and epistatic genetic effects of quantitative trait loci affecting growth, feed intake, body composition and meat quality in pigs
131 MilkMine: text-mining, milk proteins and hypothesis generation
132 Actions of appetite regulating peptides on supraoptic nucleus (SON) oxytocin neurones
133 Design and analysis of genetical genomics studies and their potential applications in livestock research
134 Biochemical analysis of MBD1
135 Experimental evolution with bacteria in complex environments
136 Investigating bacterial factors important for the sinorhizobium meliloti-legume symbiosis
137 Spatial epidemiology of Foot and Mouth Disease in Great Britain
ปี พ.ศ. 2551
138 Central vasopressin signalling and aggressive behaviour
139 Benzyne in synthesis: a search for palladium catalysed three-component couplings
ปี พ.ศ. 2543
140 Simulated annealing in the search for phylogenetic trees