ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Bellaiche, L.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Zuhuang 3
2 Ren, Wei 3
3 Chen, Lang 3
4 Yang, Yurong 2
5 Zou, Xi 2
6 Qi, Yajun 2
7 Yang, Ping 2
8 Sritharan, Thirumany 2
9 You, Lu 2
10 Prosandeev, S. 1
11 Sritharan, T. 1
12 Gao, C. 1
13 Kornev, I. A. 1
14 Wu, Tom 1
15 Huang, Chuanwei 1
16 Chen, Weigang 1
17 Yang, P. 1
18 Huang, C. W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2