ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Apinan Soottitantawat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Apinan Soottitantawatb
- Apinan Sootitantawat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 16
2 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 10
3 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 6
4 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
5 Supot Hannongbua 4
6 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 4
7 Wiwut Tanthapanichakoon 4
8 Sang-Gi Min 3
9 Mi-Jung Choi 3
10 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 3
11 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
12 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 3
13 Satit Puttipipatkhachorn 3
14 Noriaki Sano 3
15 Pornsiri Tongprem 3
16 ประธาน วงศ์ศริเวช 3
17 Pratarn Wongsarivej 3
18 พรศิริ ทองเปรม 3
19 Pilasinee Limsuwan 3
20 Napaporn Uawongyart 2
21 Usawadee Sakulkhu 2
22 สุขุม เฉยศิริ 2
23 Chularat Iamsamai 2
24 Takeyuki Kikuchi 2
25 Keisuke Fukaya 2
26 อุษาวดี สกุลคู 2
27 Somsak Saesoo 2
28 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 2
29 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
30 Issara Sramala 2
31 อิศรา สระมาลา 2
32 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 2
33 Varong Pavarajarn 1
34 Sukruthai Sapniwat 1
35 Parichat Promdouang 1
36 Yoshii, Hidefumi 1
37 Malyn Chulasiri 1
38 Pailin Penbunditkul 1
39 Joongjai Panpranot 1
40 Nattapol Akrapattangkul 1
41 Somjit Putdee 1
42 Wiyong Kangwansupamonkon 1
43 Phaiphan Saowapa 1
44 Nurak Grisdanurak 1
45 Thanyada Rungrotmongkol 1
46 Stephan Thierry Dubas 1
47 Chularat Iamsamai 1
48 Sumittra Charojrochkul 1
49 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
50 Jiraporn Klanwan 1
51 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
52 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
53 Uthumporn Arsawang 1
54 Arthit Vongachariya 1
55 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
56 อุทุมพร อาสว่าง 1
57 Atthapon Srifa 1
58 Takuji Yamamoto 1
59 T. Prawpipat 1
60 K. Sintawarayan 1
61 C. Chalotorn 1
62 โชติกา ชะโลธร 1
63 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
64 N. Laosiripojana 1
65 S. Assabumrungrat 1
66 I. Choedkiatsakul 1
67 W. Kiatkittipong 1
68 W. Wiyaratn 1
69 A. Arpornwichanop 1
70 Sirapat Pratontep 1
71 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
72 Nawin Viriya-empikul 1
73 Annop Klumcheun 1
74 อภืนันท์ สุทธิธารธวัช 1
75 Ji-Yoen Chun 1
76 Sakhon Ratchahat 1
77 Sakon Rahong 1
78 Pisit Singjai 1
79 สากล ระหงษ์ 1
80 Alongkot Treetong 1
81 อลงกต ตรีทอง 1
82 เคสุเกะ ฟูคายา 1
83 Chularat Iamsamai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 10
3 2552 9
4 2551 3
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
2 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
3 Microencapsulation of phase change material with silica from sodium silicate by spray drying process
4 Loss mechanism of multi-flavor compounds in microencapsulation process by spray drying
5 Synthesis of porous γ-alumina with resorcinol-formaldehyde gel template via spray drying
ปี พ.ศ. 2553
6 Photocatalytic hydrogen-generation of polyoxotungstate nano-clusters from biomass
7 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
8 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
9 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
10 Synthesis of carbon microspheres by hydrothermal process of native starch
11 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
12 Synthesis of particulate composite of zinc oxide and carbon nanoparticles by gas phase reaction
13 Removal of dye pollutants using multi-walled carbon nanotubes with magnetic characteristics
14 Synthesis of titanate nanotubes and their applications as Pd catalyst support
15 Development of water in oil nanoemulsion lipsticks
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเซนเซอร์ชิพเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำซูโครส
17 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
18 Oxidation of Phenol by a Laboratory Scale Three-Phase Fluidized Bed Reactor with a Fe on Activated Carbon Catalyst and/or Ozone
19 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
20 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
21 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
22 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
23 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
24 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
25 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
26 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
27 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
ปี พ.ศ. 2550
28 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts