ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Apinan Soottitantawat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Apinan Soottitantawatb
- Apinan Sootitantawat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 16
2 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 10
3 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 6
4 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 4
5 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
6 Wiwut Tanthapanichakoon 4
7 Supot Hannongbua 4
8 Mi-Jung Choi 3
9 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 3
10 Sang-Gi Min 3
11 Satit Puttipipatkhachorn 3
12 Noriaki Sano 3
13 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 3
14 Pilasinee Limsuwan 3
15 Pratarn Wongsarivej 3
16 Pornsiri Tongprem 3
17 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
18 ประธาน วงศ์ศริเวช 3
19 พรศิริ ทองเปรม 3
20 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
21 Somsak Saesoo 2
22 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 2
23 Takeyuki Kikuchi 2
24 Issara Sramala 2
25 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 2
26 อิศรา สระมาลา 2
27 Napaporn Uawongyart 2
28 Chularat Iamsamai 2
29 อุษาวดี สกุลคู 2
30 Usawadee Sakulkhu 2
31 สุขุม เฉยศิริ 2
32 Keisuke Fukaya 2
33 N. Laosiripojana 1
34 K. Sintawarayan 1
35 T. Prawpipat 1
36 S. Assabumrungrat 1
37 C. Chalotorn 1
38 A. Arpornwichanop 1
39 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
40 Sumittra Charojrochkul 1
41 I. Choedkiatsakul 1
42 W. Kiatkittipong 1
43 W. Wiyaratn 1
44 Takuji Yamamoto 1
45 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
46 Sakon Rahong 1
47 Pisit Singjai 1
48 Annop Klumcheun 1
49 Nawin Viriya-empikul 1
50 Stephan Thierry Dubas 1
51 เคสุเกะ ฟูคายา 1
52 อลงกต ตรีทอง 1
53 Sirapat Pratontep 1
54 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
55 สากล ระหงษ์ 1
56 Alongkot Treetong 1
57 โชติกา ชะโลธร 1
58 Phaiphan Saowapa 1
59 Somjit Putdee 1
60 Joongjai Panpranot 1
61 Wiyong Kangwansupamonkon 1
62 Pailin Penbunditkul 1
63 Yoshii, Hidefumi 1
64 Nattapol Akrapattangkul 1
65 Jiraporn Klanwan 1
66 อภืนันท์ สุทธิธารธวัช 1
67 Ji-Yoen Chun 1
68 Sakhon Ratchahat 1
69 Chularat Iamsamai 1
70 Varong Pavarajarn 1
71 Sukruthai Sapniwat 1
72 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
73 Arthit Vongachariya 1
74 อุทุมพร อาสว่าง 1
75 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
76 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
77 Uthumporn Arsawang 1
78 Thanyada Rungrotmongkol 1
79 Parichat Promdouang 1
80 Malyn Chulasiri 1
81 Nurak Grisdanurak 1
82 Atthapon Srifa 1
83 Chularat Iamsamai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 10
3 2552 9
4 2551 3
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
2 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
3 Microencapsulation of phase change material with silica from sodium silicate by spray drying process
4 Loss mechanism of multi-flavor compounds in microencapsulation process by spray drying
5 Synthesis of porous γ-alumina with resorcinol-formaldehyde gel template via spray drying
ปี พ.ศ. 2553
6 Photocatalytic hydrogen-generation of polyoxotungstate nano-clusters from biomass
7 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
8 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
9 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
10 Synthesis of carbon microspheres by hydrothermal process of native starch
11 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
12 Synthesis of particulate composite of zinc oxide and carbon nanoparticles by gas phase reaction
13 Removal of dye pollutants using multi-walled carbon nanotubes with magnetic characteristics
14 Synthesis of titanate nanotubes and their applications as Pd catalyst support
15 Development of water in oil nanoemulsion lipsticks
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเซนเซอร์ชิพเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำซูโครส
17 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
18 Oxidation of Phenol by a Laboratory Scale Three-Phase Fluidized Bed Reactor with a Fe on Activated Carbon Catalyst and/or Ozone
19 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
20 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
21 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
22 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
23 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
24 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
25 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
26 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
27 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
ปี พ.ศ. 2550
28 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts