ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Apichart Vanavichit
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรยุทธ ตู้จินดา 11
2 Theerayut Toojinda 10
3 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 7
4 ปัทมา ศิริธัญญา 4
5 Somvong Tragoonrung 4
6 Pattama Sirithunya 4
7 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
8 มีชัย เซี่ยงหลิว 2
9 Vinitchan Ruanjaichon 2
10 Chanakarn Vongsaprom 2
11 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
12 Tanee Sreewongchai 2
13 Peerasak Srinives 2
14 Siangchai Sriprakhon 2
15 Didier Tharreau 2
16 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
17 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
18 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
19 Surapong Sakarung 1
20 Pattama Sirithanya 1
21 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
22 Pissawan Geimsombat 1
23 Ruben Eddy 1
24 Voravit Siripholvat 1
25 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
26 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
27 โจนา แลนเซเรส 1
28 สามารถ วันชะนะ 1
29 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
30 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
31 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
32 สาธิต ทยาพัชร 1
33 สมหมาย อมรศิลป์ 1
34 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
35 อรุณี สุรินทร์ 1
36 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
37 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
38 เอ็ดดี้, รูเบน 1
39 Poonsak Mekwatanakarn 1
40 กนกพร ไตรวิทยากร 1
41 Nathinee Pa-In 1
42 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
43 Myint Yi 1
44 Khin Than Nwe 1
45 Suk-Ha Lee 1
46 Patcharin Tanya 1
47 N. Thanintorn 1
48 C. Kosawang 1
49 Chankarn Wongsaprom 1
50 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
51 Witith Chai-arree 1
52 วิฑิตร ใจอารีย 1
53 Jirawat Sanitchon 1
54 Victor N. Njiti 1
55 Apichart Noenplab 1
56 อภิชาติ เนินพลับ 1
57 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
58 Sontichai Chanprame 1
59 Meechai Siangliw 1
60 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
61 Kanokporn Triwitayakorn 1
62 แสงชัย ศรีประโคน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 2
9 2545 2
10 2543 2
11 2542 1
12 2540 1
13 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Molecular diversity of aromatic rice gene in different isozyme groups
ปี พ.ศ. 2552
2 Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs
3 Genetic mapping of Magnaporthe grisea avirulence gene corresponding to leaf and panicle blast resistant QTLs in Jao Hom Nin rice cultivar.
4 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
ปี พ.ศ. 2551
5 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
ปี พ.ศ. 2550
6 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
7 Functional genomics : dissecting signal transduction pathway regulating submergence-induced elongation in rice
ปี พ.ศ. 2549
8 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
9 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
ปี พ.ศ. 2547
10 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
11 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
12 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
13 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
14 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
15 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
16 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
17 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
18 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
19 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ