ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anurat Wisitsoraat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 43
2 Adisorn Tuantranont 41
3 อดิสร เตือนตรานนท์ 36
4 Tanom Lomas 16
5 ถนอม โลมาศ 15
6 Viyapol Patthanasettakul 12
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 คทา จารุวงศ์รังสี 9
9 Chaikarn Liewhiran 6
10 Sukon Phanichphant 6
11 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 6
12 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 6
13 Assawapong Sappat 5
14 Suriya Mongpraneet 5
15 Nittaya Tamaekong 5
16 สุริยะ โม่งปราณีต 5
17 ธิติมา มธุรส 5
18 นิตยา ตาแม่ก๋ง 4
19 Thitima Maturos 4
20 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
21 Pongpan Chindaudom 4
22 สากล ระหงษ์ 4
23 Chanpen Karuwan 4
24 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 4
25 Sakol Rahong 3
26 พรพิมล ศรีทองคำ 3
27 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 3
28 Krongkamol Wong-Ek 3
29 Mati Horprathum 3
30 Pitak Eiamchai 3
31 Wattanasit Pimpao 2
32 Pisit Singjai 2
33 W. Wlodarski 2
34 กรองกมล วงษ์เอก 2
35 วีรศักดิ์ จอมกิติชัย 2
36 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
37 Saengrawee Sriwichai 2
38 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
39 G.. SBERVEGLIERI 2
40 T. Kerdcharoen 2
41 Chanunthorn Chananonnawathorn 2
42 N.V. Afzulpurkar 2
43 มนัส สังวรศิลป์ 2
44 Yongyuth Wanna 2
45 Kamon Aiempanakit 2
46 Noppadon Nuntawong 2
47 Manas Sangworasil 2
48 Benjarong Samransuksamer 2
49 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
50 ยศ บุญทองคง 1
51 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 1
52 A. Holland 1
53 Chakrit Sriprachuabwong 1
54 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
55 Thanat Srichaiyaperk 1
56 Chanchana Thanachayanont 1
57 Heinrich Hofmann 1
58 Pattarapong Phasukkit 1
59 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
60 A. Fechete 1
61 Tawee Pogfai 1
62 Disayut Phokharatkul 1
63 Surasak Boonkla 1
64 Pikul Wanichapichart 1
65 Ubolsree Leartsakulpanich 1
66 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
67 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
68 K. Kalantar-Zadeh 1
69 จอยดีพ ดูททา 1
70 Joydeep Dutta 1
71 S. Kandasamy 1
72 Thidarat Supasai 1
73 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
74 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
75 Chayapat Wongsombat 1
76 Nattida Suwanakitti 1
77 Tawee Pogfay 1
78 Chamras Promptmas 1
79 Usa Sungkanak 1
80 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
81 K Ugsornrat 1
82 จำรัส พร้อมมาศ 1
83 อุษา สังขนาค 1
84 Sastra Chaotheing 1
85 Kiattimant Rodaree 1
86 Satreerat Hodak 1
87 Chaiyan Oros 1
88 Prayoon Songsiriritthigul 1
89 Thanittha Samerjai 1
90 E.Comini 1
91 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
92 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
93 Pattaramon Jongpradist 1
94 Thoatsanope Kamnerdtong 1
95 ทศนพ กำเนิดทอง 1
96 Saksorn Limwichean 1
97 Supattanapong Dumrongrattana 1
98 Rungrueang Phatthanakun 1
99 Kittipong Limwichean 1
100 Pornpimol Sritongkum 1
101 รังสฤษฏ์ สุทธิคุณ 1
102 Rangsarit Sootticoon 1
103 Nimit Chomnawang 1
104 Puenisara Limnonthakul 1
105 W.P. Kang 1
106 V. Pattantsetakul 1
107 นิมิต ชมนาวัง 1
108 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
109 Krongkamol Wong ek 1
110 Charnnarong Saikaew 1
111 S. Dangtip 1
112 T. Supasai 1
113 C. Wongchoosuk 1
114 Chatchawal Wongchoosuk 1
115 P. Learngarunsri 1
116 T. Pokfai 1
117 ชาญณรงค์ สายแก้ว 1
118 Sunate Mongpraneet 1
119 S.K. Hodak 1
120 N. Boonyopakorn 1
121 J.L. Davidson 1
122 C. Li 1
123 ยงยุทธ วรรณา 1
124 Wibool Piyawattanametha 1
125 Nandh Thavarungkul 1
126 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
127 Pornpimol Sritongkham 1
128 I. Pimtara 1
129 E. COMINI 1
130 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
131 อภิชัย จอมเผือก 1
132 Apichai Jomphoak 1
133 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
134 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
135 Tula Jutarosaga 1
136 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
137 M. Howell 1
138 D.V. Kerns 1
139 K. Hemarat 1
140 Worawarong Rakreungdet 1
141 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
142 N. Porntheerapat 1
143 W Mamanee 1
144 การวิก เหมะรัต 1
145 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 12
6 2552 10
7 2551 8
8 2550 5
9 2549 7
10 2548 1
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เติมแพลทินัมด้วยเฟลมเมดและการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ของแก๊สไฮโดรเจน
2 Decoration of gold nanoparticles on TiO2 thin films for enhanced response of ethanol gas sensors
3 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
4 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2555
5 เซ็นเซอร์ของไฮโดรเจนบนพื้นฐานอนุภาคนาโนไทเทเนียมได้ออกไซด์เติมด้วยทองโดยวิธีเฟรมสเปร์ไฟโรไลซีส
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
8 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
10 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
11 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
12 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
13 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
14 Influence of temperature annealing on optical properties of SrTiO3/BaTiO3 multilayered films on indium tin oxide
15 Flame-Spray-Made Undoped Zinc Oxide Films for Gas Sensing Applications
16 Optimization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Thin Film Coating Process Using Designed
17 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
18 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
19 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
20 Electrical optical and gas sensing properties of barium titanate/strontium titanate thin films
ปี พ.ศ. 2552
21 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
22 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
23 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
24 H2 Sensing Response of Flame-spray-made Ru/SnO2 Thick Films Fabricated from Spin-coated Nanoparticles
25 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
26 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
27 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
28 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
29 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
30 Sensing Characteristics of Flame-spray-made Pt/ZnO Thick Films as H2 Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2551
31 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
32 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
33 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
34 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
35 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
36 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
37 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
38 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
ปี พ.ศ. 2550
39 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
40 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
41 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
42 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
43 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
ปี พ.ศ. 2549
44 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
45 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
46 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
47 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
48 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
49 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
50 Hydrogen and Ozone SAW based Gas Sensors with RF Magnetron Sputtered InOx and Electron Beam Evaporated SiNx
ปี พ.ศ. 2548
51 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
52 Modeling of the Transistor Emission Characteristics of A Monolithic Diamond Vacuum Triode