ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Angkhana Jaroenworaluck
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 21
2 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 11
3 Sitthisuntorn Supothina 11
4 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 11
5 R. Stevens 5
6 D. Regonini 5
7 C.R. Bowen 4
8 Tawan Sooknoi 4
9 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
10 Kannikar Juengsuwattananon 3
11 Supatra Jinawath 3
12 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 3
13 ตะวัน สุขน้อย 3
14 รุ่งอรุณ แสนงาม 3
15 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 3
16 Boonchoy Soontornworajit 2
17 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
18 Ronald Stevens 2
19 Siriya Jiamsakul 2
20 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
21 Rung-Arun Chumnanklang 2
22 Kachin Saiintawong 2
23 Nudthakarn Kosachan 2
24 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 1
25 D. W. E Allsopp 1
26 A. Satka 1
27 Ron Stevens 1
28 โรนัลด์ สตีเวนส์ 1
29 Christopher Bowen 1
30 Jon Gittings 1
31 ชลดา วามสิงห์ 1
32 W. Sunsaneeyamatha 1
33 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
34 Pongpan Chindaudom 1
35 ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน 1
36 จอน กิตติงส์ 1
37 ชูวิทย์ ผลโภค 1
38 Rung-Arun Sanngam 1
39 Weenusarin Intiya 1
40 Onuma Nimittrakoolchai 1
41 Chollada Warmsingh 1
42 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
43 เข็มชัย เหมะจันทร 1
44 Khemchai Hemachandra 1
45 On-uma Nimittrakoolchai 1
46 ศิริยา เจียมสกุล 1
47 วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 1
48 คชินท์ สายอินทวงศ์ 1
49 ชิเกทากะ วาดะ 1
50 N. Pijam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 4
3 2551 4
4 2550 6
5 2549 2
6 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์
2 Effect of heat treatment on the properties and structure of TiO2 nanotubes: phase composition and chemical composition
3 Synthesis and characterization of nanosized-silica gels formed undercontrolled conditions
4 A microscopy study of the effect of heat treatment on the structure and properties of anodised TiO2 nanotubes
5 นาโนเทคโนโลยีกับการออกแบบผงเซรามิกส์ Tio2 เพื่อการป้องกันแสง UV (เฟส 2)
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
7 การศึกษาผลกระทบของขนาดของ WO3 ในระบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงที่สามารถเก็บพลังงานได้ เพื่อใช้เป็นอาโนดสังเวยในระบบป้องกันการกัดกร่อน
8 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
9 Anodised Titania Nanotubes Prepared in a Glycerol/NaF Electrolyte
ปี พ.ศ. 2551
10 วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ)
11 Nucleation and early growth of anodized TiO2 film
12 Nanosized Titania, a smart material or is it just clever?
13 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
15 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
16 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
17 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
18 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
19 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
20 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
21 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2546
22 Synthesis of mullite silica from rice husk