ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anchalee Manonukul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี มโนนุกุล 19
2 ณัฐพล หมื่นยา 5
3 สุทธา อัมระนันทน์ 5
4 เรืองเดช ธงศรี 5
5 Ruangdaj Tongsri 5
6 Nattapol Muenya 4
7 Chaosuan Kanchanomai 4
8 Suttha Amaranan 4
9 อนันต์ ดาราพันธ์ 3
10 ภาณุ เวทยนุกูล 3
11 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 3
12 อรมณี คูวัฒนาชัย 3
13 สัญชัย มาตา 3
14 ประยูร หล้าสุดตา 3
15 วิทู กิตตินันทพล 2
16 Prasert Chalermkarnnon 2
17 ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 2
18 Hideki Nakayama 2
19 Supachai Surapunt 2
20 ศุภชัย สุรพันธ์ 2
21 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
22 Witoo Kittinantapol 2
23 ฮิเดกิ นาคายามา 2
24 Benjawan Saengwichian 2
25 จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ 2
26 N. Noraphaiphipaksa 2
27 Ornmanee Coovattanachai 2
28 Bhanu Vetayanugul 2
29 Julaluk Carrmai 2
30 Rungtip Krataitong 2
31 Anan Daraphan 2
32 Sunchai Mata 2
33 Somsak Homdee 1
34 ขันทอง ทรงศิริ 1
35 ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 1
36 Motoi Fujiwara 1
37 กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ 1
38 วันดี มธุรเวช 1
39 Khunthong Songsiri 1
40 ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 1
41 สุพนา พุกะทรัพย์ 1
42 Peerapong Taopetch 1
43 Nattaphol Muenya 1
44 Warakij Likityingwara 1
45 Phataraporn Rungkiatnawin 1
46 ชาวสวน กาญจโนมัย 1
47 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
48 Floriane Leaux 1
49 อุทัยวรรณ โกยกุล 1
50 สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 1
51 Uthaiwan Koikul 1
52 Surasak Suranuntchai 1
53 Putinun Uawongsuwan 1
54 Yoshiharu Mutoh 1
55 Oychai Tongcher 1
56 Apichart Suppapitnarm 1
57 Nuwong Chollacoop 1
58 Kittinan Annanon 1
59 Attaya Dechatirachon 1
60 T. Putta 1
61 เบญจวรรณ แสงวิเชียร 1
62 วรากิจ ลิขิตยิ่งวรา  1
63 ภัทรพร รุ่งเกียรตินาวิน  1
64 Subongkoj Topaiboul 1
65 Vituruch Goodwin 1
66 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
67 Wuttipong Rungseesantivanon 1
68 พีระพงศ์ ท้าวเพชร 1
69 Prayoon Lasutta 1
70 นุวงศ์ ชลคุป 1
71 Siwapol Wuttipongprasert 1
72 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
73 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 1
74 สมศักดิ์ หอมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 4
4 2552 3
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fretting fatigue life prediction of 316L stainless steel based on elastic-plastic fracture mechanics approach
ปี พ.ศ. 2555
2 Interaction of plastic zone, pores, and stress ratio with fatigue crack growth of sintered stainless steel
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนสำหรับปลูกฝังในร่างกาย Cervical Plate และสกู สำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ
4 Study of Covering Conditions for Sintering of Metal Injection Moulded Commercially Pure Titanium
5 Effects of Replacing Binder with Powder Space Holder on Properties of Metal Injection Moulded Foam
6 Study of Process Parameters in Conventional Powder Metallurgy of Silver
ปี พ.ศ. 2552
7 Delamination wear of metal injection moulded 316L stainless steel
8 Effects of replacing metal powder with powder space holder on metal foam produced by metal injection moulding
9 Delamination wear of metal injection moulded 316L stainless steel
ปี พ.ศ. 2551
10 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
11 การศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ
12 การผลิตชิ้นส่วนไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4V ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปและเผาผลึก
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลิตต้นแบบชุดตัวยึดสเตนเลสดามกระดูกสันหลังด้วยการผลิตวิธีใหม่
14 การหาตัวแปรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฉีดขึ้นรูปผงไททาเนียมบริสุทธิ์
15 Study of recycle and virgin compounded metal injection moulded feedstock for stainless steel 630
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
17 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
18 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
19 โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 630 ฉีดขึ้นรูปที่ผลิตจากเม็ดฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
21 การพัฒนาความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(ต่อ)
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติสำหรับกระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะผง