ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anchalee Manonukul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี มโนนุกุล 19
2 เรืองเดช ธงศรี 5
3 Ruangdaj Tongsri 5
4 ณัฐพล หมื่นยา 5
5 สุทธา อัมระนันทน์ 5
6 Chaosuan Kanchanomai 4
7 Suttha Amaranan 4
8 Nattapol Muenya 4
9 อนันต์ ดาราพันธ์ 3
10 ภาณุ เวทยนุกูล 3
11 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 3
12 อรมณี คูวัฒนาชัย 3
13 สัญชัย มาตา 3
14 ประยูร หล้าสุดตา 3
15 Rungtip Krataitong 2
16 Julaluk Carrmai 2
17 จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ 2
18 Anan Daraphan 2
19 Ornmanee Coovattanachai 2
20 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
21 N. Noraphaiphipaksa 2
22 Sunchai Mata 2
23 Bhanu Vetayanugul 2
24 ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 2
25 ฮิเดกิ นาคายามา 2
26 Prasert Chalermkarnnon 2
27 Benjawan Saengwichian 2
28 Hideki Nakayama 2
29 วิทู กิตตินันทพล 2
30 Witoo Kittinantapol 2
31 Supachai Surapunt 2
32 ศุภชัย สุรพันธ์ 2
33 Yoshiharu Mutoh 1
34 Oychai Tongcher 1
35 Apichart Suppapitnarm 1
36 Attaya Dechatirachon 1
37 เบญจวรรณ แสงวิเชียร 1
38 ชาวสวน กาญจโนมัย 1
39 Nuwong Chollacoop 1
40 วรากิจ ลิขิตยิ่งวรา  1
41 ภัทรพร รุ่งเกียรตินาวิน  1
42 T. Putta 1
43 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 1
44 Prayoon Lasutta 1
45 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
46 Wuttipong Rungseesantivanon 1
47 Phataraporn Rungkiatnawin 1
48 นุวงศ์ ชลคุป 1
49 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
50 Subongkoj Topaiboul 1
51 Vituruch Goodwin 1
52 Siwapol Wuttipongprasert 1
53 Kittinan Annanon 1
54 กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ 1
55 สุพนา พุกะทรัพย์ 1
56 Peerapong Taopetch 1
57 Somsak Homdee 1
58 Motoi Fujiwara 1
59 ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 1
60 วันดี มธุรเวช 1
61 พีระพงศ์ ท้าวเพชร 1
62 สมศักดิ์ หอมดี 1
63 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
64 ขันทอง ทรงศิริ 1
65 ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 1
66 อุทัยวรรณ โกยกุล 1
67 Nattaphol Muenya 1
68 Floriane Leaux 1
69 Surasak Suranuntchai 1
70 Uthaiwan Koikul 1
71 Khunthong Songsiri 1
72 Putinun Uawongsuwan 1
73 สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 1
74 Warakij Likityingwara 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 4
4 2552 3
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fretting fatigue life prediction of 316L stainless steel based on elastic-plastic fracture mechanics approach
ปี พ.ศ. 2555
2 Interaction of plastic zone, pores, and stress ratio with fatigue crack growth of sintered stainless steel
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนสำหรับปลูกฝังในร่างกาย Cervical Plate และสกู สำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ
4 Study of Covering Conditions for Sintering of Metal Injection Moulded Commercially Pure Titanium
5 Effects of Replacing Binder with Powder Space Holder on Properties of Metal Injection Moulded Foam
6 Study of Process Parameters in Conventional Powder Metallurgy of Silver
ปี พ.ศ. 2552
7 Delamination wear of metal injection moulded 316L stainless steel
8 Effects of replacing metal powder with powder space holder on metal foam produced by metal injection moulding
9 Delamination wear of metal injection moulded 316L stainless steel
ปี พ.ศ. 2551
10 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
11 การศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ
12 การผลิตชิ้นส่วนไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4V ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปและเผาผลึก
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลิตต้นแบบชุดตัวยึดสเตนเลสดามกระดูกสันหลังด้วยการผลิตวิธีใหม่
14 การหาตัวแปรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฉีดขึ้นรูปผงไททาเนียมบริสุทธิ์
15 Study of recycle and virgin compounded metal injection moulded feedstock for stainless steel 630
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
17 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
18 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
19 โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 630 ฉีดขึ้นรูปที่ผลิตจากเม็ดฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
21 การพัฒนาความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(ต่อ)
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติสำหรับกระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะผง