ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Amporn Poyai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 50
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 32
3 Charndet Hruanun 30
4 Wutthinan Jeamsaksiri 12
5 ศุภนิจ พรธีระภัทร 12
6 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 12
7 วิน บรรจงปรุ 11
8 Win Bunjongpru 11
9 นิธิ อัตถิ 10
10 Nithi Atthi 9
11 Ekalak Chaowicharat 8
12 อนุชา เรืองพานิช 7
13 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 7
14 Anucha Ruangphanit 7
15 จิติ หนูแก้ว 7
16 Toempong Phetchakul 6
17 Apirak Pankiew 6
18 อภิรักษ์ ผันเขียว 6
19 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 6
20 จักรพงศ์ ศุภเดช 6
21 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 5
22 Opas Trithaveesak 5
23 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 5
24 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 5
25 Wisut Titiroongruang 5
26 Jakrapong Supadech 5
27 Chana Leepattarapongpan 5
28 นริชพันธ์ เป็นผลดี 5
29 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 5
30 Charndet Hruanan 5
31 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 4
32 การุณ แซ่จอก 4
33 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
34 Suwat Sopitpan 4
35 Karoon Saejok 4
36 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
37 Naritchaphan Penpondee 4
38 พุทธพล เพ็งพัด 4
39 Sitthisuntorn Supothina 4
40 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
41 Putapon Pengpad 4
42 Pawadee Meesapawong 3
43 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 3
44 Nipapan Klunngien 3
45 นิมิต สมหวัง 3
46 Cor Claeys 3
47 Nopphon Phongphanchanthra 3
48 Udom Techakijkajorn 3
49 อุดม เตชะกิจขจร 3
50 Jiti Nukeaw 3
51 Eddy Simoen 3
52 Apichart Sungthong 3
53 Suwat Sophitpan 3
54 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 3
55 Jirawat Jantawong 3
56 อภิชาติ สังข์ทอง 3
57 Arckom Srihapat 2
58 Rita Rooyackers 2
59 อาคม ศรีหาเพท 2
60 Montree Saenlamool 2
61 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
62 Itti Rittaporn 2
63 มนตรี แสนละมูล 2
64 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 2
65 สันชัย หาญสูงเนิน 2
66 อรพรรณ ทองสุข 2
67 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
68 Awirut Srisuwan 2
69 N. Phongphanchantra 2
70 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
71 Phaiboon Khomdet 2
72 Nimit Somwang 2
73 Weera Phengan 2
74 Pavan Siamchai 2
75 P. Panprom 2
76 วีระ เพ็งจันทร์ 2
77 T. Arpautaipong 2
78 ปริญญา พันธ์พรม 2
79 ภาวัน สยามชัย 2
80 Onuma Nimittrakoolchai 2
81 On-uma Nimittrakoolchai 2
82 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
83 Tanom Lomas 1
84 ถนอม โลมาศ 1
85 Adisorn Tuantranont 1
86 A. Nisar 1
87 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
88 N. Afzulpurkar 1
89 S. Tayyaba 1
90 M. W. Ashraf 1
91 Thanasan Chanloi 1
92 D.W. Bodhale 1
93 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
94 Sanchai Hansoongneon 1
95 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 1
96 วิทวัส แย้มวงษ์ 1
97 Jirawat Prabket 1
98 Wittawat Yamwong 1
99 Oraphan Thongsook 1
100 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
101 Sirapat Pratontep 1
102 Surasak Niemcharoen 1
103 Paweena Dulyaseree 1
104 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
105 N. Somwang 1
106 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
107 S. Sophitpan 1
108 S. Porntheeraphat 1
109 Oraphan Thongsuk 1
110 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 1
111 Charndet Hru-anun 1
112 ชำนาญ ปัญญาใส 1
113 Rangsan Muanghlua 1
114 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 1
115 Rungtawee Piyananjaratsri 1
116 Nutthaphat Thornyanadacha 1
117 K. Saeteaw 1
118 N. Thamrongwattanachai 1
119 Sanchai Harnsoongnoen 1
120 Theerachet Soorapanth 1
121 Peerapong Triyacharoen 1
122 Ratiporn Manpom 1
123 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
124 Komson Bunyavanich 1
125 Rangson Muanghlua 1
126 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 1
127 S. Khunkhao 1
128 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
129 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
130 รติพร มั่นพรหม 1
131 เติมพงษ์ เพ็ชกุล 1
132 Weera Pengchan 1
133 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
134 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
135 Rattanawan Sanboontan 1
136 รัตนาวรรณ สันบุญตัน 1
137 J. Ladthidej 1
138 Kittipong Limwichean 1
139 Chuckaphun Aramphongphun 1
140 S. Rahong 1
141 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 1
142 J. Supadech 1
143 A. Kaewcharoen 1
144 E. Simoen 1
145 S. Supadech 1
146 C. Claeys 1
147 W. Titiroongruang 1
148 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 1
149 Nithi Aiithi 1
150 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 1
151 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
152 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 1
153 W. Yamwong 1
154 W. Sripumkhai 1
155 A. Lekwichai 1
156 Panruthai Duagnum 1
157 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 14
3 2552 6
4 2551 14
5 2550 6
6 2549 6
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 Simulated Studies of Well and Channel Engineering for 0.8 um Buried Channel PMOSFET
3 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
4 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
5 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
6 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
7 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
8 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
9 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
10 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
11 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
12 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
13 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
14 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
15 การวิเคราะห์กระแสรั่วไหลรอยต่อของซิลิคอนไดโอดแบบ PiN ที่ผ่านการเติมอะตอมแพลตินั่ม
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
17 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
18 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
19 NiFe Native Oxide Preparation by Sputter Etching for Nanoscale Resolution in FE-SEM
20 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
21 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
22 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
23 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
24 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
25 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
26 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
27 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
28 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
29 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
30 Extraction of Defect in Doping Silicon Wafer by Analyzing the Lifetime Profile Method
31 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
32 Effect of Exposure Energy, Focus Range, and Surface Reflection on the Photolithography Process of Contact Hole Patterning
33 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
34 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
35 Extraction of characterization of deep-level impurity density in platinum-doped silicon
ปี พ.ศ. 2550
36 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
37 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
38 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
39 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
40 Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) Effect in Submicrometer NMOS Devices
41 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
43 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
44 Simulation of Low Pressure Capacitive Transducer With Polysilicon Diaphragm on The Silicon Substrate for Hearing Aids Device
45 The Simulation of Piezoresistive Silicon Microphone At Low Sound PressureTo Optimise Positions of The Strain Gauges
46 Devices Design, Fabrication and Characterizations of Submicron MOSFET for 0.8 CMOS Technology Development
47 The Subthreshold Leakage Current of 0.8 micron CMOS Technology
ปี พ.ศ. 2548
48 Shallow trench isolation dimensions effects on leakage current and doping concentration of advanced p-n junction diodes
ปี พ.ศ. 2547
49 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
50 The diffusion current in shallow Co-silicided junctions
ปี พ.ศ. 2546
51 การอบรมวิชาอิเลคทรอทิคส์สารกึ่งตัวนำ (หนังสืออ่านประกอบ)
52 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
53 Potential and pitfalls of the diode characterization technique for ULSI devices analysis
54 Impact Of Shallow Trench Isolation Depth On Leakage Current Of Shallow p-n Junctions
55 กระบวนการผลิตวงจรรวม