ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Amporn Poyai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 50
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 32
3 Charndet Hruanun 30
4 ศุภนิจ พรธีระภัทร 12
5 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 12
6 Wutthinan Jeamsaksiri 12
7 วิน บรรจงปรุ 11
8 Win Bunjongpru 11
9 นิธิ อัตถิ 10
10 Nithi Atthi 9
11 Ekalak Chaowicharat 8
12 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 7
13 จิติ หนูแก้ว 7
14 อนุชา เรืองพานิช 7
15 Anucha Ruangphanit 7
16 จักรพงศ์ ศุภเดช 6
17 Toempong Phetchakul 6
18 Apirak Pankiew 6
19 อภิรักษ์ ผันเขียว 6
20 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 6
21 นริชพันธ์ เป็นผลดี 5
22 Charndet Hruanan 5
23 Jakrapong Supadech 5
24 Chana Leepattarapongpan 5
25 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 5
26 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 5
27 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 5
28 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 5
29 Wisut Titiroongruang 5
30 Opas Trithaveesak 5
31 Sitthisuntorn Supothina 4
32 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
33 Naritchaphan Penpondee 4
34 พุทธพล เพ็งพัด 4
35 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
36 Karoon Saejok 4
37 Putapon Pengpad 4
38 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 4
39 การุณ แซ่จอก 4
40 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
41 Suwat Sopitpan 4
42 Jirawat Jantawong 3
43 อภิชาติ สังข์ทอง 3
44 Eddy Simoen 3
45 Pawadee Meesapawong 3
46 Apichart Sungthong 3
47 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 3
48 Cor Claeys 3
49 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 3
50 Nipapan Klunngien 3
51 Jiti Nukeaw 3
52 Udom Techakijkajorn 3
53 อุดม เตชะกิจขจร 3
54 Suwat Sophitpan 3
55 นิมิต สมหวัง 3
56 Nopphon Phongphanchanthra 3
57 Montree Saenlamool 2
58 มนตรี แสนละมูล 2
59 Itti Rittaporn 2
60 Pavan Siamchai 2
61 Rita Rooyackers 2
62 T. Arpautaipong 2
63 ภาวัน สยามชัย 2
64 อรพรรณ ทองสุข 2
65 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
66 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
67 Arckom Srihapat 2
68 อาคม ศรีหาเพท 2
69 Awirut Srisuwan 2
70 Weera Phengan 2
71 วีระ เพ็งจันทร์ 2
72 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 2
73 N. Phongphanchantra 2
74 Onuma Nimittrakoolchai 2
75 Nimit Somwang 2
76 สันชัย หาญสูงเนิน 2
77 On-uma Nimittrakoolchai 2
78 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
79 ปริญญา พันธ์พรม 2
80 P. Panprom 2
81 Phaiboon Khomdet 2
82 W. Sripumkhai 1
83 W. Yamwong 1
84 Panruthai Duagnum 1
85 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 1
86 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 1
87 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
88 J. Supadech 1
89 Nithi Aiithi 1
90 A. Lekwichai 1
91 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
92 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 1
93 Rangson Muanghlua 1
94 Komson Bunyavanich 1
95 S. Khunkhao 1
96 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 1
97 Chuckaphun Aramphongphun 1
98 Kittipong Limwichean 1
99 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 1
100 S. Supadech 1
101 วิทวัส แย้มวงษ์ 1
102 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 1
103 Thanasan Chanloi 1
104 Wittawat Yamwong 1
105 Jirawat Prabket 1
106 Adisorn Tuantranont 1
107 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
108 Oraphan Thongsook 1
109 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
110 Sanchai Hansoongneon 1
111 E. Simoen 1
112 A. Kaewcharoen 1
113 Theerachet Soorapanth 1
114 W. Titiroongruang 1
115 C. Claeys 1
116 N. Thamrongwattanachai 1
117 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
118 Peerapong Triyacharoen 1
119 S. Rahong 1
120 Rattanawan Sanboontan 1
121 Charndet Hru-anun 1
122 ชำนาญ ปัญญาใส 1
123 Rangsan Muanghlua 1
124 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 1
125 Rungtawee Piyananjaratsri 1
126 Nutthaphat Thornyanadacha 1
127 K. Saeteaw 1
128 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
129 Sanchai Harnsoongnoen 1
130 D.W. Bodhale 1
131 ถนอม โลมาศ 1
132 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
133 Tanom Lomas 1
134 M. W. Ashraf 1
135 S. Tayyaba 1
136 N. Afzulpurkar 1
137 A. Nisar 1
138 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 1
139 Oraphan Thongsuk 1
140 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
141 เติมพงษ์ เพ็ชกุล 1
142 Weera Pengchan 1
143 J. Ladthidej 1
144 รัตนาวรรณ สันบุญตัน 1
145 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
146 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
147 รติพร มั่นพรหม 1
148 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
149 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
150 Sirapat Pratontep 1
151 Surasak Niemcharoen 1
152 Paweena Dulyaseree 1
153 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
154 N. Somwang 1
155 S. Sophitpan 1
156 S. Porntheeraphat 1
157 Ratiporn Manpom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 14
3 2552 6
4 2551 14
5 2550 6
6 2549 6
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 Simulated Studies of Well and Channel Engineering for 0.8 um Buried Channel PMOSFET
3 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
4 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
5 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
6 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
7 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
8 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
9 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
10 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
11 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
12 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
13 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
14 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
15 การวิเคราะห์กระแสรั่วไหลรอยต่อของซิลิคอนไดโอดแบบ PiN ที่ผ่านการเติมอะตอมแพลตินั่ม
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
17 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
18 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
19 NiFe Native Oxide Preparation by Sputter Etching for Nanoscale Resolution in FE-SEM
20 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
21 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
22 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
23 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
24 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
25 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
26 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
27 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
28 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
29 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
30 Extraction of Defect in Doping Silicon Wafer by Analyzing the Lifetime Profile Method
31 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
32 Effect of Exposure Energy, Focus Range, and Surface Reflection on the Photolithography Process of Contact Hole Patterning
33 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
34 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
35 Extraction of characterization of deep-level impurity density in platinum-doped silicon
ปี พ.ศ. 2550
36 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
37 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
38 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
39 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
40 Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) Effect in Submicrometer NMOS Devices
41 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
43 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
44 Simulation of Low Pressure Capacitive Transducer With Polysilicon Diaphragm on The Silicon Substrate for Hearing Aids Device
45 The Simulation of Piezoresistive Silicon Microphone At Low Sound PressureTo Optimise Positions of The Strain Gauges
46 Devices Design, Fabrication and Characterizations of Submicron MOSFET for 0.8 CMOS Technology Development
47 The Subthreshold Leakage Current of 0.8 micron CMOS Technology
ปี พ.ศ. 2548
48 Shallow trench isolation dimensions effects on leakage current and doping concentration of advanced p-n junction diodes
ปี พ.ศ. 2547
49 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
50 The diffusion current in shallow Co-silicided junctions
ปี พ.ศ. 2546
51 การอบรมวิชาอิเลคทรอทิคส์สารกึ่งตัวนำ (หนังสืออ่านประกอบ)
52 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
53 Potential and pitfalls of the diode characterization technique for ULSI devices analysis
54 Impact Of Shallow Trench Isolation Depth On Leakage Current Of Shallow p-n Junctions
55 กระบวนการผลิตวงจรรวม