ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ali, Shawkat.
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Ali, Siti Hawa
- A Ali, Syed
- Ali, Saedah
- Ali, Syed A.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shafiullah, G. M. 20
2 Wolfs, Peter J. 16
3 Tickle, Kevin. 12
4 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 10
5 Nahar, Jesmin. 8
6 Thompson, Adam. 8
7 Faculty of Sciences, Engineering and Health 6
8 Smith, Kate A., 1970- 5
9 Chen, Yi-Ping Phoebe. 5
10 Khorshed, Md Tanzim. 4
11 Wahid, Choudhury. 3
12 School of Engineering and Technology (2013-) 3
13 Wan Hassan, Wan Mohd Nazaruddin 2
14 Che Omar, Sanihah 2
15 Seevaunnantum, S. Praveena 2
16 Pun, W. K. 2
17 Muhd Besari, Alwi 2
18 Rahman, Mohammad. 2
19 Mat Hassan, Mohd Erham 2
20 Mazlan, Mohd Zulfakar 2
21 Mazid, Abdul Md. 2
22 Dobele, Tony. 2
23 Simson, Scott. 2
24 Xiang, Yang. 2
25 Islam, A. H. M. Razibul. 2
26 Hossain, Md. Rahat. 2
27 Arif, Mohammad Taufiqul 2
28 Ali, Mohammad Ameer. 2
29 Ayub, Zeti Norfidiyati 1
30 Ab Mukmin, Laila 1
31 Ayub, Zeti Norfidiyati Salmuna 1
32 Abd Rahman, Zaidah 1
33 Mokhtar, Ariffin Marzuki 1
34 Hassan, Mohd Hasyizan 1
35 Shuib, Rashidah 1
36 Osman, Intan 1
37 Endut, Noraida 1
38 Abd Ghani, Sabrina 1
39 Abdul Ghani, Puzziawati 1
40 Shahrudin, Siti Shahrizatil Husna 1
41 Oon, Siti Waringin 1
42 Nadarajan, Chandran 1
43 Pun, W. K. (Daniel) 1
44 Nordin, Alif Che 1
45 N.M., Nik Abdullah 1
46 Gupta, Pramila. 1
47 Nashiry, Md. Asif. 1
48 Abd Jalil, Rohana 1
49 Godder, T. K. 1
50 M.Z., Rhendra Hardy 1
51 Mohd. Ariff @ Ghazali, Nazhan Afeef 1
52 Mohd Zain, Mohd Rizal 1
53 Wan Rosli, Wan Rosilawati 1
54 Mamat, Ahmad Zuhdi 1
55 Shamsuddin, Ahmad Mahir 1
56 Nik Hassan, Nik Fariza Husna 1
57 Yaacob, Normalinda 1
58 Nurunnabi, A. 1
59 Khan, Md. Rezaul Haque. 1
60 Huda, Nazmul. 1
61 Cole, Colin Robert. 1
62 Hossain, M. Sajjad. 1
63 Ahmed, Mahbub. 1
64 Hasan, M. Mahmudul. 1
65 Begum, Rashida. 1
66 Islam, Razibul. 1
67 Smith-Miles, Kate. 1
68 Mirza, Hidayath. 1
69 Hossain, Md. Delowar. 1
70 Pang, Ben. 1
71 Pang, Kwok-Pan. 1
72 Mohamed, Marghny. 1
73 Darwieesh, Mohammed M. 1
74 Engku Chik, Engku Razifah 1
75 Institute for Resource Industries and Sustainability (IRIS) 1
76 Tengku Hassan, Tengku Nur Fadzilah 1
77 Salleh, Halim 1
78 Mohd Yusoff, Harmy 1
79 Abd Rahman, Azriani 1
80 Tickle, Kevin S. 1
81 Imam, Tasadduq 1
82 Nāsera, Mohāmmada. 1
83 Rahamataullāha Imana, E. Eica. Ema. 1
84 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 1
85 Central Queensland University. 1
86 Azad, Salahuddin. 1
87 Tengku Ismail, Tengku Alina 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 4
3 2557 1
4 2556 6
5 2555 11
6 2554 6
7 2553 17
8 2552 8
9 2551 10
10 2550 14
11 2549 5
12 2548 1
13 2546 3
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Non-invasive ventilation in a pregnancy with severe pneumonia
2 Post-partum streptococcal toxic shock syndrome associated with necrotizing fasciitis
3 Case report: Unusual cause of difficulty in intubation and ventilation with asthmatic-like presentation of Endobronchial Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2559
4 ExlP induction of efficient RNAi loaded exosome production by stem cells:a novel tool for gene therapy.
5 Congenital Vascular Ring: Overcoming Perioperative Challenges
6 Antibacterial Action of Curcumin against Staphylococcus aureus: A Brief Review
7 Exosomes in Human Immunodeficiency Virus Type I Pathogenesis: Threat or Opportunity?
ปี พ.ศ. 2557
8 Combating Cyber Attacks in Cloud Systems Using Machine Learning
ปี พ.ศ. 2556
9 Potential challenges of integrating large-scale wind energy into the power grid a review /
10 Estimation of Energy Storage and Its Feasibility Analysis
11 Significance of Storage on Solar Photovoltaic System—A Residential Load Case Study in Australia
12 Investigation of Energy Storage Systems, Its Advantage and Requirement in Various Locations in Australia
13 Role of Energy Storage on Distribution Transformer Loading in Low Voltage Distribution Network
14 Smart Grid for a Sustainable Future
ปี พ.ศ. 2555
15 A survey on gaps, threat remediation challenges and some thoughts for proactive attack detection in cloud computing
16 Historical weather data supported hybrid renewable energy forecasting using artificial neural network (ANN)
17 Prospects of renewable energy : a feasibility study in the Australian context
18 Classifying different denial-of-service attacks in cloud computing using rule-based learning
19 Energy-efficient wireless MAC protocols for railway monitoring applications
20 Meeting energy demand and global warming by integrating renewable energy into the grid
21 Impacts of Storage and Solar Photovoltaic on the Distribution Network
22 Integration of renewable energy resources into the distribution network - a review on required power quality
23 Investigation of energy storage required for various location in Australia
24 Computational intelligence for microarray data and biomedical image analysis for the early diagnosis of breast cancer
25 Engaging Librarian in Advocacy Research on Domestic Violence
ปี พ.ศ. 2554
26 Advanced matrix algorithm (AMA) : reducing number of scans for association rule generation
27 Outlier detection in linear regression
28 Feature selection through feature clustering for microarray gene expression data
29 A novel hybrid approach of feature selection through feature clustering using microarray gene expression data
30 Trust issues that create threats for cyber attacks in cloud computing
31 Monitoring insiders activities in cloud computing using rule based learning
ปี พ.ศ. 2553
32 Dynamic and advanced data mining for progressing technological development : innovations and systemic approaches
33 Improved C4.5 algorithm for rule based classification
34 Input space reduction for rule based classification
35 Intrusion detection using machine learning : past and present
36 Predicting vertical acceleration of railway wagons using regression algorithms
37 Potential challenges integrating renewable energy with the smart grid /
38 Economic analysis of hybrid renewable model for subtropical climate
39 Evolution of smart grid and some pertinent issues
40 Significance of storage and feasibility analysis of renewable energy with storage system
41 Impact of renewable energy in the future smart power system
42 Prospects of solar energy in Australia
43 Smart driving : a new approach to meeting driver needs
44 Rule-based classification approach for railway wagon health monitoring
45 Pattern discovery from biological data
46 Automatic detection and recognition of traffic signs
47 Above the trust and security in cloud computing : a notion towards innovation
48 Application of machine learning techniques for railway health monitoring
ปี พ.ศ. 2552
49 Significant cancer prevention factor extraction : an association rule discovery approach
50 Unsupervised clustering for electrofused magnesium oxide sorting
51 Support vector machine : itself an intelligent systems
52 Diagnosis heart disease using an association rule discovery approach
53 Impact of feature selection on support vector machine using microarray gene expression data
54 Early breast cancer identification : which way to go? Microarray or image based computer aided diagnosis!
55 Electrofused magnesium oxide classification using digital image processing and machine learning techniques
56 Trends and prospects of telemedicine
ปี พ.ศ. 2551
57 TCP performance over proactive and reactive routing protocols for mobile ad hoc networks
58 Energy-efficient TDMA MAC protocol for wireless sensor networks applications
59 Forecasting vertical acceleration of railway wagons : a comparative study
60 Finding a unique association rule mining algorithm based on data characteristics
61 Monitoring vertical acceleration of railway wagon using machine learning technique
62 Rule based base classifier selection for bagging algorithm
63 Grasping force estimation detecting slip by tactile sensor adopting machine learning techniques
64 Opto-tactile sensor for surface texture pattern identification using support vector machine
65 Review of wireless communications applications used for railway monitoring
66 Reduction of power consumption in sensor network applications using machine learning techniques
ปี พ.ศ. 2550
67 Unique distance measure approach for k-means (UDMA-Km) clustering algorithm
68 K-means clustering adopting rbf-kernel
69 A Novel classifier selection approach for adaptive boosting algorithms
70 On the design considerations and limitations of passive RFID tag antennas
71 Optimal classifier selection for adaptive boosting algorithm
72 Microarray classification and rule based cancer identification
73 On optimal degree selection for polynomial kernel with support vector machines : theoretical and empirical investigations
74 Unique classifier selection approach for bagging algorithm.
75 Kernel-based naive bayes classifier for breast cancer prediction
76 Microarray data classification using automatic SVM kernel selection
77 Performance analysis of OFDM systems with phase noise
78 Spam classification using adaptive boosting algorithm
79 Data mining : methods and techniques
80 Non-linearity effects of an OFDM-ROF link employing RF amplifier and EAM
ปี พ.ศ. 2549
81 Classification and rule generation for colon tumor gene expression data
82 A meta-learning approach to automatic kernel selection for support vector machines
83 On learning algorithm selection for classification
84 Retrospective analysis for mining the causes in manufacturing processes
85 Improved support vector machine generalization using normalized input space
ปี พ.ศ. 2548
86 Kernel width selection for SVM classification : a meta-learning approach
ปี พ.ศ. 2546
87 Matching SVM kernel's suitability to data characteristics using tree by fuzzy C-means clustering
88 Automatic parameter selection for polynomial kernel
89 Performance analysis of statistical classifier SMO with other data mining classifiers
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
90 A country level study of women's well being and domestic Violence against women.