ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 คทา จารุวงศ์รังสี 9
9 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
10 ธิติมา มธุรส 8
11 Thitima Maturos 7
12 Assawapong Sappat 7
13 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
14 Chanpen Karuwan 5
15 Suriya Mongpraneet 5
16 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
17 สุริยะ โม่งปราณีต 5
18 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
19 Nitin Afzulpurkar 4
20 Teerakiat Kerdcharoen 4
21 สากล ระหงษ์ 4
22 Wattanasit Pimpao 4
23 พรพิมล ศรีทองคำ 4
24 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
25 Banchong Mahaisavariya 3
26 Asim Nisar 3
27 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
28 บรรจง มไหสวริยะ 3
29 Chakrit Sriprachuabwong 3
30 Sakol Rahong 3
31 Krongkamol Wong-Ek 3
32 Pongpan Chindaudom 3
33 Pitak Eiamchai 2
34 G.. SBERVEGLIERI 2
35 Mati Horprathum 2
36 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
37 Noppadon Nuntawong 2
38 Yongyuth Wanna 2
39 Kamon Aiempanakit 2
40 Suthichai Chaisitsak 2
41 กรองกมล วงษ์เอก 2
42 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
43 Pornpimol Sritongkham 2
44 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
45 Sutichai Chaisitsak 2
46 จิติ หนูแก้ว 2
47 Pisit Singjai 2
48 Chatchawal Wongchoosuk 2
49 Pikul Wanichapichart 2
50 Wanida Laiwattanapaisal 2
51 N.V. Afzulpurkar 2
52 Wansika Kiatpathomchai 2
53 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
54 V.M. Bright 2
55 กัลยา อุดมวิทิต 2
56 T. Kerdcharoen 2
57 Temsiri Songjaroen 2
58 Manas Sangworasil 2
59 Panita Lamsam 2
60 ปณิตา ล่ำซำ 2
61 Kalaya Udomvitid 2
62 มนัส สังวรศิลป์ 2
63 Niyom Nulek 1
64 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
65 Sirapat Pratontep 1
66 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
67 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
68 Atis Atiset 1
69 ประสิทธิ์ จำปา 1
70 Rungsemund Chunvichit 1
71 Pattarapong Phasukkit 1
72 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
73 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
74 Chavis Srichan 1
75 Ditsayu Phokharatkul 1
76 Tawee Pogfay 1
77 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
78 Sastra Chaotheing 1
79 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
80 Kiattimant Rodaree 1
81 Prasit Champa 1
82 Puenisara Limnonthakul 1
83 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
84 ทศนพ กำเนิดทอง 1
85 Kittipong Limwichean 1
86 E.Comini 1
87 Manfred Ruehrig 1
88 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
89 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
90 V. Pattantsetakul 1
91 Thoatsanope Kamnerdtong 1
92 ปกาศิต สมศิริ 1
93 Surapa Thiemjarus 1
94 นิยม หนูเล็ก 1
95 Pussadee Tobanluepop 1
96 Pakasit Somsiri 1
97 Pattaramon Jongpradist 1
98 Chuchart Pintavirooj 1
99 Somchat Taertulakarn 1
100 Patiya Pasakon 1
101 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
102 W. Wlodarski 1
103 Eakkasit Dumsong 1
104 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
105 E. COMINI 1
106 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
107 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
108 Apichai Jomphoak 1
109 อภิชัย จอมเผือก 1
110 Disayut Phokharatkul 1
111 Tawee Pogfai 1
112 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
113 Supab Choopun 1
114 Anurat Wisitsorrat 1
115 สุภาพ ชูพันธ์ 1
116 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
117 Teeranart Puthawibool 1
118 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
119 Aussawapong Sappat 1
120 I. Pimtara 1
121 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
122 Saksorn Limwichean 1
123 Prayoon Songsiriritthigul 1
124 Chaiyan Oros 1
125 Thanat Srichaiyaperk 1
126 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
127 Wiebke Sarfert 1
128 Ralph Paetzold 1
129 Benjarong Samransuksamer 1
130 Luxsana Dubas 1
131 Panittamat Kumlangdudsana 1
132 Punnee Asawatreratanakul 1
133 Chusak Limsakul 1
134 Booncharoen Wongkittisuksa 1
135 Panote Thavarungkul 1
136 Chongdee Thammakhet 1
137 Thierry Dubas 1
138 Warakorn Limbut 1
139 Michael Vieth 1
140 จอยดีพ ดูททา 1
141 K Ugsornrat 1
142 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
143 C. Wongchoosuk 1
144 D.W. Bodhale 1
145 N. Afzulpurkar 1
146 Waroon Suwankitti 1
147 S. Tayyaba 1
148 A. Nisar 1
149 Sakshin Bunthawin 1
150 Wibool Piyawattanametha 1
151 นิมิต ชมนาวัง 1
152 Jianglong Zhang 1
153 Y.C. Lee 1
154 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
155 Nimit Chomnawang 1
156 Hans G. L. Coster 1
157 Pornpimol Sritongkum 1
158 Rungrueang Phatthanakun 1
159 M. W. Ashraf 1
160 Nanthawan Hadthamard 1
161 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
162 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
163 Chamras Promptmas 1
164 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
165 Preprame Pattanamahakul 1
166 Nattida Suwanakitti 1
167 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
168 Chayapat Wongsombat 1
169 นันทวัน หัตถมาศ 1
170 Usa Sungkanak 1
171 Piyasak Chaumpluek 1
172 อัมพร โพธิ์ใย 1
173 Amporn Poyai 1
174 จำรัส พร้อมมาศ 1
175 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
176 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
177 อุษา สังขนาค 1
178 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
179 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
180 Sutat Patomnuphong 1
181 Suchera Loyprasert 1
182 Nattapong Tongrod 1
183 วรากร ลิ่มบุตร 1
184 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
185 Proespichaya Kanatharana 1
186 Nikhom Promkajin 1
187 จงดี ธรรมเขต 1
188 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
189 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
190 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
191 Sunate Mongpraneet 1
192 Wansadaj Jaroenram 1
193 Chaikarn Liewhiran 1
194 T. Pokfai 1
195 Sukon Phanichphant 1
196 Thanittha Samerjai 1
197 Nittaya Tamaekong 1
198 นิคม พรมกะจิน 1
199 ยงยุทธ วรรณา 1
200 Joydeep Dutta 1
201 N. Porntheerapat 1
202 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
203 W Mamanee 1
204 Ubolsree Leartsakulpanich 1
205 Surasak Boonkla 1
206 K. Hemarat 1
207 การวิก เหมะรัต 1
208 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
209 Chanchana Thanachayanont 1
210 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
211 Nandh Thavarungkul 1
212 Heinrich Hofmann 1
213 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
214 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
215 ยศ บุญทองคง 1
216 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
217 Krongkamol Wong ek 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics