ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 คทา จารุวงศ์รังสี 9
9 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
10 ธิติมา มธุรส 8
11 Assawapong Sappat 7
12 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
13 Thitima Maturos 7
14 Suriya Mongpraneet 5
15 สุริยะ โม่งปราณีต 5
16 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
17 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
18 Chanpen Karuwan 5
19 สากล ระหงษ์ 4
20 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
21 Teerakiat Kerdcharoen 4
22 Nitin Afzulpurkar 4
23 Wattanasit Pimpao 4
24 พรพิมล ศรีทองคำ 4
25 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
26 Sakol Rahong 3
27 Pongpan Chindaudom 3
28 Chakrit Sriprachuabwong 3
29 Krongkamol Wong-Ek 3
30 บรรจง มไหสวริยะ 3
31 Banchong Mahaisavariya 3
32 Asim Nisar 3
33 กัลยา อุดมวิทิต 2
34 Temsiri Songjaroen 2
35 Wanida Laiwattanapaisal 2
36 N.V. Afzulpurkar 2
37 Kalaya Udomvitid 2
38 T. Kerdcharoen 2
39 Pikul Wanichapichart 2
40 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
41 V.M. Bright 2
42 Wansika Kiatpathomchai 2
43 Manas Sangworasil 2
44 Panita Lamsam 2
45 ปณิตา ล่ำซำ 2
46 มนัส สังวรศิลป์ 2
47 Chatchawal Wongchoosuk 2
48 Suthichai Chaisitsak 2
49 Pisit Singjai 2
50 Yongyuth Wanna 2
51 กรองกมล วงษ์เอก 2
52 Pornpimol Sritongkham 2
53 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
54 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
55 Kamon Aiempanakit 2
56 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
57 Mati Horprathum 2
58 Sutichai Chaisitsak 2
59 จิติ หนูแก้ว 2
60 Noppadon Nuntawong 2
61 Pitak Eiamchai 2
62 G.. SBERVEGLIERI 2
63 Rungsemund Chunvichit 1
64 Sastra Chaotheing 1
65 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
66 Sirapat Pratontep 1
67 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
68 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
69 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
70 Kiattimant Rodaree 1
71 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
72 ประสิทธิ์ จำปา 1
73 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
74 Chamras Promptmas 1
75 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
76 Preprame Pattanamahakul 1
77 Nattida Suwanakitti 1
78 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
79 Chayapat Wongsombat 1
80 Tawee Pogfay 1
81 ปกาศิต สมศิริ 1
82 Thoatsanope Kamnerdtong 1
83 Pattaramon Jongpradist 1
84 Chuchart Pintavirooj 1
85 V. Pattantsetakul 1
86 ทศนพ กำเนิดทอง 1
87 นันทวัน หัตถมาศ 1
88 Puenisara Limnonthakul 1
89 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
90 Prasit Champa 1
91 Somchat Taertulakarn 1
92 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
93 Niyom Nulek 1
94 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
95 Patiya Pasakon 1
96 นิยม หนูเล็ก 1
97 Pakasit Somsiri 1
98 Pussadee Tobanluepop 1
99 Surapa Thiemjarus 1
100 Atis Atiset 1
101 Surasak Boonkla 1
102 นิมิต ชมนาวัง 1
103 Jianglong Zhang 1
104 Y.C. Lee 1
105 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
106 Nimit Chomnawang 1
107 Hans G. L. Coster 1
108 Pornpimol Sritongkum 1
109 Rungrueang Phatthanakun 1
110 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
111 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
112 Joydeep Dutta 1
113 N. Porntheerapat 1
114 จอยดีพ ดูททา 1
115 W Mamanee 1
116 Ubolsree Leartsakulpanich 1
117 Kittipong Limwichean 1
118 K. Hemarat 1
119 การวิก เหมะรัต 1
120 Wibool Piyawattanametha 1
121 Sakshin Bunthawin 1
122 อัมพร โพธิ์ใย 1
123 Amporn Poyai 1
124 Nanthawan Hadthamard 1
125 Piyasak Chaumpluek 1
126 จำรัส พร้อมมาศ 1
127 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
128 อุษา สังขนาค 1
129 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
130 M. W. Ashraf 1
131 Waroon Suwankitti 1
132 K Ugsornrat 1
133 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
134 C. Wongchoosuk 1
135 D.W. Bodhale 1
136 N. Afzulpurkar 1
137 S. Tayyaba 1
138 A. Nisar 1
139 Usa Sungkanak 1
140 ยศ บุญทองคง 1
141 Warakorn Limbut 1
142 Chongdee Thammakhet 1
143 Panote Thavarungkul 1
144 Thierry Dubas 1
145 Panittamat Kumlangdudsana 1
146 Prayoon Songsiriritthigul 1
147 Chaiyan Oros 1
148 Luxsana Dubas 1
149 Punnee Asawatreratanakul 1
150 Chusak Limsakul 1
151 อภิชัย จอมเผือก 1
152 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
153 E. COMINI 1
154 Apichai Jomphoak 1
155 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
156 Booncharoen Wongkittisuksa 1
157 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
158 I. Pimtara 1
159 Saksorn Limwichean 1
160 Thanat Srichaiyaperk 1
161 Supab Choopun 1
162 Anurat Wisitsorrat 1
163 Ditsayu Phokharatkul 1
164 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
165 สุภาพ ชูพันธ์ 1
166 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
167 Aussawapong Sappat 1
168 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
169 Pattarapong Phasukkit 1
170 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
171 Ralph Paetzold 1
172 Benjarong Samransuksamer 1
173 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
174 Wiebke Sarfert 1
175 Michael Vieth 1
176 Chavis Srichan 1
177 Manfred Ruehrig 1
178 W. Wlodarski 1
179 Eakkasit Dumsong 1
180 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
181 Sukon Phanichphant 1
182 Thanittha Samerjai 1
183 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
184 Nattapong Tongrod 1
185 วรากร ลิ่มบุตร 1
186 Sutat Patomnuphong 1
187 Suchera Loyprasert 1
188 Nittaya Tamaekong 1
189 T. Pokfai 1
190 Teeranart Puthawibool 1
191 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
192 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
193 Krongkamol Wong ek 1
194 Wansadaj Jaroenram 1
195 Chaikarn Liewhiran 1
196 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
197 Sunate Mongpraneet 1
198 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
199 จงดี ธรรมเขต 1
200 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
201 Chanchana Thanachayanont 1
202 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
203 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
204 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
205 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
206 Disayut Phokharatkul 1
207 Tawee Pogfai 1
208 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
209 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
210 นิคม พรมกะจิน 1
211 Proespichaya Kanatharana 1
212 Nikhom Promkajin 1
213 ยงยุทธ วรรณา 1
214 Heinrich Hofmann 1
215 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
216 Nandh Thavarungkul 1
217 E.Comini 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics