ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 คทา จารุวงศ์รังสี 9
9 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
10 ธิติมา มธุรส 8
11 Thitima Maturos 7
12 Assawapong Sappat 7
13 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
14 Chanpen Karuwan 5
15 Suriya Mongpraneet 5
16 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
17 สุริยะ โม่งปราณีต 5
18 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
19 สากล ระหงษ์ 4
20 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
21 Teerakiat Kerdcharoen 4
22 Nitin Afzulpurkar 4
23 Wattanasit Pimpao 4
24 พรพิมล ศรีทองคำ 4
25 Chakrit Sriprachuabwong 3
26 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
27 Krongkamol Wong-Ek 3
28 Pongpan Chindaudom 3
29 Sakol Rahong 3
30 บรรจง มไหสวริยะ 3
31 Banchong Mahaisavariya 3
32 Asim Nisar 3
33 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
34 Pisit Singjai 2
35 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
36 ปณิตา ล่ำซำ 2
37 Yongyuth Wanna 2
38 Manas Sangworasil 2
39 V.M. Bright 2
40 จิติ หนูแก้ว 2
41 Noppadon Nuntawong 2
42 มนัส สังวรศิลป์ 2
43 G.. SBERVEGLIERI 2
44 Pitak Eiamchai 2
45 Mati Horprathum 2
46 Kamon Aiempanakit 2
47 Panita Lamsam 2
48 Suthichai Chaisitsak 2
49 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
50 Wansika Kiatpathomchai 2
51 กรองกมล วงษ์เอก 2
52 Pornpimol Sritongkham 2
53 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
54 Kalaya Udomvitid 2
55 N.V. Afzulpurkar 2
56 Sutichai Chaisitsak 2
57 Chatchawal Wongchoosuk 2
58 Temsiri Songjaroen 2
59 กัลยา อุดมวิทิต 2
60 Wanida Laiwattanapaisal 2
61 T. Kerdcharoen 2
62 Pikul Wanichapichart 2
63 Heinrich Hofmann 1
64 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
65 จงดี ธรรมเขต 1
66 ยงยุทธ วรรณา 1
67 วรากร ลิ่มบุตร 1
68 นิคม พรมกะจิน 1
69 Proespichaya Kanatharana 1
70 Nikhom Promkajin 1
71 Thanittha Samerjai 1
72 Nandh Thavarungkul 1
73 Nittaya Tamaekong 1
74 T. Pokfai 1
75 Sukon Phanichphant 1
76 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
77 Suchera Loyprasert 1
78 Nattapong Tongrod 1
79 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
80 Sutat Patomnuphong 1
81 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
82 K. Hemarat 1
83 การวิก เหมะรัต 1
84 Ubolsree Leartsakulpanich 1
85 Surasak Boonkla 1
86 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
87 Chaikarn Liewhiran 1
88 Y.C. Lee 1
89 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
90 W Mamanee 1
91 Joydeep Dutta 1
92 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
93 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
94 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
95 ยศ บุญทองคง 1
96 Chanchana Thanachayanont 1
97 N. Porntheerapat 1
98 จอยดีพ ดูททา 1
99 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
100 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
101 Sirapat Pratontep 1
102 Niyom Nulek 1
103 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
104 Atis Atiset 1
105 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
106 Patiya Pasakon 1
107 ปกาศิต สมศิริ 1
108 Surapa Thiemjarus 1
109 นิยม หนูเล็ก 1
110 ประสิทธิ์ จำปา 1
111 Rungsemund Chunvichit 1
112 Sastra Chaotheing 1
113 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
114 Tawee Pogfay 1
115 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
116 Kiattimant Rodaree 1
117 Jianglong Zhang 1
118 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
119 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
120 Pussadee Tobanluepop 1
121 Pakasit Somsiri 1
122 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
123 E.Comini 1
124 Kittipong Limwichean 1
125 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
126 Teeranart Puthawibool 1
127 Sunate Mongpraneet 1
128 Wansadaj Jaroenram 1
129 Krongkamol Wong ek 1
130 Puenisara Limnonthakul 1
131 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
132 Chuchart Pintavirooj 1
133 Prasit Champa 1
134 Somchat Taertulakarn 1
135 Pattaramon Jongpradist 1
136 Thoatsanope Kamnerdtong 1
137 ทศนพ กำเนิดทอง 1
138 V. Pattantsetakul 1
139 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
140 Preprame Pattanamahakul 1
141 Luxsana Dubas 1
142 Panittamat Kumlangdudsana 1
143 Thierry Dubas 1
144 Chaiyan Oros 1
145 Prayoon Songsiriritthigul 1
146 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
147 Thanat Srichaiyaperk 1
148 Saksorn Limwichean 1
149 Warakorn Limbut 1
150 Chongdee Thammakhet 1
151 I. Pimtara 1
152 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
153 Apichai Jomphoak 1
154 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
155 Booncharoen Wongkittisuksa 1
156 Panote Thavarungkul 1
157 Punnee Asawatreratanakul 1
158 Chusak Limsakul 1
159 Benjarong Samransuksamer 1
160 Ralph Paetzold 1
161 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
162 สุภาพ ชูพันธ์ 1
163 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
164 Aussawapong Sappat 1
165 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
166 Disayut Phokharatkul 1
167 Tawee Pogfai 1
168 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
169 Supab Choopun 1
170 Anurat Wisitsorrat 1
171 Manfred Ruehrig 1
172 Michael Vieth 1
173 Wiebke Sarfert 1
174 Chavis Srichan 1
175 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
176 Ditsayu Phokharatkul 1
177 Pattarapong Phasukkit 1
178 อภิชัย จอมเผือก 1
179 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
180 A. Nisar 1
181 N. Afzulpurkar 1
182 D.W. Bodhale 1
183 S. Tayyaba 1
184 Waroon Suwankitti 1
185 Amporn Poyai 1
186 Nanthawan Hadthamard 1
187 M. W. Ashraf 1
188 K Ugsornrat 1
189 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
190 Rungrueang Phatthanakun 1
191 Nimit Chomnawang 1
192 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
193 Pornpimol Sritongkum 1
194 Hans G. L. Coster 1
195 C. Wongchoosuk 1
196 Sakshin Bunthawin 1
197 Wibool Piyawattanametha 1
198 อัมพร โพธิ์ใย 1
199 Piyasak Chaumpluek 1
200 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
201 Chayapat Wongsombat 1
202 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
203 Nattida Suwanakitti 1
204 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
205 E. COMINI 1
206 W. Wlodarski 1
207 Eakkasit Dumsong 1
208 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
209 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
210 อุษา สังขนาค 1
211 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
212 จำรัส พร้อมมาศ 1
213 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
214 Usa Sungkanak 1
215 Chamras Promptmas 1
216 นันทวัน หัตถมาศ 1
217 นิมิต ชมนาวัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics