ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Achara Suksamran
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Transformative learning for health equity
ปี พ.ศ. 2556
2 The Companion Book For Field Trips The 21th IUHPE World Conference