ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

๋Jiti Nukaew
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Jiti Nukeaw
- Jiti Nukaew
- Jiti Nukeaw จิติ หนูแก้ว
- Ng, Judy
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิติ หนูแก้ว 25
2 ศุภนิจ พรธีระภัทร 14
3 Supanit Porntheeraphat 14
4 Amporn Poyai 10
5 Charndet Hruanun 8
6 อัมพร โพธิ์ใย 7
7 Sirapat Pratontep 7
8 Win Bunjongpru 7
9 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 6
10 ชาญเดช หรูอนันต์ 6
11 วิน บรรจงปรุ 6
12 อภิชาติ สังข์ทอง 4
13 Apichart Sungthong 3
14 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 3
15 ดอน คล้ายทับทิม 3
16 Don Klaitabtim 3
17 Udom Asawapirom 2
18 อุดม อัศวาภิรมย์ 2
19 เบญจพล ตันฮู้ 2
20 Phimwipha Piyakulawat 2
21 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
22 ตะวัน สุขน้อย 2
23 Damrongsak Jadsadapattarakul 2
24 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
25 Tawan Sooknoi 2
26 ปริญญา พันธ์พรม 2
27 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 2
28 Chanchana Thanachayanont 2
29 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
30 Apirak Pankiew 2
31 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
32 P. Panprom 2
33 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
34 นิมิต สมหวัง 2
35 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 2
36 สุวรรณ คูสำราญ 2
37 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
38 Phaiboon Khomdet 2
39 Adisorn Tuantranont 2
40 Sarun Sumriddetchkajorn 1
41 Suthichai Chaisitsak 1
42 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
43 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
44 Kosom Chaitavon 1
45 วันทนา เกิดนิยม 1
46 Anusit Keawprajak 1
47 Wantana Koetniyom 1
48 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 1
49 A. Lekwichai 1
50 Wisanu Pecharapa 1
51 W. Sripumkhai 1
52 Thutiyaporn Thiwawong. 1
53 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
54 โกษม ไชยถาวร 1
55 J. Supadech 1
56 Sakol Rahong 1
57 S. Rahong 1
58 Sanay Akavipat 1
59 Rungtawee Piyananjaratsri 1
60 Rungroj Maolanon 1
61 Patsuda Duangkaew 1
62 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
63 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
64 Suwan Kusamran 1
65 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 1
66 Chanipat Euvananont 1
67 Supanit Pomtheeraphat 1
68 Gamolwan Tumcharem 1
69 เสน่ห์ เอกะวิภาต 1
70 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
71 Annop Klamchuen 1
72 อนุพงศ์ สรงประภา 1
73 Anupong Srongprapa 1
74 Kanjana Saeteaw 1
75 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
76 Pakorn Prajuabwan 1
77 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
78 P. Pattamang 1
79 S. Vanitparinyakul 1
80 Narathon Khemasiri 1
81 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
82 A. Chanhom 1
83 T. Thiwawong 1
84 Darinee Phromyothin 1
85 B. Tunhoo 1
86 Mati Horprathum 1
87 Nimit Somwang 1
88 S. Sophitpan 1
89 S. Porntheeraphat 1
90 N. Somwang 1
91 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
92 Nipapan Klunngien 1
93 Suwat Sophitpan 1
94 Charndet Hruanan 1
95 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
96 อรรณพ จันทร์หอม 1
97 วิษณุ เพชรภา 1
98 Kittipong Limwichean 1
99 วิชาญ เตชิตธีระ 1
100 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
101 สากล ระหงษ์ 1
102 W. Yamwong 1
103 วิฑูรย์ ยินดีสุข 1
104 T. Tiwawong 1
105 ปิติพร ถนอมงาม 1
106 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
107 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
108 K. Amnuyswat 1
109 Suwat Sopitpan 1
110 Pitiporn Thanomngam 1
111 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
112 Sutichai Chaisitsak 1
113 A. Sungthong 1
114 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 5
9 2549 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Changing Roles of Librarians And Information Professionals In A Knowledge-Based Society
ปี พ.ศ. 2556
2 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
ปี พ.ศ. 2555
3 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
4 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2554
5 Highly-sensitive optofluidics-based single-flow-channel refractometer structure
ปี พ.ศ. 2553
6 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
7 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
8 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
9 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
10 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
11 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
12 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
ปี พ.ศ. 2552
13 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
14 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
15 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
16 การประดิษฐ์จอแสดงผลแบบบางไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์โครงสร้างบ่อควอนตัม
17 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
18 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
19 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
20 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2550
22 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
23 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
24 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2545
28 การพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
29 คุณสมบัติเฉพาะแถบพลังงานต้องห้ามของสารประกอบกึ่งตัวนำ In1-x GaxP ปลูกผลึกโดยวิธี OMVPE
ปี พ.ศ. 2543
30 โครงการพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2542
31 ระบบวัด photoreflectance spectroscopy